Dlaczego warto iść na studia na kierunku Budownictwo w Krakowie?

Komentarze (0)

Dlaczego warto iść na studia na kierunku Budownictwo w Krakowie?

Komentarze (0)
Dlaczego warto iść na studia na kierunku Budownictwo w Krakowie?

Dlaczego warto iść na studia na kierunku Budownictwo w Krakowie?

Budownictwo w Krakowie należy do tych kierunków, które zawsze będą potrzebne, a co za tym idzie- zawsze będą popularne. Aby przekonać się o tym wystarczy przemieszczać się ulicami dowolnego miasta i zobaczyć nowopowstające budowle. Osiedla mieszkaniowe, stadiony, centra handlowe, dworce kolejowe…Powstają one dzięki absolwentom tego kierunku.

Co zrozumiałe, nie jest to kierunek łatwy, który można obrać bez konkretnych planów na przyszłość. Ale z dobrym i ciekawym projektem na karierę zawodową będzie podstawą jego realizacji.

 

Jakie wykształcenie można otrzymać?

Śmiało można powiedzieć, że studiując Budownictwo w Krakowie można otrzymać wykształcenie zbudowane z wielu elementów. Przede wszystkim studia techniczne mają na celu pozyskanie wiedzy z zakresu wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego, projektowania obiektów i elementów budowlanych, technologii i organizacji budownictwa, wytwarzania i stosowania materiałów budowlanych.

Budownictwo to kierunek złożony, dlatego w programach kształcenia odnaleźć można różnorodne przedmioty.

W toku studiów studenci zaznajamiają się z takimi zagadnieniami jak:

  • geometria wykreślna,
  • grafika inżynierska,
  • rysunek techniczny,
  • materiały budowlane,
  • mechanika gruntów,
  • fizyka budowli.

 

Naturalnie, na tym nie koniec. W siatkach zajęć występują jeszcze: technologia betonu, wytrzymałość materiałów, fundamentowanie, kosztorysowanie, czy hydraulika i hydrologia.

Budownictwo jest kierunkiem, w ramach którego funkcjonują liczne specjalności. Studiując w Krakowie można otrzymać bogatą ich ofertę, w które odnaleźć można między innymi: Budowlane obiekty inteligentne, Budowle i środowisko, Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Mosty i budowle podziemne, czy Drogi kolejowe.

 

Jakie umiejętności można rozwinąć?

Z racji tego, że Budownictwo jest kierunkiem szerokim i złożonym, to studenci mają możliwość nabycia wielu umiejętności. Uczą się dokonywać klasyfikacji obiektów budowlanych, stosować materiały budowlane, dokonywać oceny stateczności układów prętowych, opracowywać koncepcje posadowienia budowli w zależności od rodzaju obiektu i warunków gruntowych.

Co zrozumiałe, to tylko część nabywanych umiejętności. Do powyższego zestawienia należy jeszcze dodać umiejętności kształtowania i wymiarowania stalowych elementów konstrukcyjnych i ich połączeń, projektowania instalacji budowlanych, projektowania sieci hydraulicznych, analizowania i dobierania technologii robót, czy organizowania budowy.

Co ważne, studenci Budownictwa nabywają również kompetencji społecznych. Dzięki nim przygotowani są do samodzielnej pracy oraz współpracy w zespole, czy też ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i pracy zespołu.

 

Czy można liczyć na dobrą pracę?

Budownictwo jest kierunkiem perspektywicznym. Trudno wyobrazić sobie, aby nagle zabrakło specjalistów w jego zakresie. Oznacza to, że wiedza ta będzie potrzebna zawsze. Co równie istotne, daje możliwość realizacji planów zawodowych nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami.

Absolwenci Budownictwa przygotowani są do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych. Ponadto, przygotowani są do współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych i komunikacyjnych, jak również organizowania produkcji elementów budowlanych, nadzoru wykonawstwa budowlanego.

Wykształceni specjaliści mogą pracować między innymi w biurach konstrukcyjno- projektowych, instytutach naukowo- badawczych, wytwórniach elementów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, czy też instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa.

Sprawdź

Kierunki studiów w Krakowie

WSZYSTKO O KIERUNKU BUDOWNICTWO - KRAKÓW

Komentarze (0)