Kierunek lekarski - Bydgoszcz

Kierunek lekarski - Bydgoszcz

Kierunek lekarski - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

na kierunku lekarskim

Odkryj kierunek lekarski w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Kierunek lekarski studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku lekarskim w Bydgoszczy to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 6 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku lekarskim, w roku akademickim 2021/2022, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy oferuje 204 miejsca w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na CM UKW.

 

Kierunek lekarski w Bydgoszczy jest niezwykle wymagający i przeznaczony dla osób z powołaniem do ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka. Studenci nabywają wszechstronne wykształcenie, które obejmuje wybrane choroby cywilizacyjne, odnosi się do człowieka, który staje wobec zagrożeń środowiska, a także do ciąży i porodu oraz. Studenci odbywają obowiązkowe praktyki zawodowe.

Absolwenci kierunku lekarskiego mogą przystąpić do stażu podyplomowego, a następnie zdać Lekarski Egzamin Końcowy. Zatrudniani są w przychodniach, szpitalach, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, w laboratoriach, zakładach karnych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych o zaostrzonym rygorze. Miejsce pracy często uzależnione jest od ukończonej specjalizacji.

 

czytaj dalej wszystko o Kierunek lekarski - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek kierunek lekarski

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Kierunek lekarski stopień: (Jednolite), czas trwania: 6 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek lekarski w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku lekarskim najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • matematyka

 

Na studia na kierunku lekarskim dostają się wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich, którzy przejdą przez wymagającą procedurę rekrutacyjną. By stać się jednym ze studentów tego elitarnego kierunku, swoje przygotowania do egzaminów dojrzałości powinieneś zacząć jak najszybciej. Wiedza, którą musisz opanować już na poziomie kwalifikacji, jest niezwykle obszerna. W swoich planach maturalnych uwzględnij zatem przedmioty takie jak biologia, chemia, matematyka oraz fizyka. Pamiętaj, żeby przygotowywać się do poziomów rozszerzonych, ponieważ to one dadzą ci większe szanse na przyjęcie na wymarzone studia medyczne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2021
do 18.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2021
do 09.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku kierunek lekarski na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
6 lat
(lekarz)
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
6 lat
(lekarz)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK LEKARSKI BYDGOSZCZ STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek kierunek lekarski na poszczególnych uczelniach

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

KIERUNEK LEKARSKI BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

KIERUNEK LEKARSKI BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku kierunek lekarski na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
204
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek kierunek lekarski na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
76,15
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
56,6
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku lekarskim w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek lekarski w Bydgoszczy

 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 

Kierunki medyczne w Bydgoszczy

Rozwiń

Ważne tematy

Jak wyglądają studia na kierunku lekarskim w Bydgoszczy?

Osoby, które wybierają studia w Bydgoszczy na kierunku lekarskim, mają to szczęście, że swoją intelektualną przygodę mogą rozpocząć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia niestacjonarne nie znajdują się w ofercie każdej uczelni medycznej, ich podjęcie jednak jest jak najbardziej możliwe. Studia niestacjonarne wiążą się również z uiszczaniem opłat za czesne. 

 

 

 

1. Dla kogo ten kierunek

Dziś nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna jest dbałość o własne zdrowie. Chcemy zapobiegać chorobom, niwelować oznaki starzenia i żyć szczęśliwie. By było to możliwe, musimy nieustannie obserwować reakcje swoich organizmów, pielęgnować je i przede wszystkim kontrolować stan swojego zdrowia i w razie potrzeby – korzystać z pomocy lekarzy. Jedno drobne zaniedbanie może bowiem mieć tragiczne skutki. Na drodze do świadomego i dobrego życia najważniejsza jest przede wszystkim profilaktyka chorób. Współcześnie zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego chętnie zwracamy się po pomoc i porady do specjalistów. Kadra medyczna w Polsce potrzebuje zatem nieustannego zasilania o nowych, wykwalifikowanych lekarzy, którzy będą stawiać czoła problemom swoich pacjentów.

