Studia biologiczne i przyrodnicze

Studia biologiczne i przyrodnicze

Studia biologiczne i przyrodnicze

Największy wybór studiów

biologicznych w Polsce

Odkryj ponad 160 kierunków biologicznych i przyrodniczych i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

 

2024/2025

Dodaj do ulubionych

Studia biologiczne i przyrodnicze 2024

Studia biologiczne i przyrodnicze w Polsce to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Programy studiów poszczególnych propozycji kształcenia tworzone są w sposób interdyscyplinarny, by absolwenci mogli poszczycić się różnorodnymi umiejętnościami i rozległą wiedzą w zakresie kierunkowym i specjalizacyjnym.

Popularne kierunki biologiczne i przyrodnicze: biologia, biologia medyczna, biochemia, bioinżynieria zwierząt, inżynieria środowiska, biotechnologia, biologia człowieka, biologia kryminalistyczna, biotechnologia medyczna.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów może zależć od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W procesie rekrutacji na studia biologiczne i przyrodnicze w roku akademickim 2024/2025 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, język obcy, fizyka, fizyka i astronomia, chemia, geografia, język polski oraz matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

Absolwenci kierunków biologicznych i przyrodniczych przygotowni są do pracy m.in.: w firmach i laboratoriach przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego i spożywczego, laboratoriach badawczych oraz kontrolnych i diagnostycznych, zakładach hodowli roślin i zwierząt, administracji państwowej i samorządowej czy placówkach edukacyjnych.

 

Ukończyłeś klasę biologiczno-chemiczną i zastanawiasz się, co dalej? Medycyna czy farmacja to nie jedyne studia, jakie możesz wybrać. Oferta studiów biologicznych przygotowana przez uczelnie wyższe jest bardzo szeroka.

czytaj dalej wszystko o studiach biologicznych i przyrodniczych

 

 

