Prawo - Katowice i woj. śląskie
Dodaj do ulubionych

18.08.2023

Prawo studia Katowice 2023 | woj. śląskie

Prawo w Katowicach to 5-letnie studia (jednolite magisterskie). Studia można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na prawie w Katowicach w 2023 r. zaczynają się od 3240 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku prawo w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku prawo w Katowicach i woj. śląskim rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 października 2023 r. | Prawo Katowice i woj. śląskie - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Prawo to kierunek studiów, który skupia się na przekazywaniu wiedzy z różnych dziedzin prawa, w tym prawa cywilnego, karnego czy pracy. Studia przygotowują przyszłych absolwentów do tego jak stosować kodeksy oraz jak występować publicznie. W programie studiów znajdują się m.in. takie przedmioty jak postępowanie karne, doktryny polityczne i prawo międzynarodowe. Interdyscyplinarny charakter kierunku pozwala swoim studentom na rozwinięcie umiejętności organizacyjnych i zarządczych.

Absolwenci prawa mogą ubiegać się o przyjęcie na aplikacje, które mogą uprawnić ich do wykonywania zawodu sędziego, prokuratora czy notariusza. Poza pracą w kancelariach i sądach, prawnicy znajdują zatrudnienie w zawodach związanych np. z polityką czy dyplomacją.

 

Uczelnie

W Katowicach i woj. śląskim prawo możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (Wydział Prawa i Administracji UŚ) oraz 5 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychWyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, Akademii WSB w Gliwicach, Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. 
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Katowicach i woj. śląskim na kierunku prawo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane są trzy dowolne przedmioty zdane na egzaminie maturalnym. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku prawo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3240 zł do 5040 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku prawo w Katowicach >

czytaj dalej wszystko o Prawo - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek PRAWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia WSB w Gliwicach

Akademia WSB w Gliwicach

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie

Prawo w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawo w biznesie

Pokaż więcej
Akademia WSB w Gliwicach

Akademia WSB w Gliwicach

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Jakie wymagania należy spełnić podczas rekrutacji na kierunku prawo w Katowicach?

Studia prawnicze są kierunkiem wciąż obleganym, stąd walka o miejsce jest zacięta. Przyszli studenci powinni postarać się o jak najlepsze wyniki maturalne.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku prawo w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: Trzy przedmioty zdane na maturze.

Pod uwagę brane są także olimpiady, uczelnie przewidują konkurs świadectw dojrzałości. Warto przeanalizować ścieżkę kariery już teraz, ponieważ im wcześniej rozpoczniesz przygotowania do przyszłego egzaminu dojrzałości, tym lepsze wyniki uda Ci się uzyskać.

Prawo Uniwersytet Śląski w Katowicach - przedmioty maturalne

Podstawą kwalifikacji kandydatów na studia na kierunku prawo w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w rekrutacji 2023/2024 są wyniki z trzech najlepiej zdanych przedmiotów maturalnych. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na prawo w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Katowicach i woj. śląskim przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w Katowicach i woj. śląskim

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować prawo w Katowicach

Prawo w Katowicach można studiować na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz pięciu niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, Akademii WSB w Gliwicach, Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Wszystkie uczelnie, które mają w swojej ofercie kierunek studiów prawo pozwalają na zdobycie rozległej wiedzy z zakresu prawa, a także na przygotowanie się do podjęcia wybranej aplikacji.

Gdzie studiować prawo bezpłatnie w Katowicach

Prawo w Katowicach oferowane jest bezpłatnie na studiach stacjonarnych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. 

Gdzie studiować prawo niestacjonarnie w Katowicach

Prawo w Katowicach w trybie niestacjonarnym można studiować w: Akademii WSB w Gliwicach, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Ile kosztują studia niestacjonarne na prawie w Katowicach

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych w Katowicach są płatne. Ceny na kierunku Prawo w Katowicach wahają się od 3240 zł do 5040 zł za pierwszy rok studiów.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Żadna z uczelni publicznych i niepublicznych nie oferuje bezpłatnych studiów niestacjonarnych. Jedyne bezpłatne studia jakie można podjąć to studia stacjonarne na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Prawo realizowane na uczelniach w województwie śląskim cieszy się renomą wśród studentów i absolwentów. Studenci są przygotowywani do egzaminów na aplikację adwokacką, radcowską, prokuratorską, notarialną, sędziowską oraz komorniczą. Nabywają wszechstronne wykształcenie, które ma kluczowe znaczenie dla realizowana obowiązków zawodowych. Odbywają także obowiązkowe praktyki zawodowe.
Prawo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 22 tys. kandydatów (o 1525 więcej niż rok wcześniej).
Wśród katowickich uczelni publicznych prawo znalazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (ponad 1,3 tys. zgłoszeń).
 

