Prawo - Wrocław

Prawo - Wrocław

Prawo - Wrocław

Studia we Wrocławiu

na kierunku prawo

Odkryj kierunek prawo we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Prawo studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Dla kogo ten kierunek
Prawo jest jednym z tych kierunków studiów, które od wielu dekad znajdują się w ścisłej czołówce zainteresowań abiturientów szkół średnich. Nawet jeżeli nie jesteśmy tego świadomi, to nauki prawnicze towarzyszą nam w codziennym życiu. Żyjąc w państwie z ukonstytuowanym systemem prawnym, przestrzegamy różnego rodzaju norm i dyrektyw, które czasami zmieniają się bardzo dynamicznie w zależności od dostosowywania ich do standardów, obowiązujących na arenie międzynarodowej.
Najogólniejsza definicja prawa zakłada, że jest to system norm prawnych, który nie ma charakteru stałego. Oznacza to, że wciąż potrzebni są profesjonaliści, którzy będą zajmować się systemem normotwórczym na różnych poziomach – od ich tworzenia, konstytuowania, czy interpretowania w świetle aktów prawnych. To prestiżowy kierunek, na który dostają się tylko najlepsi kandydaci. Zatem zastanów się, czy naprawdę jesteś ambitną osobą, która chce przejść skomplikowaną ścieżkę nauki, by ostatecznie zasilić renomowane środowisko prawnicze nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej.

Program kształcenia i gdzie studiować
Uczelnie we Wrocławiu przygotowały bogatą ofertę studiów prawniczych. Możesz wybierać spośród kilku ośrodków akademickich, których propozycje odpowiadają najwyższym standardom nauczania. Przeanalizuj te propozycje, tak by wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie. Swoje propozycje kształcenia na kierunku prawniczym przygotowały uczelnie takie jak: Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Prawa oraz Wyższa Szkoła Bankowa. Zastanów się, która z tych opcji przyniesie ci jak najwięcej korzyści, ponieważ programy nauczania mogą się nieznacznie od siebie różnić.
Studia prawnicze we Wrocławiu oczywiście zachowują bardzo wysokie standardy. Osoby, które dostaną się na ten kierunek studiów, muszą liczyć się z tym, że czeka je czas bardzo intensywnej nauki. Studenci będą uczęszczać na różne typy zajęć: przedmioty ogólne, kierunkowe, wybieralne oraz specjalizacyjne, tak, by wykształcenie wszystkich abiturientów tego kierunku miało jak najbardziej rozległy charakter. Program kształcenia przewiduje szczegółowe poznanie różnego rodzaju odmian prawa, postępowań prawnych. Studenci będą mogli także zdecydować się na odbycie aplikacji.

Praca po studiach
Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak prawo cieszą się niegasnącą popularnością właśnie ze względu na perspektywy atrakcyjnego zatrudnienia w przyszłości. Niemalże każda osoba, która decyduje się na podjęcie studiów prawniczych robi to z myślą o renomie zawodowej. Jednak warto także pamiętać, że bycie prawnikiem powinno wiązać się przede wszystkim z pasją i zaangażowaniem.
Abiturienci tego kierunku – w zależności od wybranej aplikacji – mogą ubiegać się o zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach sądowniczych, urzędach, kancelariach, biurach, organizacjach pożytku publicznego. Kariera każdego prawnika może mieć charakter międzynarodowy, ponieważ studia dają mu takie kompetencje, które pozwalają na płynne podejmowanie współpracy z różnymi podmiotami.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W MIEŚCIE WROCŁAWIU JEST KIERUNEK PRAWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Prawo  stopień: (Jednolite)

UCZELNIE, GDZIE PRAWO JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku ekonomia

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Finanse i rachunkowość  stopień: (I)  (II)
POKAŻ WIĘCEJ

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

POKAŻ WIĘCEJ

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Prawo we Wrocławiu?