KIERUNKI BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE

Miasto
Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwaniaKierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Adaptacja zmian klimatu I stopnia stacjonarne
Administrowanie środowiskiem II stopnia stacjonarne
Agroinżynieria I stopnia stacjonarne
Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym I stopnia stacjonarne
Akwakultura - biznes i technologia I stopnia stacjonarne
Analityka produktów spożywczych II stopnia stacjonarne
Analityka środowiskowa i przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka z diagnostyką molekularną I stopnia stacjonarne
Animaloterapia II stopnia stacjonarne
Applied biosences I stopnia stacjonarne
Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi I stopnia, II stopnia stacjonarne
Behawiorystyka zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioanalytical technologies II stopnia stacjonarne
Biochemia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biofizyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biogospodarka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinformatyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bioinżynieria I stopnia, II stopnia stacjonarne
Bioinżynieria zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biokosmetologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia i zdrowie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia kryminalistyczna I stopnia stacjonarne
Biologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologia sądowa I stopnia stacjonarne
Biologia stosowana I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biologiczne podstawy kryminalistyki II stopnia stacjonarne
Biology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne I stopnia stacjonarne
Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia medyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia molekularna II stopnia stacjonarne
Biotechnologia przemysłowa I stopnia stacjonarne
Biotechnology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Biznes chemiczny I stopnia, II stopnia stacjonarne
Diagnostyka ekoprzestępczości I stopnia stacjonarne
Diagnostyka molekularna II stopnia stacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Dietetyka i ekologiczna żywność II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo ogrodnicze II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekobiznes I stopnia stacjonarne
Ekoenergetyka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekologia integralna II stopnia stacjonarne
Ekologia miasta I stopnia stacjonarne
Ekomiasto I stopnia stacjonarne
Ekotechnologie i bioprocesy I stopnia stacjonarne
Ekspert bioróżnorodności I stopnia stacjonarne
Eksploatacja zasobów naturalnych I stopnia stacjonarne
Environmental and plant biotechnology II stopnia stacjonarne
Environmental protection I stopnia, II stopnia stacjonarne
Etologia i psychologia zwierząt I stopnia, II stopnia stacjonarne
Genetyka i biologia eksperymentalna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Geodezja i geoinformacja I stopnia stacjonarne
Geośrodowisko miasta II stopnia stacjonarne
Global change biology II stopnia stacjonarne
Gospodarka i rozwój zrównoważony I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu I stopnia, II stopnia stacjonarne
Green economy - zielona gospodarka I stopnia stacjonarne
Hydrobiology I stopnia stacjonarne
Industrial biotechnology I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia, II stopnia stacjonarne
Inżynieria ekologiczna I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria ochrony środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria systemów biotechnicznych I stopnia stacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jakość i bezpieczeństwo środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Jakość i bezpieczeństwo żywności I stopnia stacjonarne
Kryminalistyka w biogospodarce I stopnia stacjonarne
Kynologia I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marine biotechnology II stopnia stacjonarne
Medical biotechnology II stopnia stacjonarne
Mikro- i nanotechnologie w biofizyce I stopnia, II stopnia stacjonarne
Mikrobiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Molecular biotechnology II stopnia stacjonarne
Monitoring biologiczny i ochrona przyrody I stopnia stacjonarne
Nauczanie biologii i przyrody I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nauczyciel biologii i geografii jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Neurobiologia I stopnia, II stopnia stacjonarne
Nowoczesne technologie w kryminalistyce I stopnia stacjonarne
Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego II stopnia stacjonarne
Ochrona klimatu I stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ochrona zasobów przyrodniczych I stopnia stacjonarne
Odnawialne źródła energii I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ogrodnictwo I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ogrodnictwo miejskie i arborystyka I stopnia stacjonarne
Paleobiologia II stopnia stacjonarne
Psychologia i biologia zwierząt jednolite stacjonarne, niestacjonarne
Rewitalizacja terenów zdegradowanych I stopnia, II stopnia stacjonarne
Survival i animacja przyrodnicza I stopnia stacjonarne
Sustainable horticulture II stopnia stacjonarne
Sustanability management I stopnia stacjonarne
Technologia biomedyczna I stopnia stacjonarne
Technologia biosurowców i biomateriałów I stopnia stacjonarne
Technologia kosmetyków II stopnia stacjonarne
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Uprawa winorośli i winiarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie jakością i analiza żywności I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie ochroną środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego I stopnia stacjonarne
Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zarządzanie zasobami przyrody II stopnia stacjonarne
Zastosowania fizyki w biologii i medycynie II stopnia stacjonarne
Zielarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zielarstwo i fitoterapia I stopnia stacjonarne
Zielona urbanistyka II stopnia stacjonarne
Zielone technologie I stopnia stacjonarne
Zoopsychologia z animaloterapią I stopnia, II stopnia stacjonarne
Zootechnika I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zrównoważony rozwój i środowisko I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii I stopnia, II stopnia stacjonarne
Żywienie człowieka i dietoterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Agrobiznes i zarządzanie proklimatyczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Akwakultura - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Aranżacja roślin w przestrzeni użytkowej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Behawiorystyka zwierząt - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Bioinformatyka - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Biologia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Biologia dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Biologia molekularna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Biologia sądowa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Biologia w szkole - studia podyplomowe podyplomowe online
Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnostyka agrofagów i ochrona roślin - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnostyka molekularna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z z modułem edukacji włączającej oraz z modułem pedagogiki specjalnej ( moduł dodatkowy, z wyboru słuchacza) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Diagnozowanie stanu upraw rolnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Drzewa w mieście – pielęgnacja i utrzymanie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Dyplomowany enolog - technologia winiarska i miodosytniczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i inne narzędzia prowadzące do transformacji energetycznej - studai podyplomowe podyplomowe online
