Dlaczego warto iść na studia na kierunku lekarskim w Bydgoszczy?

Dlaczego warto iść na studia na kierunku lekarskim w Bydgoszczy?
Kierunek lekarski - Bydgoszcz

Dlaczego warto iść na studia na kierunku lekarskim w Bydgoszczy?

Tym co przyciąga maturzystów do studiów na kierunku lekarskim jest ich długa tradycja akademicka, ciekawe program nauczania oraz chęć zdobycia przyszłościowego wykształcenia. Jednak przed przystąpieniem do rekrutacji, warto zapoznać się ze szczegółowym opisem kierunku znajdującym się w poniższym artykule.

 

Jaki wykształcenie można otrzymać?

Studia na kierunku lekarskim w Bydgoszczy wyróżniają się interdyscyplinarnym programem nauczania, dzięki któremu studenci będą mieli okazję zdobyć wszechstronne wykształcenie z zakresu nauk medycznych, ścisłych, społecznych oraz technicznych. W toku studiów możliwe będzie rozwinięcie specjalistycznej wiedzy na temat:

 

 • nauk chemicznych
 • anatomii
 • biofizyki
 • epidemiologii
 • historii medycyny
 • prawa medycznego
 • wybranych działów medycyny
 • fizjologii
 • etyki lekarskiej
 • wielu innych zagadnień

 

W kolejnych etapach nauczania, studenci rozwiną cenne umiejętności praktyczne, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Obecnie kierunek lekarski w Bydgoszczy można obecnie realizować tylko w formie studiów jednolitych, które trwają sześć lat i kończą się nadaniem tytułu lekarza.

 

Jakie umiejętności można rozwinąć?

Studia na kierunku lekarskim w Bydgoszczy umożliwiają zdobycie szeregu istotnych umiejętności praktycznych oraz kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonywania pracy lekarza. W toku nauki, studenci wykształcą zdolności z zakresu nauk medycznych, ścisłych, technicznych oraz społecznych.

Przede wszystkim skupią się oni na rozwijaniu kompetencji medycznych. Już w pierwszych semestrach studiów na kierunku lekarskim, poznają zasady udzielania pierwszej pomocy oraz wykorzystywania zagadnień z zakresu anatomii, biofizyki czy fizjologii w praktyce lekarskiej. Ważnym elementem kształcenia będzie także nauka prawidłowego zastosowania technik wykonywania wybranych zabiegów medycznych.

Podczas kolejnych semestrów, studenci zdobędą umiejętność diagnozowania różnorodnych schorzeń i jednostek chorobowych. Tym samym poznają zasady analizowania wyników badań laboratoryjnych oraz obrazowych. Dodatkowo, dowiedzą się więcej na temat specyfiki wybranych specjalizacji lekarskich,w tym:

 

 • neurologi
 • reumatologi
 • kardiologi
 • kardiochirurgi
 • pediatrii
 • hematologi
 • chirurgi
 • okulistyki
 • transplantologi
 • geriatrii

 

Osoby, które aplikują na studia medyczne rozwiną także kompetencje miękkie oraz zdolności psychologiczne, które wykorzystają podczas pracy z pacjentami i ich bliskimi oraz lekarzami innych specjalizacji. Integralną część studiów będą stanowić obowiązkowe praktyki zawodowe, realizowane na różnorodnych oddziałach szpitalnych.

Studenci skupią się także na nauce języka obcego oraz specjalistycznej terminologii medycznej. Rozwinięte zdolności językowe w przyszłości umożliwią podjęcie pracy zawodowej w środowisku międzynarodowym.

 

Czy można liczyć na dobrą pracę?

Absolwenci kierunku lekarskiego w Bydgoszczy, dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom, nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Aby zyskać większe perspektywy zawodowe, po ukończeniu nauki studenci powinni przystąpić do stażu podyplomowego i zdać Lekarski Egzamin Końcowy.

Po dopełnieniu wszystkich niezbędnych obowiązków, absolwenci znajdą zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Dobrym rozwiązaniem będzie także założenie własnej działalności gospodarczej o profilu medycznym. Co więcej, studenci idealnie odnajdą się podczas pracy w ośrodkach naukowo badawczych czy specjalistycznych wydawnictwach branżowych. Po ukończeniu studiów magisterskich można kontynuować naukę na studiach doktoranckich i tym samym rozpocząć karierę naukową.

WSZYSTKO O KIERUNKU KIERUNEK LEKARSKI - BYDGOSZCZ

Komentarze (0)