Zawód lekarza wiąże się z ogromnym zaufaniem społecznym i jest wyjątkowo obciążający psychicznie. Osoba, która poważnie rozważa studia medyczne, musi mieć świadomość nie tylko przywilejów, lecz przede wszystkim obowiązków, jakie nakładane są na lekarzy. Odpowiadają oni bowiem za cały proces opieki nad pacjentem – od diagnozy, przez proces leczenia aż do rekonwalescencji. Jeżeli decydujesz się na studia na kierunku lekarskim, to oprócz wrodzonej wrażliwości na cudze cierpienie, musisz przede wszystkim doskonale opanować wszystkie nauki ścisłe, wykorzystywane w medycynie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku lekarskim możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku lekarskim w Bydgoszczy realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają sześć lat.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Studia w Bydgoszczy na kierunku lekarskim możesz rozpocząć na wyjątkowo młodej uczelni, czyli Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera. Naczelną ideą tego ośrodka akademickiego jest wykształcenie jak najlepszych specjalistów, którzy będą wzbogacać kadrę medyczną nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej. Zapotrzebowanie na lekarzy jest bowiem nieustające, na studiach medycznych nie odnajdzie się jednak każdy absolwent szkoły średniej. Przyszli lekarze muszą mieć świadomość, że czeka ich bardzo intensywny czas nauki, do której powinni podchodzić z pasją i zaangażowaniem – tylko wtedy będą mogli w pełni realizować się podczas zawodowego rozwoju.

 

4. Praca po studiach

Osoby, które kończą studia  medyczne na kierunku lekarskim, nie powinny mieć żadnego problemu ze znalezieniem pracy. Należy jednak podkreślić, że nie jest ona łatwa, wymaga dużego zaangażowania, pasji i niejednokrotnie poświęcenia. Zanim podejmiesz zatem decyzję o byciu lekarzem, zastanów się, czy jesteś w stanie podołać wszystkim nakładanym na ciebie obowiązkom. Jeżeli nie boisz się związanych z wykonywaniem tego zawodu wyzwań, to czeka na ciebie praca dająca wiele satysfakcji.

Swoją przygodę z zawodem lekarza możesz rozpocząć zatem w różnego rodzaju szpitalach, klinikach, ośrodkach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Wszystko zależy od tego, co stanie się twoją specjalizacją. Po zakończeniu kształcenia i pomyślnym przejściu wszystkich egzaminów, będziesz mógł świadomie towarzyszyć pacjentom na drodze do poprawienia ich kondycji zdrowotnej.

 

5. Program studiów

Program nauczania na studiach medycznych ma wyjątkowo obszerny charakter. Już od pierwszych zajęć studenci muszą dysponować rozległą wiedzą z zakresu nauk ścisłych, która pozwoli na wprowadzenie w szczegółowe zagadnienia, ściśle przylegające do medycyny:

 

 • biofyzkę;
 • biologię molekularną;
 • genetykę;
 • czy histologię.

 

To podstawowy zestaw przedmiotów, z którymi na pierwszych etapach kształcenia będzie musiał zapoznać się każdy student kierunku lekarskiego. Kolejne lata nauki będą się wiązać ze zgłębianiem różnorodnych specjalizacji medycyny. Będą to przykładowo: ortopedia i traumatologia, pediatria, czy psychiatria. Studia w Bydgoszczy kształcą jedynie najlepszych specjalistów, którzy przygotowani są do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu także dzięki innowacyjnemu sposobowi nauczania, który ma charakter modułowy. Innowacyjne obszary nauczania obejmują takie zagadnienia jak:

 • wybrane choroby cywilizacyjne;
 • współczesne zagrożenia środowiska;
 • współczesne wyzwania towarzyszące ciąży i porodowi itd.

 

Studia na kierunku lekarskim to zatem czas pełen intelektualnych wyzwań i napięć. Na kształcenie na tym kierunku powinny decydować się jedynie osoby, które czują powołanie do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Czas nauki na tym kierunku to także nieustanne rozwijanie kompetencji interpersonalnych, które odgrywają niebagatelną rolę w zawodzie lekarza. Musi on bowiem nieustannie komunikować się z najbliższym personelem medycznym oraz przede wszystkim pacjentem, dla którego jest wsparciem i podporą w trudnych chwilach choroby.

Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku lekarskim w Bydgoszczy?

Studia na kierunku lekarskim w Bydgoszczy trwają 6 lat (studia jednolite).

Studia na kierunku lekarskim trwają nieprzerwanie przez sześć lat. Oznacza to, że o możemy o nich powiedzieć, że mają jednolity charakter. W Polsce jest to nieliczna grupa kierunków, ponieważ większość można zgłębiać w trybie dwustopniowym. Po trzech latach kształcenia na kierunku lekarskim studenci nie są jednak przygotowani do wykonywania jakiegokolwiek zawodu medycznego. Sześć lat w tym przypadku jest obligatoryjne, by zgłębić wszystkie niezbędne tajniki medycyny. Na zakończenie nauki na tym kierunku studenci otrzymują nie tylko tytuł magistra (po pomyślnej obronie pracy dyplomowej), lecz muszą przystąpić do Państwowego Egzaminu Lekarskiego, który zagwarantuje wszystkie uprawnienia do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek lekarski w Bydgoszczy?