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i inne narzędzia prowadzące do transformacji energetycznej - studia podyplomowe podyplomowe online
Ekologia i zrównoważony rozwój - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ekologia w biznesie - studia podyplomowe podyplomowe online
Ekologiczne i integrowane ogrodnictwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ekologiczne metody uprawy warzyw i ziół - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Energetyka odnawialna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Energetyka wiatrowa (onshore & offshore) - studia podyplomowe podyplomowe online
Enologia (winiarstwo) - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Executive master of business administration – ekologia i ochrona środowiska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Florystyka - sztuka układania kwiatów - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Florystyka z elementami dekoracji wnętrz - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Geografia dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe online
Hodowla koni i jeździectwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Hodowla lasu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Hortiterapia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Hydrogeologia w procedurach administracyjnych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Integrowana produkcja i ochrona roślin - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Integrowana produkcja roślin - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Klimat i ekologia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Konopie – od upraw do 50 tys. zastosowań - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kryminalistyka daktyloskopijna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kształtowanie i projektowanie terenów zieleni - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Kształtowanie, projektowanie i pielęgnacja terenów zieleni - studia podyplomowe podyplomowe online
Master of business administration - zarządzanie technologiami wodorowymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Master of business administration - zielona transformacja - studia podyplomowe podyplomowe online
Mba – ekologia i ochrona środowiska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Menadżer środowiska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Menedżer ochrony środowiska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Miejskie ogrodnictwo - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mikrobiologia, higiena i jakość w przemyśle spożywczym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Mikrobiologia, higiena, środowisko - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Monitoring środowiska przyrodniczego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie biologii - przygotowanie do nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie biologii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie biologii i chemii - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie biologii i geografii - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie biologii i informatyki - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie biologii i przyrody - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie biologii i wychowania do życia w rodzinie - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie fizyki i przyrody - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie geografii i przyrody - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie matematyki i biologii - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie plastyki i przyrody - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przyrody - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Nauczanie przyrody i biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej - przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Nauczanie przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przyrody i wychowania do życia w rodzinie - studia podyplomowe podyplomowe online
Nauczanie przyrody w szkole - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Naukowe podstawy treningu koni - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Neurologopedia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ochrona środowiska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Ochrona środowiska dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Ochrona środowiska w portach morskich - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ochrona środowiska z elementami zielonej energii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych w programie rolno-środowiskowo-klimatycznym, oceny oddziaływania na środowisko - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Odnawialne źródła energii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Odnawialne źródła energii w gospodarce niskoemisyjnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Opiekun zwierząt w ogrodach zoologicznych - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Prawo ochrony środowiska i klimatu - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie ogrodów i zieleni we wnętrzach - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przyroda dla nauczycieli - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Przyrodnicze aspekty zmiany klimatu z językiem angielskim - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rolnictwo ekologiczne - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia - jakość i wykorzystanie - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Skuteczna ochrona środowiska przyrodniczego w teorii i w praktyce - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Socjologia ekologiczna - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia ochrona przyrody i zarządzanie obszarami natura 2000 - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia zarządzania środowiskowego - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Studia zioła w diecie, profilaktyce i terapii - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Technologia winiarstwa - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
The legal technologist - specjalista nowoczesnych technologii w środowisku prawnym - studia podyplomowe podyplomowe online
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie i auditing w ochronie środowiska - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie projektami środowiskowymi i zrównoważonego rozwoju - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew - monitoring, diagnostyka, pielęgnacja - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie siedliskami przyrodniczych obszarów wiejskich - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie środowiskiem - studia podyplomowe podyplomowe online
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym "ekoznawca" - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zarządzanie środowiskowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zdrowie i środowisko - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zdrowie środowiskowe - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy, online
Zielarstwo i fitoterapia - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
Zioła i nutraceutyki - studia podyplomowe podyplomowe zjazdy
 

