Studia biologiczne i przyrodnicze

Studia biologiczne i przyrodnicze

Studia biologiczne i przyrodnicze

Największy wybór studiów

biologicznych w Polsce

Odkryj ponad 70 kierunków biologicznych i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia biologiczne i przyrodnicze

Ukończyłeś klasę biologiczno-chemiczną i zastanawiasz się, co dalej? Medycyna czy farmacja to nie jedyne studia, jakie możesz wybrać. Oferta studiów biologicznych przygotowana przez uczelnie wyższe jest bardzo szeroka. 
Klasyczna biologia łączona jest z innymi dziedzinami nauki. Tym sposobem powstają takie interdyscyplinarne kierunki jak biochemia, biofizyka czy bioinżynieria, które znajdują zastosowanie m.in. w przemyśle spożywczym czy rolnictwie. Sporym zainteresowaniem cieszy się biotechnologia – kierunek, który łączy nowoczesne technologie z biologią. Studiując ten kierunek, dowiesz się, jak wykorzystać procesy biologiczne na skalę przemysłową. Wiedza ta stosowana jest m.in. przez koncerny farmaceutyczne. 
W szkołach wyższych powstają nowe kierunki związane z ochroną środowiska – biomonitoring, inżynieria ekologiczna, monitoring i analityka środowiska, waloryzacja i ochrona przyrody, nowoczesna biogospodarka czy ekoenergetyka. Stanowią one odpowiedź na coraz większe zainteresowanie tematyką ekologii i odnawialnych źródeł energii.  
Osoby interesujące się zdrowym odżywianiem mogą wybrać jeden z kierunków poświęconych temu zagadnieniu: dietetykę lub technologię żywności i żywienia człowieka. Osoby chcące w przyszłości pracować ze zwierzętami powinny wybrać weterynarię lub zootechnikę. 
Podczas rekrutacji na kierunki przyrodnicze pod uwagę brane są wyniki z matury z biologii, ale również z innych przedmiotów ścisłych: chemii, fizyki, matematyki.
Po studiach biologicznych pracy szukać możesz w przemyśle żywieniowym, w koncernach farmaceutycznych, w branży kosmetycznej, w leśnictwie, w sektorze rolniczym i weterynaryjnym oraz w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska naturalnego. Absolwenci biologii w specjalności nauczycielskiej w zakresie nauczania przyrody na studiach pierwszego stopnia uzyskują uprawnienia do nauczania przyrody w szkołach podstawowych, a po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku biologia i odbyciu zajęć z dydaktyki biologii, również do nauczania biologii w pozostałych typach szkół.

Wszystkie kierunki przyrodnicze opisane zostały na naszej stronie. Warto poświęcić chwilę i zapoznać z ich szczegółową charakterystyką. 

 

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

KIERUNKI BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE

A
B
D
E
F
G
H
I
industrial biotechnology
J
K
M
molecular biotechnology
N
O
P
R
S
studia matematyczno - przyrodnicze
T
U
Z
Ż
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

POPULARNE KIERUNKI BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE

Miasto
SORTOWANIE:

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
agroekologia - studia podyplomowe
B
biologia - studia podyplomowe
biostatystyka - studia podyplomowe
biotechnologia - studia podyplomowe
C
D
E
enologia - studia podyplomowe
F
florystyka - studia podyplomowe
H
hodowla lasu - studia podyplomowe
hortiterapia - studia podyplomowe
K
M
N
nauczanie przyrody - studia podyplomowe
neurologopedia - studia podyplomowe
O
P
przyroda - studia podyplomowe
R
T
W
Z
Rozwiń

Trzeba wiedzieć

Jak wyglądają studia biologiczne i przyrodnicze

Jak wyglądają studia biologiczne i przyrodnicze

Biologia to dzisiaj niezwykle szeroka dziedzina. Przez dekady badań i obserwacji należy określić ją mianem jednej z najbardziej ciekawych dyscyplin. Ogromna wiedza i niemal ocean wiadomości sprawiły, że kandydaci na studia mogą obierać kierunek kształcenia o nazwie „Biologia”, choć wywodzących się z niej gałęzi jest znacznie więcej.

