Kierunki studiów Szczecin

Kierunki studiów Szczecin

Kierunki studiów Szczecin

Kierunki studiów

w Szczecinie 2023

Odkryj kierunki na szczecińskich uczelniach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Kierunki studiów w Szczecinie 2023

Oferta edukacyjna Szczecina jest bardzo bogata – kandydaci na studia w roku akademickim 2023/2024 mogą wybierać aż spośród ponad 160 kierunków studiów w pięciu wyższych uczelniach publicznych oraz kilku niepublicznych.

Wśród nich ta najpopularniejsza – Akademia Morska w Szczecinie kształcąca w zakresie gospodarki morskiej oraz największa – Uniwersytet Szczeciński, który dominuje w regionie pod względem ilości prowadzonych kierunków studiów. Spośród nich największym zainteresowaniem cieszy się psychologia, filologia angielska, kogniwistyka komunikacji, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz narodowe a także mikrobiologia i prawo. To jednak tylko mała część tego, co swoim kandydatom proponuje US. 

Ilością możliwości Uniwersytetowi Szczecińskiemu dorównuje tylko Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, prowadzący aż 45 kierunków. Na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu możecie podjąć studia na tak unikatowych kierunkach jak budowa jachtów czy energetyka morska i wiatrowa. Oprócz tego ZUT kształci także między innymi przyszłych inżynierów architektury, ekonomii, rybactwa, ogrodnictwa, gospodarki przestrzennej i nanotechnologii.
W Szczecinie za sprawą Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego swoje miejsce odnajdą także przyszli lekarze. Kierunki Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego czy te proponowane przez Wydział Nauk o Zdrowiu – położnictwo, ratownictwo medyczne lub zdrowie publiczne to tylko niektóre z nauk medycznych, których zgłębienie umożliwia szczeciński PUM.
O swoją przyszłość nie muszą obawiać się również osoby uzdolnione muzycznie i plastycznie. Akademia Sztuki w Szczecinie to uczelnia pozwalająca artystom na podjęcie studiów w Szczecinie. Grafika, malarstwo, wzornictwo, instrumentalistyka, architektura wnętrz, wokalistyka, kompozycja i teoria muzyki oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej to alternatywa dla tych, którzy zamiast kształcić się w naukach technicznych, medycznych czy humanistycznych, wolą rozwijać swój talent wokalny lub malarski.
 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Szczecinie - rekrutacja 2023/2024

Najpopularniejsze kierunki studiów w Szczecinie na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: kierunek lekarski PUM (4092), lekarsko-dentystyczny PUM (1682), psychologia USZ (812), prawo USZ (581), informatyka ZUT (558), fizjoterapia PUM (514), pielęgniarstwo PUM (459), psychologia zdrowia PUM (411), filologia angielska USZ (403) oraz kosmetologia PUM (369). Na kolejnych miejscach znalazły się: farmacja, dietetyka kliniczna, biotechnologia medyczna oraz komunikacja i psychologia w biznesie.

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami w roku akademickim 2023/2024 były: kierunek lekarsko dentystyczny PUM (24), kierunek lekarski PUM (16), kosmetologia PUM (5).

Dużą popularnością cieszyły się także: dietetyka kliniczna, psychologia zdrowia, fizjoterapia, farmacja oraz analityka medyczna.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Szczecinie:

 • Kierunek lekarski: 4092 kandydatów (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
 • Kierunek lekarsko-dentystyczny: 1682 kandydatów (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
 • Psychologia: 812 kandydatów (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prawo: 581 kandydatów (Uniwersytet Szczeciński)
 • Informatyka: 558 kandydatów (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Fizjoterapia: 514 kandydatów (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
 • Pielęgniarstwo: 459 kandydatów (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
 • Psychologia zdrowia: 411 kandydatów (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
 • Filologia angielska: 403 kandydatów (Uniwersytet Szczeciński)
 • Kosmetologia: 369 kandydatów (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
 • Farmacja: 295 kandydatów (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
 • Dietetyka kliniczna: 272 kandydatów (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
 • Biotechnologia medyczna: 247 kandydatów (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
 • Komunikacja i psychologia w biznesie: 223 kandydatów (Uniwersytet Szczeciński)
 • Zarządzanie: 205 kandydatów (Uniwersytet Szczeciński)
 • Finanse i rachunkowość: 172 kandydatów (Uniwersytet Szczeciński)
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne: 162 kandydatów (Uniwersytet Szczeciński)
 • Logistyka: 146 kandydatów (Uniwersytet Szczeciński)
 • Business Management: 139 kandydatów (Uniwersytet Szczeciński)
 • Global Communication: 134 kandydatów (Uniwersytet Szczeciński)

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Szczecinie

Kierunki studiów - Szczecin: znaleziono 205

Uczelnia
Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

Nadchodzące wydarzenia

Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja - studia online I stopnia, II stopnia online
Agrobioinżynieria I stopnia stacjonarne
Analityka medyczna jednolite stacjonarne
Animacja kultury I stopnia, II stopnia stacjonarne
Aquaculture and fisheries I stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna II stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia stacjonarne
Baltic region studies I stopnia stacjonarne
Bałtyckie studia kulturowe II stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo techniczne I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo w biznesie i administracji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologiczne podstawy kryminalistyki II stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Borders and boundaries studies II stopnia stacjonarne
Branding miast i regionów I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budowa jachtów I stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Budownictwo inżynier europejski I stopnia stacjonarne
Business intelligence w gospodarce I stopnia stacjonarne
Business management I stopnia, II stopnia stacjonarne
Chemia I stopnia stacjonarne
Chemical engineering I stopnia stacjonarne
Chłodnictwo i klimatyzacja I stopnia stacjonarne
Diagnostyka sportowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dietetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dietetyka kliniczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo i zarządzanie mediami II stopnia stacjonarne
Economics I stopnia stacjonarne
Economics and it applications I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia, II stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Eksploatacja zasobów naturalnych I stopnia stacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Energetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Familiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Farmacja jednolite stacjonarne
Film eksperymentalny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Grupa kierunków na uczelniach

Uczelnie w Szczecinie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Balticum - Akademia Nauk Stosowanych

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 43 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Morska w Szczecinie

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Kierunki studiów: 9 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 51 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Szczecinie

Kierunki studiów: 1 (jednolite) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet WSB Merito w Szczecinie

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 138 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet Szczeciński

Kierunki studiów: 88 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 23 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Kierunki studiów: 14 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 8 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Szczecinie

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 97 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Akademia Sztuki w Szczecinie

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia) Studia: stacjonarne

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kierunki studiów: 50 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 14 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 7

Kierunki studiów w Szczecinie - Uczelnie

Grupa kierunków
Poziom studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Opinie (0)