Grupa kierunku na uczelniach

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
D
E
F
G
H
I
M
N
O
P
S
T
Z
Ż
Rozwiń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH SĄ STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE

Miasto
SORTOWANIE:

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Politechnika Łódzka

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Warszawski

Kierunki biologiczne i przyrodnicze:

BIOLOGIA
BIOTECHNOLOGIA
OCHRONA ŚRODOWISKA

Pokaż więcej

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunki biologiczne i przyrodnicze:

BIOLOGIA
BIOLOGY
BIOTECHNOLOGIA

Pokaż więcej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunki biologiczne i przyrodnicze:

BIOLOGIA

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki biologiczne i przyrodnicze:

BIOANALYTICAL TECHNOLOGIES
BIOTECHNOLOGIA
EKOLOGIA INTEGRALNA

Uniwersytet Rzeszowski

Kierunki biologiczne i przyrodnicze:

BIOLOGIA
BIOTECHNOLOGIA

Aktualności rekrutacyjne

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Miasto
SORTOWANIE:

Pokaż wszystkie

STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE - PODYPLOMOWE

Miasto
SORTOWANIE:
A
B
D
E
F
G
H
I
K
M
N
O
P
R
S
T
U
Z
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

 

Trzeba wiedzieć

Jak wyglądają studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Jak wyglądają studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Biologia to dzisiaj niezwykle szeroka dziedzina. Przez dekady badań i obserwacji należy określić ją mianem jednej z najbardziej ciekawych dyscyplin.

 

Studia biologiczne możemy podzielić na:

1.Typ

 • studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie).
 • studia II stopnia (magisterskie);
 • studia podyplomowe.

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Ogromna wiedza i niemal ocean wiadomości sprawiły, że kandydaci na studia mogą obierać kierunek kształcenia o nazwie „Biologia”, choć wywodzących się z niej gałęzi jest znacznie więcej.

 

Zacznijmy od tego, że „podstawowa” Biologia polega na pozyskaniu przez studenta umiejętności opisywania zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie, a wszystko to poparte solidną wiedzą z zakresu matematyki i fizyki. Jako, że to obszerna dyscyplina, studenci kierunku otrzymują możliwość wyboru specjalności. Do najczęściej spotykanych zaliczyć możemy:

 • Biologię stosowaną,
 • Biologię człowieka,
 • Biologię środowiskową,
 • Biochemię i biologię molekularną,
 • Biofizykę medyczną.

 

 

Program studiów możemy podzielić na ogólny oraz szczegółowy, gdyż pewną podstawę musi osiągnąć każdy student, by móc następnie wybrać specjalność. W ogólnym harmonogramie realizowane są takie przedmioty, jak:

 • ekologia,
 • botanika,
 • antropologia,
 • biologia komórki,
 • biochemia,
 • biofizyka,
 • fizjologia zwierząt,
 • fizjologia roślin,
 • mikrobiologia,
 • matematyka,
 • genetyka,
 • biologia molekularna.

 

Pozostała część uzależniona jest już do wybranej ścieżki specjalizacyjnej. Stwierdzenie, że biologia to szeroka dziedzina ma swoje uzasadnienie w systemie kształcenia wyższego.

W biologiczno- przyrodniczym obszarze nauczania znajdziemy także inne kierunki. W tym gronie występują, między innymi:

 • Ochrona środowiska,
 • Bioinformatyka,
 • Biomonitoring,
 • Leśnictwo,
 • Biotechnologia stosowana roślin,
 • Medycyna roślin,
 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.

 

Należy zaznaczyć, że powyższe kierunki, bądź chociaż ich większość prowadzona jest głównie na uczelniach przyrodniczych, czy też rolniczych, choć oczywiście bywają częścią ofert dydaktycznych uniwersytetów.

Z racji tego, że wymienione kierunki stanowią samodzielne dziedziny nauki i badań, to ich programy także przewidują realizację specjalności. Zainteresowani mogą odnaleźć: Techniki programistyczne w biologii molekularnej, Ekologię człowieka, Ochronę gleb i rekultywację terenów zdegradowanych, czy Zarządzanie ryzykiem środowiskowym. Do informacji o studiach biologicznych i przyrodniczych możemy jeszcze dodać, że prowadzone są one według podziału na pierwszy i drugi stopień.

 

Gdzie kandydować na studia biologiczne?

