Kierunek lekarski - Bydgoszcz

Kierunek lekarski - Bydgoszcz

Kierunek lekarski - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

na kierunku lekarskim

Odkryj kierunek lekarski w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Kierunek lekarski studia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku lekarskim w Bydgoszczy to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 6 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2021/2022, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oferuje 204 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na CM UMKCena za pierwszy rok studiów wynosi około 40000 zł.

 

Kierunek lekarski w Bydgoszczy jest niezwykle wymagający i przeznaczony dla osób z powołaniem do ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka. Studenci nabywają wszechstronne wykształcenie, które obejmuje wybrane choroby cywilizacyjne, odnosi się do człowieka, który staje wobec zagrożeń środowiska, a także do ciąży i porodu. Studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe.

Absolwenci kierunku lekarskiego mogą przystąpić do stażu podyplomowego, a następnie zdać Lekarski Egzamin Końcowy. Zatrudniani są w przychodniach, szpitalach, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w laboratoriach, zakładach karnych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych o zaostrzonym rygorze. Miejsce pracy często uzależnione jest od ukończonej specjalizacji.

 

czytaj dalej wszystko o Kierunek lekarski - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek kierunek lekarski

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarski stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lekarski w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • matematyka

 

Na studia na kierunku lekarskim dostają się wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich, którzy przejdą przez wymagającą procedurę rekrutacyjną. By stać się jednym ze studentów tego elitarnego kierunku, swoje przygotowania do egzaminów dojrzałości powinieneś zacząć jak najszybciej. Wiedza, którą musisz opanować już na poziomie kwalifikacji, jest niezwykle obszerna.

W swoich planach maturalnych uwzględnij zatem przedmioty takie jak biologia, chemia, matematyka oraz fizyka. Pamiętaj, żeby przygotowywać się do poziomów rozszerzonych, ponieważ to one dadzą ci większe szanse na przyjęcie na wymarzone studia medyczne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kierunek lekarski w Bydgoszczy - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK LEKARSKI BYDGOSZCZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK LEKARSKI BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK LEKARSKI BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim w Bydgoszczy?

 

 

Jest kilka kierunków studiów, o których mówi się, że są dla wybranych. Do tego zestawienia z pewnością zalicza się kierunek lekarski. Aby zostać lekarzem, od samego początku edukacji należy wykazać się niebywałą pamięcią i zamiłowaniem do przedmiotów takich jak biologia czy chemia.

Mimo wymagań, jakie stawiają studentom wyższe uczelnie, nie brakuje na nie chętnych. Dlaczego?  Bo prestiż i zaufanie społeczne, jakie daje wykonywany zawód doktora, jest tu unikatowy. Nie bez znaczenia są tutaj również finanse – wykwalifikowany lekarz może wieść dostatnie życie. Poza tym, praca lekarza to misja, a pomoc ludziom to nierzadko powołanie.

Specjaliści wybranych dziedzin cieszą się renomą i zaufaniem przez pokolenia, a pracując w ośrodkach zdrowia dokonania niektórych lekarzy są wręcz legendarne. Co zatem należy zrobić, by zostać lekarzem? Odpowiedź można znaleźć w Bydgoszczy, gdzie uczelnie wyższe kształcą młodych adeptów tego fachu. 

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Student tego kierunku zdobędzie niezbędną wiedzę z zakresu anatomii i morfologii. Pozna budowę i funkcje ludzkiego ciała w warunkach prawidłowych i patologicznych oraz dowie się czym są struktury komórkowe oraz tkanki. Nabędzie wiedzę z naukowych podstaw medycyny.

Przestudiuje objawy i przebieg chorób oraz będzie wiedział, jak postawić diagnozę właściwą dla określonego stanu chorobowego. W zakresie jego kompetencji będzie promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia, a swoją wiedzę będzie opierał na dowodach naukowych i przyjętych normach.

 

Umiejętności

W trakcie studiów, młody lekarz dowie się jak rozpoznać problemy medyczne oraz co zrobić w zakresie postępowania medycznego. Nauczy się rozpoznawać stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej.

Będzie wiedział, jak zaplanować postępowanie diagnostyczne oraz nauczy się interpretować wyniki badań. Ponadto, będzie potrafił nawiązać kontakt z chorym, przepełniony głębokim szacunkiem.

 

Kompetencje społeczne

Student medycyny, będzie miał świadomość własnych ograniczeń, a przy tym nabierze respektu do zdrowia i życia ludzkiego. W trakcie praktyki lekarskiej, będzie kierował się dobrem pacjenta, stawiając je na pierwszym miejscu oraz przestrzegając etyki lekarskiej.

