Studia na kierunku lekarskim w Bydgoszczy stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia na kierunku lekarskim w Bydgoszczy stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?
Kierunek lekarski - Bydgoszcz

Studia na kierunku lekarskim w Bydgoszczy stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Obecnie, większość kierunków można realizować zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Dzięki takiej różnorodności, przyszli studenci mają szansę dokonać wyboru dopasowanego do swoich potrzeb i oczekiwań. Przed przystąpieniem do rekrutacji warto zapoznać się ze szczegółowym opisem dostępnych form kształcenia. Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w poniższym artykule.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnej uczelni. Dzięki temu studenci mają szansę uzyskać większą regularność, która przekłada się także na osiągnie lepszych wyników w nauce. Jednak codzienny tryb kształcenia często uniemożliwia rozpoczęcie kariery zawodowej na pełen etat. Studenci nadal mogą połączyć naukę z praca dodatkową lub w niepełnym wymiarze godzin, której grafik dopasują do zajęć uczelnianych.

Jedną z głównych zajęć studiów stacjonarnych jest ich darmowy charakter, dzięki czemu każdy ma możliwość zdobycia wyższego wykształcenia. Warto zaznaczyć, że nauka na uczelniach niepublicznych jest zazwyczaj dodatkowo płatna.

 

Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne można realizować zarówno w trybie zaocznym, jak i wieczorowym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia odbywają się w formie zjazdów weekendowych od piątku/soboty do niedzieli. Natomiast zajęcia na studiach wieczorowych (które wieczorowymi są zazwyczaj tylko z nazwy) są realizowane są od poniedziałku do piątku, zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych. Inną formą kształcenia są także studia online, które odbywają się za pomocą specjalnej platformy e-learningowej. Jednak niektóre warsztaty praktyczne wymagają obecności w siedzibie uczelni. Przed przystąpieniem do rekrutacji na kierunek lekarski w Bydgoszczy należy zapoznać się z ofertą dostępnych trybów nauczania.

Studia niestacjonarne mają zarówno wady, jak i zalety. Dla wielu minusem tej formy kształcenia może być konieczność uiszczenia opłaty za każdy semestr nauki. Wysokość czesnego jest indywidualnie ustalana przez władze konkretnej uczelni. Jednak studenci coraz częściej mają możliwość skorzystania z atrakcyjnych promocji czy możliwości płatności ratalnej, co dla wielu osób jest dużym ułatwieniem.

Weekendowy tryb nauczania często wymaga poświęcenia większej ilości czasu na naukę i samodzielne powtarzanie materiału. Jednocześnie, studenci mają możliwość pogodzenia nauki z pełnoetatową pracą zawodową, tym samym zyskując niezależność finansową i pełną samodzielność. Co więcej mogą zdecydować się na realizowanie dwóch kierunków studiów. Powyższy tryb nauczania oraz studia online pozwalają na większą mobilność, dzięki której studenci nie muszą przeprowadzać się do miasta, w którym znajduje się siedziba uczelni.

 

Jaką podjąć decyzję?

Zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne mają swoje wady i zalety. Dlatego też, przyszli studenci powinni dokładnie przeanalizować wszystkie istotne czynniki i tym samym podjąć satysfakcjonującą ich decyzję. Warto aby maturzyści wzięli pod uwagę swój codzienny tryb życia oraz obowiązki. Ponadto, powinni zastanowić się nad własną sytuacją materialną, która ma największy wpływ na ostateczny wybór. Nie bez znaczenia jest także chęć pogodzenia nauki z pełnoetatową pracą zawodową lub realizacją drugiego kierunku studiów.

WSZYSTKO O KIERUNKU KIERUNEK LEKARSKI - BYDGOSZCZ

Komentarze (0)