Studia prawnicze Katowice

Studia prawnicze Katowice

Studia prawnicze Katowice

Największy wybór studiów

prawniczych w Katowicach

Odkryj kierunki prawnicze i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia prawnicze w Katowicach | woj. śląskie

Studia prawnicze to twoje marzenie? Jeśli tak, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że wybierasz kierunek jednolitych i to bardzo wymagających studiów magisterskich. Studiowanie prawa to nie tylko wymóg nauczenia się setek norm prawnych, ale także potrzeba stałego trzymania ręki na pulsie, jeśli chodzi o wydarzenia w kraju i na świecie. Ponieważ jeśli chodzi o prawo, każde nowe rozporządzenie, każda kolejna ustawa może zniwelować kilka miesięcy nauki. Dlatego właśnie warto zdawać sobie sprawę, że studia prawnicze w Katowicach stworzone zostały dla ludzi nie tylko ze świetną pamięcią, ale także wielkimi ambicjami, zdolnością koncentracji i szybkiego przyswajania nowych informacji.

Wykonując zawód związany z prawem należy również posiadać ogładę w mowie i piśmie, pewność siebie oraz rozwagę w działaniu. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja tych, którzy zdecydują się na studiowanie administracji, uważanej przez wielu za łatwiejszą odmianę prawa. Administracja, jak większość wykładanych kierunków, podzielona jest już na studia trzyletnie i dwuletnie. Tutaj również wymagana jest zdolność do przyswajania informacji prawniczych oraz logicznego i szybkiego rozumowania i łączenia faktów. Jednak studenci administracji mają łatwiejszy start w zawodzie urzędniczym lub zarządzającym, niż przyszli prawnicy, którzy mają przed sobą nie tylko okres pięcioletnich studiów na prawie, ale i późniejsze aplikacje.

KIERUNKI PRAWNICZE W KATOWICACH I GLIWICACH

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KATOWICACH I GLIWICACH SĄ STUDIA PRAWNICZE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja i wymagania na studia prawnicze

Rekrutacja na studiach prawniczych przebiega identycznie, jak na pozostałych kierunkach. Warto jednak pamiętać o corocznym obłożeniu list rekrutacyjnych przez tysiące osób, czyli średnio przez kilka, a czasami nawet kilkanaście osób na jedno miejsce. To sprawia, że na prawo wcale nie jest tak łatwo się dostać i należy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami z matury. Uczelnie różnią się od siebie, jeśli chodzi o ustalanie progów i przeliczników, natomiast przedmioty maturalne, które są uwzględniane przy rekrutacji, w większości przypadków są ujednolicone.

Dlatego każdy, kto chce dostać się na prawo, na maturze powinien szczególną uwagę przykładać do nauki i zdobycia jak najlepszych wyników z matury pisemnej z języka polskiego i języka obcego, oraz jednego z dodatkowych przedmiotów do wyboru. Przedmiotami opcjonalnymi są tutaj: historia, WOS, matematyka, geografia, chemia, biologia albo fizyka.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach prawniczych

Wszyscy studenci w pewnym momencie muszą wejść na rynek pracy i nie inaczej jest po studiach prawniczych w Katowicach. Jak jest więc ze znalezieniem pracy, kiedy ukończy się studia prawnicze w Katowicach? Wbrew pozorom całkiem nieźle. Absolwenci prawa i administracji mogą szukać pracy w jednym z bardzo wielu zawodów.

Można zdobyć zatrudnienie na przykład jako urzędnik sądowy, sędzia, prokurator, notariusz, adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, urzędnik podatkowo-prawny w przedsiębiorstwie, księgowy rachunkowy, sprawozdawca finansowy, urzędnik skarbowy, doradca prawny, pracownik więziennictwa, pracownik kancelarii prawnej albo firmy konsultingowej, urzędnik administracji państwowej, doradca inwestycyjny, audytor, urzędnik służby cywilnej, wyższy stopniem pracownik policji, pracownik organizacji pozarządowej, konsultant w dziale prawnym firmy konsultingowej, referent ds. windykacji, referent ds. obsługi klienta, specjalista ds. roszczeń, specjalista ds. prawnych, negocjator z zespole prac gospodarczych, specjalista ds. umów, agent celny, specjalista ds. obsługi egzekucji komorniczej, administrator kontraktów, Security Risk Analyst, konsultant w dziale doradztwa prawnego, asystent prawny zarządu, przedstawiciel ds. rozliczeń, kontroler należności czy menedżer ds. Compliance.

Studia prawnicze niestacjonarne w Katowicach

Nie od dzisiaj prowadzone są dyskusje i spory na temat różnic występujących między studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi. Nasilają się one zazwyczaj wtedy, gdy rozpatrywane są pod kątem kierunków uznawanych za najbardziej wymagające. W tym gronie króluje Prawo oraz inne dyscypliny prawnicze. Niektóre osoby twierdzą, iż Prawo studiować można wyłącznie w trybie dziennym, ponieważ nie da się przejść przez ogrom materiału uczęszczając na zajęcia inaczej niż od poniedziałku do piątku. A jednak jest to możliwe i każdy, kto chciałby podjąć studia niestacjonarne w zakresie Prawa powinien zwrócić swoją uwagę na Katowice.

