Budownictwo - Kraków
Dodaj do ulubionych

02.06.2023

Budownictwo studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Budownictwo w Krakowie to 3,5-letnie, 4-letnie lub 4,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) oraz 1,5-letnie lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 8 różnych specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej. Ceny na budownictwie w Krakowie w 2023 r. zaczynają się od 4000 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku budownictwo w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku budownictwo w Krakowie rozpocznie się 5 czerwca 2023 r. i potrwa do 20 września 2023 r. | Budownictwo Kraków - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na budownictwie poświęcone są zagadnieniom z zakresu projektowania budynków i kierowania procesem budowlanym. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę z zarządzania i nadzorowania inwestycji oraz poznają programy niezbędne do projektowania budynków. Studia na kierunku budownictwo uczą także zasad mechaniki, hydrauliki czy geologii. W toku studiów poza wiedzą praktyczną i teoretyczną, zdobywa się umiejętności ułatwiające pracę w zespołach projektowych.

Ukończenie budownictwa daje perspektywy dobrze płatnej pracy. Wśród zawodów, które można wykonywać po budownictwie są m.in. inżynier budowlany, kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych, firmach wykonawczych czy jednostkach administracji państwowej związanych z budownictwem.
 

Uczelnie

W Krakowie budownictwo możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznychPolitechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie (Wydział Inżynierii Lądowej PK) oraz na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH). 
 
Specjalności
Współczesne studia z budownictwa charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku budownictwo w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku budownictwo w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4000 zł do 5000 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku budownictwo w Krakowie >

czytaj dalej wszystko o Budownictwo - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek BUDOWNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Budownictwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Budownictwo w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku budownictwo najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, matematyka.

Studia na kierunku budownictwo są niezwykle wymagające, dlatego już podczas rekrutacji sprawdza się jedynie te umiejętności, które będą mieć znaczenie podczas przyszłych lat nauki. Liczba miejsc jest mocno ograniczona, zatem przygotowania do egzaminu dojrzałości zacznij już dziś. W swoich planach maturalnych musisz obligatoryjnie umieścić takie przedmioty jak matematyka, fizyka oraz chemia. Stanowią one niezbędną podstawę, by mieć szansę na znalezienie się na lisach osób przyjętych. Oczywiście nie zapominaj o tym, że przedmioty te musisz zdawać na poziomie rozszerzonym.

 

Budownictwo Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - przedmioty maturalne

Podczas rekrutacji 2023/2024 na kierunek budownictwo w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uwzględniany jest jeden przedmiot główny spośród: matematyka, fizyka, informatyka, chemia. Ponadto uczelnia ta bierze pod uwagę także udokumentowane kwalifikacje zawodowe kandydatów. dowiedz się więcej

Budownictwo Politechnika Krakowska w Krakowie - przedmioty maturalne

Politechnika Krakowska w rekrutacji 2023/2024 na kierunek budownictwo uwzględnia wyniki z jednego przedmiotu obowiązkowego, jakim jest matematyka, a także jednego przedmiotu charakterystycznego, wybranego spośród: fizyka, fizyka i astronomia, chemia, matematyka, informatyka. Ponadto uczelnia ta uwzględnia także ewentualny wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego. dowiedz się więcej

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Budownictwo w Krakowie

Opis kierunku
Studenci kierunku budownictwo w Krakowie przede wszystkim zdobędą kompleksową wiedzę techniczną i matematyczną. W ramach licznych warsztatów nauczą się projektowania konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Ponadto poznają zasady organizacji procesów produkcyjnych i budowlanych, a także nauczą się zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi.
Budownictwo należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 13 tys. kandydatów (o 1094 więcej niż rok wcześniej).
Wśród krakowskich uczelni publicznych automatyka i robotyka znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (ponad 600 zgłoszeń) oraz Politechnice Krakowskiej (ponad 1,1 tys. zgłoszeń).
 
Praca po studiach

Absolwenci mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach budowlanych i wykonawczych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami deweloperskimi, biurami konstrukcyjno-projektowymi, ośrodkami badawczo-naukowymi czy z jednostkami administracji państwowej.

Studia inżynierskie na kierunku budownictwo zaliczają się do grona prestiżowych kierunków. Absolwenci krakowskich uczelni nie powinni mieć żadnych problemów ze znalezieniem pracy, która będzie odpowiadać ich zawodowym kwalifikacjom. Kwalifikacje absolwentów obejmują projektowanie i realizację różnorodnych obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Można do nich zaliczyć obiekty takie jak budynki, drogi, mosty, zbiorniki, czy konstrukcje powłokowe.

Przyszli budowniczy zatem znajdą zatrudnienie w różnego rodzaju biurach projektowych, architektonicznych, czy firmach wykonawczych. Zdolności pozyskane w trakcie wszystkich lat nauki sprawiają, że absolwent budownictwa może nadzorować i zarządzać wszystkimi procesami budowlanymi – zatem jego zatrudnienie wiąże się z posadami na stanowiskach kierowniczych średniego i wysokiego szczebla.
 