Studia prawnicze wiążą się z dużym prestiżem, jednak już na poziomie rekrutacji wymaga się od kandydatów, by zaprezentowali oni jak najbardziej rozległą wiedzę z zakresu nauk humanistycznych oraz społeczno-prawnych. Zatem jeżeli poważnie myślisz o studiach na tym kierunku, to swoje przygotowania do egzaminu dojrzałości musisz zacząć już dziś. W swoich planach maturalnych obowiązkowo uwzględnij przedmioty takie jak: historia, WOS, język polski, język obcy nowożytni, czy nawet filozofia lub język łaciński z elementami kultury antycznej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2020
do 13.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2020
do 13.08.2020
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Termin rekrutacji I stopnia:
od 27.03.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 27.03.2020
do 30.09.2020
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu Termin rekrutacji I stopnia:
od 04.05.2020
do 30.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PRAWO W MIEŚCIE WROCŁAWIU

Harmonogram rekrutacji +

Każda osoba, która chce rozpocząć studia w Wrocławiu na kierunku prawo, powinna szczegółowo zapoznać się z harmonogramem rekrutacji. To swoisty terminarz każdego przyszłego studenta, gdzie znajdują się daty rejestracji na studia, wyników rekrutacji, czy składania dokumentów. Jeżeli prześledzisz go szczegółowo, to formalna strona rekrutacji na studia nie będzie dla ciebie aż tak straszna. Uczelnie w Wrocławiu ustalają indywidualne terminy, są one jednak trochę do siebie zbliżone, więc informacje na ich temat znajdziesz na stronach internetowych wybranych ośrodków akademickich Maturzyści na studia mogą rejestrować się już w maju – nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów maturalnych.

Pierwszy etap rekrutacji na studia prawnicze kończy się mniej więcej w połowie lipca. Wtedy też zostają podane wyniki z listami, na których widnieją nazwiska osób przyjętych. Część z kandydatów może odetchnąć z ulgą i spokojnie dostarczać do dziekanatu niezbędne dokumenty oraz oczekiwać na początek roku akademickiego w październiku.

Kierunki studiów takie jak prawo są niezwykle elitarne, więc nie każdy kandydat dostanie się na nie podczas pierwszego etapu rekrutacji. Uczelnie uruchamiają niejednokrotnie dodatkowy etap w sierpniu oraz we wrześniu, dzięki któremu szansę na rozpoczęcie tych renomowanych studiów dostanie dodatkowa pula osób. Trzeba jedynie pamiętać, że te dodatkowe etapy dotyczą tych kierunków, na które nie zostały wypełnione limity miejsc.

Dokumenty rekrutacyjne +

Czas składania dokumentów rekrutacyjnych jest bardzo ważny, ponieważ osoby zakwalifikowane na studia potwierdzają, że wciąż chcą kształcić się na wybranej przez siebie uczelni. Zaniedbanie tego kroku związanego z dostarczaniem dokumentów sprawi, że zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych na studia, więc musisz to zrobić terminowo. Konkretne informacje na temat tego, kiedy i jakie dokumenty składać, znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Uczelnie w Wrocławiu mogą różnić drobne szczegóły pod względem doboru dokumentów rekrutacyjnych. Ich trzon jest na ogół taki sam i obejmuje:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Dostarczane dokumenty najczęściej powinny znajdować się w papierowej teczce, która opisana będzie imieniem i nazwiskiem danego kandydata.

Opłaty rekrutacyjne +

Uiszczanie opłat rekrutacyjnych jest obligatoryjne dla osób, które chcą wziąć udział w kwalifikacjach na studia wyższe. W zależności od kierunku wahają się one od 85 do nawet 150 zł. Można je uiszczać za pośrednictwem poczty polskiej, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych. Pamiętaj, by przelew wykonać terminowo (dla uczelni liczy się data jego księgowania) oraz aby dostarczyć dowód wpłaty (np. potwierdzenie przelewu) do dziekanatu. Jeżeli zapomnisz o dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, nie będziesz mieć szansy na wzięcie udziału w rekrutacji.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Studia prawnicze zaliczane są do grona renomowanych kierunków, na które dostają się wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich. Poprzeczka jest ustawiona wysoko i liczba osób chętnych zawsze przewyższa liczbę przygotowanych miejsc. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, swoje przygotowania rozpocznij odpowiednio wcześnie. Przedmioty, które powinieneś zdawać na maturze, jeżeli jesteś zainteresowany studiami na kierunku prawo, to: historia, WOS, język polski, język obcy nowożytni, język łaciński z elementami kultury łacińskiej, czy nawet filozofia.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to indywidualny system każdej uczelni, według którego przeliczane są wyniki z egzaminów maturalnych. Każdy z wybranych przedmiotów zostaje przyporządkowany do różnie punktowanych grup i liczba punktów, jaka została z niego uzyskana będzie odpowiednio pomnożona – również w zależności od tego, na jakim poziomie przedmiot był zdawany. Maturzyści mają do wyboru dwa poziomy dla zdawanych przez siebie przedmiotów – podstawowy oraz rozszerzony.

