Ochrona środowiska studia w Poznaniu

Komentarze (0)

Ochrona środowiska studia w Poznaniu

Komentarze (0)
Ochrona środowiska studia w Poznaniu

Jak wyglądają studia na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu

Coraz prężniej rozwijająca się gospodarka, a co za tym idzie, działalność przemysłowa człowieka niesie za sobą ogrom oczywistych udogodnień dla każdego, przeciętnego zjadacza chleba. Powszechność transportu publicznego, zarobki pozwalające niemal każdemu na posiadanie własnego samochodu, fabryki produkujące maszyny i urządzenia wykorzystywane w gospodarstwie domowym – mało kto myśli o wadach wszystkich tych czynników.

Zwiększenie emisji gazów cieplarnianych i innych produktów ubocznych przemysłowej działalności człowieka powoduje nieodwracalne szkody w przyrodzie. Masowa wycinka lasów pod produkcję drewnianych mebli i innych elementów codziennego życia sprawia, że powietrze wokół nas staje się coraz bardziej toksyczne.

Coraz bardziej powszechne staje się również ginięcie zagrożonych gatunków zwierząt, których naturalne środowisko życia zostało naruszone przez skutki masowej urbanizacji. W związku z tym zapotrzebowanie na zaangażowanych w niesienie pomocy bezbronnemu środowisku naturalnemu absolwentów Ochrony środowiska wciąż rośnie.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Nauka w ramach Ochrony środowiska w Poznaniu będzie oscylowała głównie wokół przyswojenia niezbędnej wiedzy biologicznej, chemicznej, biotechnologicznej i pokrewnej w celu jak najlepszego zrozumienia problemów otaczającego środowiska. A przecież właśnie zrozumienie jest kluczowe do wdrażania odpowiednich działań prewencyjnych.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku ochrona środowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku ochrona środowiska w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 lat do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat. 

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Dla kogo te studia

Zastanawiasz się, czy posiadane przez ciebie predyspozycje osobiste, zainteresowania oraz osiągnięcia naukowe będą adekwatne i studia na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu odpowiedzą na twoje potrzeby? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, warto byłoby przedstawić sylwetkę idealnego kandydata na ten kierunek.

Powinien się on charakteryzować przede wszystkim umiłowaniem do przedmiotów przyrodniczych oraz otaczającej go przyrody. Ponadto warto, aby posiadał w sobie spore pokłady wrażliwości i chęci do podjęcia działań ochronnych względem środowiska. Jeśli czujesz, że powyższy opis pasuje do ciebie, nie wahaj się dłużej i aplikuj na Ochronę środowiska w Poznaniu!

Studia biologiczne w Poznaniu na kierunku Ochrona środowiska zagwarantują wszystkim przyszłym absolwentom uzyskanie kompetencji niezbędnych do stania się fachowcem w swojej dziedzinie oraz przyszłej pracy.

Fundamentem pod rozwój bardziej specjalistycznych, kierunkowych umiejętności i wiedzy będzie gruntowne przypomnienie, uporządkowanie i poszerzenie posiadanych już umiejętności z zakresu chemii i biologii, które każdy z nas wyniósł z poprzednich etapów edukacji.

 

4. Program studiów i przedmioty

Wiedza teoretyczna o bioróżnorodności i wzajemnym oddziaływaniu na siebie różnych królestw organizmów pozwoli ci na odnalezienie się w kanonie przyswajanej nauki oraz zrozumienie panujących w naturze zależności, a tym samym poznania negatywnych skutków ich zaburzenia.

Dowiesz się, na czym dokładnie polega destrukcyjność zachowań ludzkich w odniesieniu do zaburzania harmonii przyrodniczej. Poznasz skład chemiczny gazów cieplarnianych i innych produktów ubocznych przemysłowej działalności ludzkiej, wpływających niszcząco na środowisko.

W trakcie praktycznych zajęć terenowych, które będą odbywać się regularnie w toku studiów na opisywanym kierunku, poznasz zastosowanie bioindykatorów, wskazujących na zanieczyszczenie wód gruntowych, gleby i powietrza w określonym stopniu oraz nauczysz się odpowiedniego ich interpretowania.

Zgłębiając część teoretyczną Ochrony środowiska w Poznaniu, dowiesz się o najnowocześniejszych metodach eliminacji lub ograniczania szkodliwej działalności człowieka poprzez korzystanie z energii odnawialnej i zaostrzenie przepisów dotyczących możliwości stosowania różnych rodzajów opału.