 

Praca po studiach

Absolwenci zatrudniani są w wymiarze sprawiedliwości, w organach administracji rządowej i samorządowej, jak również w sektorze prywatnym. Ze swobodą znajdują pracę w zawodach prawniczych, działalności aparatu władzy publicznej oraz podmiotów gospodarczych.

 

Program studiów i przedmioty

Katowickie uczelnie wyższe tak opracowały swoje programy, by absolwent, kończący prawo miał profesjonalną wiedzę z jego zakresu. Olbrzymia wiedza, którą trzeba przyswoić ma przygotować młodego prawnika do dalszego kształcenia, bądź podjęcia pracy na tym poziomie.

Zakres wiedzy jest jednak rozbudowany nie tylko z zakresu prawa, ale także z administracji, socjologii czy polityki.

Przykładowe przedmioty na kierunku prawo:

 • prawo rzymskie;
 • prawo Unii Europejskiej;
 • prawo cywilne;
 • prawo karne;
 • prawo pracy;
 • prawo administracyjne;
 • teoria i filozofia prawa;
 • terminologia łacińska dla prawników;
 • ekonomia;
 • logika prawnicza;
 • prawo konstytucyjne;
 • etyka prawnicza;
 • prawo międzynarodowe publiczne;
 • postępowanie cywilne

 

Jak widać powyżej, studia prawnicze są interdyscyplinarne, co oznacza, że zawierają w sobie elementy wielu dziedzin. Dobrze wykształcony młody prawnik, musi mieć zatem olbrzymią wiedzę na tematy humanistyczne. Nie dość, że powinien znać kodeks karny, przepisy i reguły, to aby dotrzeć do swoich klientów, musi być dobrym psychologiem.

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku prawo to pięcioletnie studia magisterskie, które mają na celu przygotowanie studentów do pracy w dziedzinie prawa. Podczas studiów zdobywa się wiedzę z zakresu prawa cywilnego, prawa konstytucyjnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa pracy oraz innych dziedzin prawa. Podczas studiów na prawie bardzo ważne jest także rozwijanie umiejętności praktycznych, takich jak analiza i interpretacja aktów prawnych, pisanie pism procesowych, prowadzenie negocjacji czy sporządzanie umów.

Podczas pierwszych dwóch lat studiów studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu prawa oraz nauk społecznych. Kolejne lata skupiają się na bardziej specjalistycznych zagadnieniach, w tym na przykład na zagadnieniach związanych z prawem handlowym, prawem podatkowym, prawem międzynarodowym czy prawem unijnym. Studenci mają także okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami pracy prawnika, na przykład w ramach zajęć z postępowania cywilnego, karnego czy administracyjnego.

Studia na kierunku prawo to wymagający, ale także bardzo interesujący i rozwijający kierunek, który daje szerokie perspektywy zatrudnienia w różnych sektorach gospodarki, w administracji państwowej, a także w międzynarodowych organizacjach czy instytucjach prawniczych. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą lub rozwijać się w biznesie.


Gdzie studiować na kierunku prawo w Katowicach?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, jako specjalność w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz jako specjalność w Uniwersytecie WSB Merito w Chorzowie.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku prawo, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Śląski w Katowicach oferuje miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UŚ oraz na uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 3240 zł do 5040 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek prawo - uczelnie w Katowicach i woj. śląskim

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

 

Limity miejsc

Limity miejsc ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Jak dostać się na kierunek studiów prawo w Katowicach?

Aby dostać się na kierunek studiów prawo, w pierwszej kolejności należy zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym i aplikować na wybrany kierunek studiów. Kandydaci wybierani są na podstawie listy rankingowej osób, które spełniły wszystkie wymagania, a także złożyły niezbędne dokumenty w terminie. Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na prawo to: geografia, historia, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie

Limity miejsc na kierunku pedagogika w Katowicach

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach:

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne na kierunku prawo w Katowicach w uczelniach publicznych są bezpłatne. W przypadku studiów niestacjonarnych niezależnie czy uczelnia jest państwowa czy prywatna, studia są płatne.

Stawki za czesne mogą się różnic w zależności od wybranej uczelni. Istnieje również opcja rozłożenia czesnego na raty, dzięki czemu studenci nie muszą płacić pełnej kwoty od razu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni.  

Pedagogika studia w Katowicach i woj. śląskim - ceny 2023

 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach: od 3750 zł
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej: od 3240 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni. 