Olimpiady oraz konkursy +

Wzięcie udziału w olimpiadzie przedmiotowej powinno być bardzo świadomą decyzją, ponieważ nie jest to łatwy konkurs, na którym odnajdzie się każdy uczeń szkoły średniej. Wiedza uczestników olimpiad powinna być bardzo rozbudowana i wyróżniać się na tle innych uczniów, ponieważ olimpiady sprawdzają bardzo szczegółową wiedzę z zakresu różnych dziedzin. Jest jednak o co walczyć – uczestnicy olimpiad znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością, lecz nie zwalnia to ich z przystąpienia do podstawowych egzaminów maturalnych. W przypadku studiów prawniczych można rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie;
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej;
 • Olimpiada Historyczna itd.

KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W MIEŚCIE WROCŁAWIU

POPULARNE KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA NIESTACJONARNE W MIEŚCIE WROCŁAWIU

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku prawo we Wrocławiu?

Uczelnie we Wrocławiu coraz częściej przygotowują takie oferty studiów, które będą atrakcyjne dla większości abiturientów szkół średnich, którzy przykładowo chcieliby połączyć swój dalszy rozwój intelektualny z pracą. W praktyce oznacza to, że studia prawnicze możesz podjąć albo w trybie dziennym albo zaocznym. Tryb dzienny charakteryzuje regularność spotkań w trakcie trwania tygodnia i warto podkreślić, że jeżeli podejmiesz studia na państwowej uczelni, to nie będziesz wnosić opłat za czesne. Z kolei studia zaoczne mają formę weekendowych zjazdów naukowych, to bardzo wygodna opcja nauki, jednak nie należy zapominać, że są one płatne, a większość materiału teoretycznego studenci opanowują we własnym zakresie.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na studiach prawniczych jest wyjątkowo rozbudowany. Studenci tego kierunku muszą poznać wiele skomplikowanych zagadnień, dzięki którym w przyszłości będą w pełni fachowo poruszać się na arenie zawodowej. Przykładowe przedmioty na studiach prawniczych to:

 • prawoznawstwo;
 • doktryny polityczno-prawne;
 • teoria i filozofia prawa;
 • przygotowanie do aplikacji.

 

To oczywiście tylko wstępne zagadnienia, których celem wprowadzenie podstawowych aspektów prawnych. Najważniejszy człon na tym kierunku stanowić będą przedmioty ściśle prawnicze, związane z odmianami prawa i postępowaniem różnego rodzaju. Zatem studenci muszą być przygotowani na dokładne zgłębienie:

 • prawa konstytucyjnego, cywilnego, karnego, rodzinnego itd.;
 • postępowania administracyjnego, podatkowego, cywilnego itd.

 

 

Zatem jak widzisz, wiedza przyszłych abiturientów prawa musi być wyjątkowo rozległa, by później mogli ją oni wykorzystywać w praktycznym działaniu. Wiedza prawników to ich podstawowe narzędzie pracy, dlatego podczas edukacji na studiach muszą jej przyswoić i zrozumieć naprawdę bardzo dużo. Dodatkowo każda osoba, która decyduje się na studia prawnicze może przystąpić do odbycia aplikacji. To ona daje bardzo konkretne uprawnienia zawodowe. Osoby, decydujące się na nią, mogą wybrać przykładowo aplikację:

 • ogólną;
 • sędziowską;
 • komorniczą;
 • notarialną;
 • legislacyjną itd.