Zanim zdecydujesz się na udział w procedurze rekrutacyjnej, zastanów się, czy studia na kierunku lekarskim są stworzone dla ciebie. Część osób decyduje się na rozpoczęcie tych studiów ze względu na prestiż, nie jest to jednak wystarczająca motywacja. Podczas wyboru tego kierunku powinna towarzyszyć ci bowiem pasja i zaangażowanie. Studia na kierunku lekarskim wiążą się bowiem z wykonywaniem pewnej misji – przyszli absolwenci tego kierunku odpowiadają za zdrowie i życie swoich pacjentów. Odpowiedz sobie na kilka pytań:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu?
 • Czy jesteś osobą odporną na stres?
 • Czy nie boisz się zawodowych wyzwań, które niejednokrotnie wymagają poświęceń?
 • Czy czujesz w sobie powołanie do wykonywania odpowiedzialnego zawodu lekarza?

 

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że są to pewne symptomy, które ułatwią ci podjęcie decyzji o wzięciu udziału w procesie rekrutacji. Studia w Bydgoszczy zarezerwowane są wyłącznie dla najlepszych kandydatów, a liczba miejsc niejednokrotnie przekracza liczbę osób chętnych, więc swoje przygotowania zacznij odpowiednio wcześnie. Pamiętaj, że większość z wybranych przedmiotów powinieneś zdawać na poziomie rozszerzonym, by mieć szansę znaleźć się wśród studentów kierunku lekarskiego. Przedmioty rekrutacyjne dzielą się na dwie grupy – w pierwszej z nich znajduje się do wyboru biologia lub matematyka, a w drugiej: chemia, fizyka, fizyka i astronomia lub matematyka. Zastanów się, które przedmioty przyniosą ci więcej korzyści także w przyszłości.

Ambitne osoby, które pasjonuje świat nauk ścisłych, mogą pomyśleć o udziale w olimpiadzie przedmiotowej. Ich wiedza powinna wykraczać poza mury średniej, jest jednak o co walczyć – na laureatów oraz finalistów etapu ogólnopolskiego czeka znalezienie się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku lekarskim rozważ:

 • Olimpiadę Matematyczną;
 • Olimpiadę Biologiczną;
 • lub Olimpiadę Chemiczną.

 

Pamiętaj także o terminowym uiszczeniu opłat rekrutacyjnych oraz wykonaniu niezbędnych badań lekarskich, które określą twoje predyspozycje zdrowotne do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu. Ostatnim etapem rekrutacji – już po kwalifikacji – jest dostarczenie do dziekanatu niezbędnych dokumentów takich jak: świadectwo maturalne, skany dowodu oraz zdjęcia do legitymacji.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku lekarskim w Bydgoszczy?

Jaka praca po studiach na kierunku lekarskim w Bydgoszczy?

Studia na kierunku lekarskim mają jeden podstawowy cel – przygotowują do wykonywania tego wybitnie trudnego i wymagającego zawodu, który niesie ze sobą nie tylko satysfakcję, lecz także wiele stresu. Lekarz w swojej pracy przejmuje bowiem odpowiedzialność za zdrowie i życie swoich pacjentów. Jego decyzje muszą być podparte niedającą się podważyć wiedzą. Oprócz tego musi on cechować się niezwykłą uważnością i wrażliwością na potrzeby osób, z którymi pracuje.

Nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej, kadra medyczna musi być wciąż wzbogacana o nowych i ambitnych absolwentów studiów medycznych. Znajdą oni stabilne i atrakcyjne zatrudnienie w miejscach takich jak:

 • szpitale i specjalistyczne klinki;
 • ośrodki podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej;
 • laboratoria;
 • instytucje badawcze;
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne itd.

 

W swojej pracy lekarze będą wchodzić w nieustanne interakcje z pacjentami, których celem będzie poprawienie ich stanu zdrowia. Absolwenci tego kierunku będą zatem uczestniczyć w procesie diagnozy, terapii oraz rekonwalescencji pacjentów. Ich wiedza oraz zaangażowanie mogą służyć za przykład godny do naśladowania, który znacznie może poprawić komfort życia. Wykonywanie zawodu lekarza to czas pełen wyzwań, lecz także satysfakcji i łez wzruszenia.

Jakie opinie mają studia na kierunku lekarskim w Bydgoszczy?

Studia na kierunku lekarskim na pewno nie powinny być przypadkowym wyborem. Potwierdzą to wszyscy ci, którzy zgłębiają na nich tajniki medycyny.

Łukasz, student czwartego roku, mówi:

Nie wyobrażam sobie nauki na innym kierunku, chociaż przyznam, że w trakcie nauki zdarzało mi się przeżywać chwile załamania. Natłok nauki, przyglądanie się z bliska ludzkiemu cierpieniu – to nie jest łatwe. Na tych studiach trzeba mieć jasno wyznaczone priorytety, które doprowadzą nas do celu.


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)