Kierunki studiów Szczecin

Kierunki studiów Szczecin

Kierunki studiów Szczecin

Kierunki studiów

w Szczecinie 2021

Odkryj kierunki na szczecińskich uczelniach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Kierunki studiów w Szczecinie 2021

Oferta edukacyjna Szczecina jest bardzo bogata – kandydaci na studia mogą wybierać aż spośród pięciu wyższych uczelni publicznych. Wśród nich ta najpopularniejsza – Akademia Morska kształcąca w zakresie gospodarki morskiej oraz największa – Uniwersytet Szczeciński, który dominuje w regionie pod względem ilości prowadzonych kierunków studiów. Spośród nich największym zainteresowaniem cieszy się psychologia, filologia angielska, kogniwistyka komunikacji, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz narodowe a także mikrobiologia i prawo. To jednak tylko mała część tego, co swoim kandydatom proponuje US. 

Ilością możliwości Uniwersytetowi Szczecińskiemu dorównuje tylko Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, prowadzący aż 43 kierunki. Na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu możecie podjąć studia na tak unikatowych kierunkach jak budowa jachtów czy energetyka morska i wiatrowa. Oprócz tego ZUT kształci także między innymi przyszłych inżynierów architektury, ekonomii, rybactwa, ogrodnictwa, gospodarki przestrzennej i nanotechnologii.
W Szczecinie za sprawą Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego swoje miejsce odnajdą także przyszli lekarze. Kierunki Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego czy te proponowane przez Wydział Nauk o Zdrowiu – położnictwo, ratownictwo medyczne lub zdrowie publiczne to tylko niektóre z nauk medycznych, których zgłębienie umożliwia szczeciński PUM.
O swoją przyszłość nie muszą obawiać się również osoby uzdolnione muzycznie i plastycznie. Akademia Sztuki to uczelnia pozwalająca artystom na podjęcie studiów w Szczecinie. Grafika, malarstwo, wzornictwo, instrumentalistyka, architektura wnętrz, wokalistyka, kompozycja i teoria muzyki oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej to alternatywa dla tych, którzy zamiast kształcić się w naukach technicznych, medycznych czy humanistycznych, wolą rozwijać swój talent wokalny lub malarski.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 

Kierunki studiów w Szczecinie

Kierunki studiów - Szczecin: znaleziono 163

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka medyczna jednolite stacjonarne
Animacja kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Aquaculture and fisheries I stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia stacjonarne
Bałtyckie studia kulturowe II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo w biznesie i administracji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wodne I stopnia stacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologiczne podstawy kryminalistyki II stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Budowa jachtów I stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budownictwo - inżynier europejski I stopnia stacjonarne
Chemia I stopnia stacjonarne
Chemical engineering I stopnia stacjonarne
Chłodnictwo i klimatyzacja I stopnia stacjonarne
Diagnostyka sportowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i zarządzanie mediami II stopnia stacjonarne
Economics I stopnia stacjonarne
Economics and it applications I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Eksploatacja zasobów naturalnych I stopnia stacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Familiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Farmacja jednolite stacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym I stopnia stacjonarne
Filologia hiszpańska I stopnia stacjonarne
Filologia norweska I stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia romańska II stopnia stacjonarne
Filologia romańska z językiem obcym do wyboru I stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska z językiem dodatkowym I stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fizjoterapia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Fizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Genetyka i biologia eksperymentalna I stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geoinformatyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Global communication I stopnia stacjonarne
Gospodarka nieruchomościami I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne
Grafika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Hydrobiology I stopnia stacjonarne
Ichtiologia i akwakultura I stopnia, II stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka i ekonometria I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka w biznesie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Instrumentalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
International economics II stopnia stacjonarne
Inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria materiałów i nanomateriałów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria pojazdów bojowych i specjalnych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 I stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria transportu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kierunek ekonomiczno-prawny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kierunek lekarski jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Kierunek lekarsko-dentystyczny jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Kognitywistyka komunikacji I stopnia, II stopnia stacjonarne
Kosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kryminologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kynologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lingwistyka dla biznesu - tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie I stopnia stacjonarne
Logistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Malarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Managment instytucji publicznych i public relations I stopnia, II stopnia stacjonarne
Marketing i sprzedaż I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Materials science and engineering I stopnia stacjonarne
Mechanical engineering I stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Media i cywilizacja I stopnia stacjonarne
Menedżer dziedzictwa kulturowego II stopnia stacjonarne
Menedżer sportu i rekreacji I stopnia stacjonarne
Mikrobiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mikrobiologia stosowana I stopnia stacjonarne
Nanotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nawigacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Obronność i bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Oceanografia I stopnia stacjonarne
Oceanotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne
Oceanotechnika budowa jachtów i okrętów I stopnia stacjonarne
Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Odnawialne źródła energii I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ogrodnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Optyka okularowa I stopnia stacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika specjalna II stopnia, jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Politologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Polonistyczne – germanistyczne wspólne studia nauczycielskie I stopnia stacjonarne
Położnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Prawo internetu i ochrony informacji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo medyczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo ochrony zasobów naturalnych I stopnia stacjonarne
Prawo służb mundurowych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Projektowanie architektury wnętrz i otoczenia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Przedsiębiorczość i inwestycje I stopnia stacjonarne
Przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym II stopnia stacjonarne
Psychologia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia zdrowia jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Public management II stopnia stacjonarne
Rolnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Rynek nieruchomości II stopnia stacjonarne
Social sciences I stopnia stacjonarne
Socjologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Socjotechnika i oddziaływanie społeczne I stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia nad wojną i wojskowością I stopnia, II stopnia stacjonarne
Studia pisarskie I stopnia, II stopnia stacjonarne
Sztuka mediów I stopnia, II stopnia stacjonarne
Technologia chemiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Technologia żywności i żywienia człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Teleinformatyka I stopnia stacjonarne
Teologia jednolite stacjonarne
Terapia zajęciowa II stopnia stacjonarne
Transport I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Transport in english II stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Uprawa winorośli i winiarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wokalistyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wzornictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - dla inżynierów II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie - ścieżka anglojęzyczna I stopnia stacjonarne
Zarządzanie - studia online I stopnia, II stopnia online
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego I stopnia stacjonarne
Zdrowie publiczne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Żegluga śródlądowa I stopnia stacjonarne
Zootechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Uczelnie w Szczecinie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 25 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Morska w Szczecinie

Kierunki studiów: 17 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 4 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Akademia Sztuki w Szczecinie

Kierunki studiów: 8 (I stopnia, II stopnia) Studia: stacjonarne

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kierunki studiów: 11 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie

Kierunki studiów: 14 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 86 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Szczecinie

Kierunki studiów: 1 (jednolite) Studia podyplomowe: 6 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

Kierunki studiów: 7 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 45 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kierunki studiów: 45 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 20 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 7

Uniwersytet Szczeciński

Kierunki studiów: 85 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 15 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Kierunki studiów w Szczecinie - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)