 

Popularne uczelnie na których można studiować kierunki biologiczne:

 

Liczba chętnych na studia stacjonarene I stopnia na popularnych uczelniach w roku akademickim 2023/2024

Biologia

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) w Bydgoszczy: 33
 • Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztycznie (UWM): 57
 • Uniwersytet Szczeciński (US): 22

 

Biologia kryminalistyczna

 • Uniwersytet Łódzki (UŁ): 546

 

Biotechnologia:

 • UKW w Bydgoszczy: 43
 • Uniwersytet Rolniczy (URK) w Krakowie: 299
 • Uniwersytet Łódzki (UŁ): 242
 • Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztycznie (UWM): 213
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM): 542
 • Uniwersytet Szczeciński (US): 35
 • Uniwersytet Wrocławski (UWR): 510

 

Biotechnologia medyczna: 

 • Collegium Medicum (CM) w Bydgoszczy: 140
 

 

 

Ile trwają studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Ile trwają studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Studia biologiczne i przyrodnicze trwają łącznie pięć lat, gdyż – tak jak wspomnieliśmy – realizowane są na bazie tzw. systemu bolońskiego, czyli na podstawie podziału na pierwszy i drugi stopień.

 

Różnica widnieje w  formie nauki na pierwszym stopniu – w omawianym obszarze kształcenia można zostać zarówno licencjatem, jak i inżynierem.

Co istotne, oficjalna edukacja wyższa kończy się wraz z uzyskaniem dyplomu magisterskiego i od tej chwili absolwenci mogą rozpoczynać swoją drogę zawodową. Biologia, między innymi przez swój szeroki zakres, należy do dziedzin, w ramach których należy się niemal bez przerwy dokształcać oraz pozyskiwać aktualne wiadomości. Świat się zmienia – to niezwykle często używane zdanie, jest prawdą, gdybyśmy chcieli przypisać je właśnie do nauk biologicznych i przyrodniczych.

Zobacz jakie są: studia biologiczne I stopnia  |  studia biologiczne II stopnia

 

 

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Jakie wymagania / co zdawać na maturze

Nie powinna nikogo zdziwić wiadomość, że w procesach rekrutacyjnych na studia biologiczne i przyrodnicze najistotniejszym przedmiotem jest biologia. Ale nie tylko. W zasadach kwalifikacyjnych bardzo często występuje także matematyka, jak również chemia i fizyka.

 

Aby studiować Biologię, bądź inne kierunki z nią związane dobrze jest wiedzieć co nieco na temat każdej z tych dziedzin.

Studia biologiczne i przyrodnicze należą do grona takich, których nie wybiera się z przypadku. Nie tylko dlatego, że nie są najłatwiejsze, ale także dlatego, że zawierają zagadnienia skomplikowane, których nie dałoby się przyswoić i zrozumieć bez przygotowania i mocnych podstaw. Banalnym będzie stwierdzenie, że fundamentalnym wymaganiem na te studia jest zainteresowanie przyrodą albo żywymi organizmami, ale niestety nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, co to dokładnie oznacza, i jak wiele czynników się na to składa.

Patrząc szerzej na temat studiowania, ważne jest, aby wyboru kierunku kształcenia dokonywać na podstawie zainteresowań i chęci rozwijania umiejętności w danej dziedzinie. Jeśli wybór zostanie podyktowany losowaniem, albo jakimś przymusem, to można być niemal pewnym, że prędzej czy później, nauka przestanie sprawiać większą satysfakcję. Do rekrutacji na studia należy podejść poważnie, zadając sobie szereg pytań, na czele z: „czym najchętniej zająłbym się w przyszłości?” , „co mnie interesuje i co chciałbym jak najlepiej poznać?”.

 

Popularne kierunki studiów biologicznych i przyrodniczych:

 

Kierunki biologiczne zobacz co zdawać na maturze

 

Jaka praca po studiach na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Jaka praca po studiach na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Wśród biologów, czyli specjalistów zajmujących się organizmami żywymi i środowiskami ich występowania, wyróżnić można: botaników, zoologów, mikrobiologów, biochemików.

 

Poszczególni specjaliści zajmują się jeszcze konkretniej określonymi tematami. Mogą badać, na przykład wybrany obszar geograficzny, bądź tylko jeden gatunek flory lub fauny. Wyniki prowadzonych przez nich badań służą do celów naukowych i przyczyniają się do rozwoju wielu dziedzin nauki, a także mogą być przydatne, między innymi w medycynie, przemyśle spożywczym, biotechnologii, czy ekologii.

Skoro biologia to szeroka dyscyplina, to jakie zawody i obszary zatrudnienia czekają na absolwentów tych studiów? Osoby, który ukończyły studia biologiczne i przyrodnicze znajdą pracę w:

 • ochronie siedlisk naturalnych,
 • ogrodach zoologicznych i botanicznych,
 • laboratoriach,
 • szkolnictwie podstawowym,
 • średnim i wyższym,
 • specjalistycznych laboratoriach,
 • firmach biotechnologicznych transferujących nowoczesne technologie,
 • placówkach naukowych,
 • terenowych stacjach badawczych, instytucjach zajmujących się ochroną przyrody,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią,
 • przedsiębiorstwach przetwarzających lub utylizujących odpady pochodzenia rolniczego,
 • firmach monitorujących środowisko,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • zakładach usług leśnych,
 • jednostkach administracyjnych lasów państwowych.

 

Interesuje cię ile zarabia się w poszczególnych branżach sprawdź wynagrodzenia w Polsce | pracodawcy w Polsce

 

Czy warto iść na studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Czy warto iść na studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Osoby, które mają przed sobą maturę znacznie mocniej wybiegają w przyszłość i zastanawiają się nad kształceniem wyższym. Nawet jeśli mają już wybrany kierunek, to biją się z myślami odnośnie pewności swojego pomysłu, bądź obrania jeszcze innego kierunku, na wszelki wypadek.

 

Naturalnie, z góry można założyć, że warto iść na studia, jakiekolwiek, choć nie wszyscy – nawet studenci – są zwolennikami takiego działania. Jak to wygląda w przypadku omawianego przez nas obszaru kształcenia?

Biologia oraz zagadnienia z nią związane to ciekawa dyscyplina nauki, która na dodatek charakteryzuje się zmiennością i niemal nieustającym rozwojem. Badanie życia to fascynująca sprawa, pełna niespodzianek, choć naturalnie nie należąca do najłatwiejszych i wymagająca ogromnego skupienia i cierpliwości.

 

Dosyć często pojawia się opinia mówiąca, że studiowanie Biologii to zbyt ogólne, szerokie i niekonkretne zajęcie.

To nieprawda. A jeśli nawet przyznamy temu rację, to przecież wybór specjalności, jak i innych biologiczno- przyrodniczych kierunków jest tak duży, że wybranie „lepszego i bardziej konkretnego” nie będzie żadnym problemem.

 

Czynnikiem, który sprawia, że studia te mogą być interesujące jest to, że wiedza może ulegać zmianie. Badania, eksperymenty, doświadczenia i obserwacje prowadzą do postępu, nowych odkryć, a co za tym idzie, Biologia i jej gałęzie nie powinny być określane nudnym zagadnieniem. Nierzadko też zdarza się tak, że niektóre osoby wybierają studia biologiczne i przyrodnicze „na chwilę”, aby podreperować swoje wiadomości z tego zakresu, aby później, z lepszym przygotowaniem i doświadczeniem wystartować, na przykład na studia medyczne.

Myśląc o studiach należy postawić sobie kilka pytań: Po co chcę iść na studia? Czego chcę się na nich nauczyć?

Sprawdź czy warto iść na studia

 

 

Co dadzą ci studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Co dadzą ci studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Studia biologiczne i przyrodnicze dają wiedzę, która jest bardzo potrzebna i istotna nie tylko dla samych studentów. Wiadomości o świecie oraz o tym, co w nim egzystuje to informacje, które mogą przydać się nie tylko w życiu zawodowym, ale i prywatnym, codziennym.

