Bezpieczeństwo wewnętrzne - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet WSB Merito Gdynia

Uniwersytet WSB Merito Gdynia

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Bezpieczeństwo wewnętrzne +

Filia w Lęborku  stopień: (I) , czas trwania: 3 lata ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 1,5 roku ,
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

12.01.2024

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia 2024 - Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot)  | woj. pomorskie

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia, Sopot) to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 20 różnych specjalności. Studia można podjąć na 6 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na bezpieczeństwie wewnętrznym w Trójmieście w 2023 r. zaczynają się od 5500 zł za pierwszy rok studiów.

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Opis kierunku

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów, który łączy w sobie zagadnienia z zakresu nauk prawnych, ekonomii i zarządzania. Studenci mają do wyboru szeroką gammę specjalności, takich jak: kryminalistyka, specjalista ds. bhp, zwalczanie cyberprzestępczości. W toku studiów studenci mogą zdobyć umiejętności opracowywania dokumentów na stanowiskach przewidzianych do planowania działań na rzecz bezpieczeństwa w strukturach administracji specjalnej.

Ukończenie studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne daje możliwość zatrudnienia instytucjach bezpieczeństwa narodowego lub cywilnego. Absolwenci mogą podjąć pracę w Siłach Zbrojnych RP, Straży Granicznej, ABW, agencjach detektywistycznych czy centrach zarządzania kryzysowego.

 

Uczelnie

W Trójmieście bezpieczeństwo wewnętrzne możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychUniwersytecie WSB Merito w Gdańsku, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Uniwersytecie WSB Merito w Gdyni, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku.
 
Specjalności
Współczesne studia z bezpieczeństwa wewnętrznego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Trójmieście na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, geografia, język angielski. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 5500 zł do 6600 zł za pierwszy rok studiów.Wykaz opłat za studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Żeby dołączyć do grona studentów Bezpieczeństwa wewnętrznego na jednej z wybranych uczelni wyższych w Trójmieście, należy podejść do egzaminu maturalnego z wiodących dla tego kierunku przedmiotów, którymi są najczęściej: geografia, historia, język angielski lub osiągnąć zadowalające wyniki w postaci ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: historia, geografia, język angielski.

Pamiętaj, aby na bieżąco śledzić aktualne ustalenia rekrutacyjne wybranej przez siebie uczelni, gdyż mogą się one zmieniać pod wpływem pewnych czynników, a także różnić w zależności od miejsca podjęcia swojej edukacji.

Rekrutacja na bezpieczeństwo wewnętrzne w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Trójmieście przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (Wydział Kultury Fizycznej) więcej
Uniwersytet WSB Merito Gdynia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni (Filia w Lęborku) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Opis kierunku

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście tworzony jest w interdyscyplinarny sposób, dzięki czemu studenci mają okazję nabyć wszechstronne wykształcenie. Nauczysz się przygotowywać plany reagowania kryzysowego, dowiesz się, w jaki sposób należy chronić dane osobowe i informacje niejawne, a także jak udzielać informacji środkom masowego przekazu.
 

Praca po studiach

Absolwenci mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego. W zależności od ukończonej specjalizacji pracują w kadrowym resorcie spraw wewnętrznych i administracji, służbach mundurowych, administracji państwowej oraz firm i pozostałych instytucji, które funkcjonują w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego.
 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia oraz siatka zajęć odnoszące się do kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście uzależnione są od wybranej uczelni i specjalności. Studenci zdobywają wszechstronną wiedzę teoretyczną oraz szereg umiejętności praktycznych, które umożliwią Ci podjęcie pracy lub służbę w instytucjach, które są odpowiedzialne za szeroko rozumiane zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Będziesz miał/a okazję poznać specyfikę funkcjonowania państwa w aspekcie procesu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Przygotujesz się do pracy na różnych stanowiskach w służbach mundurowych, zwłaszcza w Policji, w strukturach reagowania i zarządzania kryzysowego, w administracji publicznej. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych praktyków, bardzo często przez komendantów policji. Odbywają się zarówno w murach uczelni, jak i w terenie.

W programie studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • współpraca ze środkami masowego przekazu
 • wykorzystanie psychologii w praktyce działania służb
 • bezpieczeństwo ekonomiczne
 • bezpieczeństwo państwa 
 • bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • bezpieczeństwo wewnętrzne w unii europejskiej
 • systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego 
 • bezpieczeństwo ekologiczne
 • bezpieczeństwo imprez masowych
 • bezpieczeństwo społeczności lokalnych

 

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku, Uniwersytecie WSB Merito w Gdyni oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w roku akademickim 2023/2024, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na AMW oraz uczelniach niepublicznych. Ceny wahają się od 5500 zł do 6600 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne - uczelnie w Trójmieście

 

 
Limity miejsc

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście cieszy się sporym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia, jednak niestety nie każdy z nich będzie miał szansę się dostać. Wynika to z limitów miejsc ustalanych na poszczególnych kierunkach studiów.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci bezpieczeństwa wewnętrznego w Trójmieście? Rekrutacja na uczelnie w Trójmieście opiera się głównie na konkursie świadectw.

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na bezpieczeństwa wewnętrznego w Trójmieście, to m.in.: geografia, historia oraz język angielski.

Limity miejsc na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście: 

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni: 100

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatne. Z kolei studia niestacjonarne niezależnie od wybranej uczelni zawsze są płatne. W przypadku uczelni prywatnych czesne wymagane jest w przypadku obu form studiów.  

