Budownictwo studia w Bydgoszczy
Budownictwo - Bydgoszcz

1. Dla kogo ten kierunek

Budownictwo we współczesnym świecie odgrywa niezaprzeczalną rolę. Miasta nieustannie się rozwijają, rozrastają i zostają wzbogacane o nową przestrzeń architektoniczną. Dziś każdy chce żyć w miejscach, które są funkcjonalne. Chcemy korzystać z dróg dostosowanych do naszych potrzeb oraz mieć poczucie, że nasze mieszkania, miejsca pracy, centra rozrywki są bezpieczne. By nieustający rozwój cywilizacyjny przybierał zrównoważoną formę, wciąż potrzebni są eksperci z zakresu budownictwa. To oni bowiem sprawiają, że projekty rozwoju i modernizacji przestrzeni stają się rzeczywistością.

Studia na kierunku budownictwo przeznaczone są dla osób, które chciałby by zdobyć praktyczne wykształcenie, dające szansę na stabilną i dobrze płatną pracę. Warto jednak podkreślić, że nie odnajdzie się na nich każdy absolwent szkoły średniej. Osoby zainteresowane tym kierunkiem studiów powinny mieć przede wszystkim wysoko rozwinięte zainteresowania ścisłe, oscylujące przede wszystkim wokół matematyki i fizyki. Studia na tym kierunku mogą być fascynującą przygodą, obfitującą w wiele wyzwań intelektualnych. Jeżeli zatem jesteś osobą, która się ich nie boi i chcesz mieć wpływ na to, jak wygląda przestrzeń wokół ciebie, to studia na kierunku budownictwo czekają.

 

 

2. Gdzie studiować

Uczelnie w Bydgoszczy przygotowały bardzo bogatą ofertę studiów na kierunku budownictwo. Tę wielość propozycji można odczytywać jako odpowiedź na zapotrzebowanie absolwentów tego kierunku na rynku pracy. Ośrodki akademickie starają się zatem inwestować w takie kierunki, których ukończenie gwarantować będzie stabilne zatrudnienie. Budownictwo należy do jednych z nich. Studia w Bydgoszczy możesz rozpocząć zatem na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, Bydgoskiej Szkole Wyższej, Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej oraz Wyższej Szkole Gospodarki. Zastanów się, która z tych ofert spodoba ci się najbardziej.

 

3. Praca po studiach

Popularność, jaką cieszą się studia budownicze, wynika głównie ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Inżynierowie stanowią bowiem jedną z najbardziej rozchwytywanych grup zawodowych. Mogą oni dowolnie sterować swoją karierą w zależności od upodobań. Studia w Bydgoszczy to zatem bardzo dobrze spożytkowany czas, po którym można rozpocząć fascynującą pracę zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Podstawowe miejsca pracy dla absolwentów budownictwa to przede wszystkim różnego rodzaju firmy budowlane, biura projektowe i konstrukcyjne, instytucje zajmujące się nadzorem budowlanym. Czeka na ciebie także zatrudnienie w pracowniach architektonicznych, gdzie będziesz mógł podejmować owocną i trwałą współpracę z przedstawicielami innych dyscyplin techniczno-inżynieryjnych. Jeżeli chcesz realizować wyłącznie własne projekty, możesz także pomyśleć o założeniu własnej działalności gospodarczej, której celem będzie świadczenie różnego rodzaju usług budowlanych.

 

4. Program studiów

Budownictwo – jak sama nazwa kierunku wskazuje – możemy zaliczyć do dyscyplin inżynieryjnych, które zajmują się przede wszystkim wznoszeniem różnego rodzaju obiektów oraz budową dróg, mostów i autostrad. Studenci od pierwszych dni nauki zostają zatem przygotowywani do wykonywania tej odpowiedzialnej pracy. Podstawa kształcenia na tym kierunku opiera się na dwóch potężnych dyscyplinach ścisłych – matematyce oraz fizyce. Pasjonaci budownictwa poznawać będą różnego rodzaju skomplikowane metody obliczeniowe oraz konstrukcje budowlane:

 • metalowe;
 • betonowe;
 • drewniane itd.

 

Oprócz tego studenci stykać się będą z wieloma innymi przedmiotami, które obejmują podstawowy moduł nauczania. Przykładowe zagadnienia, które czekają na pasjonatów budownictwa, to:

 • ćwiczenia terenowe z geodezji;
 • ćwiczenia terenowe z mechaniki gruntów;
 • hydrauliki i hydrologii;
 • czy organizacji produkcji budowlanej.

 

Warto pamiętać, że przez moduł kształcenia ogólnego musi przejść każdy student budownictwa. Oprócz tego osoby, uczące się na tym kierunku, muszą wybrać specjalizację, która wyznaczy profile zawodowe przyszłych absolwentów. Na tym kierunku obowiązują dwie ścieżki:

 • budownictwo ogólne;
 • drogi szynowe.

