Ratownictwo medyczne studia we Wrocławiu

Komentarze (0)

Ratownictwo medyczne studia we Wrocławiu

Komentarze (0)
Ratownictwo medyczne studia we Wrocławiu

1. Dla kogo ten kierunek

Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa ratownictwo medyczne. Nie myślimy o tym, że możemy ulec wypadkowi, że nagle musimy potrzebować pomocy. Jednak jeżeli już stanie się coś, co w znaczny sposób zagrażać będzie naszemu życiu lub zdrowiu, to pierwszej i niejednokrotnie decydującej pomocy udzielą nam właśnie ratownicy medyczni. Osoby, które wykonują ten odpowiedzialny zawód, zajmują się w najogólniejszym rozumieniu pomocą doraźną w celu ratowania pacjentów.

Zatem jak zapewne się domyślasz, studia na kierunku ratownictwo medyczne nie są stworzone dla każdego. Oprócz tego, że są to niezwykle skomplikowane studia medyczne, to wymagają jeszcze wielu predyspozycji i odpowiednich cech charakteru, takich jak np. umiejętność działania pod presją czasu, czy wyjątkowa odporność na stres. Każdy ratownik medyczny musi także dysponować rozległą wiedzą medyczną, która pozwoli podjąć jak najlepsze decyzje. Zatem jeżeli marzysz, by wykonywać ten odpowiedzialny zawód, a nauka biologii i chemii nigdy nie stanowiły dla ciebie problemu, to studia na kierunku ratownictwo medyczne będą dla ciebie stworzone.

 

2. Program kształcenia i gdzie studiować

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak ratownictwo medyczne można zaliczyć do prestiżowego grona studiów medycznych. Oznacza to w praktyce, że szansę na kształcenie mają jedynie najlepsi absolwenci szkół średnich, ponieważ te kierunki nie znajdują się w ofercie każdej szkoły wyższej. Uczelnie we Wrocławiu, które edukują przyszłych ratowników medycznych są dwie: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich oraz Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna. Zastanów się, gdzie chciałbyś studiować, by wszystkie twoje oczekiwania zostały spełnione.

Program kształcenia na studiach takich jak ratownictwo medyczne musi obejmować wiele rozbudowanych zagadnień, ponieważ tylko wtedy osoby, które wykonują ten zawód, będą wzbudzać społeczne zaufanie. To ratownicy medyczni jako pierwsi udzielają pomocy przedmedycznej, a ona musi się opierać na wstępnej, szybkiej i przede wszystkim trafnej diagnozie. Zatem programie nauczania znajdą się zagadnienia z różnych obszarów nauk medycznych.


3. Praca po studiach

W Polsce wciąż potrzebni są profesjonaliści z zakresu ratownictwa medycznego. Oznacza to zatem, że osoby, które kończą studia we Wrocławiu na kierunku ratownictwo medyczne, nie powinny mieć problemu ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia. Absolwenci mogą podjąć pracę w różnego rodzaju placówkach, związanych z ochroną zdrowia. Będą to zatem szpitale, szpitalne oddziały ratunkowe, czy ogólnie zespoły ratownictwa medycznego.

Osoby, kończące ten kierunek, są przygotowane do pracy w bardzo trudnych warunkach, więc mogą one podejmować współpracę z innymi służbami, zajmującymi się ochroną i ratowaniem ludzkiego życia i zdrowia. Mowa tutaj oczywiście o Policji, Straży Pożarnej czy przykładowo oddziałach WOPR. Absolwenci studiów na kierunku ratownictwo medyczne mogą także znaleźć pracę na arenie międzynarodowej, co znacznie przełoży się na ich zarobki.

Studia medyczne na kierunku ratownictwo medyczne możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Dziś większość ośrodków akademickich umożliwia kształcenie w tych dwóch trybach, ponieważ to nie dyskwalifikuje osób, które z różnych przyczyn nie mogą uczyć się dziennie.

