Budownictwo - Bydgoszcz

Budownictwo - Bydgoszcz

Budownictwo - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

na kierunku budownictwo

Odkryj kierunek budownictwo w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Budownictwo studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Budownictwo w Bydgoszczy to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnymPonadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UTP oraz uczelniach niepublicznych.

 

Studia w Bydgoszczy na kierunku budownictwo pozwolą Ci zająć się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją obiektów budowlanych. Studenci uczą się wykonywać analizę i projekty konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynierskich oraz posiadają umiejętność prowadzenia prac przy ich realizacji. Nabywają umiejętność zarządzania w zakresie budownictwa tradycyjnego i proekologicznego.

Absolwenci zdobywają wszechstronne wykształcenie, które umożliwia podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, które zajmują się wykonawstwem lub produkcją budowlaną, w biurach projektowych, jednostkach państwowych i samorządowych. Są przygotowani do prowadzenia własnej firmy projektowej lub wykonawczej. Możesz uzyskać uprawnienia budowlane, które są potrzebne, jeśli chcesz zostać kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru lub projektantem.

 

czytaj dalej wszystko o Budownictwo - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek budownictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku • 4 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Bydgoska Szkoła Wyższa

Bydgoska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku budownictwo

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek budownictwo w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku budownictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Na studia na kierunku budownictwo dostają się jedynie najlepsi kandydaci. Ten profil kształcenia wymaga bowiem dużego zaangażowania, a od studentów wymaga się elementarnej wiedzy już od pierwszych etapów nauki. W swoich przygotowaniach do egzaminu dojrzałości musisz szczególny nacisk położyć na naukę matematyki, fizyki, fizyki oraz astronomii lub chemii. Zastanów się, który z nich przyniesie ci także wymierne korzyści także w przyszłości. Warto także, by w kręgu twoich zainteresowań znalazła się nauka języka obcego, ponieważ jego dobra znajomość przełoży się także na perspektywy atrakcyjnego zatrudnienia poza granicami kraju.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 20.04.2021
do 20.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku budownictwo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

BUDOWNICTWO BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek budownictwo na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Przedmioty:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa Przedmioty:

Dowiedz się więcej
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BUDOWNICTWO BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

BUDOWNICTWO BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku budownictwo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
150
II stopnia:
45
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
75
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek budownictwo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Bydgoska Szkoła Wyższa Bydgoska Szkoła Wyższa stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku budownictwo w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek budownictwo w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 

Kierunki architektura i budownictwo w Bydgoszczy

Ważne tematy

Jak wyglądają studia na kierunku budownictwo w Bydgoszczy?

Kierunek budownictwo w Bydgoszczy umożliwi Ci zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności. Studenci dzięki interdyscyplinarnemu nauczaniu zajmują się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją obiektów budowlanych, potrafią wykonywać analizy i projekty konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynierskich.

Absolwenci budownictwa mogą zajmować się zjawiskami i procesami, które zachodzą na styku konstrukcji budynków oraz gruntów, technologiami wspomagającymi procesy budowlane oraz nowoczesnymi rozwiązaniami materiałowymi. Prowadzą budowy, zajmują się utrzymaniem i modernizacją obiektów budowlanych oraz produkcją materiałów i elementów budowlanych. Potrafią zarządzać w budownictwie tradycyjnym i proekologicznym.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku budownictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku budownictwo w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci budownictwa w Bydgoszczy zdobywają wszechstronną wiedzę matematyczną w zakresie algebry liniowej, analizy matematycznej, równań różniczkowych, geometrii analitycznej i wykreślnej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki opisowej i matematycznej. Zgłębiają także zagadnienia odnoszące się do fizyki między innymi z mechaniki klasycznej, termodynamiki, hydromechaniki, akustyki, elementy akustyki, elektryczności i magnetyzmu, fizyki ciała stałego.

Zdobywają wiedzę odnoszącą się do opisu właściwości stanów materii, rozumienia podstawowych procesów chemicznych, które mają znaczenie w budownictwie, do bezpiecznego stosowania materiałów budowlanych oraz postępowania z materiałami budowlanymi, a także z zakresu selekcji i utylizacji odpadów materiałowych w budownictwie.

 

Umiejętności

Studia w Bydgoszczy na kierunku budownictwo przygotują Cię do pracy indywidualnej i zespołowej w zakresie wykonywania obowiązków zawodowych. Studenci uczą się opracowywać dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego oraz teksty, które zawierają omówienie wyników danego zadania. Potrafią przygotowywać i przedstawiać prezentacje poświęcone wynikom realizacji zadania inżynierskiego, a robią to zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Studenci rozumieją pojęcia i zagadnienia algebry, analizy i geometrii, posiadają umiejętności wykorzystywania ich do rozwiązywania zadań praktycznych. Potrafią wykonywać pomiar podstawowych wielkości fizycznych, rozumieją podstawowe zjawiska i procesy fizyczne, które występują w budownictwie, wykorzystują prawa przyrody w technice i życiu codziennym. Potrafią analizować skład i właściwości materiałów, które są wykorzystywane w budownictwie.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci studiów w Bydgoszczy na kierunku budownictwo rozumieją potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych, społecznych. Rozumieją, jakie są pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej w zakresie budownictwa oraz widzą jej wpływ na środowisko.

Absolwenci potrafią zachowywać się profesjonalnie i przestrzegają zasad etyki zawodowej. Potrafią wziąć odpowiedzialność za skutki przyjętych rozwiązań inżynierskich. Są odpowiedzialni za własną pracę, a także wyrażają gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole. Myślą zarówno racjonalnie, jak i przedsiębiorczo. Biorą odpowiedzialność za skutki przyjętych rozwiązań projektowych i inżynierskich w aspekcie bezpieczeństwa zaprojektowanego i wybudowanego obiektu budowlanego i jego wpływu na środowisko przyrodnicze.