Absolwent dowie się, czym jest tajemnica lekarska. Będzie także wiedział, że nie należy poprzestawać na edukacji, a wraz z tym będzie uczęszczał na seminaria medyczne.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów przewidziane są przedmioty, które są kontynuacją wiedzy z liceum (w zakresie biologii i chemii), ale są one mocno rozszerzone. Ponadto, student poznaje przedmioty kierunkowe, typowe dla kierunku lekarskiego.

Wszystko po to, by po zakończeniu studiów, młody lekarz był przygotowany do dalszego kształcenia bądź pracy z jak najlepszymi wynikami. Przyszły absolwent medycyny ma być bowiem specjalistą.

W programie studiów na kierunku lekarskim znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Medycyna stanów nagłych
 • Kompetencje genetyczne w medycynie
 • Mikroarchitektura wybranych tkanek i narządów
 • Anatomia prawidłowa
 • Biochemia
 • Psychologia lekarska
 • Histologia
 • Techniki zabiegów medycznych

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Młody kandydat na lekarza powinien odznaczać się zamiłowaniem do nauki. Kierunek lekarski nie jest łatwy, a informacji jest wiele do zapamiętania. Ponadto, student medycyny musi odznaczać się ponadprzeciętną wiedzą z zakresu biologii i chemii. Nie ma tutaj miejsca na „bylejakość”.

Trzeba być najlepszym. Kolejna ważna cecha przyszłego lekarza to otwartość i empatia. Jest ona niezbędna w kontaktach z przyszłymi pacjentami, by traktować chorych z szacunkiem i wyrozumiałością. Kandydat na te studia nie może także bać się krwi i igieł, co jest całkiem zrozumiałe. Młody lekarz musi być odporny na stres – pierwsze lata studiów bywają ciężkie, dlatego nie należy się zrażać, a tylko dążyć do celu.

Późniejsza praca bowiem, potrafi zweryfikować odporność na stres doktora. Ważne jest także, by kandydat na te studia potrafił pracować pod presją czasu – czasami, w momencie zagrożenia życia pacjenta, minuty są decydujące, a wybory podjęte przez lekarza – kluczowe.

Dobrze byłoby, gdyby kandydat na te studia potrafił pracować zarówno w grupie, jak i samodzielnie. Później, pracując, niejednokrotnie będzie musiał współpracować ze specjalistami innych dziedzin, by jak najlepiej pomóc choremu. Oczywiście – należy także być nastawionym na ciągłe pogłębianie wiedzy – zmieniające się technologie i metody leczenia nie pozwalają lekarzowi „spocząć na laurach”.

Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Bydgoszczy?

Studia na kierunku lekarskim w Bydgoszczy trwają 6 lat (studia jednolite).

Studia na kierunku lekarskim trwają nieprzerwanie przez sześć lat. Oznacza to, że o możemy o nich powiedzieć, że mają jednolity charakter. W Polsce jest to nieliczna grupa kierunków, ponieważ większość można zgłębiać w trybie dwustopniowym.

Po trzech latach kształcenia na kierunku lekarskim studenci nie byliby jednak przygotowani do wykonywania jakiegokolwiek zawodu medycznego. Sześć lat w tym przypadku jest obligatoryjne, by zgłębić wszystkie niezbędne tajniki medycyny.

Na zakończenie nauki na tym kierunku studenci otrzymują nie tylko tytuł magistra (po pomyślnej obronie pracy dyplomowej), lecz muszą  odbyć 13 miesięczny staż oraz przystąpić do Państwowego Egzaminu Lekarskiego, który umożliwi otrzymanie uprawnień do wykonywania zawodu.

Gdzie studiować na kierunku lekarskim w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek lekarski w Bydgoszczy

 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski w Bydgoszczy?

Jeśli kandydat na studia medyczne poważnie myśli o podjęciu ich, musi zastanowić się najpierw, czy rzeczywiście, jest to dobry sposób na życie. Pierwsze pytanie, jaki powinien sobie zadać młody lekarz, to: czy lubię się uczyć? Następnie: czy dobrze radzę sobie ze stresem? I ostatnie: czy nie boję się wyzwań?

Jeśli na te pytania odpowiedź była twierdząca, oznacza to, że najprawdopodobniej jest to dobra droga! Bardzo ważne jest, by sprawdzić, jakie wymagania stawia nam uczelnia. Zwykle, pod uwagę są brane przedmioty ściśle związane z medycyną: biologia i chemia. Jeśli więc nie masz problemów z tymi przedmiotami – zapraszamy na uczelnię.

 

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji na uczelnie medyczne jest nieco inny niż w przypadkach innych szkół wyższych – pierwszy krok jest podobny – formularz rekrutacyjny należy wypełnić na stronie uczelni. Jeśli po tym kroku uczelnia zawiadomiła kandydata o pozytywnym wyniku, następuje konkurs świadectw.