Zacznijmy od tego, że „podstawowa” Biologia polega na pozyskaniu przez studenta umiejętności opisywania zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, a wszystko to poparte solidną wiedzą z zakresu matematyki i fizyki. Jako, że to obszerna dyscyplina, studenci kierunku otrzymują możliwość wyboru specjalności. Do najczęściej spotykanych zaliczyć możemy: Biologię stosowaną, Biologię człowieka, Biologię środowiskową, Biochemię i biologię molekularną, Biofizykę medyczną.

Program studiów możemy podzielić na ogólny oraz szczegółowy, gdyż pewną podstawę musi osiągnąć każdy student, by móc następnie wybrać specjalność. W ogólnym harmonogramie realizowane są takie przedmioty, jak: ekologia, botanika, antropologia, biologia komórki, biochemia, biofizyka, fizjologia zwierząt, fizjologia roślin, mikrobiologia, matematyka, genetyka, biologia molekularna. Pozostała część uzależniona jest już do wybranej ścieżki specjalizacyjnej. Stwierdzenie, że biologia to szeroka dziedzina ma swoje uzasadnienie w systemie kształcenia wyższego.

W biologiczno- przyrodniczym obszarze nauczania znajdziemy także inne kierunki. W tym gronie występują, między innymi: Ochrona środowiska, Bioinformatyka, Biomonitoring, Leśnictwo, Biotechnologia stosowana roślin, Medycyna roślin, czy Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami. Należy zaznaczyć, że powyższe kierunki, bądź chociaż ich większość prowadzona jest głównie na uczelniach przyrodniczych, czy też rolniczych, choć oczywiście bywają częścią ofert dydaktycznych uniwersytetów.

Z racji tego, że wymienione kierunki stanowią samodzielne dziedziny nauki i badań, to ich programy także przewidują realizację specjalności. Zainteresowani mogą odnaleźć: Techniki programistyczne w biologii molekularnej, Ekologię człowieka, Ochronę gleb i rekultywację terenów zdegradowanych, czy Zarządzanie ryzykiem środowiskowym. Do informacji o studiach biologicznych i przyrodniczych możemy jeszcze dodać, że prowadzone są one według podziału na pierwszy i drugi stopień.

 

 

 

 

Ile trwają studia biologiczne i przyrodnicze

Ile trwają studia biologiczne i przyrodnicze

Studia biologiczne i przyrodnicze trwają łącznie pięć lat, gdyż – tak jak wspomnieliśmy – realizowane są na bazie tzw. systemu bolońskiego, czyli na podstawie podziału na pierwszy i drugi stopień. Różnica widnieje w  formie nauki na pierwszym stopniu – w omawianym obszarze kształcenia można zostać zarówno licencjatem, jak i inżynierem.

Co istotne, oficjalna edukacja wyższa kończy się wraz z uzyskaniem dyplomu magisterskiego i od tej chwili absolwenci mogą rozpoczynać swoją drogę zawodową. Biologia, między innymi przez swój szeroki zakres, należy do dziedzin, w ramach których należy się niemal bez przerwy dokształcać oraz pozyskiwać aktualne wiadomości. Świat się zmienia – to niezwykle często używane zdanie, jest prawdą, gdybyśmy chcieli przypisać je właśnie do nauk biologicznych i przyrodniczych.

Zobacz jakie są: studia biologiczne I stopnia  |  studia biologiczne II stopnia

 

Jakie wymagania / przedmioty na maturze

Jakie wymagania / przedmioty na maturze

Nie powinna nikogo zdziwić wiadomość, że w procesach rekrutacyjnych na studia biologiczne i przyrodnicze najistotniejszym przedmiotem jest biologia. Ale nie tylko. W zasadach kwalifikacyjnych bardzo często występuje także matematyka, jak również chemia i fizyka. Aby studiować Biologię, bądź inne kierunki z nią związane dobrze jest wiedzieć co nieco na temat każdej z tych dziedzin.

