Studia biologiczne i przyrodnicze

Studia biologiczne i przyrodnicze

Studia biologiczne i przyrodnicze

Największy wybór studiów

biologicznych w Polsce

Odkryj ponad 160 kierunków biologicznych i przyrodniczych i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2023/2024

Dodaj do ulubionych

Studia biologiczne i przyrodnicze 2023

Studia biologiczne i przyrodnicze w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Programy studiów poszczególnych propozycji kształcenia tworzone są w sposób interdyscyplinarny, by absolwenci mogli poszczycić się różnorodnymi umiejętnościami i rozległą wiedzą w zakresie kierunkowym i specjalizacyjnym.

Popularne kierunki biologiczne i przyrodnicze: biologia, biologia człowieka, biologia kryminalistyczna, biologia medyczna, biotechnologia, biotechnologia medyczna.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów może zależć od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W procesie rekrutacji na studia biologiczne i przyrodnicze w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, geografia, język obcy, fizyka, fizyka i astronomia, język polski oraz matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

Absolwenci kierunków biologicznych i przyrodniczych przygotowni są do pracy m.in.: w firmach i laboratoriach przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego i spożywczego, laboratoriach badawczych oraz kontrolnych i diagnostycznych, zakładach hodowli roślin i zwierząt, administracji państwowej i samorządowej czy placówkach edukacyjnych.

 

Ukończyłeś klasę biologiczno-chemiczną i zastanawiasz się, co dalej? Medycyna czy farmacja to nie jedyne studia, jakie możesz wybrać. Oferta studiów biologicznych przygotowana przez uczelnie wyższe jest bardzo szeroka.

czytaj dalej wszystko o studiach biologicznych i przyrodniczych

 

 

KIERUNKI BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administrowanie środowiskiem II stopnia stacjonarne
Agroinżynieria I stopnia stacjonarne
Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym I stopnia stacjonarne
Akwakultura - biznes i technologia I stopnia stacjonarne
Analityka produktów spożywczych II stopnia stacjonarne
Analityka środowiskowa i przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka z diagnostyką molekularną I stopnia stacjonarne
Animaloterapia II stopnia stacjonarne
Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi I stopnia, II stopnia stacjonarne
Behawiorystyka zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biochemia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biofizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biogospodarka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinżynieria I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bioinżynieria zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biokosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia i zdrowie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia kryminalistyczna I stopnia stacjonarne
Biologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia sądowa I stopnia stacjonarne
Biologia stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologiczne podstawy kryminalistyki II stopnia stacjonarne
Biology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne I stopnia stacjonarne
Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia molekularna II stopnia stacjonarne
Biotechnology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biznes chemiczny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Diagnostyka ekoprzestępczości I stopnia stacjonarne
Diagnostyka molekularna II stopnia stacjonarne
Dietetyka i ekologiczna żywność II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo ogrodnicze II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekobiznes I stopnia stacjonarne
Ekoenergetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekologia miasta I stopnia stacjonarne
Ekomiasto I stopnia stacjonarne
Ekotechnologie i bioprocesy I stopnia stacjonarne
Eksploatacja zasobów naturalnych I stopnia stacjonarne
Environmental and plant biotechnology II stopnia stacjonarne
Environmental protection I stopnia, II stopnia stacjonarne
Etologia i psychologia zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne
Genetyka i biologia eksperymentalna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geodezja i geoinformacja I stopnia stacjonarne
Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny I stopnia stacjonarne
Global change biology II stopnia stacjonarne
Gospodarka i rozwój zrównoważony I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu I stopnia, II stopnia stacjonarne
Gospodarka odpadami i recykling I stopnia stacjonarne
Horticulture II stopnia stacjonarne
Hydrobiology I stopnia stacjonarne
Industrial biotechnology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria ekologiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria ochrony środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria systemów biotechnicznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jakość i bezpieczeństwo środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jakość i bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne
Kryminalistyka w biogospodarce I stopnia stacjonarne
Kynologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marine biotechnology II stopnia stacjonarne
Medical biotechnology II stopnia stacjonarne
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mikrobiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Molecular biotechnology II stopnia stacjonarne
Nauczanie biologii i przyrody I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauczyciel biologii i geografii jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Neurobiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nowoczesne technologie w kryminalistyce I stopnia stacjonarne
Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego II stopnia stacjonarne
Ochrona klimatu I stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ochrona zasobów przyrodniczych I stopnia stacjonarne
Odnawialne źródła energii I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ogrodnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ogrodnictwo miejskie i arborystyka I stopnia stacjonarne
Paleobiologia II stopnia stacjonarne
Psychologia i biologia zwierząt jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Restoration and management of environment II stopnia stacjonarne
Rewitalizacja terenów zdegradowanych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Survival i animacja przyrodnicza I stopnia stacjonarne
Sustanability management I stopnia stacjonarne
Technologia biomedyczna I stopnia stacjonarne
Technologia biosurowców i biomateriałów I stopnia stacjonarne
Technologia kosmetyków II stopnia stacjonarne
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Uprawa winorośli i winiarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie jakością i analiza żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie ochroną środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego I stopnia stacjonarne
Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii I stopnia stacjonarne
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie I stopnia stacjonarne
Zielarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zielarstwo i fitoterapia I stopnia stacjonarne
Zielona urbanistyka II stopnia stacjonarne
Zielone technologie I stopnia stacjonarne
Zoopsychologia z animaloterapią I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zootechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zrównoważony rozwój i środowisko I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii I stopnia, II stopnia stacjonarne
Żywienie człowieka i dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Żywienie człowieka i dietoterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
D
E
F
G
H
I
M
N
O
P
S
T
Z
Ż
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Politechnika Łódzka

