Prawo - Katowice i woj. śląskie

Prawo - Katowice i woj. śląskie

Prawo - Katowice i woj. śląskie

Studia w Katowicach

prawo

Odkryj kierunek prawo w Katowicach i woj. śląskim i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Prawo studia Katowice|woj. śląskie

Studia na kierunku prawo w Katowicach to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku prawo, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Śląski w Katowicach oferuje 250 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UŚ oraz na uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 3150 zł do 5000 zł za pierwszy rok studiów.

 

Prawo realizowane na uczelniach w województwie śląskim cieszy się renomą wśród studentów i absolwentów. Studenci są przygotowywani do egzaminów na aplikację adwokacką, radcowską, prokuratorską, notarialną, sędziowską oraz komorniczą. Nabywają wszechstronne wykształcenie, które ma kluczowe znaczenie dla realizowana obowiązków zawodowych. Odbywają także obowiązkowe praktyki zawodowe. 

Absolwenci zatrudniani są w wymiarze sprawiedliwości, w organach administracji rządowej i samorządowej, jak również w sektorze prywatnym. Ze swobodą znajdują pracę w zawodach prawniczych, działalności aparatu władzy publicznej oraz podmiotów gospodarczych.

czytaj dalej wszystko o Prawo - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek prawo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Jednostka prowadząca

Biznes i administracja stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku biznes i administracja

Pokaż więcej

Jakie wymagania należy spełnić podczas rekrutacji na kierunku prawo w Katowicach?

Studia prawnicze są kierunkiem wciąż obleganym, stąd walka o miejsce jest zacięta. Przyszli studenci powinni postarać się o jak najlepsze wyniki maturalne.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku prawo w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • Trzy przedmioty zdane na maturze.

 

Pod uwagę brane są także olimpiady, uczelnie przewidują konkurs świadectw dojrzałości. Warto przeanalizować ścieżkę kariery już teraz, ponieważ im wcześniej rozpoczniesz przygotowania do przyszłego egzaminu dojrzałości, tym lepsze wyniki uda Ci się uzyskać.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA STACJONARNE

PRAWO KATOWICE I WOJ. ŚLĄSKIE STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku prawo w Katowicach?

 

 

Być prawnikiem – to często marzenie wielu młodych ludzi, którzy widzą w tym zawodzie prestiż i sławę, a także wiele możliwości rozwoju. Co zrobić, by prawnikiem zostać? Jak znaleźć się na prawie? Takie pytania zapewne zadają sobie kandydaci na te studia, którzy przez trzy lata szkoły średniej dają z siebie wszystko, by wynik maturalny był jak najlepszy.

No właśnie – jak zdobyć ten zawód? Jakie predyspozycje powinien mieć przyszły student prawa? Największe polskie miasta oferują studia na tym kierunku, ale studia w Katowicach są jednymi z najczęściej wybieranych praz studentów. Dlaczego? Być może wpływ na ten wybór ma infrastruktura miasta i możliwości, które są po studiach.

Studia prawnicze bowiem są w Katowicach na bardzo wysokim poziomie, a wykwalifikowani profesorowie to także praktycy swojego zawodu, którzy z należytą dbałością zadbają o przyszłą wiedzę swoich studentów. Rozwijając się interdyscyplinarnie, student ma szansę podjąć pracę później jako adwokat bądź prokurator, sędzia albo radca prawny.

Wszystko zależy od możliwości i zaangażowania studenta.

 

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Studia prawnicze generują w młodym człowieku chęć zdobywania wiedzy na wielu przestrzeniach – od historii po ekonomię. Podejmując naukę na tych studiach, słuchacz dowie się jaką rolę odgrywa człowiek, w kontekście stosunków prawnych.

Zawiły świat paragrafów i doktryn politycznych będzie jedynie pretekstem do dalszego pogłębiania wiedzy. Student będzie miał obszerną wiedzę o człowieku jako o podmiocie stosunków prawnych.

Dowie się, czym jest ochrona własności intelektualnej oraz formy rozwoju przedsiębiorczości. Jego wiedza będzie poszerzona o tematy teorii i filozofii prawa.

 

 

Umiejętności

Student prawa dowie się, jak prawidłowo identyfikować zjawiska prawne, interpretować je, a także formułować.  Będzie potrafił przygotować pisma procesowe, w postępowaniu karnym, cywilnym czy administracyjnym. Z rozwagą i zaangażowaniem będzie brał udział w życiu społecznym, obserwując przy tym relacje międzyludzkie, ich przyczyny i skutki.

Świetnie poradzi sobie, interpretując teksty prawne, prawnicze oraz teksty księgowe. Nie będzie się bał podejmować ryzyka i odważnych decyzji, będąc przy tym świadomym konsekwencji swoich słów i czynów.