 

Ponadto, studia biologiczne i przyrodnicze to pierwszy krok – oczywiście dla chętnych – do pracy w laboratoriach, albo w terenie, efektem której mogą być różne odkrycia, nowe fakty, które będą mogły posłużyć także innym dziedzinom i specjalistom, na przykład lekarzom. To niezwykle budujące i najzwyczajniej pozytywne być częścią czegoś ważnego, dużego i mającego wpływ na innych.

Studia biologiczne i przyrodnicze dadzą wiedzę niełatwą, której opanowanie sprawi niemałą trudność osobom niewtajemniczonym. Zrozumienie pewnych praw i zjawisk nie opiera się wyłącznie na przeczytaniu kilku artykułów – to długi i pracochłonny proces. Ponadto, studia biologiczne i przyrodnicze mogą dać szansę na odkrycie czegoś nowego i zapisanie się złotymi zgłoskami w historii nauki – warto wierzyć, że nie jest to wykluczone.

 

 

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Czego nie dadzą ci studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Niemal każdy student odnajdzie w sferze swojego kształcenia jakieś mankamenty. Nie inaczej jest w zakresie studiów biologicznych i przyrodniczych. W programie nauczania każdego kierunku znajdują się przedmioty, które nie cieszą się specjalną sympatią studentów, a tylko zaprzątają głowę i trzeba tracić na nie cenną energię. Na to nie mamy wpływu, dlatego należy zacisnąć zęby i założyć, że prędkie zaliczenie takowych przedmiotów odbędzie się z mniejszym bólem.

Czego mogą nam nie dać studia biologiczne i przyrodnicze? Na pewno odpoczynku od matematyki. Wielu procesów biologicznych nie da się wyrazić bez pomocy „królowej nauk”. Sama statystyka jest niezwykle istotna – chociażby w genetyce populacji. Ponadto, nie da się tak naprawdę napisać żadnej pracy dyplomowej bez zamieszczenia wyników analiz i badań, które bardzo często opierają się na liczbach. Zatem, jeśli mamy w planach wybór omawianego obszaru kształcenia warto popracować nad wiedzą matematyczną; wyjdzie nam to wyłącznie na dobre.

 

 

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Co warto sprawdzić idąc na studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych

Niezależnie od tego, jaki kierunek z zakresu biologiczno- przyrodniczego nas interesuje, warto sprawdzić zasady kwalifikacji na studia, gdyż w zależności od szkoły wyższej mogą występować choć niewielkie różnice. Jeśli wybieramy kierunek ze względu na konkretną specjalność, należy upewnić się, że występuje ona w wybranej przez nas szkole wyższej i nie będzie anulowana w roku rozpoczęcia naszej nauki. Warto zaznajomić się z programami nauczania, harmonogramami, siatkami zajęć, a także – jeśli istnieje taka możliwość – zapytać kogoś, jak ogólnie wyglądają studia na kierunku, który także chcemy poznawać.

Co jeszcze warto, albo można sprawdzić? Profil absolwenta danego kierunku, czyli poczytać co możemy robić w sferze zawodowej po ukończeniu nauki i jak zarysowują się szanse znalezienia ciekawej pracy. Studia biologiczne i przyrodnicze wymagają zaangażowania, zatem przeanalizowanie naszych planów i możliwości także ma niemałe znaczenie. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji powinniśmy zadać sobie kilka pytań, na czele z : „Czy jestem gotowy studiować kierunki biologiczno- przyrodnicze i faktycznie tą drogą chciałbym pójść po ukończeniu nauki?”. Czy to trudne pytanie? Dla osób zafascynowanych tą materią na pewno nie.

Sprawdź jakie są zasady rekrutacji na studia

 

Studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych – zaoczne

Studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych – zaoczne

Studia zaoczne zawsze będą cieszyły się popularnością, gdyż niekwestionowaną korzyścią z nich płynącą jest to, że już na studiach można znaleźć pracę i zarobić przysłowiowe kilka groszy. Naturalnie, nie wszyscy decydują się na taki krok, i nie wszystkim odpowiada taki system nauki. To, oczywiście, kwestia gustu. Omawiając studia biologiczne i przyrodnicze należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie uczelnie oferujące ten zakres kształcenia proponują naukę w trybie niestacjonarnym. Niestety. Dlatego należy to bardzo dokładnie sprawdzić.