 

3. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia i siatka zajęć kierunku budownictwo w Bydgoszczy dostosowywane są do wybranej uczelni i specjalizacji. Studenci mają okazję zdobyć wiedzę odnoszącą się do budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych, mechaniki budowli, fundamentowania, budownictwa drogowego oraz technologii i organizacji robót budowlanych.

Realizowanie poszczególnych zajęć to szansa, by nauczyć się projektować elementy konstrukcji budowlanych, a także na poznanie programów komputerowych, które wspomagają projektowanie i wykonawstwo. Masz szansę zdobyć uprawnienia budowlane, które są niezbędne do tego, aby zostać kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru lub projektantem.

 

W programie studiów na kierunku Budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • statystyka stosowana
 • technologia betonów i zapraw
 • rysunek techniczny
 • wytrzymałość materiałów
 • budownictwo ogólne
 • geologia
 • metody komputerowe
 • prawo w budownictwie
 • stalowe konstrukcje inżynierskie

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Na kierunku budownictwo w Bydgoszczy odnajdą się osoby, które interesują się naukami ścisłymi, takimi jak matematyka, fizyka, informatyka. Kierunek jest idealny dla osób, które mają predyspozycje manualne i posiadają podstawowe umiejętności odnoszące się do tworzenia rysunku technicznego.

Kandydaci na budownictwo powinni odznaczać się wyobraźnią przestrzenną i kreatywnością, które z pewnością przyczyni się do tworzenia nowych projektów. Warto postawić na zainteresowanie najnowszymi technologiami. Odnajdą się tutaj osoby, które są zorganizowane i mają predyspozycje kierownicze.

Ile trwają studia na kierunku budownictwo w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku budownictwo w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Budownictwo w Bydgoszczy, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia na kierunku budownictwo dzielą się na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy z nich trwa siedem lub osiem semestrów i studenci zgłębiają wtedy wszystkie niezbędne zagadnienia związane z budownictwem. Po zakończeniu tego etapu nauki otrzymują tytuł inżynierów i mogą oni podejmować pierwsze aktywności zawodowe. Warto pamiętać, że absolwenci studiów pierwszego stopnia nie mogą rozwijać się jeszcze w pełnym wymiarze, ponieważ nie posiadają jeszcze wszystkich uprawnień.

Może je zagwarantować jedynie ukończenie trzysemestralnych studiów drugiego stopnia. Pasjonaci budownictwa w trakcie ich trwania znacznie poszerzają swoje uprawnienia, kwalifikacje oraz przede wszystkim wiedzę. Przygotowują się także do obrony pracy dyplomowej. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, absolwenci budownictwa otrzymują tytuły magistrów i mogą znaleźć pracę, która będzie odzwierciedleniem ich kompetencji.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek budownictwo w Bydgoszczy?

Proces rekrutacji

Pamiętaj, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Wymagane dokumenty

Kandydaci bardzo często muszą wykonać badania lekarskie, które poświadczą brak przeciwwskazań do kształcenia i wykonywania zawodu w danym zakresie. Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku budownictwo w Bydgoszczy?

Jaka praca po studiach na kierunku budownictwo w Bydgoszczy?

Absolwenci budownictw w Bydgoszczy mają bardzo wiele możliwości rozwoju naukowego i zawodowego. Zatrudniani są w przedsiębiorstwach budowlanych, gdzie zajmują się wykonawstwem lub produkcją budowalną, w biurach projektowych, jednostkach państwowych i samorządowych. Mogą prowadzić własną firmę projektową lub wykonawczą.

Po ukończeniu studiów będziesz miał/a możliwość zdobyć uprawnienia budowalne, które są niezbędne, jeśli chcesz zostać kierownikiem budowy, inspektorem nadzoru lub projektantem. Możesz podjąć pracę w zakresie projektowania konstrukcji statycznych i mechanicznych budowli, wykonywania obiektów budowlanych, mieszkaniowych, przemysłowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Budownictwo:

 • biura projektowe
 • firmy wykonawcze
 • instytuty naukowo-badawcze
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z budownictwem
 • budowy różnego typu obiektów lądowych kubaturowych, drogowych, inżynieryjnych
 • urzędy związane z administracją nieruchomościami oraz z nadzorem nad procesem budowlanym
 • ośrodki badawczo-rozwojowe
 • instytuty zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa

Zajmowane stanowisko pracy uzależnione jest od zdobywanych kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Budownictwo:

 • inżynier budowlany
 • monter konstrukcji budowlanych
 • murarz-tynkarz
 • monter stolarki budowlanej
 • betoniarz-zbrojarz

Jakie opinie mają studia na kierunku budownictwo w Bydgoszczy?

Studia na kierunku budownictwo są wymagające, ale jeżeli znajdą się na nich odpowiednie osoby, to wysiłek intelektualny nie będzie dla nich aż tak straszny.

Dominik, student budownictwa, mówi:

Trzeba się przygotować na bardzo intensywną naukę przedmiotów ścisłych. Jeżeli ktoś nie czuje się z nich szczególnie mocny, to powinien zawczasu pomyśleć o korepetycjach, ponieważ od studentów od samego początku wymaga się bardzo dużo. Fajne jest jednak to, że mimo tak dużych wymagań, możemy nieustannie liczyć na pomoc ze strony wykładowców.


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W BYDGOSZCZY NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK BUDOWNICTWO

Komentarze (0)