Dlaczego warto iść na studia na kierunku ekonomia w Bydgoszczy?

Dlaczego warto iść na studia na kierunku ekonomia w Bydgoszczy?
Ekonomia - Bydgoszcz

Dlaczego warto iść na studia na kierunku ekonomia w Bydgoszczy?

Ekonomia to dziedzina, która często znajduje zastosowanie w codziennym życiu, dlatego też warto znać jej podstawy. Jednak wiele osób decyduje się pójść o krok dalej, decydując się na realizację studiów ekonomicznych. Dla przyszłych studentów rozważających tę ścieżkę kształcenia powstał niniejszy artykuł, w którym zamieszczono szczegółowy opis studiów na kierunku ekonomia w Bydgoszczy.

 

Jakie wykształcenie można otrzymać?

Kierunek ekonomia w Bydgoszczy można obecnie realizować na dwóch stopniach kształcenia. Po ukończeniu pierwszego stopnia studenci otrzymają tytuł licencjata. Natomiast, studia drugiego stopnia kończą się uzyskaniem wykształcenia magisterskiego, które otwiera wiele zawodowych drzwi.

Studenci powyższego kierunku będą mieli okazję zdobyć kompleksowe wykształcenie ekonomiczne oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu następujących zagadnień:

 

  • finansów i rachunkowości
  • zarządzania
  • nauk prawnych
  • nauk politycznych
  • makroekonomii
  • mikroekonomii
  • współczesnej gospodarki
  • nauk społecznych
  • bankowości

 

Uzyskane przygotowanie teoretyczne będzie wstępem do rozwijania cennych umiejętności praktycznych, co nastąpi w kolejnych etapach kształcenia.

 

Jakie umiejętności można rozwinąć?

Osoby, które zdecydują się kontynuować naukę na studiach ekonomicznych w Bydgoszczy muszą być przygotowane na zdobywanie nowych umiejętności praktycznych oraz rozwijanie cennych kwalifikacji zawodowych. Program kształcenia zakłada realizacje wielu ciekawych warsztatów o tematyce związanej z naukami ścisłymi, ekonomią oraz finansami i rachunkowością.

Studenci nauczą się dokonywać analizy wybranych zjawisk gospodarczych i ekonomicznych, przy zastosowaniu odpowiednich metod matematycznych. Ponadto dowiedzą się w jaki sposób szacować ryzyko inwestycyjne oraz przeprowadzać analizę ekonomiczną. Ważnym elementem kształcenia będzie także możliwość rozwijania zdolności z zakresu finansów i rachunkowości. W planie znajdą się zajęcia, dzięki którym studenci nauczą się prowadzenia ksiąg rachunkowych czy zarządzania finansami przedsiębiorstw. Ponadto zdobędą umiejętności związane z szeroko pojętym marketingiem.

Co więcej, poznają oni zasady zarządzania biznesem oraz finansami, co z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. W ramach warsztatów praktycznych, studenci dowiedzą się w jaki sposób stworzyć profesjonalny biznesplan oraz nauczą się wykorzystywania regulacji prawa finansowego i podatkowego w praktyce. W zawodzie ekonomisty ważne są również wykształcone kompetencje miękkie, takie jak zdolność komunikacji czy pracy zespołowej, które znajdą zastosowanie podczas pracy z zespołem oraz klientami. Uzyskaną wiedzę i umiejętności, studenci wykorzystają podczas praktyk, dzięki którym zdobędą niezwykle ważne doświadczenie zawodowe.

 

Czy można liczyć na dobrą pracę?

Absolwenci studiów ekonomicznych w Bydgoszczy, dzięki zdobytej wiedzy i kwalifikacjom, nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy bankowości, agencji ubezpieczeniowych czy instytucjach finansowych.

Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z biurami rachunkowymi i podatkowymi, a także podmiotami doradczymi i inwestycyjnymi. Co więcej, studenci znajdą zatrudnienie w urzędach skarbowych. Uzyskane przygotowanie zawodowe umożliwi im objęcie stanowisk zarządczych i kierowniczych oraz założenie własnej działalności gospodarczej.

WSZYSTKO O KIERUNKU EKONOMIA - BYDGOSZCZ

Komentarze (0)