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Warszawski

Kierunki biologiczne i przyrodnicze:

BIOLOGIA
BIOTECHNOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA

Pokaż więcej

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunki biologiczne i przyrodnicze:

BIOLOGIA
BIOLOGY
BIOTECHNOLOGIA

Pokaż więcej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunki biologiczne i przyrodnicze:

BIOLOGIA

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki biologiczne i przyrodnicze:

BIOTECHNOLOGIA

Politechnika Lubelska

Kierunki biologiczne i przyrodnicze:

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

POPULARNE KIERUNKI BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

Aktualności rekrutacyjne

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
bioinformatyka - studia podyplomowe
D
E
F
G
H
I
K
klimat i ekologia - studia podyplomowe
M
N
O
P
R
S
T
U
Z
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

 

Trzeba wiedzieć

Jak wyglądają studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Jak wyglądają studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Biologia to dzisiaj niezwykle szeroka dziedzina. Przez dekady badań i obserwacji należy określić ją mianem jednej z najbardziej ciekawych dyscyplin.

 

Studia biologiczne możemy podzielić na:

1.Typ

 • studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie).
 • studia II stopnia (magisterskie);
 • studia podyplomowe.

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Ogromna wiedza i niemal ocean wiadomości sprawiły, że kandydaci na studia mogą obierać kierunek kształcenia o nazwie „Biologia”, choć wywodzących się z niej gałęzi jest znacznie więcej.

 

Zacznijmy od tego, że „podstawowa” Biologia polega na pozyskaniu przez studenta umiejętności opisywania zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, a wszystko to poparte solidną wiedzą z zakresu matematyki i fizyki. Jako, że to obszerna dyscyplina, studenci kierunku otrzymują możliwość wyboru specjalności. Do najczęściej spotykanych zaliczyć możemy:

 • Biologię stosowaną,
 • Biologię człowieka,
 • Biologię środowiskową,
 • Biochemię i biologię molekularną,
 • Biofizykę medyczną.

 

 

Program studiów możemy podzielić na ogólny oraz szczegółowy, gdyż pewną podstawę musi osiągnąć każdy student, by móc następnie wybrać specjalność. W ogólnym harmonogramie realizowane są takie przedmioty, jak:

 • ekologia,
 • botanika,
 • antropologia,
 • biologia komórki,
 • biochemia,
 • biofizyka,
 • fizjologia zwierząt,
 • fizjologia roślin,
 • mikrobiologia,
 • matematyka,
 • genetyka,
 • biologia molekularna.

 

Pozostała część uzależniona jest już do wybranej ścieżki specjalizacyjnej. Stwierdzenie, że biologia to szeroka dziedzina ma swoje uzasadnienie w systemie kształcenia wyższego.