Studia biologiczne i przyrodnicze należą do grona takich, których nie wybiera się z przypadku. Nie tylko dlatego, że nie są najłatwiejsze, ale także dlatego, że zawierają zagadnienia skomplikowane, których nie dałoby się przyswoić i zrozumieć bez przygotowania i mocnych podstaw. Banalnym będzie stwierdzenie, że fundamentalnym wymaganiem na te studia jest zainteresowanie przyrodą albo żywymi organizmami, ale niestety nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, co to dokładnie oznacza, i jak wiele czynników się na to składa.

Patrząc szerzej na temat studiowania, ważne jest, aby wyboru kierunku kształcenia dokonywać na podstawie zainteresowań i chęci rozwijania umiejętności w danej dziedzinie. Jeśli wybór zostanie podyktowany losowaniem, albo jakimś przymusem, to można być niemal pewnym, że prędzej czy później, nauka przestanie sprawiać większą satysfakcję. Do rekrutacji na studia należy podejść poważnie, zadając sobie szereg pytań, na czele z: „czym najchętniej zająłbym się w przyszłości?” , „co mnie interesuje i co chciałbym jak najlepiej poznać?”.

Kierunki biologiczne zobacz co zdawać na maturze

 

Jaka praca po studiach biologicznych i przyrodniczych

Jaka praca po studiach biologicznych i przyrodniczych

Wśród biologów, czyli specjalistów zajmujących się organizmami żywymi i środowiskami ich występowania, wyróżnić można: botaników, zoologów, mikrobiologów, biochemików. Poszczególni specjaliści zajmują się jeszcze konkretniej określonymi tematami. Mogą badać, na przykład wybrany obszar geograficzny, bądź tylko jeden gatunek flory lub fauny. Wyniki prowadzonych przez nich badań służą do celów naukowych i przyczyniają się do rozwoju wielu dziedzin nauki, a także mogą być przydatne, między innymi w medycynie, przemyśle spożywczym, biotechnologii, czy ekologii.

Skoro biologia to szeroka dyscyplina, to jakie zawody i obszary zatrudnienia czekają na absolwentów tych studiów? Osoby, który ukończyły studia biologiczne i przyrodnicze znajdą pracę w ochronie siedlisk naturalnych, ogrodach zoologicznych i botanicznych, laboratoriach, szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym, specjalistycznych laboratoriach, firmach biotechnologicznych transferujących nowoczesne technologie, placówkach naukowych, terenowych stacjach badawczych, instytucjach zajmujących się ochroną przyrody, przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią, przedsiębiorstwach przetwarzających lub utylizujących odpady pochodzenia rolniczego, firmach monitorujących środowisko, parkach narodowych i krajobrazowych, zakładach usług leśnych, jednostkach administracyjnych lasów państwowych.

Interesuje cię ile zarabia się w poszczególnych branżach sprawdź wynagrodzenia w Polsce | pracodawcy w Polsce

 

Czy warto iść na studia biologiczne i przyrodnicze

Czy warto iść na studia biologiczne i przyrodnicze

Osoby, które mają przed sobą maturę znacznie mocniej wybiegają w przyszłość i zastanawiają się nad kształceniem wyższym. Nawet jeśli mają już wybrany kierunek, to biją się z myślami odnośnie pewności swojego pomysłu, bądź obrania jeszcze innego kierunku, na wszelki wypadek. Naturalnie, z góry można założyć, że warto iść na studia, jakiekolwiek, choć nie wszyscy – nawet studenci – są zwolennikami takiego działania. Jak to wygląda w przypadku omawianego przez nas obszaru kształcenia?

Biologia oraz zagadnienia z nią związane to ciekawa dyscyplina nauki, która na dodatek charakteryzuje się zmiennością i niemal nieustającym rozwojem. Badanie życia to fascynująca sprawa, pełna niespodzianek, choć naturalnie nie należąca do najłatwiejszych i wymagająca ogromnego skupienia i cierpliwości. Dosyć często pojawia się opinia mówiąca, że studiowanie Biologii to zbyt ogólne, szerokie i niekonkretne zajęcie. To nieprawda. A jeśli nawet przyznamy temu rację, to przecież wybór specjalności, jak i innych biologiczno- przyrodniczych kierunków jest tak duży, że wybranie „lepszego i bardziej konkretnego” nie będzie żadnym problemem.