Jako student opisywanego kierunku, będziesz miał także okazję poobserwować starszych kolegów, którzy ukończenie studiów mają już za sobą, podczas pracy we wszelkiego rodzaju laboratoriach chemicznych, pracujących nad badaniem biologicznej części naszego życia.
Jak sam widzisz, ogrom kwestii, które będziesz musiał przyswoić w trakcie studiów, uczyni z ciebie nie tylko wspaniałego pracownika, dbającego o jakość życia całego społeczeństwa, ale również odpowiedzialną jednostkę, troszczącą się o dobro otaczającej natury.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Ochrona środowiska w Poznaniu

Uczelnie w Poznaniu, które zdecydowały się na wprowadzenie studiów na kierunku Ochrona środowiska do kanonu oferowanych przez siebie ścieżek edukacyjnych, są rządzone przez odgórne ustalenia regulaminowe, które ustalają szczegółowy przebieg studiów, regulują procedury rekrutacyjne oraz ustanawiają czas trwania określonego kierunku. Z pewnością warto je wszystkie zgłębić.

Nikogo chyba nie dziwi, że studia przyrodnicze, do których należy także Ochrona środowiska, ustalają specyficzne procedury rekrutacyjne, w których najistotniejszą rolę odgrywa gruntowne przygotowanie z biologii i chemii – warto te przedmioty zdać na rozszerzeniu, co znacznie zwiększy szansę na wkroczenie w szeregi studentów.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Niektóre uczelnie wymagają ponadto badań lekarskich, potwierdzających zdolność kandydatów do pracy w terenie przy potencjalnych alergenach i innych substancjach mogących negatywnie wpłynąć na samopoczucie, zdrowie, a nawet życie studentów.

Jako że Ochronę środowiska można studiować także w ramach studiów magisterskich, każdy z kandydatów na ten stopień powinien upewnić się, że oceny uzyskane z poprzedniego etapu edukacji są satysfakcjonujące.

Bardzo ułatwiony start na studia będą mieli finaliści i laureaci ogólnopolskich konkursów przedmiotowych, których nagrodą będzie stuprocentowy wynik z matury bez konieczności podchodzenia do niej, o ile nie jest konieczna do zdania matury, co nie tylko oszczędzi im sporej dawki stresu, ale również zwiększy szansę na dostanie się na wymarzony kierunek.

Kiedy etap oczekiwania na rezultat zmagań z najważniejszymi egzaminami w twoim życiu będzie za tobą, a satysfakcja z wyników sprawi, że postanowisz aplikować na Ochronę środowiska w Poznaniu, pierwszym krokiem, jaki będziesz musiał wykonać, będzie elektroniczna rejestracja kandydatów. Za pośrednictwem strony internetowej pochwalisz się uzyskanymi rezultatami.

Kolejnym i ostatnim już etapem będzie skompletowanie potrzebnych dokumentów. Przyda ci się fotografia o wymiarach 35X45mm, świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopiami oraz poprawnie wypełniony formularz aplikacyjny.

 

Jaka praca po studiach na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu?

Coraz poważniej myślisz o podjęciu studiów na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu, ale wciąż nie jesteś do końca przekonany, czy oferowane przez ukończenie tego kierunku możliwości zawodowe sprostają twoim oczekiwaniom? Jedno jest pewne – najwięksi miłośnicy tych studiów z pewnością odnajdą się na większości stanowisk oferowanych przez nasz rynek pracy.

Każdy z absolwentów Ochrony środowiska w Poznaniu będzie mógł się zatrudnić w parkach krajobrazowych oraz narodowych i innych instytucjach zajmujących się bezpośrednim nadzorem i ochroną miejsc istotnych z punktu widzenia natury. Jedynym warunkiem do podjęcia takiej pracy jest zamiłowanie do spędzania dużej ilości czasu na świeżym powietrzu w terenie, wśród otaczających nas cudów przyrody. Czyli jednym słowem pracy takiej, której większość by pozazdrościła.

Jeśli nieco bardziej interesują cię polityczne i administracyjne aspekty ochrony środowiska, w związku z czym chciałbyś zająć się kontrolowaniem samych ustaw oraz ich przestrzegania, ustalania nowych i wcielania ich w życie przez odpowiednie organy, będziesz mógł z powodzeniem poszukać pracy na stanowiskach administracyjnych, gdzie zza biurka zapanujesz nad niekorzystnym dla przyrody chaosem.

Dla marzących o karierze naukowej po ukończeniu studiów na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu, zaistnieje możliwość zatrudnienia się we wszelkiego rodzaju laboratoriach naukowych, gdzie przy pomocy odpowiednich odczynników chemicznych będziesz badał między innymi skład wód powierzchniowych, gleby, a nawet powietrza.

Studia w Poznaniu na kierunku Ochrona środowiska zaoferują absolwentom możliwość założenia własnej działalności gospodarczej, ściśle opartej na działaniom proekologicznym. Wystarczy tylko pomysł na siebie, spora doza przedsiębiorczości i umiejętności z dziedziny zarządzania.

Alternatyw w kwestii zawodu możliwego do podjęcia po ukończeniu studiów na kierunku Ochrona środowiska w Poznaniu jest jeszcze więcej i nie sposób ich wszystkich wymienić w jednym akapicie artykułu, co zwiększa szanse absolwentów na wkroczenie na wymarzoną ścieżkę kariery.

Sprawdź

Kierunki studiów w Poznaniu

 

WSZYSTKO O KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA - POZNAŃ

Komentarze (0)