Oczywiście studia stacjonarne wciąż stanowią najpopularniejszy wybór wśród absolwentów szkół średnich, ponieważ zajęcia mają charakter regularnych spotkań i jeżeli student kształci się na państwowej uczelni, to na ogół nie musi on uiszczać opłat za czesne. Z kolei studia zaoczne to idealna propozycja dla osób, które na przykład chciałby równolegle rozwijać swoją karierę zawodową. Warto jednak wspomnieć o tym, że są to studia płatne, na których większość materiału teoretycznego trzeba opanowywać we własnym zakresie.

 

4. Program studiów i przedmioty

Każda osoba, która decyduje się na studia na kierunku ratownictwo medyczne, musi mieć świadomość, że czeka ją wyjątkowo intensywny czas nauki. Studia medyczne wymagają bowiem bardzo dużego zaangażowania już od pierwszego semestru kształcenia. Początek nauki musi się wiązać ze szczegółowym poznaniem anatomii i fizjologii człowieka, ponieważ to pogłębiona wiedza na ich temat pozwala na wykonywanie dalszych czynności medycznych związanych z diagnozą, udzielaniem pierwszej pomocy i podejmowaniem decyzji co do dalszych działań. Przedmioty, z jakimi będą się stykać studenci w całym cyklu kształcenia, obejmują zagadnienia takie jak:

 • pierwsza pomoc;
 • medyczne czynności ratunkowe;
 • patomorfologia itd.

 

Studenci uczestniczą przede wszystkim w zajęciach praktycznych, które kształcą niezbędne kwalifikacje w zawodzie ratownika medycznego. Nauka podczas ćwiczeń może dotyczyć wielu skomplikowanych zagadnień związanych z pierwszą pomocą, udzielaną zarówno dorosłym, jak i dzieciom:

 • tamowanie krwotoków;
 • przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych;
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa itd.

 

Studenci swoje umiejętności doskonalą, dzięki dostępowi do profesjonalnego sprzętu medycznego. Mają oni szansę uczyć się odpowiednich zachowań przy wykorzystaniu fantomów i stymulatorów medycznych, które obecnie znacznie poprawiają jakość nauki. Ratownicy medyczni dysponują wszechstronną wiedzą z zakresu nauk medycznych. Część doświadczenia zdobywają także podczas zajęć klinicznych, które odbywają się na specjalistycznych oddziałach szpitalnych – chirurgii, onkologii, czy anestezjologii.

Zatem jak widzisz – studia na kierunku ratownictwo medyczne są niezwykle wymagające. Warto także wspomnieć o wszystkich kompetencjach miękkich, które niezbędne są podczas pracy w tym zawodzie. Osoba, która decyduje się na taką pracę, powinna posiadać doskonałą kondycję fizyczną, która pozwoli na pracę nawet w najtrudniejszych warunkach (tereny górskie, złe warunki pogodowe itd.). Ratownicy medyczni powinni być także odporni na stres, liczy się umiejętność pracy pod presją czasu i bardzo dobra komunikacja nie tylko z samym poszkodowanym, jego otoczeniem, lecz także z personelem medycznym.

 

Warto wiedzieć przed rekrutacją

Studia medyczne we Wrocławiu na kierunku ratownictwo medyczne znajdują się w ścisłej czołówce zainteresowań absolwentów szkół średnich. Jednak warto wyraźnie podkreślić, że jest to bardzo wymagający kierunek, na którym nie odnajdzie się każda osoba. Jeżeli zastanawiasz się nad ich rozpoczęciem, to już dziś zastanów się, czy odnajdujesz się w takiej ogólnej sylwetce, by w przyszłości uniknąć rozczarowań:

