Dlaczego warto iść na studia na kierunku prawo w Katowicach i woj. śląskim?

Dlaczego warto iść na studia na kierunku prawo w Katowicach i woj. śląskim?
Prawo - Katowice i woj. śląskie

Dlaczego warto iść na studia na kierunku prawo w Katowicach i woj. śląskim?

Prawo to kierunek, który ma bardzo długą tradycję akademicką i nadal cieszy się dużym zainteresowaniem maturzystów w całej Polsce. Jednak każdy z nich ma inny powód, dla którego decyduje się aplikować na powyższe studia, które niewątpliwie mają wiele zalet. W poniższym artykule przestawiono szczegółowy opis kierunku prawo w Katowicach i woj. śląskim.


Jakie wykształcenie można otrzymać?

Studenci, którzy aplikują na kierunek prawo w Katowicach będą mieli okazję zdobyć wszechstronne wykształcenie z zakresu nauk społecznych, prawnych i administracyjnych. W toku kształcenia poznają oni różne dziedziny prawa, między innymi takie jak:

 

 • prawo karne
 • prawo pracy
 • prawo ochrony środowiska
 • prawo cywilne
 • prawo administracyjne
 • prawo finansowe


Ponadto skupią się oni na rozwijaniu specjalistycznej wiedzy na temat historii i teorii prawa, socjologii czy finansów. Uzyskana wiedza będzie podstawą do rozwijania umiejętności praktycznych, co nastąpi w dalszych etapach kształcenia.

Kierunek prawo w Katowicach i woj. śląskim można obecnie realizować w trybie studiów jednolitych, które będą trwały pięć lat, czyli dziesięć semestrów. Po tym czasie studenci otrzymają tytuł magistra, który otworzy przed nimi wiele zawodowych drzwi.


 

Jakie umiejętności można rozwinąć?

Studia na kierunku prawo w Katowicach i woj. śląskim, oprócz zajęć teoretycznych, zakładają realizacje warsztatów, dzięki którym studenci będą mieli okazję zdobyć cenne umiejętności praktyczne. Przede wszystkim nauczą się oni zastosowania regulacji z wybranych dziedzin prawa w praktyce. Ponadto dowiedzą się, w jaki sposób przeprowadzać procedurę karną i cywilną, a także skupią się na rozwijaniu zdolności z zakresu administracji oraz ekonomii i finansów.

Ważnym elementem kształcenia będzie rozwijanie kompetencji związanych z mediacją, komunikacją oraz negocjacjami. Opanowanie skomplikowanej sztuki retoryki jest niezbędne w zawodach związanych z prawem, dlatego studenci poświęcą na to dużo czasu.

W planie zajęć znajdą się także warsztaty z ekonomii, finansów oraz bankowości, dzięki czemu studenci otrzymają wszechstronne wykształcenie z zakresu różnorodnych dziedzin. Zaletą studiów realizowanych na kierunku prawo w Katowicach i woj. śląskim jest możliwość osiągnięcia wysokiego poziomu językowego i poznania specjalistycznej terminologii prawniczej. Rozwinięte kompetencje językowe dają możliwość podjęcia pracy zawodowej także poza granicami kraju, co praktykuje wielu absolwentów prawa. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, dzięki którym studenci zyskają niezwykle ważne doświadczenie zawodowe.


Czy można liczyć na dobrą pracę?

Wielu maturzystów często decyduje się na dany kierunek ze względu na możliwość zdobycia perspektywicznego wykształcenia i atrakcyjnej pracy zawodowej. Podobnie jet ze studiami prawniczymi, których absolwenci bez problemu odnajdują się na współczesnym rynku pracy.

Warto zaznaczyć, że ukończenie studiów nie oznacza końca nauki. Aby zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodów prawniczych należy ukończyć jedną z wybranych aplikacji:

 

 • sędziowską
 • prokuratorską
 • radcowską
 • adwokacką
 • notarialną

 

Każda z nich kończy się egzaminem państwowym, którego zaliczenie jest niezbędne do podjęcia pracy w charakterze adwokata, sędziego, notariusza czy prokuratora. Absolwenci prawa mogą pracować w strukturach administracji państwowej lub w prywatnych kancelariach. Dobrym rozwiązaniem może być także założenia własnej działalności gospodarczej.

WSZYSTKO O KIERUNKU PRAWO - KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE

Komentarze (0)