Czynnikiem, który sprawia, że studia te mogą być interesujące jest to, że wiedza może ulegać zmianie. Badania, eksperymenty, doświadczenia i obserwacje prowadzą do postępu, nowych odkryć, a co za tym idzie, Biologia i jej gałęzie nie powinny być określane nudnym zagadnieniem. Nierzadko też zdarza się tak, że niektóre osoby wybierają studia biologiczne i przyrodnicze „na chwilę”, aby podreperować swoje wiadomości z tego zakresu, aby później, z lepszym przygotowaniem i doświadczeniem wystartować, na przykład na studia medyczne.

Myśląc o studiach należy postawić sobie kilka pytań: Po co chcę iść na studia? Czego chcę się na nich nauczyć?

Sprawdź czy warto iść na studia

 

 

Co dadzą ci studia biologiczne i przyrodnicze

Co dadzą ci studia biologiczne i przyrodnicze

Studia biologiczne i przyrodnicze dają wiedzę, która jest bardzo potrzebna i istotna nie tylko dla samych studentów. Wiadomości o świecie oraz o tym, co w nim egzystuje to informacje, które mogą przydać się nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym, codziennym.

Ponadto, studia biologiczne i przyrodnicze to pierwszy krok – oczywiście dla chętnych – do pracy w laboratoriach, albo w terenie, efektem której mogą być różne odkrycia, nowe fakty, które będą mogły posłużyć także innym dziedzinom i specjalistom, na przykład lekarzom. To niezwykle budujące i najzwyczajniej pozytywne być częścią czegoś ważnego, dużego i mającego wpływ na innych.

Studia biologiczne i przyrodnicze dadzą wiedzę niełatwą, której opanowanie sprawi niemałą trudność osobom niewtajemniczonym. Zrozumienie pewnych praw i zjawisk nie opiera się wyłącznie na przeczytaniu kilku artykułów – to długi i pracochłonny proces. Ponadto, studia biologiczne i przyrodnicze mogą dać szansę na odkrycie czegoś nowego i zapisanie się złotymi zgłoskami w historii nauki – warto wierzyć, że nie jest to wykluczone.

 

 

Czego nie dadzą ci studia biologiczne i przyrodnicze

Czego nie dadzą ci studia biologiczne i przyrodnicze

Niemal każdy student odnajdzie w sferze swojego kształcenia jakieś mankamenty. Nie inaczej jest w zakresie studiów biologicznych i przyrodniczych. W programie nauczania każdego kierunku znajdują się przedmioty, które nie cieszą się specjalną sympatią studentów, a tylko zaprzątają głowę i trzeba tracić na nie cenną energię. Na to nie mamy wpływu, dlatego należy zacisnąć zęby i założyć, że prędkie zaliczenie takowych przedmiotów odbędzie się z mniejszym bólem.

Czego mogą nam nie dać studia biologiczne i przyrodnicze? Na pewno odpoczynku od matematyki. Wielu procesów biologicznych nie da się wyrazić bez pomocy „królowej nauk”. Sama statystyka jest niezwykle istotna – chociażby w genetyce populacji. Ponadto, nie da się tak naprawdę napisać żadnej pracy dyplomowej bez zamieszczenia wyników analiz i badań, które bardzo często opierają się na liczbach. Zatem, jeśli mamy w planach wybór omawianego obszaru kształcenia warto popracować nad wiedzą matematyczną; wyjdzie nam to wyłącznie na dobre.

 

 

Studia biologiczne i przyrodnicze – zaoczne

Studia biologiczne i przyrodnicze – zaoczne

Studia zaoczne zawsze będą cieszyły się popularnością, gdyż niekwestionowaną korzyścią z nich płynącą jest to, że już na studiach można znaleźć pracę i zarobić przysłowiowe kilka groszy. Naturalnie, nie wszyscy decydują się na taki krok, i nie wszystkim odpowiada taki system nauki. To, oczywiście, kwestia gustu. Omawiając studia biologiczne i przyrodnicze należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie uczelnie oferujące ten zakres kształcenia proponują naukę w trybie niestacjonarnym. Niestety. Dlatego należy to bardzo dokładnie sprawdzić.