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci po zarejestrowaniu się w systemie i dokonaniu opłat rekrutacyjnych muszą czekać na dzień ogłoszenia wyników. Dzień opublikowania listy zakwalifikowanych jest ustalany indywidualnie przez poszczególnych uczelniach.

Kandydaci informacje o wynikach będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK lub ERK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Katowicach:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach:

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Proces rekrutacji opiera się na dwóch etapach. Najpierw kandydaci muszą zarejestrować się w systemie na wybrany kierunek. Następnie po zakwalifikowaniu się na studia muszą oni złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Jak złożyć dokumenty? Uczelnie najczęściej decydują się na złożenie dokumentów osobiście przez kandydata do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Komplet dokumentów obejmuje m.in.: świadectwo dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej, a także niezbędne oświadczenia. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych uczelni,

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Katowickie uczelnie zazwyczaj rozpoczynają przyjmowanie dokumentów zazwyczaj po ogłoszeniu listy rankingowej. Kandydaci na złożenie kompletu dokumentów mają zwykle około kilku dni. Co, jeśli się spóźnią lub nie maja możliwości osobistego pojawienia się na uczelni? Istnieje wtedy ryzyko skreślenia z listy studentów, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą liczy się data nadania listu.

Najważniejszymi dokumentami są: świadectwo dojrzałości, zdjęcie do legitymacji, zaświadczenia o wynikach olimpiad (jeśli takowe liczyły się w rekrutacji), a także podanie i oświadczenie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach poszczególnych uczelni.

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Katowicach:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach:

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Ile zarabia się po Prawie?

Omawiając kwestie zarobków po ukończeniu studiów na kierunku Prawo należy zaznaczyć, że droga do najwyższych wynagrodzeń, podobnie jak w przypadku kierunków medycznych, jest dość długa i wymagająca. Dlaczego? Istotne jest obranie ścieżki zawodowej. Jeśli chcemy podjąć pracę po zakończeniu kształcenia, możemy znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju przedsiębiorstwach bądź instytucjach. Natomiast jeśli chcemy wykonywać zawody prawnicze, musimy najpierw uzyskać uprawnienia w ramach aplikacji. Czy zarobki zawodów prawniczych są wysokie? Tutaj również wpływ mają rozmaite czynniki, a najważniejszym jest doświadczenie.

Średnie zarobki absolwentów Prawa w 2023 roku:

 • radca prawny - 7800 złotych
 • specjalista do spraw organizacyjno- prawnych – 4400 złotych
 • notariusz – 4700 złotych
 • kierownik działu prawnego – 9000 złotych
 • rzecznik patentowy – 8000 złotych
 • asesor komorniczy – 5000 złotych

 

Czy warto iść na Prawo?

Chyba każdy słyszał opinie mówiące o tym, że Prawo to kierunek wymagający, którego nie da się studiować bez zaangażowania i sporego wysiłku. To oczywiście prawda. Ale Prawo przyciąga niczym magnes, od lat znajdując się w czołówce najchętniej wybieranych kierunków, a wszystko przez to, że stanowi drogę do wykonywania zawodów prestiżowych i dobrze płatnych.

 

Gdzie warto studiować Prawo?

Kandydaci na studia w Katowicach i województwie śląskim, którzy biorą pod uwagę studia na kierunku Prawo otrzymują dwie możliwości. Jedną z nich jest uczelnia publiczna.

Prawo studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Katowicach i woj. śląskim:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach

Drugą opcją dla kandydatów na studia prawnicze może być uczelnia niepubliczna. Decydując się na nią należy jednak pamiętać o tym, że za każdą formę kształcenia pobierane są opłaty.

Prawo studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Katowicach i woj. śląskim:

 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim - kierunek prawo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Akademia WSB w Gliwicach stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Śląski w Katowicach (Wydział Prawa i Administracji UŚ) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku prawo w Katowicach?

Studia na kierunku prawo gwarantują prestiżowe i stabilne zatrudnienie.

Bartosz, absolwent prawa na Uniwersytecie Śląskim, stwierdza:

Polecam, ale tylko osobom zdeterminowanym. Studia prawnicze to długa i trudna droga, a także dziesiątki nieprzespanych nocy. Ale jaka jest satysfakcja! Mówią, że rynek jest już przesycony prawnikami. Najlepsi jednak zawsze znajdą miejsce dla siebie.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawo Katowice i woj. śląskie studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawo Katowice i woj. śląskie studia stacjonarne

Prawo Katowice i woj. śląskie studia niestacjonarne

Kierunki prawnicze i administracja w Katowicach i woj. śląskim

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PRAWO

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia