Prawo - Wrocław

Prawo - Wrocław

Prawo - Wrocław

Studia we Wrocławiu

na kierunku prawo

Odkryj kierunek prawo we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Prawo studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku prawo we Wrocławiu to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych - Uniwersytecie Wrocławskim oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku prawo, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Wrocławski oferuje 200 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWr oraz uczelniach niepublicznychCeny wahają się od 5100 zł do 6900 zł za pierwszy rok studiów.

 

Studenci kierunku prawo rozwiną specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk społecznych, administracyjnych, prawnych oraz ekonomicznych. Ponadto nauczą się profesjonalnej argumentacji, mediacji oraz negocjacji. Co więcej. Poznają zasady analizowania i tworzenia aktów prawnych oraz wykorzystywania regulacji z zakresu różnorodnych dziedzin prawa w praktyce zawodowej.

 

Po ukończeniu studiów, absolwenci mogą starać się o przyjęcie na jedną z wybranych specjalizacji. Ponadto znajdą zatrudnienie w organach wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania, kancelariach adwokackich, biznesie oraz jednostkach administracji państwowej.

 

czytaj dalej wszystko o Prawo - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek prawo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie prawo jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Prawo w biznesie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku prawo w biznesie

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Prawo we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku prawo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Studia prawnicze wiążą się z dużym prestiżem, jednak już na poziomie rekrutacji wymaga się od kandydatów, by zaprezentowali oni jak najbardziej rozległą wiedzę z zakresu nauk humanistycznych oraz społeczno-prawnych. Zatem jeżeli poważnie myślisz o studiach na tym kierunku, to swoje przygotowania do egzaminu dojrzałości musisz zacząć już dziś. W swoich planach maturalnych obowiązkowo uwzględnij przedmioty takie jak: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawo w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRAWO WROCŁAW STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRAWO WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

PRAWO WROCŁAW STUDIA NIESTACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawo w Mieście wrocławiu

Jak wyglądają studia na kierunku prawo we Wrocławiu?

 

Prestiż, sława i pieniądze – tak w dużym skrócie można określić wartości dodane do zawodu prawnika. Według najnowszych badań, prawnicy są na drugim miejscu (zaraz obok lekarzy), pod względem zaufania publicznego. To właśnie oni uczestniczą w sprawach sądowych – karnych, cywilnych czy gospodarczych.

Niejednokrotnie muszą wysłuchać i stanąć w obronie najgorszych złoczyńców, a ich kodeks zawodowy wymusza pozostawienie prawdy tylko sobie. Ktoś pomyśli, że to praca nad wyraz odpowiedzialna – to prawda! Ale benefity, jakie się z tym łączą mogą wynagrodzić prawnikowi wiele. Oczywiście, po studiach prawniczych nie czeka tylko praca adwokata.

Można rozwijać się w wielu kierunkach – jako adwokat, prokurator, sędzia czy radca prawny. Wybór należy tylko to upodobań studenta. Należy też podkreślić, że studia te są czasochłonne – można wybrać tryb studiów jednolity bądź nie, ale by pełnić funkcję samodzielnego prawnika, po pięciu latach nauki trzeba wybrać się na kilkuletnią aplikację. Jednak wszystkie te działania są po to, by po okresie nauki być specjalistą w swoim fachu – tak prestiżowy zawód nie jest dla wszystkich.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Student prawa posiada rozległą wiedzę humanistyczną oraz społeczną. Wie, jaką rolę odgrywa człowiek w kontekście stosunków prawnych. Orientuje się, czym jest własność oraz przedsiębiorczość intelektualna.

Zna się na filozofii oraz teorii prawa, nie zapominając przy tym o współczesnych doktrynach prawnych i politycznych. Student tego kierunku wie także, jak posługiwać się językiem polskim, dbając o odpowiednią retorykę w swoich wypowiedziach. Posiada wiedzę na temat prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej i prawa polskiego, pamiętając o wzajemnych relacjach między tymi systemami prawnymi.

 

Umiejętności

W trakcie studiów prawniczych, słuchacz tego kierunku będzie poprawnie odbierał metody badawcze, analizując dane i interpretując zjawiska zachodzące wewnątrz systemu prawa, wskazując jednoczenie zachodzące między nimi relacje.

Odnajdzie się pracując zarówno w grupie, oraz jako jednostka. Wie, że wiele zależy od jego wyborów i zaangażowania – student będzie potrafił zaplanować swoją karierę zawodową i ścieżkę kariery. Nie poprzestanie na edukacji w szkole wyższej, będzie brał udział w seminariach i szkoleniach udoskonalających.

 

Kompetencje społeczne

Absolwent po studiach prawniczych, będzie wiedział jak przeanalizować otaczającą go rzeczywistość, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty – „za i przeciw”. Będzie prowadził merytoryczne dyskusje, poprawnie je argumentując.

Będzie potrafił poprawnie dzielić się swoją wiedzą z innymi, nawet ludźmi spoza kręgu zainteresowań prawem. Z powodzeniem będzie bronił swoich poglądów, wypowiadał się na tematy ważne społecznie i światopoglądowo. Jako profesjonalista, będzie przygotowany do pełnienia rozmaitych ról obywatelskich.

 

Program studiów i przedmioty

Wrocławskie uczelnie wyższe tak opracowały swoje programy, by absolwent, kończący prawo miał profesjonalną wiedzę z jego zakresu. Olbrzymia wiedza, którą trzeba przyswoić ma przygotować młodego prawnika do dalszego kształcenia, bądź podjęcia pracy na tym poziomie. Zakres wiedzy jest jednak rozbudowany nie tylko z zakresu prawa, ale także z administracji, socjologii czy polityki.

Przykładowe przedmioty na kierunku prawo:

 • Etyka zawodów prawniczych
 • Logika dla prawników
 • Łacińska terminologia prawnicza
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy socjologii
 • Podstawy psychologii
 • Informatyka prawnicza
 • Prawoznawstwo
 • Prawo administracyjne
 • Prawo cywilne

 

Jak widać powyżej, studia prawnicze są interdyscyplinarne, co oznacza, że zawierają w sobie elementy wielu dziedzin. Dobrze wykształcony młody prawnik, musi mieć zatem olbrzymią wiedzę na tematy humanistyczne. Nie dość, że powinien znać kodeks karny, przepisy i reguły, to aby dotrzeć do swoich klientów, musi być dobrym psychologiem.

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Przyszły prawnik podejmując te studia, staje przed wielkim wyzwaniem. W tym miejscu należy powiedzieć, że ilość studentów rozpoczynających prawo jest zdecydowanie większa od liczby osób z dyplomem. Oznacza to, że mimo dobrych chęci, nie każdy ma predyspozycje do podjęcia tego kierunku.

Jakie warunki powinien spełniać kandydat na prawnika? Pierwszy i najważniejszy punkt – musi lubić się uczyć, a także mieć dobrą pamięć. Dlaczego? Ponieważ znajomość kodeksu karnego i paragrafów, jest na tych studiach kluczowa. Przepisy towarzyszą młodemu studentowi niemal na każdym kroku, a zapamiętanie kodeksu karnego może przysporzyć kłopotu.

Kolejnym punktem jest empatia i umiejętności psychologiczne – idealnym scenariuszem jest ten, w którym klient jest „niewinny”, i wszystkie dowody na to wskazują. Powszechnie wiadomo jednak, że sprawy cywilne bądź karne, często są dużo bardziej skomplikowane – nie każdy jest w stanie znieść zawiłość pracy sądów.

Długa terminowość ich pracy może wywołać u klienta frustrację i zniechęcenie – dobry prawnik jest od tego, by zapobiegać takim sytuacjom, a jeżeli już się pojawiły – uspokoić klienta. Następnie – młody absolwent prawa powinien być obowiązkowy i zorganizowany – natłok wielu informacji nabytych w trakcie studiów, może generować problemy, dobra organizacja jest zatem niezbędna.

Wreszcie – kandydat na studia prawnicze powinien być zaznajomiony z tematyką podstaw prawnych, a hobbistycznie lubić oglądać rozprawy sądowe na szklanym ekranie. Wprowadzi to młodego adepta (choćby początkowo), w całą prawniczą machinę.

 

 
Ile trwają studia na kierunku prawo we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku prawo we Wrocławiu?

Studia na kierunku prawo we Wrocławiu trwają 5 lat. (studia jednolite magisterskie).

Studia prawnicze we Wrocławiu zaliczają się do grona kierunków jednostopniowych. Dzieje się tak dlatego, że pierwsze lata nauki mają charakter ogólny, który nie daje jeszcze żadnych konkretnych uprawnień zawodowych. Dopiero odbycie pięcioletniego cyklu kształcenia pozwala na rozpoczęcie pracy z sukcesami. Studenci na koniec edukacji przystępują do obrony pracy dyplomowej. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, to otrzymują oni tytuł magistrów.

Studia prawnicze zakładają jeszcze aplikację, która co prawda nie jest obowiązkowa, ale jej zdecydowanie się na nią może znacznie ułatwić zawodowy start w przyszłości. Aplikacja to inaczej praktyka absolwenta studiów prawniczych, która przygotowuje go do wykonywania już bardzo konkretnych zawodów.

Gdzie studiować na kierunku prawo we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek prawo we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawo we Wrocławiu?

Każda uczelnia ma swoje wymagania w kontekście przyjęcia na studia. W tym przypadku także tak jest. Przed wyborem studiów prawniczych warto sprawdzić, jakie przedmioty są najwyżej punktowane przy rekrutacji. Wrocławskie uczelnie mają podobne wymagania, jednak warto sprawdzić osobiście, wykaz przedmiotów, liczących się dla uczelni.

Zwykle, na tym kierunku, są brane pod uwagę następujące przedmioty:

 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • język łaciński i kultura antyczna
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronach internetowych wybranej szkoły wyższej.

 

Proces rekrutacji

Standardowo, tak jak w większości przypadków, proces rekrutacji na studia prawnicze rozpoczyna się od złożenia wniosku kandydata na stronie uczelni, przy czym także należy uiścić opłatę rekrutacyjną. Około maja (tutaj zalecamy sprawdzić terminarz przyjęć na studia), ogłaszana jest lista przyjętych studentów.

Jeśli udało się dostać na wybraną szkołę wyższą, teraz należy dopełnić wszystkich formalności. W podanym przez uczelnię terminie – należy dostarczyć komplet niezbędnych dokumentów – uwaga! Jest to bardzo ważne, ponieważ niedopełnienie tego punku skutkuje skreśleniem z listy studentów!

 

Wymagane dokumenty

W trakcie rekrutacji, należy dostarczyć do wybranego przez kandydata dziekanatu, niezbędne dokumenty. Mogą się one różnić od siebie – uczelnie same podają wykaz dokumentów na swoich stronach internetowych. Jest jednak pewien standard, który zwykle powtarza się w większości przypadków. Są to:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku prawo we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku prawo we Wrocławiu?

Nie trzeba chyba mówić, że dobrze przygotowany specjalista po kierunku prawniczym nie będzie miał problemu ze znalezieniem dobrze płatnej pracy. Oczywiście – żeby ją dostać należy poświęcić na to czas, a także być cierpliwym. Nie wszystko bowiem przychodzi z łatwością.

Jeśli jednak przyszły absolwent tego kierunku postanowi oddać się dalszemu kształceniu, to po studiach może podjąć wyzwanie i rozpocząć aplikację - specjalizację. Po jej ukończeniu, może ubiegać się o pracę jako samodzielny adwokat, prokurator lub radca prawny, otwierając przy tym własną kancelarię.

Jeżeli jednak absolwent zdecyduje inaczej – pracę po studiach prawniczych można znaleźć równie łatwo. Bez aplikacji można realizować się w wielu placówkach administracji publicznej, prywatnych firmach czy korporacjach. Kolejną ścieżką kariery po studiach jest polityka.

W naszym kraju, dość popularne stało się kandydowanie do lokalnych samorządów bądź krajowego parlamentu przez prawników. Dzieje się tak, ponieważ ta interdyscyplinarna dziedzina, jaką jest prawo, pozwala na zdobywanie wiedzy w zakresie krajowym, jak i międzynarodowym, przez co polityk ma ułatwione zadanie. Dobrym wyborem będzie także praca w HR. Łatwość nawiązywania kontaktów, wypracowana w trakcie studiów, z pewnością ułatwi pracę w takim dziale firmowym.

 

Możliwości zatrudnienia po kierunku prawo:

Istnieje wiele możliwości rozwoju po studiach prawniczych. Można realizować się jako adwokat, sędzia, prokurator czy radca prawny – uprzednio kończąc wybraną aplikację. Jeśli jednak student zadecyduje inaczej, podjęcie dobrze płatnej pracy nie będzie dużym wyzwaniem.

Wiele firm stawia na dobrze wykwalifikowanych specjalistów, oferując swoje miejsca pracy na stanowiskach doradczych czy administracyjnych. Praca w dziale HR, także jest dobrym wyborem. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, czy podejście psychologiczne do petentów, ułatwi realizację swoich celów na tym stanowisku.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku prawo:

 • Adwokat
 • Prokurator
 • Sędzia
 • Radca prawny
 • Doradca
 • Specjalista ds. HR
 • Analityk

Studia na kierunku prawo we Wrocławiu - niestacjonarne

Kierunek prawo we Wrocławiu możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które odbywają się w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia realizowane są od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni we Wrocławiu.

Studenci przygotowują się do podjęcia dalszego kształcenia w ramach aplikacji sędziowskiej, adwokackiej, notarialnej, radcowskiej i tym podobne. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które mieści w sobie wiedzę prawniczą, teorie i filozofię prawa, zagadnienia z zakresu nauk społecznych i ekonomii. Studenci szczegółowo kształcą się w zakresie różnych typów prawa, takich jak na przykład prawo cywilne, karne, administracyjne, finansowe, konstytucyjne, międzynarodowe i europejskie. Zajęcia odbywają się w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów. Studenci zdobywają umiejętności analityczne i interpretacyjne, rozwijają predyspozycje językowe i komunikacyjne. Uczą się jak poprawnie sporządzać pisma prawnicze, a także zgłębiają ogólną terminologię prawniczą, również w języku łacińskim.

dowiedz się więcej na temat kierunku prawo studia niestacjonarne we Wrocławiu

Jakie są ceny studiów na kierunku prawo we Wrocławiu?

Studia niestacjonarne w formie wieczorowej i zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie we Wrocławiu. Czesne za rok studiów na kierunku prawo we Wrocławiu możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu. Studia stacjonarne w zależności od wybranej uczelni są płatne lub bezpłatne. Proces rekrutacyjny wymaga także uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku prawo - ceny we Wrocławiu

Jakie opinie mają studia na kierunku prawo we Wrocławiu?

Studia prawnicze nigdy nie są wybierane z przypadku, to najczęściej świadoma decyzja.

Mateusz, student prawa, mówi:

Odkąd tylko myślałem o studiach wyższych, to prawo najczęściej pojawiało się w moich myślach. Chciałbym mieć wpływ na to, jak wygląda otoczenie wokół mnie. Wierzę w pewną misję związaną z tym kierunkiem i z własnego doświadczenia wiem, że szansę na tym kierunku dostaną tylko ci, którzy również dostrzegają ten aspekt.

Kierunki prawnicze i administracja w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (1)

onlineekspertwsb odpowiedz

Witam! Na studia I stopnia na kierunku Prawo w biznesie zapraszam do wrocławskiego oddziału Wyższej Szkoły Bankowej. Program studiów obejmuje m.in.: Prawo pracy i cywilne, Rachunkowość w biznesie oraz Procedury pozyskiwania funduszy UE. Po wszelkie informacje zapraszam na naszą stronę wsb.pl/wroclaw/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci/prawo-w-biznesie Dodam, że zapisując się na studia do 30 maja można zaoszczędzić 600 zł dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku, a także być zwolnionym z opłaty wpisowego. Cena za studia już od 335 zł miesięcznie. Zapraszam! Pozdrawiam, Renata Mazur Online Ekspert WSB Studia I stopnia?