Student będzie wiedział, czym są systemy normatywne. Pozyskana wiedza obudzi w nim chęć do dalszego kształcenia i samorealizacji.

 

Kompetencje społeczne

Student katowickich studiów prawniczych będzie świadomy swoich kompetencji, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje. Dynamiczne środowisko, ułatwi mu kształcenie w obszarze prawa oraz doktryn politycznych.

Ponadto, będzie bacznym obserwatorem życia społecznego, a swoją wiedzę będzie wykorzystywał w życiu zawodowym. Doskonale poradzi sobie pracując samodzielnie – w zespole, będzie miał ambicje, by zajmować pozycje lidera.

Wykorzystując swoje umiejętności, będzie znał i akceptował zasady etyki w dziedzinie prawa, potrafiąc przy tym posługiwać się kodeksem etycznym w pracy zawodowej. Z zaangażowaniem będzie pogłębiał swoją wiedzę, by być profesjonalistą w swojej dziedzinie.

 

Program studiów i przedmioty

Katowickie uczelnie wyższe tak opracowały swoje programy, by absolwent, kończący prawo miał profesjonalną wiedzę z jego zakresu. Olbrzymia wiedza, którą trzeba przyswoić ma przygotować młodego prawnika do dalszego kształcenia, bądź podjęcia pracy na tym poziomie.

Zakres wiedzy jest jednak rozbudowany nie tylko z zakresu prawa, ale także z administracji, socjologii czy polityki.

Przykładowe przedmioty na kierunku prawo:

 • prawo rzymskie;
 • prawo Unii Europejskiej;
 • prawo cywilne;
 • prawo karne;
 • prawo pracy;
 • prawo administracyjne;
 • teoria i filozofia prawa;
 • terminologia łacińska dla prawników;
 • logika;
 • ekonomia.

 

Jak widać powyżej, studia prawnicze są interdyscyplinarne, co oznacza, że zawierają w sobie elementy wielu dziedzin. Dobrze wykształcony młody prawnik, musi mieć zatem olbrzymią wiedzę na tematy humanistyczne. Nie dość, że powinien znać kodeks karny, przepisy i reguły, to aby dotrzeć do swoich klientów, musi być dobrym psychologiem.

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Młody człowiek, pragnący iść na studia prawnicze powinien odznaczać się kilkoma cechami. Po pierwsze – powinien mieć wyśmienitą pamięć – ogrom wiedzy, jaką należy przyswoić, paragrafów i przepisów jest olbrzymią pracą, wkładaną w swój rozwój każdego dnia.

Kolejnym punktem jest empatia i umiejętności psychologiczne – idealnym scenariuszem jest ten, w którym klient jest „niewinny”, i wszystkie dowody na to wskazują. Powszechnie wiadomo jednak, że sprawy cywilne bądź karne, często są dużo bardziej skomplikowane – nie każdy jest w stanie znieść zawiłość pracy sądów.

Przyszły prawnik powinien być także bardzo empatyczny – często jego praca będzie musiała wiązać się ze zrozumieniem drugiego człowieka, jego motywów działania czy problemów. Doskonale zatem, jeśli prawnik będzie potrafił wczuć się w sytuację i położenie swoich klientów.

Dobrze byłoby także, jeśli kandydat na te studia będzie zorganizowany i obowiązkowy – studia prawnicze nie należą do najłatwiejszych, przez co organizacja swojej pracy i nauki jest niezbędnym elementem przykładnego studenta.

Ile trwają studia na kierunku prawo w Katowicach?

Ile trwają studia na kierunku prawo w Katowicach?

Studia na kierunku prawo w Katowicach trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

Studia prawnicze w Katowicach przebiegają w trybie jednolitym. Oznacza to, że są one realizowane w ciągu pięciu lat, a kończą stopniem magistra. Jest to spowodowane tym, że pierwsze trzy lata zapewniają jedynie podstawy kształcenia, które pozwalają na kontynuowanie zdobywania wiedzy kierunkowej. Seminarium magisterskie studenci rozpoczynają dopiero na czwartym i piątym roku, a ma ono pomóc w napisaniu i obronie pracy magisterskiej.

 

Jaka praca po studiach prawniczych w Katowicach?

Jaka praca po studiach prawniczych w Katowicach?

Kończąc studia prawnicze w Katowicach, dobrze płatna praca jest w zasięgu ręki każdego absolwenta. Sumienność i cierpliwość w kształceniu się, a także chęć samodoskonalenia się to klucz do sukcesu. Wielokrotnie jednak na swojej drodze, młody człowiek może napotkać trudności, które nie będą łatwe do pokonania.