Czasami między studiami dziennymi i zaocznymi występują różnice, a w obszarze studiów biologicznych i przyrodniczych jedną z nich może być ilość realizowanych specjalności. Zdarza się, że studenci stacjonarni otrzymują większy ich wybór, niż studenci zaoczni. Oczywiście fakt, że kierunki z obszaru biologicznego i przyrodniczego występują w ofertach dydaktycznych studiów zaocznych oznacza, że nauka w takim trybie oraz dokładnie zgłębienie zagadnienia jest jak najbardziej możliwe, a pozyskana wiedza niczym nie różni się od tej, którą pozyskuje się na studiach stacjonarnych.

Sprawdź jakie są studia biologiczne zaoczne

 

Studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych – opinie

Studia na kierunkach biologicznych i przyrodniczych – opinie

Bardzo mylne są opinie mówiące, że większość osób, które kończy kształcenie na studiach biologicznych i przyrodniczych wybiera zawód nauczyciela, gdyż spektrum profesji nie jest zbyt szerokie, a nawet jeśli jest, to ciężko inną pracę zdobyć. Nieprawdziwych opinii i plotek o studiach jest na pewno znacznie więcej, ale dla nas liczą się realia i fakty przekazywane od tych, którzy rzeczywiście funkcjonują w świecie biologii.

 

Mariusz, student III roku Biologii z Poznania mówi:

„Studia biologiczne i przyrodnicze są dla tych, których rzeczywiście interesuje świat oraz wszystko co w nim żyje. To nie są studia, które robi się dla papierka. Tak nawet się nie da. Ilość kierunków oraz specjalności wyraźnie pokazuje, że to postępowa dziedzina, w której dane są często aktualizowane, zatem każdy kto studiuje w tym zakresie musi mieć bardzo pojemny umysł.”

 

Aneta, studentka II roku Ochrony środowiska dodaje:

„Wiedza biologiczna i przyrodnicza to wiedza niezbędna, wiedza na wagę złota, zwłaszcza dzisiaj. Bez niej kto wie, czy świat nie byłby pogrążony w szarości i kompletnym marazmie, bo ludzie nawet nie wiedzieliby jak dbać o to, co jeszcze pozostało. Warto studiować kierunki z tego obszaru tematycznego, bo są niezmiernie ważne. Dla wszystkich.”

Sprawdź opinie o uczelniach

 

Komentarze (7)

Krzykaczka odpowiedz

Nie widzę Bezpieczeństwa zdrowotnego. Teraz to jest kierunek na czasie.

Vicky odpowiedz pokaż odpowiedzi (5)

A gdzie biomedycyna? Podobno miały być opisane WSZYSTKIE kierunki.

Admin W odpowiedzi do: Vicky odpowiedz

proszę: http://www.otouczelnie.pl/wydzial/262/II-Wydzial-Lekarski-z-Oddzialem-Anglojezycznym-UMLUB

Admin W odpowiedzi do: Vicky odpowiedz

i jeszcze więcej informacji o biomedycynie: http://www.otouczelnie.pl/artykul/1020/Biomedycyna

Iwa W odpowiedzi do: Vicky odpowiedz

przecież napisali biomedycyna

Kara W odpowiedzi do: Admin odpowiedz

wszystko zależy, co się chce w swoim życiu robić. warto przeanalizować rynek pracy. Ja porozmawialam ze starszymi znajomymi i doszlam wniosku, że dziś wiekszość ludzi pracuje przed komputerami. Wybralam więc fizjoterapię! Ktoś będzie musiał czwiczyć te wszystkie skoliozy i krzywe plecy :D

Ola W odpowiedzi do: Kara odpowiedz

Kara, gdzie studiujesz fizjoterapię? Ja na Wyższej Szkole Mazowieckiej w Warszawie, może byśmy się zgadały, powymieniały doświadczeniami czy materiałami.