W tym miejscu ważne są oceny na świadectwie maturalnym (nie wyniki matur). Jeśli więc przyszły lekarz ma dobre i bardzo dobre oceny – nie powinien się martwić. Najlepiej jednak wziąć wcześniej udział w olimpiadzie przedmiotowej – ta gwarantuje automatyczną pozycję na liście studentów wymarzonej uczelni.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Przedmioty jakie brane są pod uwagę to biologia i matematyka. Najlepiej, kiedy są zdawane na poziomie rozszerzonym. W dalszej kolejności są chemia i fizyka lub fizyka i astronomia – te, mimo iż w dalszej kolejności nadal są wysoko punktowane. Zalecamy zdawać te przedmioty na maturze – także na poziomie rozszerzonym.

 

Wymagane dokumenty

Jakie dokumenty są wymagane? Bydgoskie uczelnie proszą o komplet dokumentów, podobny jak w przypadku innych kierunków, a jest to:

 • wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • jedną aktualną fotografię w wersji elektronicznej, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy

 

Zalecamy jednak sprawdzić osobiście, jakie dokumenty są niezbędne przy rekrutacji. Wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej uczelni. Ponadto przypominamy o terminowości w składaniu dokumentów.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku lekarskim w Bydgoszczy?

Jaka praca po studiach na kierunku lekarskim w Bydgoszczy?

Nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, jeśli w tym miejscu pojawi się informacja, że dobry lekarz powinien znaleźć pracę bez większych problemów. W dobie coronavirusa łatwo było zauważyć, że w naszym kraju brakuje specjalistów, nie ma dostatecznej liczby lekarzy w stosunku do chorych.

Dlatego tak ważne jest, by było coraz więcej studentów, którzy po odbyciu nauki na wyższej szkole, zasili szeregi medyków. Ponadto należy podkreślić, że zarobki dobrego lekarza są bardzo atrakcyjne – dostatnie życie można wieść zarówno pracując w placówce państwowej, jak i zakładając (pracując) w klinice prywatnej. Lekarz jest potrzebny w wielu miejscach, od przedszkoli po sanatoria.

Dlatego wybór miejsca pracy zależy tylko od wyobraźni absolwenta medycyny. Drzwi są otwarte dla polskich lekarzy nie tylko w kraju, ale także za granicą. Kunszt warsztatu i doskonała wiedza są doceniane na całym świecie, dlatego, jeśli jesteś odważny i nie boisz się wyzwań, możesz próbować podjąć pracę za granicą.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku lekarskim:

Miejsc, w którym można znaleźć pracę po kierunku lekarskim jest naprawdę wiele. Wszystko zależy od predyspozycji i preferencji lekarza. Można próbować swoich sił w państwowym ośrodku zdrowia albo w klinice prywatnej. Ponadto, potrzeba lekarzy w placówkach oświatowych – szkołach i przedszkolach – należy pamiętać jednak, że są to miejsca dla osób, które lubią dzieci i mają do nich podejście – nie każdy Jaś będzie chciał współpracować ?.

O pracę można się ubiegać w klubach sportowych albo w miejscach poświęconych kształtowaniu sylwetki – klubach fitness i wellness. Pomocy mogą potrzebować także bywalcy sanatoriów – to kolejne miejsce, w którym można się wykazać jako lekarz ogólny. Po podjęciu dalszej nauki i zakończeniu stażu na wybranej specjalizacji – jako profesjonalista w danym obszarze, horyzonty poszerzają się jeszcze bardziej.

Warto tu pomyśleć o zatrudnieniu w szpitalach specjalistycznych lub klinikach kierunkowych. Jeśli jest wśród was kandydat bardziej przedsiębiorczy – można otworzyć własną klinikę, a w niej zatrudniać nie tylko siebie, ale także wybranych specjalistów.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku kosmetologia

 • Lekarz ogólny
 • Lekarz specjalista
 • Lekarz medycyny

 

Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim w Bydgoszczy?

Studia na kierunku lekarskim na pewno nie powinny być przypadkowym wyborem. Potwierdzą to wszyscy ci, którzy zgłębiają na nich tajniki medycyny.

Łukasz, student czwartego roku, mówi:

Nie wyobrażam sobie nauki na innym kierunku, chociaż przyznam, że w trakcie nauki zdarzało mi się przeżywać chwile załamania. Natłok nauki, przyglądanie się z bliska ludzkiemu cierpieniu – to nie jest łatwe. Na tych studiach trzeba mieć jasno wyznaczone priorytety, które doprowadzą nas do celu.

Kierunki medyczne w Bydgoszczy

Rozwiń

#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)