W biologiczno- przyrodniczym obszarze nauczania znajdziemy także inne kierunki. W tym gronie występują, między innymi:

 • Ochrona środowiska,
 • Bioinformatyka,
 • Biomonitoring,
 • Leśnictwo,
 • Biotechnologia stosowana roślin,
 • Medycyna roślin,
 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.

 

Należy zaznaczyć, że powyższe kierunki, bądź chociaż ich większość prowadzona jest głównie na uczelniach przyrodniczych, czy też rolniczych, choć oczywiście bywają częścią ofert dydaktycznych uniwersytetów.

Z racji tego, że wymienione kierunki stanowią samodzielne dziedziny nauki i badań, to ich programy także przewidują realizację specjalności. Zainteresowani mogą odnaleźć: Techniki programistyczne w biologii molekularnej, Ekologię człowieka, Ochronę gleb i rekultywację terenów zdegradowanych, czy Zarządzanie ryzykiem środowiskowym. Do informacji o studiach biologicznych i przyrodniczych możemy jeszcze dodać, że prowadzone są one według podziału na pierwszy i drugi stopień.

 

Gdzie kandydować na studia biologiczne?

 

Popularne uczelnie na których można studiować kierunki biologiczne:

 

Liczba chętnych na studia stacjonarene I stopnia na popularnych uczelniach w roku akademickim 2021/2022

Biologia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) w Bydgoszczy: 33
 • Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztycznie (UWM): 57
 • Uniwersytet Szczeciński (US): 22

 

Biologia kryminalistyczna

 • Uniwersytet Łódzki (UŁ): 548

 

Biotechnologia:

 • UKW w Bydgoszczy: 43
 • Uniwersytet Rolniczy (URK) w Krakowie: 
 • Uniwersytet Łódzki (UŁ): 242
 • Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztycznie (UWM): 213
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM): 542
 • Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztycznie (UWM): 213
 • Uniwersytet Szczeciński (US): 35
 • Uniwersytet Wrocławski (UWR): 612

 

Biotechnologia medyczna: 

 • Collegium Medicum (CM) w Bydgoszczy: 140
 

 

 

Ile trwają studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Ile trwają studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Studia biologiczne i przyrodnicze trwają łącznie pięć lat, gdyż – tak jak wspomnieliśmy – realizowane są na bazie tzw. systemu bolońskiego, czyli na podstawie podziału na pierwszy i drugi stopień.

 

Różnica widnieje w  formie nauki na pierwszym stopniu – w omawianym obszarze kształcenia można zostać zarówno licencjatem, jak i inżynierem.

Co istotne, oficjalna edukacja wyższa kończy się wraz z uzyskaniem dyplomu magisterskiego i od tej chwili absolwenci mogą rozpoczynać swoją drogę zawodową. Biologia, między innymi przez swój szeroki zakres, należy do dziedzin, w ramach których należy się niemal bez przerwy dokształcać oraz pozyskiwać aktualne wiadomości. Świat się zmienia – to niezwykle często używane zdanie, jest prawdą, gdybyśmy chcieli przypisać je właśnie do nauk biologicznych i przyrodniczych.

Zobacz jakie są: studia biologiczne I stopnia  |  studia biologiczne II stopnia

 

 

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Nie powinna nikogo zdziwić wiadomość, że w procesach rekrutacyjnych na studia biologiczne i przyrodnicze najistotniejszym przedmiotem jest biologia. Ale nie tylko. W zasadach kwalifikacyjnych bardzo często występuje także matematyka, jak również chemia i fizyka.

 

Aby studiować Biologię, bądź inne kierunki z nią związane dobrze jest wiedzieć co nieco na temat każdej z tych dziedzin.

Studia biologiczne i przyrodnicze należą do grona takich, których nie wybiera się z przypadku. Nie tylko dlatego, że nie są najłatwiejsze, ale także dlatego, że zawierają zagadnienia skomplikowane, których nie dałoby się przyswoić i zrozumieć bez przygotowania i mocnych podstaw. Banalnym będzie stwierdzenie, że fundamentalnym wymaganiem na te studia jest zainteresowanie przyrodą albo żywymi organizmami, ale niestety nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, co to dokładnie oznacza, i jak wiele czynników się na to składa.

Patrząc szerzej na temat studiowania, ważne jest, aby wyboru kierunku kształcenia dokonywać na podstawie zainteresowań i chęci rozwijania umiejętności w danej dziedzinie. Jeśli wybór zostanie podyktowany losowaniem, albo jakimś przymusem, to można być niemal pewnym, że prędzej czy później, nauka przestanie sprawiać większą satysfakcję. Do rekrutacji na studia należy podejść poważnie, zadając sobie szereg pytań, na czele z: „czym najchętniej zająłbym się w przyszłości?” , „co mnie interesuje i co chciałbym jak najlepiej poznać?”.

 

Popularne kierunki studiów biologicznych i przyrodniczych:

 

Kierunki biologiczne zobacz co zdawać na maturze

 

Jaka praca po studiach na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Jaka praca po studiach na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Wśród biologów, czyli specjalistów zajmujących się organizmami żywymi i środowiskami ich występowania, wyróżnić można: botaników, zoologów, mikrobiologów, biochemików.

 

Poszczególni specjaliści zajmują się jeszcze konkretniej określonymi tematami. Mogą badać, na przykład wybrany obszar geograficzny, bądź tylko jeden gatunek flory lub fauny. Wyniki prowadzonych przez nich badań służą do celów naukowych i przyczyniają się do rozwoju wielu dziedzin nauki, a także mogą być przydatne, między innymi w medycynie, przemyśle spożywczym, biotechnologii, czy ekologii.

Skoro biologia to szeroka dyscyplina, to jakie zawody i obszary zatrudnienia czekają na absolwentów tych studiów? Osoby, który ukończyły studia biologiczne i przyrodnicze znajdą pracę w:

 • ochronie siedlisk naturalnych,
 • ogrodach zoologicznych i botanicznych,
 • laboratoriach,
 • szkolnictwie podstawowym,
 • średnim i wyższym,
 • specjalistycznych laboratoriach,
 • firmach biotechnologicznych transferujących nowoczesne technologie,
 • placówkach naukowych,
 • terenowych stacjach badawczych, instytucjach zajmujących się ochroną przyrody,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią,
 • przedsiębiorstwach przetwarzających lub utylizujących odpady pochodzenia rolniczego,
 • firmach monitorujących środowisko,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • zakładach usług leśnych,
 • jednostkach administracyjnych lasów państwowych.

 

Interesuje cię ile zarabia się w poszczególnych branżach sprawdź wynagrodzenia w Polsce | pracodawcy w Polsce

 

Czy warto iść na studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Czy warto iść na studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Osoby, które mają przed sobą maturę znacznie mocniej wybiegają w przyszłość i zastanawiają się nad kształceniem wyższym. Nawet jeśli mają już wybrany kierunek, to biją się z myślami odnośnie pewności swojego pomysłu, bądź obrania jeszcze innego kierunku, na wszelki wypadek.

 

Naturalnie, z góry można założyć, że warto iść na studia, jakiekolwiek, choć nie wszyscy – nawet studenci – są zwolennikami takiego działania. Jak to wygląda w przypadku omawianego przez nas obszaru kształcenia?

Biologia oraz zagadnienia z nią związane to ciekawa dyscyplina nauki, która na dodatek charakteryzuje się zmiennością i niemal nieustającym rozwojem. Badanie życia to fascynująca sprawa, pełna niespodzianek, choć naturalnie nie należąca do najłatwiejszych i wymagająca ogromnego skupienia i cierpliwości.

 

Dosyć często pojawia się opinia mówiąca, że studiowanie Biologii to zbyt ogólne, szerokie i niekonkretne zajęcie.

To nieprawda. A jeśli nawet przyznamy temu rację, to przecież wybór specjalności, jak i innych biologiczno- przyrodniczych kierunków jest tak duży, że wybranie „lepszego i bardziej konkretnego” nie będzie żadnym problemem.

 

Czynnikiem, który sprawia, że studia te mogą być interesujące jest to, że wiedza może ulegać zmianie. Badania, eksperymenty, doświadczenia i obserwacje prowadzą do postępu, nowych odkryć, a co za tym idzie, Biologia i jej gałęzie nie powinny być określane nudnym zagadnieniem. Nierzadko też zdarza się tak, że niektóre osoby wybierają studia biologiczne i przyrodnicze „na chwilę”, aby podreperować swoje wiadomości z tego zakresu, aby później, z lepszym przygotowaniem i doświadczeniem wystartować, na przykład na studia medyczne.

Myśląc o studiach należy postawić sobie kilka pytań: Po co chcę iść na studia? Czego chcę się na nich nauczyć?

Sprawdź czy warto iść na studia

 

 

Co dadzą ci studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Co dadzą ci studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Studia biologiczne i przyrodnicze dają wiedzę, która jest bardzo potrzebna i istotna nie tylko dla samych studentów. Wiadomości o świecie oraz o tym, co w nim egzystuje to informacje, które mogą przydać się nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym, codziennym.

 

Ponadto, studia biologiczne i przyrodnicze to pierwszy krok – oczywiście dla chętnych – do pracy w laboratoriach, albo w terenie, efektem której mogą być różne odkrycia, nowe fakty, które będą mogły posłużyć także innym dziedzinom i specjalistom, na przykład lekarzom. To niezwykle budujące i najzwyczajniej pozytywne być częścią czegoś ważnego, dużego i mającego wpływ na innych.

Studia biologiczne i przyrodnicze dadzą wiedzę niełatwą, której opanowanie sprawi niemałą trudność osobom niewtajemniczonym. Zrozumienie pewnych praw i zjawisk nie opiera się wyłącznie na przeczytaniu kilku artykułów – to długi i pracochłonny proces. Ponadto, studia biologiczne i przyrodnicze mogą dać szansę na odkrycie czegoś nowego i zapisanie się złotymi zgłoskami w historii nauki – warto wierzyć, że nie jest to wykluczone.

 

 

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Niemal każdy student odnajdzie w sferze swojego kształcenia jakieś mankamenty. Nie inaczej jest w zakresie studiów biologicznych i przyrodniczych. W programie nauczania każdego kierunku znajdują się przedmioty, które nie cieszą się specjalną sympatią studentów, a tylko zaprzątają głowę i trzeba tracić na nie cenną energię. Na to nie mamy wpływu, dlatego należy zacisnąć zęby i założyć, że prędkie zaliczenie takowych przedmiotów odbędzie się z mniejszym bólem.

Czego mogą nam nie dać studia biologiczne i przyrodnicze? Na pewno odpoczynku od matematyki. Wielu procesów biologicznych nie da się wyrazić bez pomocy „królowej nauk”. Sama statystyka jest niezwykle istotna – chociażby w genetyce populacji. Ponadto, nie da się tak naprawdę napisać żadnej pracy dyplomowej bez zamieszczenia wyników analiz i badań, które bardzo często opierają się na liczbach. Zatem, jeśli mamy w planach wybór omawianego obszaru kształcenia warto popracować nad wiedzą matematyczną; wyjdzie nam to wyłącznie na dobre.

 

 

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Niezależnie od tego, jaki kierunek z zakresu biologiczno- przyrodniczego nas interesuje, warto sprawdzić zasady kwalifikacji na studia, gdyż w zależności od szkoły wyższej mogą występować choć niewielkie różnice. Jeśli wybieramy kierunek ze względu na konkretną specjalność, należy upewnić się, że występuje ona w wybranej przez nas szkole wyższej i nie będzie anulowana w roku rozpoczęcia naszej nauki. Warto zaznajomić się z programami nauczania, harmonogramami, siatkami zajęć, a także – jeśli istnieje taka możliwość – zapytać kogoś, jak ogólnie wyglądają studia na kierunku, który także chcemy poznawać.

Co jeszcze warto, albo można sprawdzić? Profil absolwenta danego kierunku, czyli poczytać co możemy robić w sferze zawodowej po ukończeniu nauki i jak zarysowują się szanse znalezienia ciekawej pracy. Studia biologiczne i przyrodnicze wymagają zaangażowania, zatem przeanalizowanie naszych planów i możliwości także ma niemałe znaczenie. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji powinniśmy zadać sobie kilka pytań, na czele z : „Czy jestem gotowy studiować kierunki biologiczno- przyrodnicze i faktycznie tą drogą chciałbym pójść po ukończeniu nauki?”. Czy to trudne pytanie? Dla osób zafascynowanych tą materią na pewno nie.

Sprawdź jakie są zasady rekrutacji na studia

 

Studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych – zaoczne

Studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych – zaoczne

Studia zaoczne zawsze będą cieszyły się popularnością, gdyż niekwestionowaną korzyścią z nich płynącą jest to, że już na studiach można znaleźć pracę i zarobić przysłowiowe kilka groszy. Naturalnie, nie wszyscy decydują się na taki krok, i nie wszystkim odpowiada taki system nauki. To, oczywiście, kwestia gustu. Omawiając studia biologiczne i przyrodnicze należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie uczelnie oferujące ten zakres kształcenia proponują naukę w trybie niestacjonarnym. Niestety. Dlatego należy to bardzo dokładnie sprawdzić.

Czasami między studiami dziennymi i zaocznymi występują różnice, a w obszarze studiów biologicznych i przyrodniczych jedną z nich może być ilość realizowanych specjalności. Zdarza się, że studenci stacjonarni otrzymują większy ich wybór, niż studenci zaoczni. Oczywiście fakt, że kierunki z obszaru biologicznego i przyrodniczego występują w ofertach dydaktycznych studiów zaocznych oznacza, że nauka w takim trybie oraz dokładnie zgłębienie zagadnienia jest jak najbardziej możliwe, a pozyskana wiedza niczym nie różni się od tej, którą pozyskuje się na studiach stacjonarnych.

Sprawdź jakie są studia biologiczne zaoczne

 

Studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych – opinie

Studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych – opinie

Bardzo mylne są opinie mówiące, że większość osób, które kończy kształcenie na studiach biologicznych i przyrodniczych wybiera zawód nauczyciela, gdyż spektrum profesji nie jest zbyt szerokie, a nawet jeśli jest, to ciężko inną pracę zdobyć. Nieprawdziwych opinii i plotek o studiach jest na pewno znacznie więcej, ale dla nas liczą się realia i fakty przekazywane od tych, którzy rzeczywiście funkcjonują w świecie biologii.

 

Mariusz, student III roku Biologii z Poznania mówi:

„Studia biologiczne i przyrodnicze są dla tych, których rzeczywiście interesuje świat oraz wszystko co w nim żyje. To nie są studia, które robi się dla papierka. Tak nawet się nie da. Ilość kierunków oraz specjalności wyraźnie pokazuje, że to postępowa dziedzina, w której dane są często aktualizowane, zatem każdy kto studiuje w tym zakresie musi mieć bardzo pojemny umysł.”

 

Aneta, studentka II roku Ochrony środowiska dodaje:

„Wiedza biologiczna i przyrodnicza to wiedza niezbędna, wiedza na wagę złota, zwłaszcza dzisiaj. Bez niej kto wie, czy świat nie byłby pogrążony w szarości i kompletnym marazmie, bo ludzie nawet nie wiedzieliby jak dbać o to, co jeszcze pozostało. Warto studiować kierunki z tego obszaru tematycznego, bo są niezmiernie ważne. Dla wszystkich.”

Sprawdź opinie o uczelniach

 

Komentarze (7)

Krzykaczka odpowiedz

Nie widzę Bezpieczeństwa zdrowotnego. Teraz to jest kierunek na czasie.

Vicky odpowiedz pokaż odpowiedzi (5)

A gdzie biomedycyna? Podobno miały być opisane WSZYSTKIE kierunki.

Admin W odpowiedzi do: Vicky odpowiedz

proszę: http://www.otouczelnie.pl/wydzial/262/II-Wydzial-Lekarski-z-Oddzialem-Anglojezycznym-UMLUB

Admin W odpowiedzi do: Vicky odpowiedz

i jeszcze więcej informacji o biomedycynie: http://www.otouczelnie.pl/artykul/1020/Biomedycyna

Iwa W odpowiedzi do: Vicky odpowiedz

przecież napisali biomedycyna

Kara W odpowiedzi do: Admin odpowiedz

wszystko zależy, co się chce w swoim życiu robić. warto przeanalizować rynek pracy. Ja porozmawialam ze starszymi znajomymi i doszlam wniosku, że dziś wiekszość ludzi pracuje przed komputerami. Wybralam więc fizjoterapię! Ktoś będzie musiał czwiczyć te wszystkie skoliozy i krzywe plecy :D

Ola W odpowiedzi do: Kara odpowiedz

Kara, gdzie studiujesz fizjoterapię? Ja na Wyższej Szkole Mazowieckiej w Warszawie, może byśmy się zgadały, powymieniały doświadczeniami czy materiałami.