 

Budownictwo ogólne kształci inżynierów, którzy zajmują się przede wszystkim realizacją budowli, które spełniają różne funkcje – mieszkalne, rozrywkowe, biurowe itd. Z kolei specjalizacja drogi szynowe kształci inżynierów, którzy doskonale będą wiedzieć, jak rozwijać infrastrukturę danego terenu.

 

 

Warto wiedzieć przed rekrutacją

Studia w Bydgoszczy na kierunku budownictwo przyciągają co roku wiele osób chętnych przede wszystkim ze względu na perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Nie należy zapominać jednak o tym, że są to studia wymagające i trudne. Na pewno nie odnajdzie się na nich każdy absolwent szkoły średniej. Studia inżynieryjne są zawsze przygodą życia, potrzeba na nich jednak dużych ambicji oraz determinacji. Zastanów się, czy na pewno jesteś osobą, która odnajdzie się na tym kierunku:

 • Czy nauka przedmiotów takich jak matematyka, fizyka i chemia nie stanowi dla ciebie problemu?
 • Czy myślenie przestrzenne nie jest ci obce?
 • Czy nie przerażają cię skomplikowane wyliczenia i tworzenie rysunków technicznych?
 • Czy cechuje cię logiczne i analityczne myślenie?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to studia na kierunku budownictwo będą dla ciebie stworzone. Zanim jednak staniesz się jednym ze studentów, musisz pozytywnie przejść przez procedurę rekrutacyjną. Budownictwo zarezerwowane jest wyłącznie dla najlepszych kandydatów, więc droga do znalezienia się na listach osób przyjętych nie jest usłana różami. Przedmioty, którym powinieneś poświęcić szczególną uwagę podczas przygotowań do egzaminu maturalnego, to: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia lub chemia. Pamiętaj o tym, że najlepiej byłoby, gdybyś wybrane przez siebie przedmioty zdawał na poziomie rozszerzonym.

Pasjonaci nauk ścisłych mogą pomyśleć także o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Do finału tych kierunkowych konkursów dostają się wyłącznie osoby, których wiedza znacznie wykracza poza ramy szkoły średniej, jest jednak o co walczyć – laureaci olimpiad znajdują się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku budownictwo weź pod uwagę:

 • Olimpiadę Matematyczną;
 • Olimpiadę Fizyczną;
 • czy Olimpiadę Lingwistyki Matematycznej.

Pamiętaj także o terminowym uiszczeniu opłat rekrutacyjnych. Gdy już dostaniesz się na wymarzone studia, będziesz musiał także dostarczyć do dziekanatu zestaw dokumentów, wśród których znajdzie się twoje świadectwo maturalne, skany dowodu i zdjęcia do legitymacji.

 

 

Praca po studiach

Kiedy wybieramy profil kształcenia wyższego, zależy nam, aby czas poświęcony na naukę zagwarantował nam w przyszłości dobrą i stabilną pracę. Studia inżynieryjne pod tym względem są zawsze słusznym wyborem. Inżynierowie stanowią wciąż jedną z najbardziej atrakcyjnych grup zawodowych na rynku pracy i mogą wybierać spośród wielu atrakcyjnych ofert pracy.

Uczelnie w Bydgoszczy kształcą najlepszych specjalistów z zakresu budownictwa, którzy dzięki swojej wiedzy i kompetencjom nie będą musieli martwić się o swoją karierę zawodową. Podstawowe miejsca pracy, gdzie znajdą zatrudnienie inżynierowie z tej dziedziny, to:

 • biura projektowe;
 • przedsiębiorstwa konstrukcyjne;
 • firmy architektoniczne;
 • inspektoraty nadzoru budowlanego;
 • różnego rodzaju instytucje wykonawcze i podwykonawcze.

 

Warto mieć świadomość, że zawód inżyniera budownictwa jest bardzo dobrze opłacany, jego wykonywanie jednak wiąże się z wyjątkowo dużą odpowiedzialnością. Absolwenci tego kierunku muszą realizować takie projekty, które będą bezpieczne dla nich użytkowników. Jeżeli doszłoby do jakiegokolwiek wypadku, to cała odpowiedzialność spoczywa na wykonawcach.

Studia w Bydgoszczy na kierunku budownictwo przygotowują także do założenia własnej działalności gospodarczej, która pozwala na realizację indywidualnych projektów i planów. Inżynierowie z tej dziedziny gotowi są także do podejmowania współpracy z przedstawicielami innych branż – architektami, geodetami itd.

WSZYSTKO O KIERUNKU BUDOWNICTWO - BYDGOSZCZ

Komentarze (0)