Dlaczego warto iść na studia na kierunku prawo we Wrocławiu?

Komentarze (0)

Dlaczego warto iść na studia na kierunku prawo we Wrocławiu?

Komentarze (0)
Dlaczego warto iść na studia na kierunku prawo we Wrocławiu?

Dlaczego warto iść na studia na kierunku prawo we Wrocławiu?

Kierunki takie jak prawo cieszą się najdłuższą tradycją akademicką. Kształcenie na nich nie jest jednak anachroniczne, a programy dydaktyczne podążają wraz z przeobrażeniami społecznymi. Prawo jest również jednym z tych kierunków, który wciąż znajduje się w kręgu zainteresowań wielu absolwentów szkół średnich. Jego popularność dostrzegają więc niemal wszystkie miasta akademickie w Polsce.

Prawo studiować można również w stolicy Dolnego Śląska – we Wrocławiu. Na przyszłych studentów czekać będą aż trzy szkoły wyższe, które znajdują się w sektorze publicznym i niepublicznym. Kandydaci mają więc z czego wybierać. Każdą z tych uczelni cechują wysokie standardy edukacyjne – poszczególne programy mogą nieznacznie różnić się od siebie. Cel jest jednak jeden: wykształcenie jak najlepiej przygotowanych do pracy przyszłych pokoleń adwokatów, sędziów prokuratorów czy radców prawnych.

 

Jakie wykształcenie można otrzymać?

Studia we Wrocławiu na kierunku prawo realizowane są w trybie jednolitym. W praktyce oznacza to więc, że studenci kształcić się będą łącznie przez pięć lat i dopiero po tym czasie przystąpią do obrony pracy dyplomowej, która pozwoli im zdobyć prestiżowy tytuł magistra. Studia jednolite nie są w Polsce najpowszechniejszą formą kształcenia – dotyczy ona wąskiej grupy kierunków o obszernym programie, gdzie pierwsze lata nauki będą mieć charakter wprowadzający. Warto podkreślić, że często też absolwenci studiów prawniczych po obronie pracy dyplomowej odbywają aplikację, czyli swoistą praktykę pozwalającą na zdobycie konkretnych zawodowych uprawnień.

A oto przykłady konkretnej wiedzy, jaką zdobywają przyszli absolwenci prawa podczas wszystkich semestrów nauki. Każdy student:

 • posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną z nauk prawniczych i innych nauk pomocniczych;
 • posiada szczegółową wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin prawniczych;
 • ma zaawansowaną wiedzę o systemie prawa i organach władzy publicznej;
 • poznaje historyczną ewolucję prawa i jego społeczne uwarunkowania itd.

 

Jakie umiejętności można rozwinąć?

Nie tylko sama wiedza w przypadku studiów prawniczych ma kluczowe znaczenie. Liczyć się będą także umiejętności pozyskiwane podczas nauki. Prezentujemy niektóre z nich:

 • poprawne stosowanie aparatu pojęciowego z zakresu nauk prawnych;
 • odnajdywanie przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • tworzenie podstawowych przepisów prawa;
 • przygotowanie do podjęcia wszystkich aplikacji prawniczych;
 • udzielania w podstawowym zakresie nieformalnych porad prawnych;
 • przedstawiania sposoby prawnego rozwiązania dowolnego konfliktu społecznego;
 • posługiwanie się językiem prawnym i prawniczym gwarantującym płynną komunikację itd.

 

Czy można liczyć na dobrą pracę?

Kierunki takie jak prawo wybierane są przez absolwentów głównie w celu otrzymania doskonałego wykształcenia, a co za tym idzie – znalezienia także atrakcyjnej pracy w sektorze z szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości. Należy pamiętać jednak, że absolwenci studiów prawniczych we Wrocławiu powinni zdecydować się na odbycie nieobowiązkowej aplikacji – pomoże ona nie tylko w usystematyzowaniu wiedzy, lecz da szansę na zdobycie unikalnych kwalifikacji i pracę w jednym z obszarów prawa. Po odbyciu aplikacji absolwenci otrzymają więc kompetencje pozwalające na zatrudnienie na stanowisku między innymi:

 • sędziego;
 • adwokata;
 • prokuratora;
 • radcy prawnego itd.

Osoby, które pracują w wymiarze sprawiedliwości powinny dbać także o nieustanne uzupełnianie swoich kwalifikacji. Prawo we Wrocławiu jest bowiem jedną z tych dyscyplin, która ulega nieustannym przeobrażeniom.

Sprawdź

Kierunki studiów we Wrocławiu

WSZYSTKO O KIERUNKU PRAWO - WROCŁAW

Komentarze (0)