Advertisement

Prawo - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Dodaj do ulubionych

13.05.2023

Prawo studia 2023 – Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) | woj. pomorskie

Studia na kierunku prawo w Trójmieście to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku prawo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku prawo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie rozpocznie się 4 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 października 2023 r. | Prawo Gdańsk | Gdynia | Sopot - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Trójmieście prawo możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychAkademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (AMW), Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Prawa i Administracji UG) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Specjalności
Współczesne studia prawnicze charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku prawo w Trójmieście: zakres mediacjezakres obsługi biznesuzakres sądowy ... specjalności na prawie w Trójmieście >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku prawo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.  szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku prawo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5600 zł do 7400 zł za pierwszy rok studiów.  Wykaz opłat za studia na kierunku prawo w Trójmieście >

czytaj dalej wszystko o Prawo - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek PRAWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawo

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Prawo w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Pokaż więcej

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Prawo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Prawo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Przepustką na studia jest, oczywiście, konkurs świadectw. A z jakich przedmiotów należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami? Z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki. Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku prawo w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna,matematyka, wiedza o społeczeństwie.

 

Prawo Uniwersytet Gdański - przedmioty maturalne

Uniwersytet Gdański w roku 2023/2024 w rekrutacji na kierunek prawo uwzględnia trzy przedmioty obowiązkowe – język polski, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot z następujących: historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, język łaciński i kultura antyczna. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na prawo w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Trójmieście przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować prawo w Trójmieście

Prawo w Trójmieście można studiować na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Gdańskim oraz jako specjalność na Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.
Prawo w Trójmieście można podjąć również na dwóch niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.
Prawo oferowane przez uczelnie w Trójmieście pozwala na świetne przygotowanie się do przyszłej pracy prawnika niezależnie od wybranej uczelni. 
 

Gdzie studiować prawo bezpłatnie w Trójmieście

Prawo w Trójmieście oferowane jest bezpłatnie na studiach stacjonarnych na Uniwersytecie Gdańskim, a także jako specjalność na Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. 

Gdzie studiować prawo niestacjonarnie w Trójmieście

Prawo w Trójmieście w trybie niestacjonarnym można studiować na: Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Ile kosztują studia niestacjonarne na prawie w Trójmieście

Prawo w formie niestacjonarnej na uczelniach publicznych i prywatnych w Trójmieście jest płatne. Ceny na kierunku Prawo w Trójmieście wahają się od 5000 zł do 6300 zł za pierwszy rok studiów.
 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne niezależnie czy jest to uczelnia publiczna czy prywatna – są płatne. Bezpłatne można studiować jedynie w trybie stacjonarnym na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Prawo w Trójmieście to kierunek uważany za prestiżowy. Studenci tego typu kształcenia mają okazję zgłębić dyscypliny prawnicze, historię prawa, jego źródła i założenia doktrynalne, prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej. Kierunek przeznaczony jest dla osób, które marzą o karierze adwokata, prokuratora, sędziego i innego typu zawodach związanych z prawem i administracją.
Prawo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 22 tys. kandydatów (o 1525 więcej niż rok wcześniej).
 
 


Praca po studiach

Absolwenci prawa mają szansę na pracę w instytucjach finansowych, organach administracji publicznej, sądach i prokuraturze, komórkach organizacyjno-prawnych, w międzynarodowych korporacjach. Są przygotowani do świadczenia usług mediacyjnych i prawnych zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.
 

Program studiów i przedmioty

Siatka zajęć i program kształcenia na kierunku prawo w Trójmieście uzależnione są od wybranej uczelni i realizowanej specjalizacji. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu psychologii konfliktu, psychologii rodziny, a także zdobywają postawy prawne mediacji, które będą niezwykle cenne w przypadku konieczności rozwiązywania konfliktu.

W trakcie zajęć będziesz miał/a okazję zapoznać się z podstawami unijnego prawa podatkowego, prawem papierów wartościowych, a także obrotem nieruchomościami. Dowiesz się, na czym polega postępowanie podatkowe oraz czym jest prawo bankowe. Studenci zdobywają wszechstronne wykształcenie, a wszelkiego typu zajęcia odbywają się w przystosowanych do tego salach wykładowych i pracowniach komputerowych.

W programie studiów na kierunku Prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo administracyjne
 • prawo cywilne
 • prawo karne
 • prawo konstytucyjne
 • prawo handlowe
 • prawo finansowe
 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawo międzynarodowe prywatne i publiczne
 • prawo gospodarcze publiczne
 • międzynarodowe prawo gospodarcze

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku prawo to program edukacyjny skupiający się na nauce prawa, związanych z nim dziedzin i zasad, które regulują społeczeństwo, gospodarkę i instytucje. Studia te przygotowują studentów do pracy w zawodach prawniczych, takich jak adwokaci, radcy prawni, sędziowie, prokuratorzy, notariusze, doradcy prawni, pracownicy administracji publicznej oraz inni specjaliści zajmujący się prawem.

Plan studiów obejmuje zazwyczaj zarówno przedmioty ogólnokształcące, takie jak historia, filozofia, psychologia czy socjologia, jak również przedmioty specjalistyczne z zakresu praw np.: prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo gospodarcze, prawo międzynarodowe, prawo pracy, prawo europejskie, prawo rodzinne i wiele innych. Studenci poznają również podstawy procesu prawnego, nauki o państwie, teorię prawa oraz etykę prawniczą.