Niestacjonarne studia prawnicze w tym mieście prowadzone są w trybie zaocznym, choć niektóre uczelnie oferują wybór odnośnie częstotliwości zajęć. Można odbywać zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie, bądź w piątki co tydzień. Naturalnie, nie wszystkie szkoły wyższe proponują takie rozwiązanie, ale warto porównać, która opcja studiowania będzie dla nas wygodniejsza i korzystniejsza. Z czym wiąże się kształcenie zaoczne? Po pierwsze, z opłatami. Studia niestacjonarne są płatne, a ich koszt zależy od uczelni i konkretnego kierunku. W studiach zaocznych charakterystyczne jest skondensowanie programu kształcenia, zatem nauka wymaga od studentów samodzielności, ponieważ niektóre elementy programowe należy zgłębić bez większej pomocy wykładowcy. Uspokajając należy powiedzieć, iż ma to sporo zalet. Uczy zarządzania czasem, a także wyszukiwania i selekcji informacji.

STUDIA PRAWNICZE W KATOWICACH I GLIWICACH - PODYPLOMOWE

E
K
P
S
Z
Rozwiń

POZOSTAŁE UCZELNIE W KATOWICACH I GLIWICACH NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PRAWNICZE

 

19 Uczelni w Katowicach i okolicach

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 
 

WARTO TO WIEDZIEĆ

Uniwersytet Śląski w Katowicach to jedna z uczelni, na której można studiować prawo, tak stacjonarne jak i niestacjonarne. Na UŚ otwarty jest również kierunek Administracji, także studia stacjonarne i niestacjonarne. Studia administracyjne realizowane są na poziomie studiów pierwszego (studia licencjackie), jak i drugiego stopnia (studia magisterskie).

Student studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja w trybie stacjonarnym ma do wyboru specjalności: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne lub Administracja ogólna. Uniwersytet Śląski oferuje również możliwość nauki na studiach podyplomowych na kierunkach: Prawo zamówień publicznych i partnerstwo publiczno-prywatne, Prawne i ekonomiczne aspekty prowadzenia kancelarii prawnej oraz działalności zawodowej radcy prawnego, „Prawo i Proces Karny- współczesne problemy praktyczne”, Wycena i gospodarka nieruchomościami, Studia Samorządu Terytorialnego, Studia prawa gospodarczego i handlowego, Administracja i Zarządzanie oraz Prawo w ochronie zdrowia.

 


UNIWERSYETET ŚLĄSKI - STUDIA PRAWNICZE

Wydział Prawa i Administracji

  • administracja - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  • prawo - studia jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne
  • przedsiębiorczość - studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

dowiedz się więcej>


POLITECHNIKA ŚLĄSKA - STUDIA PRAWNICZE

Politechnika Śląska prowadzi zajęcia z Administracji na Wydziale Organizacji i Zarządzania - I stopnia (stacjonarne licencjackie, trzyletnie studia w Zabrzu) oraz I stopnia (niestacjonarne zaoczne licencjackie trzyletnie studia w Zabrzu). Absolwenci kierunku Administracja mają możliwość uzupełnienia wykształcenia licencjata do wykształcenia magistra na kierunku Zarządzanie (studia niestacjonarne II stopnia) na specjalnościach: Administracja publiczna oraz Samorząd terytorialny.

dowiedz się więcej>

 


UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH - STUDIA PRAWNICZE

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach daje swoim studentom możliwość uczestniczenia w zajęciach na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń, na specjalności: Finanse i prawo zatrudnienia w biznesie (studia I i II stopnia) oraz na Wydziale Informatyki i Komunikacji na specjalności: Elektroniczna administracja publiczna - rządowa i samorządowa - w teorii i praktyce (studia podyplomowe).

dowiedz się więcej>

 


GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA - STUDIA PRAWNICZE

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego proponuje swoim studentom możliwość uczestniczenia w studiach na kierunkach: Administracja - studia I stopnia oraz Prawo - studia jednolite magisterskie. Na uczelni otwarte są również studia podyplomowe: Kadry i płace - prawo i praktyka gospodarcza, Nowoczesna administracja samorządowa oraz Prawo i administracja.

 


SWPS - STUDIA PRAWNICZE

SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny - Wydział Zamiejscowy w Katowicach oferuje swoim studentom możliwość uczestniczenia na zajęcia na kierunku: Psychokryminalistyka (studia pierwszego stopnia) oraz na studiach podyplomowych na kierunku: Psycholog jako biegły sądowy w postępowaniu karnym i cywilnym.

 


WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY - STUDIA PRAWNICZE

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach oferuje studia I i II stopnia na Wydziale Humanistyczno-Społecznym na kierunku: Bezpieczeństwo Wewnętrzne (specjalizacje: bezpieczeństwo i porządek publiczny, Bezpieczeństwo w administracji publicznej, Kryminologia i kryminalistyka, Detektywistyka i kryminalistyka, Techniki specjalne oraz Taktyka i techniki interwencji). WSZOP w Katowicach organizuje również studia podyplomowe z Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 


WYŻSZA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW - STUDIA PRAWNICZE

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach proponuje studia licencjackie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe na kierunkach: Kryminalistyka i detektywistyka, Ochrona osób i mienia, Zarządzanie strażą miejską/gminną, Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Bezpieczeństwo rynku finansowego oraz Kadry i płace w prawie i praktyce.

 


WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA - STUDIA PRAWNICZE

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Studiów Społecznych w Gliwicach organizuje zajęcia na studiach licencjackich I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo oraz studia podyplomowe na kierunkach: Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości, Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką, Zarządzanie bezpieczeństwem państwa oraz Zarządzanie kryzysowe.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

 

Komentarze (0)