Wielogodzinne wykłady czy trudne egzaminy są tylko początkiem wyzwań. Lecz jeśli student je przezwycięży – dobrze płatna praca będzie jego. Po studiach na katowickich uczelniach można rozpocząć dalszą drogę kształcenia – aplikację w wybranej przez siebie specjalizacji. Można bowiem realizować się jako adwokat bądź prokurator, radca prawny albo sędzia.

Ponadto, wiele organizacji i instytucji poszukuje młodych specjalistów, by zasilili oni ich szeregi. W przyszłości, po ukończonej aplikacji, absolwent katowickich uczelni może liczyć na pracę w sądach – tych rejonowych i najwyższych, kancelariach, a nawet w firmach i przedsiębiorstwach, ceniących sobie wysokie kwalifikacje swoich pracowników.

Ci bardziej przedsiębiorczy, mogą próbować otworzyć własną kancelarię – zarówno adwokacją, jak i radcowską. Wszystko zależy od umiejętności i możliwości absolwenta prawa. Należy w tym miejscu powiedzieć, że wielu polskich polityków, jest po studiach prawniczych.

To kolejna ścieżka kariery – szeroka wiedza opanowana w trakcie studiów oraz interdyscyplinarne umiejętności, ułatwiają realizację siebie w polityce. Dobrym pomysłem będzie także praca w HR – praca w tym dziale firmowym wymaga od absolwenta łatwości w nawiązywaniu kontaktów i profesjonalne podejście do jednostek – prawo uczy właśnie takich cech.

 

Możliwości zatrudnienia po kierunku prawo:

Możliwości po studiach prawniczych są bardzo szerokie – można bowiem realizować się jako adwokat, prokurator, sędzia bądź radca prawny. Ponadto, kończąc te studia, duże możliwości pracy są w wielu korporacjach i firmach, potrzebujących w swoich szeregach specjalistów, znających się na prawie krajowym i międzynarodowym.

Absolwent prawa dobrze poradzi sobie także w działach HR i na stanowiskach administracyjnych – łatwość w nawiązywaniu kontaktów i wykształcone podejście psychologiczne, to klucz do sukcesu w realizacji celów na tych stanowiskach.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku prawo:

 • Adwokat
 • Prokurator
 • Sędzia
 • Radca prawny
 • Doradca
 • Specjalista ds. HR
 • Analityk

Gdzie studiować na kierunku prawo w Katowicach?

 

Prawo studia w Katowicach i woj. śląskim - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo w Katowicach?

Każda uczelnia ma swoje wymagania w kontekście przyjęcia na studia. W tym przypadku także tak jest. Przed wyborem studiów prawniczych warto sprawdzić, jakie przedmioty są najwyżej punktowane przy rekrutacji.

Katowickie uczelnie mają podobne wymagania, jednak warto sprawdzić osobiście, wykaz przedmiotów, liczących się dla uczelni. Zwykle, na tym kierunku, są brane pod uwagę następujące przedmioty:

 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • język łaciński i kultura antyczna
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronach internetowych wybranej szkoły wyższej.

 

Proces rekrutacji

Standardowo, tak jak w większości przypadków, proces rekrutacji na studia prawnicze rozpoczyna się od złożenia wniosku kandydata na stronie uczelni, przy czym także należy uiścić opłatę rekrutacyjną. Około maja (tutaj zalecamy sprawdzić terminarz przyjęć na studia), ogłaszana jest lista przyjętych studentów.

Jeśli udało się dostać na wybraną szkołę wyższą, teraz należy dopełnić wszystkich formalności. W podanym przez uczelnię terminie – należy dostarczyć komplet niezbędnych dokumentów – uwaga! Jest to bardzo ważne, ponieważ niedopełnienie tego punku skutkuje skreśleniem z listy studentów!

 

 

Wymagane dokumenty

W trakcie rekrutacji, należy dostarczyć do wybranego przez kandydata dziekanatu, niezbędne dokumenty. Mogą się one różnić od siebie – uczelnie same podają wykaz dokumentów na swoich stronach internetowych. Jest jednak pewien standard, który zwykle powtarza się w większości przypadków. Są to:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

 

STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

PRAWO - ważne informacje

prawo studia

prawo studia online

studia prawnicze w Katowicach i woj. śląskim

studia prawnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku prawo w Katowicach?

Studia na kierunku prawo gwarantują prestiżowe i stabilne zatrudnienie.

Bartosz, absolwent prawa na Uniwersytecie Śląskim, stwierdza:

Polecam, ale tylko osobom zdeterminowanym. Studia prawnicze to długa i trudna droga, a także dziesiątki nieprzespanych nocy. Ale jaka jest satysfakcja! Mówią, że rynek jest już przesycony prawnikami. Najlepsi jednak zawsze znajdą miejsce dla siebie.

Kierunki prawnicze i administracja w Katowicach i woj. śląskim

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PRAWO

Komentarze (0)