W ramach studiów na kierunku prawo studenci mają również możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, takich jak analiza i interpretacja aktów prawnych, redagowanie pism procesowych, prowadzenie negocjacji, rozwiązywanie sporów czy doradztwo prawne. W programie prawa nie brakuje także przedmiotów poświęconych np. kryminalistyce czy kryminologii.

 

Gdzie studiować na kierunku prawo w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Gdańskim, jako specjalność na Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku prawo, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Gdański oferuje 210 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UG oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 5600 zł do 7400 zł za pierwszy rok studiów.

Uczelnie w Trójmieście (Gdańs, Gdynia, Sopot) - kierunek prawo

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

 

Limity miejsc

Każdy z kierunków studiów ograniczony jest limitami miejsc, dzieje się tak również na prawie w Trójmieście. W przypadku Uniwersytetu Gdańskiego jest to 210 miejsc.

Jak dostać się na prawo w Trójmieście? Aby dostać się na prawo, w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym. Kandydaci wybierani są na podstawie listy rankingowej osób, która układana jest na podstawie konkursu świadectw – ważne, aby mieć na uwadze dobre wyniki maturalne, bowiem na studia mogą dostać się tylko najlepsi z kandydatów, których jest wielu każdego roku.

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na prawo w Trójmieście to: historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie. 

Limity miejsc na kierunku prawo w Trójmieście:  

 • Uniwersytet Gdański (Wydział Prawa i Administracji): 210

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na kierunku prawo w Trójmieście w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei studia niestacjonarne niezależnie czy uczelnia jest państwowa czy prywatna, studia są płatne, istnieje jednak możliwość rozłożenia czesnego w ratach.

Więcej informacji na temat czesnego i rat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.  

Ceny studiów na kierunku prawo w Trójmieście:  

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni: od 6900 zł
 • Uniwersytet Gdański (Wydział Prawa i Administracji): od 6000 zł
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich):
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku: od 5600 zł  

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni. 

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na prawo w Trójmieście po zarejestrowaniu się w systemie i dokonaniu opłat rekrutacyjnych zwykle muszą czekać kilka tygodni na ogłoszenie wyników rekrutacji bowiem terminy są ustalane indywidualnie przez poszczególne uczelnie w Trójmieście.

Kandydaci na prawo w Trójmieście informację o wynikach będą mogli znaleźć w swoim indywidualnym profilu w systemie IRK, gdzie również mogą znaleźć informację o zdobytych punktach, a także o zajętym miejscu.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście:  

 • Uniwersytet Gdański (Wydział Prawa i Administracji): do 22.07.2022 
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich): do 31.08.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Proces rekrutacji na studia w Trójmieście opiera się na dwóch etapach. W pierwszym etapie kandydaci na prawo muszą zarejestrować się w systemie oraz uiścić opłatę rekrutacyjną, a następnie po zakwalifikowaniu się na studia muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W jaki sposób złożyć dokumenty na prawo w Trójmieście? Uczelnie w Trójmieście najczęściej decydują się na złożenie dokumentów osobiście przez kandydata do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

W przypadku, gdyby kandydat nie mógł pojawić się osobiście w wyznaczonym terminie może on wysłać dokumenty pocztą tradycyjną – brana pod uwagę jest data nadania listu.  

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kiedy należy złożyć dokumenty na studia? Uczelnie w Trójmieście zazwyczaj rozpoczynają przyjmowanie dokumentów po ogłoszeniu listy rankingowej osób zakwalifikowanych, w tym przypadku na kierunek studiów prawo.

Kandydaci na złożenie kompletu dokumentów mają zwykle około kilku dni, jest to ustalane indywidualnie przez poszczególne uczelnie, dlatego warto uprzednio je sprawdzić.

Jakie dokumenty zabrać? Są to m.in.: świadectwo dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, zaświadczenia o wynikach olimpiad (jeśli takowe liczyły się w rekrutacji), a także podanie i oświadczenie.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronach poszczególnych uczelni.

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Trójmieście:  

 • Uniwersytet Gdański (Wydział Prawa i Administracji): 
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich): do 31.08.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni. 

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek prawo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Gdański (Wydział Prawa i Administracji UG) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Prawo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Podejmowanie decyzji o wyborze studiów czasem nie przychodzi z zakładaną lekkością. Nawet jeśli wybierzemy kierunek kształcenia, to możemy borykać się z problemem miejsca, w którym chcemy studiować. Jakie ma kierunek Prawo w Gdańsku opinie?

Aleksander, student pierwszego roku Prawa w Trójmieście, mówi:

Studia prawnicze i miasto Gdańsk to fdla mnie idealnie funkcjonujące połączenie. Zdobywam solidne, poważne wykształcenie, na dodatek w pięknym, mogącym wiele zaoferować, mieście. Świetne połączenie. Przyjechałem na studia z Ełku i wiem, że prędko z Gdańska nie wyjadę, a całkiem prawdopodobne, że zostanę tutaj na zawsze.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawo Gdańsk | Gdynia | Sopot studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawo Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Prawo Gdańsk | Gdynia | Sopot studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawo w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia jednolite

Kierunki prawnicze i administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia