Ratownictwo medyczne - Wrocław

Ratownictwo medyczne - Wrocław

Ratownictwo medyczne - Wrocław

Studia we Wrocławiu

ratownictwo medyczne

Odkryj kierunek ratownictwo medyczne we Wrocławiu i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Ratownictwo medyczne studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Dla kogo ten kierunek

Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa ratownictwo medyczne. Nie myślimy o tym, że możemy ulec wypadkowi, że nagle musimy potrzebować pomocy. Jednak jeżeli już stanie się coś, co w znaczny sposób zagrażać będzie naszemu życiu lub zdrowiu, to pierwszej i niejednokrotnie decydującej pomocy udzielą nam właśnie ratownicy medyczni. Osoby, które wykonują ten odpowiedzialny zawód, zajmują się w najogólniejszym rozumieniu pomocą doraźną w celu ratowania pacjentów.

Zatem jak zapewne się domyślasz, studia na kierunku ratownictwo medyczne nie są stworzone dla każdego. Oprócz tego, że są to niezwykle skomplikowane studia medyczne, to wymagają jeszcze wielu predyspozycji i odpowiednich cech charakteru, takich jak np. umiejętność działania pod presją czasu, czy wyjątkowa odporność na stres. Każdy ratownik medyczny musi także dysponować rozległą wiedzą medyczną, która pozwoli podjąć jak najlepsze decyzje. Zatem jeżeli marzysz, by wykonywać ten odpowiedzialny zawód, a nauka biologii i chemii nigdy nie stanowiły dla ciebie problemu, to studia na kierunku ratownictwo medyczne będą dla ciebie stworzone.


Program kształcenia i gdzie studiować

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak ratownictwo medyczne można zaliczyć do prestiżowego grona studiów medycznych. Oznacza to w praktyce, że szansę na kształcenie mają jedynie najlepsi abiturienci szkół średnich, ponieważ te kierunki nie znajdują się w ofercie każdej szkoły wyższej. Uczelnie we Wrocławiu, które edukują przyszłych ratowników medycznych są dwie: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich oraz Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna. Zastanów się, gdzie chciałbyś studiować, by wszystkie twoje oczekiwania zostały spełnione.

Program kształcenia na studiach takich jak ratownictwo medyczne musi obejmować wiele rozbudowanych zagadnień, ponieważ tylko wtedy osoby, które wykonują ten zawód, będą wzbudzać społeczne zaufanie. To ratownicy medyczni jako pierwsi udzielają pomocy przedmedycznej, a ona musi się opierać na wstępnej, szybkiej i przede wszystkim trafnej diagnozie. Zatem programie nauczania znajdą się zagadnienia z różnych obszarów nauk medycznych.


Praca po studiach

W Polsce wciąż potrzebni są profesjonaliści z zakresu ratownictwa medycznego. Oznacza to zatem, że osoby, które kończą studia we Wrocławiu na kierunku ratownictwo medyczne, nie powinny mieć problemu ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia. Abiturienci mogą podjąć pracę w różnego rodzaju placówkach, związanych z ochroną zdrowia. Będą to zatem szpitale, szpitalne oddziały ratunkowe, czy ogólnie zespoły ratownictwa medycznego.

Osoby, kończące ten kierunek, są przygotowane do pracy w bardzo trudnych warunkach, więc mogą one podejmować współpracę z innymi służbami, zajmującymi się ochroną i ratowaniem ludzkiego życia i zdrowia. Mowa tutaj oczywiście o Policji, Straży Pożarnej czy przykładowo oddziałach WOPR. Abiturienci studiów na kierunku ratownictwo medyczne mogą także znaleźć pracę na arenie międzynarodowej, co znacznie przełoży się na ich zarobki.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W MIEŚCIE WROCŁAWIU JEST KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ratownictwo medyczne we Wrocławiu?

Osoby, które chciałyby rozpocząć studia we Wrocławiu na kierunku ratownictwo medyczne, najpierw muszą wziąć udział w procedurze rekrutacyjnej. Niezwykle ważne jest dobre przygotowanie się do niej, ponieważ szansę na kształcenie na studiach medycznych mają tylko najlepsi abiturienci szkół średnich. W swoich planach maturalnych musisz uwzględnić przede wszystkim przedmioty takie jak biologia oraz chemia, to one stanowią podstawę nauki na tym kierunku. Pomyśl także o dobrym przygotowaniu się do egzaminu z matematyki oraz języka obcego, ponieważ to może ułatwić ci naukę w przyszłości. Jedno jest pewne – swoją naukę powinieneś zacząć już dziś, by mieć szansę na wygraną w tym wyścigu.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Harmonogram rekrutacji +

Zapoznanie się z rekrutacją na dany kierunek studiów warto zacząć od szczegółowego przestudiowania harmonogramu rekrutacyjnego. Na każdej uczelni jest on bowiem trochę inny i w dużej mierze zależy od wybranego kierunku. W harmonogramie rekrutacji znajdują się informacje na temat rejestracji, ogłoszenia list osób przyjętych, składania dokumentów, czy nawet egzaminów wstępnych. Dokładne informacje na ich temat znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich.

Przyszli studenci na wybrane przez siebie kierunki mogą rejestrować się już na przełomie kwietnia oraz maja – nie ma znaczenia jednak kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów uzyskanych podczas egzaminów maturalnych. Studia w Wrocławiu na kierunku ratownictwo medyczne to propozycja dla ambitnych absolwentów szkół średnich, więc nie każdy ma szansę, by dostać się w pierwszym terminie rekrutacji. Ten etap zostaje zamknięty mniej więcej w połowie lipca i wtedy też zostają podane listy osób przyjętych na studia.

Uczelnie w Wrocławiu otwierają także dodatkowe etapy w sierpniu oraz wrześniu na te kierunki studiów, na które nie wypełniły się listy podczas pierwszego etapu rekrutacji. Jeżeli twoja kandydatura została odrzucona początkowo, nie zrażaj się, ponieważ być może szansę na dostanie się na studia w Wrocławiu na kierunku ratownictwo medyczne dostaniesz jeszcze w sierpniu lub nawet we wrześniu.

Dokumenty rekrutacyjne +

Znalezienie się na listach kandydatów przyjętych na studia, to dopiero początek drogi rekrutacyjnej. Osoby zakwalifikowane na kierunki studiów takie jak ratownictwo medyczne muszą dostarczyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów. Pamiętaj, by nie zaniedbać tego etapu rekrutacji, ponieważ dzięki temu nie zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia. Każda z uczelni zestaw dokumentów ustala indywidualnie – szczegółowych wytycznych zawsze musisz szukać na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Muszą się znaleźć wśród nich na pewno:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Pamiętaj, że studia w Wrocławiu na kierunku ratownictwo medyczne mogą się wiązać z dostarczeniem także zaświadczenia, które wystawi lekarz medycyny pracy i potwierdzi twoje predyspozycje do wykonywania tego odpowiedzialnego zawodu.

Opłaty rekrutacyjne +

Wzięcie udziału w rekrutacji na studia wiąże się z uiszczaniem opłat rekrutacyjnych. W zależności od kierunku mogą się one wahać od 85 do nawet 150 zł. Pamiętaj, by taką opłatę uiścić odpowiednio wcześnie, ponieważ liczy się czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania. Przyszli studenci zobowiązani są także do dostarczenia potwierdzenia dokonania takiej opłaty do dziekanatu wybranej przez siebie uczelni. Opłatę rekrutacyjną można uiścić za pośrednictwem poczty polskiej, przy pomocy przelewu bankowego lub płatności elektronicznych (PayU).

Przedmioty kwalifikacyjne +

Studia w Wrocławiu na kierunku ratownictwo medyczne mają charakter medyczny. W praktyce oznacza to, że osoby, które myślą o rozpoczęciu kształcenia na tym kierunku, powinny podczas egzaminów maturalnych zdawać przede wszystkim przedmioty ścisłe. Obligatoryjnie powinny się znaleźć wśród nich biologia lub chemia, ponieważ wiedza z zakresu tych dyscyplin stanowi podstawę podczas pierwszych semestrów nauki.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Wyniki z egzaminów maturalnych zawsze przeliczane są w indywidualnym systemie oceniania rekrutacyjnego, które przygotowują uczelnie w Wrocławiu. Konkretne wytyczne na temat przeliczania punktów kwalifikacyjnych znajdziesz na stronach internetowych uczelni. Najważniejsze jest to, by przedmioty zdawane podczas egzaminów dojrzałości były zgodne z wymogami rekrutacyjnymi, które obowiązują na danym kierunku. W przeliczniku punktów kwalifikacyjnych uwzględniany jest także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wyboru dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony.

Olimpiady oraz konkursy +

Osoby, które nie boją się intelektualnych wyzwań, a nauka przedmiotów ścisłych jest dla nich pasją, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w wybranej olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja jedynie dla najbardziej ambitnych uczniów o bardzo rozległej wiedzy. Warto podkreślić, że jest o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów na kierunku ratownictwo medyczne rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Biologiczna;
 • Olimpiada Chemiczna;
 • czy Olimpiada Matematyczna.

Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

KIERUNKI MEDYCZNE W MIEŚCIE WROCŁAWIU

Rozwiń

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku ratownictwo medyczne we Wrocławiu?

Studia medyczne na kierunku ratownictwo medyczne możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Dziś większość ośrodków akademickich umożliwia kształcenie w tych dwóch trybach, ponieważ to nie dyskwalifikuje osób, które z różnych przyczyn nie mogą uczyć się dziennie. Oczywiście studia stacjonarne wciąż stanowią najpopularniejszy wybór wśród absolwentów szkół średnich, ponieważ zajęcia mają charakter regularnych spotkań i jeżeli student kształci się na państwowej uczelni, to na ogół nie musi on uiszczać opłat za czesne. Z kolei studia zaoczne to idealna propozycja dla osób, które na przykład chciałby równolegle rozwijać swoją karierę zawodową. Warto jednak wspomnieć o tym, że są to studia płatne, na których większość materiału teoretycznego trzeba opanowywać we własnym zakresie.

 

Program studiów i przedmioty

Każda osoba, która decyduje się na studia na kierunku ratownictwo medyczne, musi mieć świadomość, że czeka ją wyjątkowo intensywny czas nauki. Studia medyczne wymagają bowiem bardzo dużego zaangażowania już od pierwszego semestru kształcenia. Początek nauki musi się wiązać ze szczegółowym poznaniem anatomii i fizjologii człowieka, ponieważ to pogłębiona wiedza na ich temat pozwala na wykonywanie dalszych czynności medycznych związanych z diagnozą, udzielaniem pierwszej pomocy i podejmowaniem decyzji co do dalszych działań. Przedmioty, z jakimi będą się stykać studenci w całym cyklu kształcenia, obejmują zagadnienia takie jak:

 • pierwsza pomoc;
 • medyczne czynności ratunkowe;
 • patomorfologia itd.

 

Studenci uczestniczą przede wszystkim w zajęciach praktycznych, które kształcą niezbędne kwalifikacje w zawodzie ratownika medycznego. Nauka podczas ćwiczeń może dotyczyć wielu skomplikowanych zagadnień związanych z pierwszą pomocą, udzielaną zarówno dorosłym, jak i dzieciom:

 • tamowanie krwotoków;
 • przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych;
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa itd.

 

Studenci swoje umiejętności doskonalą, dzięki dostępowi do profesjonalnego sprzętu medycznego. Mają oni szansę uczyć się odpowiednich zachowań przy wykorzystaniu fantomów i stymulatorów medycznych, które obecnie znacznie poprawiają jakość nauki. Ratownicy medyczni dysponują wszechstronną wiedzą z zakresu nauk medycznych. Część doświadczenia zdobywają także podczas zajęć klinicznych, które odbywają się na specjalistycznych oddziałach szpitalnych – chirurgii, onkologii, czy anestezjologii.

Zatem jak widzisz – studia na kierunku ratownictwo medyczne są niezwykle wymagające. Warto także wspomnieć o wszystkich kompetencjach miękkich, które niezbędne są podczas pracy w tym zawodzie. Osoba, która decyduje się na taką pracę, powinna posiadać doskonałą kondycję fizyczną, która pozwoli na pracę nawet w najtrudniejszych warunkach (tereny górskie, złe warunki pogodowe itd.). Ratownicy medyczni powinni być także odporni na stres, liczy się umiejętność pracy pod presją czasu i bardzo dobra komunikacja nie tylko z samym poszkodowanym, jego otoczeniem, lecz także z personelem medycznym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

RATOWNICTWO MEDYCZNE WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

RATOWNICTWO MEDYCZNE WROCŁAW STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku ratownictwo medyczne we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku ratownictwo medyczne we Wrocławiu?

Kierunki studiów takie jak ratownictwo medyczne mają jednostopniowy charakter. Oznacza to, że na studentów czekają jedynie trzy lata bardzo intensywnej nauki. Otrzymują oni wtedy wszechstronną wiedzę oraz wszystkie niezbędne kwalifikacje, które pozwalają na rozpoczęcie satysfakcjonującej pracy w tym zawodzie. Nie należy także zapominać, że wszystkie osoby, które kończą te studia, muszą przystąpić do Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego. I to właśnie otrzymanie pozytywnych wyników z tego egzaminu sprawi, że abiturienci ratownictwa medycznego będą mogli w pełni sterować swoją karierą.

Osoby, które kończą studia na tym kierunku mają możliwość oczywiście rozpoczęcia innych studiów drugiego stopnia. Może to być przykładowo zdrowie publiczne lub zupełnie inna dziedzina, która pozwala na rozwój kwalifikacji i umiejętności.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

RATOWNICTWO MEDYCZNE WROCŁAW STUDIA I STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ratownictwo medyczne we Wrocławiu?

Studia medyczne we Wrocławiu na kierunku ratownictwo medyczne znajdują się w ścisłej czołówce zainteresowań abiturientów szkół średnich. Jednak warto wyraźnie podkreślić, że jest to bardzo wymagający kierunek, na którym nie odnajdzie się każda osoba. Jeżeli zastanawiasz się nad ich rozpoczęciem, to już dziś zastanów się, czy odnajdujesz się w takiej ogólnej sylwetce, by w przyszłości uniknąć rozczarowań:

 • nauka biologii i chemii nie stanowi dla ciebie problemu;
 • jesteś odporny na stres;
 • potrafisz działać w grupie;
 • twoja sprawność fizyczna jest na wysokim poziomie;
 • jesteś wrażliwy na ból i cierpienie innych;
 • wiesz, że ratownictwo medyczne wymaga przede wszystkim powołania.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli dostrzegasz się w tej pobieżnej sylwetce, to znaczy, że możesz poważnie pomyśleć o studiach na kierunku ratownictwo medyczne. Jednak pamiętaj, że uczelnie we Wrocławiu przyjmują jedynie najlepszych kandydatów, więc swoje przygotowania do matury powinieneś zacząć już dziś. Niech nie będzie dla ciebie zaskoczeniem, że przedmioty, jakie obligatoryjnie musisz uwzględnić w swoich planach maturalnych, to biologia oraz chemia. Pamiętaj o tym, że jedynie zdawanie tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym sprawi, że będziesz mieć szansę na uzyskanie pozytywnych wyników rekrutacyjnych. Liczba miejsc na studia na tym kierunku jest wyjątkowo ograniczona, więc nie odkładaj nauki na później.

Osoby ambitne, których wiedza wykracza poza mury szkoły średniej, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Ich laureaci oraz finaliści mają szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych poza kolejnością. Czeka cię bardzo dużo pracy, jednak satysfakcja będzie gwarantowana, ponieważ będzie to inwestycja na lata. W przypadku studiów na kierunku ratownictwo medyczne rozważ:

 • Olimpiadę Matematyczną;
 • Olimpiadę Biologiczną lub Chemiczną;
 • Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu.

 

W przypadku studiów medycznych zorientuj się także, czy musisz wykonać badania wstępne, które określą twoje predyspozycje do wykonywania tego trudnego zawodu. Nie zapomnij także o terminowym uiszczeniu wszystkich opłat rekrutacyjnych oraz o dostarczeniu do dziekanatu niezbędnych dokumentów, takich jak świadectwo maturalne, skany dowodu oraz zdjęcia do legitymacji.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku ratownictwo medyczne we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku ratownictwo medyczne we Wrocławiu?

Oczywiste jest to, że uczelnie we Wrocławiu kształcą jedynie najlepszych specjalistów z zakresu ratownictwa medycznego. Jednak tutaj największe znaczenie ma pozytywny wynik uzyskany z Państwowego Egzaminu Ratownictwa Medycznego, który jest identyczny dla wszystkich studentów całej Polsce. Ratownictwo medyczne to zawód, który wiąże się z ogromnym zaufaniem społecznym, więc sprawdzenie wiedzy studentów musi odbywać się w najbardziej rzetelny sposób. Jeżeli uzyskasz na tym egzaminie pozytywne wyniki, to będziesz mógł w pełni rozwijać swoją karierę zawodową. Na ratowników medycznych czeka praca nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej, co oczywiście może znacznie przełożyć się na zarobki abiturientów tego kierunku.
Podstawowe miejsca pracy, które zostały stworzone dla ratowników medycznych, to:

 • szpitale i kliniki;
 • szpitalne oddziały ratunkowe;
 • Lotnicze Pogotowie Ratunkowe;
 • publiczne i niepubliczne zakłady podstawowej opieki zdrowotnej;
 • domy opieki społecznej;
 • sanatoria itd.

 

Osoby, które kończą te studia, mogą także podejmować współpracę z takimi instytucjami, które również zajmują się ochroną życia i zdrowia. Zatem na ratowników medycznych czeka praca w Policji, Straży Pożarnej, GOPR, TOPR, WOPR itd. Zadania ratowników medycznych mogą być związane z ochroną różnego rodzaju imprez masowych. To oni jako pierwsi prowadzą interwencję, przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, dokonują wstępnych diagnoz, udzielają pomocy i podejmują decyzje, które mają na celu dalsze ratowanie zdrowia i życia pacjentów. Także jest to zawód, który wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Jednak jeżeli wiesz, że temu podołasz, to czeka cię praca, która daje bardzo dużo wewnętrznej satysfakcji.

Jakie opinie mają studia na kierunku ratownictwo medyczne we Wrocławiu?

Studia na kierunku ratownictwo medyczne zarezerwowane są jedynie dla pasjonatów, którzy nie boją się wyzwań i chcą świadomie pomagać potrzebującym.

Paweł, student trzeciego roku, mówi:

Od zawsze wiedziałem, że to studia stworzone dla mnie. Lubię dynamizm, który wiązać się będzie z wykonywaniem tego zawodu, nienawidzę siedzieć w miejscu. Tutaj wiem, że to, co robię może przyczynić się znacznie do uratowania ludzkiego życia. Od tego wysokiego poziomu adrenaliny można się uzależnić!

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W MIEŚCIE WROCŁAWIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

Komentarze (0)