 • nauka biologii i chemii nie stanowi dla ciebie problemu;
 • jesteś odporny na stres;
 • potrafisz działać w grupie;
 • twoja sprawność fizyczna jest na wysokim poziomie;
 • jesteś wrażliwy na ból i cierpienie innych;
 • wiesz, że ratownictwo medyczne wymaga przede wszystkim powołania.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli dostrzegasz się w tej pobieżnej sylwetce, to znaczy, że możesz poważnie pomyśleć o studiach na kierunku ratownictwo medyczne. Jednak pamiętaj, że uczelnie we Wrocławiu przyjmują jedynie najlepszych kandydatów, więc swoje przygotowania do matury powinieneś zacząć już dziś. Niech nie będzie dla ciebie zaskoczeniem, że przedmioty, jakie obligatoryjnie musisz uwzględnić w swoich planach maturalnych, to biologia oraz chemia. Pamiętaj o tym, że jedynie zdawanie tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym sprawi, że będziesz mieć szansę na uzyskanie pozytywnych wyników rekrutacyjnych. Liczba miejsc na studia na tym kierunku jest wyjątkowo ograniczona, więc nie odkładaj nauki na później.

Osoby ambitne, których wiedza wykracza poza mury szkoły średniej, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Ich laureaci oraz finaliści mają szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych poza kolejnością. Czeka cię bardzo dużo pracy, jednak satysfakcja będzie gwarantowana, ponieważ będzie to inwestycja na lata. W przypadku studiów na kierunku ratownictwo medyczne rozważ:

 • Olimpiadę Matematyczną;
 • Olimpiadę Biologiczną lub Chemiczną;
 • Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu.

 

W przypadku studiów medycznych zorientuj się także, czy musisz wykonać badania wstępne, które określą twoje predyspozycje do wykonywania tego trudnego zawodu. Nie zapomnij także o terminowym uiszczeniu wszystkich opłat rekrutacyjnych oraz o dostarczeniu do dziekanatu niezbędnych dokumentów, takich jak świadectwo maturalne, skany dowodu oraz zdjęcia do legitymacji.

 

Praca po studiach

Oczywiste jest to, że uczelnie we Wrocławiu kształcą jedynie najlepszych specjalistów z zakresu ratownictwa medycznego. Jednak tutaj największe znaczenie ma pozytywny wynik uzyskany z Państwowego Egzaminu Ratownictwa Medycznego, który jest identyczny dla wszystkich studentów całej Polsce.

Ratownictwo medyczne to zawód, który wiąże się z ogromnym zaufaniem społecznym, więc sprawdzenie wiedzy studentów musi odbywać się w najbardziej rzetelny sposób. Jeżeli uzyskasz na tym egzaminie pozytywne wyniki, to będziesz mógł w pełni rozwijać swoją karierę zawodową. Na ratowników medycznych czeka praca nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej, co oczywiście może znacznie przełożyć się na zarobki absolwentów tego kierunku.
Podstawowe miejsca pracy, które zostały stworzone dla ratowników medycznych, to:

 • szpitale i kliniki;
 • szpitalne oddziały ratunkowe;
 • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe;
 • publiczne i niepubliczne zakłady podstawowej opieki zdrowotnej;
 • domy opieki społecznej;
 • sanatoria itd.

 

Osoby, które kończą te studia, mogą także podejmować współpracę z takimi instytucjami, które również zajmują się ochroną życia i zdrowia. Zatem na ratowników medycznych czeka praca w Policji, Straży Pożarnej, GOPR, TOPR, WOPR itd. Zadania ratowników medycznych mogą być związane z ochroną różnego rodzaju imprez masowych.

To oni jako pierwsi prowadzą interwencję, przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, dokonują wstępnych diagnoz, udzielają pomocy i podejmują decyzje, które mają na celu dalsze ratowanie zdrowia i życia pacjentów. Także jest to zawód, który wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Jednak jeżeli wiesz, że temu podołasz, to czeka cię praca, która daje bardzo dużo wewnętrznej satysfakcji.

WSZYSTKO O KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE - WROCŁAW

Komentarze (0)