 

Możliwości zawodowego rozwoju po studiach prawniczych jest naprawdę bardzo dużo, jeżeli osoba, która decyduje się na kształcenie na tym kierunku jest odpowiednio zaangażowana i ambitna.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

PRAWO WROCŁAW STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku prawo we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku prawo we Wrocławiu?

Studia prawnicze we Wrocławiu zaliczają się do grona kierunków jednostopniowych. Dzieje się tak dlatego, że pierwsze lata nauki mają charakter ogólny, który nie daje jeszcze żadnych konkretnych uprawnień zawodowych. Dopiero odbycie pięcioletniego cyklu kształcenia pozwala na rozpoczęcie pracy z sukcesami. Studenci na koniec edukacji przystępują do obrony pracy dyplomowej. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, to otrzymują oni tytuł magistrów.

Studia prawnicze zakładają jeszcze aplikację, która co prawda nie jest obowiązkowa, ale jej zdecydowanie się na nią może znacznie ułatwić zawodowy start w przyszłości. Aplikacja to inaczej praktyka absolwenta studiów prawniczych, która przygotowuje go do wykonywania już bardzo konkretnych zawodów.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO WROCŁAW STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo we Wrocławiu?

Jeżeli zastanawiasz się nad studiowaniem kierunku takiego jak prawo, to musisz mieć świadomość, że jest to jeden z bardziej wymagających typów studiów. Studenci prawa poświęcają bowiem bardzo dużo czasu na naukę, a na ten kierunek dostają się jedynie najlepsi abiturienci szkół średnich. Zatem, aby unikać rozczarowań w przyszłości, to już dziś odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań, które pozwolą ci rozwiać wątpliwości:

 • Czy opanowywanie dużych partii materiału teoretycznego nigdy nie stanowiło dla ciebie problemu?
 • Czy od zawsze interesowały cię aktualne zagadnienia polityczno-społeczne?
 • Czy cechuje cię wysoka przenikliwość i analityczność myślenia?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Możesz śmiało pomyśleć o studiach prawniczych tylko wtedy, jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco. Jednak nie zapominaj o tym, że zanim zasilisz grono wrocławskich uczelni, to najpierw musisz wziąć udział w procedurze rekrutacyjnej. Twoje wyniki maturalne będą twoją podstawową bronią. Zastanów się, które przedmioty mogą przynieść ci jak najwięcej korzyści nie tylko podczas rekrutacji, ale także w ramach dalszego kształcenia wyższego. Możesz wybierać spośród przedmiotów takich jak: historia, WOS, język obcy nowożytni, czy nawet geografia i język polski. Pamiętaj, że im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym bardziej zwiększy się twoja szansa na studia.

Jeżeli jesteś osobą, która lubi znacznie poszerzać swoje horyzonty intelektualne, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja tylko dla ambitnych osób, jednak bycie jej laureatem lub finalistą sprawi, że na studia dostaniesz się poza kolejnością. Zatem w przypadku kierunków studiów takich jak prawo rozważ udział w:

 • Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie;
 • wybrana olimpiada języka obcego itd.

 

Pamiętaj także, by terminowo dokonać wszystkich opłat rekrutacyjnych. Gdy już dostaniesz się na wymarzone studia zorientuj się, jakie dokumenty dostarczyć w pierwszej kolejności. Na ogół są to zdjęcia do legitymacji, skany dowodu oraz świadectwo maturalne.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku prawo we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku prawo we Wrocławiu?

Uczelnie we Wrocławiu oferują swoim studentom takie wykształcenie, które sprawi, że w przyszłości oni będą oni bardzo atrakcyjni na aktualnym rynku. Studia prawnicze oczywiście same w sobie gwarantują dobre i stabilne zatrudnienie. Abiturienci tego kierunku mogą ubiegać się o pracę w:

 • różnego rodzaju urzędach;
 • administracji rządowej i samorządowej;
 • organach sądowniczych;
 • lokalnych i międzynarodowych organizacjach pożytku publicznego;
 • kancelariach prawnych;
 • instytucjach związanych z udzielaniem porad prawnych.