Wybór trybu studiów należy do studenta i uzależniony jest od indywidualnych preferencji kandydata na bezpieczeństwa wewnętrznego w Trójmieście.

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia w Trójmieście - ceny 2023:   

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni: od 6600 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku: od 5500 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdyni: od 5500 zł

 *Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci po zarejestrowaniu się na bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się wyników rekrutacji na bezpieczeństwo wewnętrzne na poszczególnych uczelniach w Trójmieście?

Terminy opublikowania list osób zakwalifikowanych na bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście, jak i na inne kierunki studiów, ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie. Gdzie można znaleźć wyniki na bezpieczeństwo wewnętrzne?

Kandydaci informację o zakwalifikowaniu się na bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów).   

Terminy wyników rekrutacji na studia 2024 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni: lipiec 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Po ogłoszeniu wyników na bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście, kandydaci będą musieli złożyć dokumenty rekrutacyjne do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Jak należy złożyć dokumenty rekrutacyjne na uczelnie w Trójmieście?

Kandydaci na bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście muszą złożyć osobiście komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a dla osób, które nie mogą się pojawić na wydziale istnieje również możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną – liczy się wtedy data nadania listu. 

Kandydaci na bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście powinni zadbać o to, aby dokumenty były w odpowiedniej formie i kompletne. Dlatego warto sprawdzić na stronie internetowej wybranej uczelni, jakie dokumenty są niezbędne.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników rekrutacji na bezpieczeństwo wewnętrzne kandydaci, którzy dostali się na studia w Trójmieście muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

Kiedy należy złożyć dokumenty na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście? Uczelnie przyjmują dokumenty zwykle zaraz po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych. Kandydaci na dostarczenie ich mają około kilku dni.

W przypadku niedopilnowania terminu przez kandydata istnieje ryzyko skreślenia go z listy zakwalifikowanych, podobnie jak w przypadku, kiedy dokumenty będą niekompletne lub w niewłaściwej formie. 

Terminy składania dokumentów na studia 2024 w uczelniach publicznych w Trójmieście: 

 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni: od czerwca do sierpnia 2024

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2024/2025)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

 

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście można podjąć na jednej uczelni publicznej: Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, a także na trzech niepublicznych szkołach wyższych (prywatnych): Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Uniwersytecie WSB Merito w Gdyni.

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne bezpłatnie w Trójmieście

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście bezpłatnie można studiować jedynie na Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarnie w Trójmieście

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w formie niestacjonarnej (zaocznej) w Trójmieście można podjąć na Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku, Uniwersytecie WSB Merito w Gdyni.

Ile kosztują studia niestacjonarne na bezpieczeństwie wewnętrznym w Trójmieście

Studia niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście na uczelniach prywatnych, a także tych państwowych są płatne. Ceny za jeden rok akademicki na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Trójmieście wahają się od 5500 zł do 6600 zł za pierwszy rok studiów.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Bezpieczeństwo wewnętrzne bezpłatnie można studiować jedynie w formie stacjonarnej na uczelniach publicznych, a studia niestacjonarne niezależnie od uczelni są płatne.  

Pokaż wszystkie

Poziom i tryb studiów


Bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Aktualności rekrutacyjne

Jakie opinie mają studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Podejmowanie poważnych decyzji, których skutki będą miały odzwierciedlenie prawdopodobnie w całym przyszłym życiu, to ważna część życia każdego człowieka. Niestety, niejednokrotnie jesteśmy postawieni przed koniecznością dokonania znaczącego wyboru, do którego w ogóle nie jesteśmy gotowi. Jednym z takich wyborów jest kierunek studiów. Z pewnością opinie studentów rozjaśnią ci umysł w tej kwestii.

Joanna, studentka drugiego roku Bezpieczeństwa wewnętrznego w Trójmieście, mówi:

„Dobro naszego kraju, a raczej bezpieczeństwo każdego z ludzi zamieszkujących jego terytorium, to wartość kluczowa, którą powinno się szanować. Zdecydowałam się na Bezpieczeństwo wewnętrzne, bo to studia, które mają przyszłość. Na Trójmiasto dlatego, bo tutaj się urodziłam.”

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Pozostałe uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie na których jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

komentarze (1)

Rena odpowiedz

Ja w tym roku zdałam maturę i szukałam uczelni z ciekawą ofertą. Wybrałam bezpieczeństwo wewnętrzne organizowane przez WSKZ. Studia są w formie online, dzięki czemu mogę studiować, jednocześnie będąc i pracując w Holandii. Przekonali mnie przede wszystkim specjalizacjami, jakie są na tym kierunku.  

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi otwarte Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • Dzień Otwarty Wydziału Prawa i Administracji UŁ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJkzVRdi_LG0cRIMXhgRsDc2Q https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/45afd-uniwersytet-lodzki-kierunki.jpg Uniwersytet Łódzki
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • ul. Okopowa 59,  , 01-043 Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=ul.%20Okopowa%2059%20warszawa https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5068d-aeh-vizja.jpg Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Dni otwarte https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/a4759-akademia-muzyczna-Lodz.jpg Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
 • ul. św. Jadwigi 12, Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJe5O2FNnpD0cRJYDVarV7L1g https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/05309-wyzsza-szkola-prawa-wroc.jpg Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu