Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Trójmieście
Bezpieczeństwo wewnętrzne - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Trójmieście

Hierarchia potrzeb Abrahama Maslova, jednego z najważniejszych przedstawicieli psychologii humanistycznej, zakłada konieczność uprzedniego zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb, znajdujących się na samym dole zaprojektowanej przez niego piramidy, aby móc dążyć do spełnienia potrzeb wyższych, w tym samorealizacji. Bezpieczeństwo, zaraz obok potrzeb fizjologicznych, znajduje się u dołu zaproponowanego przez Maslova modelu, co w doskonały sposób pokazuje, jak bezpieczeństwo jest ważne dla każdego człowieka.

Wartość ta, poza potrzebą konieczną do spełnienia, aby móc dążyć do samorozwoju, jest kluczowa w perspektywie poprawnego działania każdego systemu politycznego oraz całokształtu gospodarki. Zagwarantowanie obywatelom poczucia bezpieczeństwa na terytorium ojczystego kraju zmniejszy ponadto prawdopodobieństwo emigracji do pobliskich państw, a tym samym osłabienia gospodarczego ojczyzny.

Studia prawnicze na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie to swego rodzaju odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie polityczne na wykształcenie szerokiego grona osób, zdolnych do sprostania wyzwaniom w kwestii zapewnienia państwu należytej ochrony. Zainteresowanie przyszłych studentów również nie powinno nikogo dziwić – perspektywy zawodowe po ukończeniu tych studiów będą bardzo obiecujące.

Obecnie Bezpieczeństwo wewnętrzne należy do grona najpopularniejszych i najczęściej wybieranych kierunków studiów, co implikuje dość dużą konkurencję oraz rygorystyczne procedury kwalifikacyjne. Jednak przyznasz sam, że zapewnianie państwu ochrony musi być w dobrych rękach.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Studia w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne to doskonała propozycja dla studentów, chcących nie tylko zdobyć kierunkowe wykształcenie, ale również stać się bardziej świadomym obywatelem własnego kraju. W trakcie edukacji na tym kierunku zmierzysz się z dosyć długą listą przedmiotów, wśród których znajdą się, między innymi:

 • Prawo karne skarbowe
 • Prawo karne wykonawcze
 • Prawo celne
 • Nauka o państwie współczesnym
 • Integracja europejska
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Współczesne systemy ustrojowe
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

 

2. Dla kogo te studia

Sprostanie wymaganiom rekrutacyjnym, określanym przez regulaminy poszczególnych uczelni, podczas rekrutacji na wybrany kierunek studiów i ujrzenie swojego nazwiska na liście przyjętych to jeszcze nie wszystko, aby mieć szansę na odniesienie życiowego sukcesu jako praktyk wymarzonego odłamu edukacji. Wymagania, z którymi zmierzy się każdy student tego kierunku, będą wprost proporcjonalnie trudne do wagi wykonywanej w przyszłości pracy.

Jeśli jesteś świadomym zagrożeń członkiem społeczeństwa, chciałbyś poświęcić się dla dobra ojczyzny, przestrzeganie prawa to dla ciebie coś więcej niż tylko przykry obowiązek, masz dużą wytrzymałość i kondycję fizyczną, a ponadto chciałbyś związać swoją przyszłość z zapewnianiem społeczeństwu szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, to nie wahaj się dłużej i aplikuj na Bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście!

Naukę na studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście można podzielić na dwa bloki. Pierwszy z nich będzie rozwijał w przyszłych absolwentach szereg wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • teorii prawa karnego i jego egzekwowania,
 • rozpoznawania rodzajów ataków terrorystycznych,
 • przeciwdziałania przestępczości,
 • podstaw psychologii,
 • tworzenia portretu psychologicznego napastnika.

 

Drugi blok natomiast skupi się na rozwoju twojej sfery fizycznej. W trakcie zajęć zmierzysz się z licznymi zadaniami wysiłkowymi, pod okiem profesjonalnych trenerów wykształcisz w sobie umiejętność samoobrony przy użyciu różnych stylów, dowiesz się w jaki sposób obezwładniać uzbrojonych napastników, a także wykształcisz w sobie ogromną wytrzymałość na ewentualność długotrwałego biegu podczas pościgu lub ucieczki w razie konieczności.

 

3. Tryb studiów

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, podobnie jak większość istniejących kierunków, można podjąć dwojako – w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Jeżeli zależy ci na możliwości zdobywania wszechstronnego wykształcenia regularnie oraz darmowo, powinieneś wybrać studia stacjonarne.

Natomiast jeżeli chciałbyś z jakichś powodów studiować weekendowo, na przykład aby pogodzić obowiązki zawodowe wynikające z pracy na pełen etat z edukacją na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, wybierz studia niestacjonarne. Pamiętaj, że wybierając ten tryb zobowiążesz się do uiszczania regularnych opłat za czesne oraz uczestnictwa w całodziennych zjazdach, które uposażą cię w skoncentrowaną porcję materiału kierunkowego.

 

 

Warto wiedzieć przed rekrutacją

Orientacja w możliwych do podjęcia kierunkach studiów oraz miejsca zdobywania wyższego wykształcenia to nie jedyne kwestie, w których należy się upewnić tuż przed samą rekrutacją. Dlatego jako przyszły student Bezpieczeństwa wewnętrznego w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, powinieneś zdobyć niezbędną wiedzę na temat całokształtu procesu rekrutacji.

Specyfika studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne powoduje obowiązek zmierzenia się z procesem rekrutacyjnym. Jako że chętnych do podjęcia opisywanego kierunku najczęściej nie brakuje, a niejednokrotnie przewyższa liczbę dostępnych miejsc na uczelni, warto, abyś postarał się o uzyskanie jak najwyższych wyników maturalnych z wiodących przedmiotów. W procesie rekrutacji na większości polskich uczelni brane są pod uwagę: matematyka, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie oraz geografia.

Jeśli udało ci się odnieść sukces na olimpiadzie o zasięgu ogólnopolskim z któregokolwiek wiodącego przedmiotu, prawdopodobnie otrzymasz z matury odgórnie stuprocentowy wynik na poziomie rozszerzonym, co istotnie zwiększy twoje szanse na rozpoczęcie wymarzonego kierunku, a niejednokrotnie umożliwi ci podjęcie edukacji w kolejności nadrzędnej do reszty kandydatów.

 

Proces rekrutacji

Aby zgłosić swoją kandydaturę do podjęcia studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście, należy posiłkować się formularzem zawartym na stronie internetowej wybranej wcześniej uczelni. Wypełniając każdą rubryczkę formularza, należy być niezwykle uważnym, gdyż podanie nieprawdziwych informacji, nawet przez nieuwagę, może skutkować skreśleniem z listy przyjętych.

 

Potrzebne dokumenty

Do finalizacji całego procesu rekrutacyjnego pozostał już tylko jeden krok. Aby go uczynić, będziesz musiał skompletować kilka niezbędnych dokumentów. Fotografia o standardowych wymiarach jak do niemal większości dokumentów, która znajdzie się na twojej legitymacji, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz ich kserokopie to prawdopodobnie wszystko, dzięki czemu przystąpisz do studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne już w październiku.

 

Praca po studiach 

Kierunki studiów w Gdańsku, Gdyni i Sopocie są bardzo różnorodne pod wieloma względami. Jednym z nich są możliwości zawodowe, zapewniane przez otrzymanie tytułu absolwenta wybranego kierunku. Na absolwnetów Bezpieczeństwa wewnętrznego będzie czekał dość trudny – bo obszerny – wybór przyszłej ścieżki zawodowej.

Przystępując do podjęcia studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne zapewne zdawałeś sobie sprawę, że jako absolwent będziesz mógł się starać o stanowiska dowolnego szczebla w niemal wszystkich organach państwowych, związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa.

Każdy z absolwentów Bezpieczeństwa wewnętrznego w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie mógł znaleźć zatrudnienie w:

 • Policji
 • Straży granicznej
 • Placówkach oświatowych
 • Wojsku
 • Służbach celnych
 • Więziennictwie
 • Straży miejskiej

 

Uczelnie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie, które oferują możliwość podjęcia opisywanego kierunku studiów, zapewnią ci szerokie spektrum wyboru przyszłej ścieżki zawodowej, dzięki czemu przyszły zawód będziesz mógł dopasować do własnych predyspozycji i oczekiwań, unikając tym samym przedwczesnego wypalenia zawodowego.

WSZYSTKO O KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - GDAŃSK, GDYNIA, SOPOT

Komentarze (0)