Czasami między studiami dziennymi i zaocznymi występują różnice, a w obszarze studiów biologicznych i przyrodniczych jedną z nich może być ilość realizowanych specjalności. Zdarza się, że studenci stacjonarni otrzymują większy ich wybór, niż studenci zaoczni. Oczywiście fakt, że kierunki z obszaru biologicznego i przyrodniczego występują w ofertach dydaktycznych studiów zaocznych oznacza, że nauka w takim trybie oraz dokładnie zgłębienie zagadnienia jest jak najbardziej możliwe, a pozyskana wiedza niczym nie różni się od tej, którą pozyskuje się na studiach stacjonarnych.

Sprawdź jakie są studia biologiczne zaoczne

 

Studia biologiczne i przyrodnicze – opinie

Studia biologiczne i przyrodnicze – opinie

Bardzo mylne są opinie mówiące, że większość osób, które kończy kształcenie na studiach biologicznych i przyrodniczych wybiera zawód nauczyciela, gdyż spektrum profesji nie jest zbyt szerokie, a nawet jeśli jest, to ciężko inną pracę zdobyć. Nieprawdziwych opinii i plotek o studiach jest na pewno znacznie więcej, ale dla nas liczą się realia i fakty przekazywane od tych, którzy rzeczywiście funkcjonują w świecie biologii.

Mariusz, student III roku Biologii z Poznania mówi:

„Studia biologiczne i przyrodnicze są dla tych, których rzeczywiście interesuje świat oraz wszystko co w nim żyje. To nie są studia, które robi się dla papierka. Tak nawet się nie da. Ilość kierunków oraz specjalności wyraźnie pokazuje, że to postępowa dziedzina, w której dane są często aktualizowane, zatem każdy kto studiuje w tym zakresie musi mieć bardzo pojemny umysł.”

Aneta, studentka II roku Ochrony środowiska dodaje:

„Wiedza biologiczna i przyrodnicza to wiedza niezbędna, wiedza na wagę złota, zwłaszcza dzisiaj. Bez niej kto wie, czy świat nie byłby pogrążony w szarości i kompletnym marazmie, bo ludzie nawet nie wiedzieliby jak dbać o to, co jeszcze pozostało. Warto studiować kierunki z tego obszaru tematycznego, bo są niezmiernie ważne. Dla wszystkich.”

Sprawdź opinie o uczelniach

 

ODKRYJ STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE

Miasto
SORTOWANIE:

Komentarze (6)

Vicky odpowiedz pokaż odpowiedzi (5)

A gdzie biomedycyna? Podobno miały być opisane WSZYSTKIE kierunki.

Admin W odpowiedzi do: Vicky odpowiedz

proszę: http://www.otouczelnie.pl/wydzial/262/II-Wydzial-Lekarski-z-Oddzialem-Anglojezycznym-UMLUB

Admin W odpowiedzi do: Vicky odpowiedz

i jeszcze więcej informacji o biomedycynie: http://www.otouczelnie.pl/artykul/1020/Biomedycyna

Iwa W odpowiedzi do: Vicky odpowiedz

przecież napisali biomedycyna

Kara W odpowiedzi do: Admin odpowiedz

wszystko zależy, co się chce w swoim życiu robić. warto przeanalizować rynek pracy. Ja porozmawialam ze starszymi znajomymi i doszlam wniosku, że dziś wiekszość ludzi pracuje przed komputerami. Wybralam więc fizjoterapię! Ktoś będzie musiał czwiczyć te wszystkie skoliozy i krzywe plecy :D

Ola W odpowiedzi do: Kara odpowiedz

Kara, gdzie studiujesz fizjoterapię? Ja na Wyższej Szkole Mazowieckiej w Warszawie, może byśmy się zgadały, powymieniały doświadczeniami czy materiałami.