Studia na kierunku architektura w Szczecinie stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Komentarze (0)

Studia na kierunku architektura w Szczecinie stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Komentarze (0)
Studia na kierunku architektura w Szczecinie stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia na kierunku architektura w Szczecinie stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Obecnie większość kierunków można realizować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Dzięki takiej różnorodności, każdy ma szansę wybrać opcję dopasowaną do swoich upodobań i codziennego trybu życia. Jednak, aby podjąć w pełni przemyślaną decyzję warto zapoznać się z poniższym artykułem, w którym zostały opisane wszystkie tryby kształcenia.

 

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne to tryb nauczania, w którym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Dzięki takiej regularności możliwa jest większa efektywność oraz osiągnięcie lepszych wyników w nauce. Jednak codzienny tryb kształcenia oraz napięty harmonogram zajęć, często uniemożliwia podjęcie pracy zawodowej na pełen etat. Studenci nadal mogą pogodzić naukę z pracą dodatkową lub w niepełnym wymiarze godzin, której grafik dopasują do planu zajęć uczelnianych.

Zaletą studiów dziennych jest także możliwość pobierania darmowej nauki na uczelniach publicznych, dzięki czemu każdy ma możliwość zdobycia wyższego wykształcenia, bez względu na swoją sytuację finansową. Studenci, którzy aplikują na uczelnie niepubliczne, zazwyczaj muszą być przygotowani na uiszczenie dodatkowej opłaty. Szczegóły dotyczące wysokości czesnego można znaleźć na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne można realizować zarówno w trybie zaocznym, jak i wieczorowym. W przypadku pierwszej opcji zajęcia odbywają się w formie zjazdów weekendowych od piątku/soboty do niedzieli. Natomiast zajęcia na studiach wieczorowych (które wieczorowymi są zazwyczaj tylko z nazwy) są realizowane są od poniedziałku do piątku, zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych. Na uwagę zasługują także studia online, na których zajęcia odbywają się za pośrednictwem dedykowanej platformy e-learningowej. Jednak studenci muszą być przygotowani, że niektóre warsztaty praktyczne wymagają obecności w siedzibie uczelni. Przed przystąpieniem do rekrutacji na kierunek architektura w Szczecinie, należy zapoznać się z ofertą dostępnych trybów nauczania.

Zaletą studiów zaocznych jest możliwość uzyskania większej elastyczności i swobody w nauczaniu. To z kolei przekłada się na możliwość pogodzenia nauki z rozwojem zawodowym w pełnym wymiarze godzin, dzięki czemu studenci mają szansę na szybkie osiągnięcie niezależności finansowej i pełnej samodzielności. Weekendowy tryb kształcenia pozwala także na pogodzenie dwóch kierunków studiów. Jednocześnie studenci powinni być przygotowani na więcej samodzielnej nauki i powtarzania materiału.

Wadą powyższego trybu nauczania jest konieczność uiszczenia opłaty za każdy semestr nauki. Wysokość czesnego jest indywidualnie ustalana przez władze konkretnej uczelni. Ponadto uczelnie coraz częściej decydują się na wprowadzenie możliwości płatności ratalnej oraz atrakcyjnych promocji i rabatów, co dla wielu osób jest dużym ułatwieniem.

 

Jaką podjąć decyzję?

Podejmując decyzję dotyczącą trybu kształcenia, przyszli studenci powinni wziąć pod uwagę szereg istotnych czynników, między innymi takich jak:

 

  • sytuacja finansowa
  • chęć podjęcia pracy zawodowej na pełen etat
  • chęć realizacji drugiego kierunku studiów
  • zdolności organizacyjne
  • oczekiwania wobec studiów
  • możliwość przeprowadzki do innego miasta
  • codzienny tryb życia

 

Dopiero po analizie powyższych zagadnień, studenci podejmą w pełni przemyślaną i racjonalną decyzję.

Sprawdź

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia architektoniczne w Szczecinie

Studia architektoniczne

Architektura w Szczecinie

WSZYSTKO O KIERUNKU ARCHITEKTURA - SZCZECIN

Komentarze (0)