 

Jeżeli abiturienci zdecydują się na odbycie jednej z proponowanych aplikacji to w przyszłości mogą oni pracować na stanowiskach sędziów, komorników, prokuratorów, czy radców prawnych. Wszystko zależy od tego, jaki profil kształcenia będzie im najbardziej odpowiadać. Warto pamiętać, że zawód prawnika cieszy się dużym zaufaniem społecznym, co także przekłada się na atrakcyjne zarobki w tym sektorze.

Abiturienci prawa we Wrocławiu, dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom, przygotowani są do świadczenia jak najlepszych usług związanych z tą dziedziną. Dziś coraz częściej zwraca się uwagę na to, że język prawa nie jest łatwy do zrozumienia nawet dla wykształconego społeczeństwa. Podstawową rolą prawnika jest dbanie o to, by język prawa przekładać na język norm społecznych, którymi wszyscy się posługujemy. To zawód, który wymaga nie tylko zaangażowania i odpowiedniej wiedzy, lecz przede wszystkim pasji i powołania.

Studia na kierunku prawo we Wrocławiu - niestacjonarne

Kierunek prawo we Wrocławiu możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które odbywają się w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia realizowane są od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni we Wrocławiu.

Studenci przygotowują się do podjęcia dalszego kształcenia w ramach aplikacji sędziowskiej, adwokackiej, notarialnej, radcowskiej i tym podobne. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które mieści w sobie wiedzę prawniczą, teorie i filozofię prawa, zagadnienia z zakresu nauk społecznych i ekonomii. Studenci szczegółowo kształcą się w zakresie różnych typów prawa, takich jak na przykład prawo cywilne, karne, administracyjne, finansowe, konstytucyjne, międzynarodowe i europejskie. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów. Studenci zdobywają umiejętności analityczne i interpretacyjne, rozwijają predyspozycje językowe i komunikacyjne. Uczą się jak poprawnie sporządzać pisma prawnicze, a także zgłębiają ogólną terminologię prawniczą, również w języku łacińskim.

dowiedz się więcej na temat kierunku prawo studia niestacjonarne we Wrocławiu

Jakie są ceny studiów na kierunku prawo we Wrocławiu?

Studia niestacjonarne w formie wieczorowej i zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie we Wrocławiu. Czesne za rok studiów na kierunku prawo we Wrocławiu możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu. Studia stacjonarne w zależności od wybranej uczelni są płatne lub bezpłatne. Proces rekrutacyjny wymaga także uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku prawo - ceny we Wrocławiu

Jakie opinie mają studia na kierunku prawo we Wrocławiu?

Studia prawnicze nigdy nie są wybierane z przypadku, to najczęściej świadoma decyzja.

Mateusz, student prawa, mówi:

Odkąd tylko myślałem o studiach wyższych, to prawo najczęściej pojawiało się w moich myślach. Chciałbym mieć wpływ na to, jak wygląda otoczenie wokół mnie. Wierzę w pewną misję związaną z tym kierunkiem i z własnego doświadczenia wiem, że szansę na tym kierunku dostaną tylko ci, którzy również dostrzegają ten aspekt.

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (1)

onlineekspertwsb odpowiedz

Witam! Na studia I stopnia na kierunku Prawo w biznesie zapraszam do wrocławskiego oddziału Wyższej Szkoły Bankowej. Program studiów obejmuje m.in.: Prawo pracy i cywilne, Rachunkowość w biznesie oraz Procedury pozyskiwania funduszy UE. Po wszelkie informacje zapraszam na naszą stronę wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci/prawo-w-biznesie Dodam, że zapisując się na studia do 30 maja można zaoszczędzić 600 zł dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku, a także być zwolnionym z opłaty wpisowego. Cena za studia już od 335 zł miesięcznie. Zapraszam! Pozdrawiam, Renata Mazur Online Ekspert WSB Studia I stopnia?