Program kształcenia i przedmioty

Programy kształcenia na kierunku budownictwo mają wyjątkowo rozległy charakter. Przedmioty, z jakimi zetkną się studenci w trakcie wszystkich lat nauki, można podzielić na trzy grupy: ogólne, podstawowe i kierunkowe. Do przedmiotów ogólnych zaliczają się: język obcy, technologie informacyjne, czy również bardzo ważne wprowadzenie do inżynierii ogólnej. Filar nauki na kierunku budownictwo stanowić będą zagadnienia podstawowe, ponieważ jedynie ich doskonałe opanowanie sprawi, że studenci będą mogli w pełni zrozumieć istotę budownictwo.

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

Wygląda imponująco, prawda? Jednak to dopiero początek przygody z tym kierunkiem. Na wszystkie osoby, które zdecydują się na studia budowlane, czeka szereg kierunkowych przedmiotów, dzięki którym zgłębią oni wszystkie tajniki związane z tą interdyscyplinarną dziedziną inżynieryjną. Zatem przygotuj się na poznawanie zagadnień z zakresu:

 • materiałów budowlanych;
 • technologii betonu;
 • architektury i urbanistyki;
 • wytrzymałości materiałów;
 • instalacji budowlanych;
 • geometrii wykreślania;
 • grafiki inżynierskiej i wielu, wielu innych.

Jeżeli zamiast strachu i zniechęcenia czujesz zafascynowanie, to bardzo dobrze, ponieważ w takim przypadku studia w Krakowie mogą dać ci wiele satysfakcji. Sam widzisz, że wiedza absolwentów tego kierunku musi odnosić się do wielu specjalistycznych nauk ścisłych, materiałoznawstwa, architektury. Osoba, kończąca ten kierunek, musi posiadać wszechstronną wiedzę, ponieważ to ona stanowi podstawę każdego działania praktycznego. Absolwenci tego kierunku wykonują wyjątkowo odpowiedzialny zawód, w którym nie ma miejsca na pomyłki. Nie zdarzą się one tylko wtedy, jeżeli umiejętności będą iść w parze z bardzo rzetelną wiedzą.

Inżynierowie budownictwa to osoby, które muszą posiadać także bardzo wiele kompetencji miękkich, ponieważ rzadko pracują w pojedynkę. Oznacza to, że absolwenci tego kierunku muszą świetnie zarządzać grupą, aktywnie reagować na napotykane problemy i płynnie współpracować z ekspertami z innych dziedzin (np. architektami), którzy wspólnie dbają o płynny rozwój budowy.

 

Ogólne cele kształcenia

Budownictwo to dziedzina inżynierii, która zajmuje się m.in. projektowaniem, budową, modernizacją oraz konserwacją budynków i obiektów inżynierskich. Studia na kierunku budownictwo zapewniają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie projektowania, realizacji oraz zarządzania projektami budowlanymi. Studenci kierunku budownictwo zdobywają wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, materiałoznawstwa, geotechniki, budowy i technologii materiałów, konstrukcji, instalacji budowlanych czy prawa budowlanego.

W ramach studiów uczestnicy zajęć zdobywają również praktyczne umiejętności związane np. z projektowaniem, budową, nadzorem i kontrolą jakości prac budowlanych. Kierunek budownictwo zapewnia studentom zdobycie potrzebne do projektowania i budowy różnego rodzaju obiektów, takich jak np. budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, mosty, tunele, drogi, lotniska, porty, elektrownie, rafinerie, hale przemysłowe, a także konstrukcje i obiekty specjalne.

Absolwenci kierunku budownictwo mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w różnego rodzaju firmach budowlanych, biurach projektowych, w instytucjach państwowych zajmujących się nadzorem budowlanym oraz w firmach zajmujących się zarządzaniem projektami budowlanymi. Mogą także pracować jako projektanci, kierownicy budowy, inżynierowie budowlani, bądź też jako specjaliści ds. zarządzania projektami budowlanymi.

 

Gdzie studiować na kierunku budownictwo w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Krakowska oferuje 504 miejsca, a Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PK oraz AGH. Ceny wahają się od 4200 zł do 5000 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek budownictwo - uczelnie w Krakowie

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a kandydaci przyjmowani są na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego. Podczas rekrutacji tworzona jest lista rankingowa, która umożliwia uczelniom wyselekcjonowanie kandydatów, którzy osiągnęli wystarczająco wysoki wynik.

Limity miejsc na kierunku budownictwo w Krakowie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: 120
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: 504

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia w prywatnych szkołach wyższych są zazwyczaj płatne. Bezpłatną naukę można podjąć głównie w ramach studiów stacjonarnych w publicznych uczelniach.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – 5000 zł
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 4200 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK. Informacje na ten temat udostępniane są przez uczelnie w indywidualnie ustalonym przez nie terminie. Kandydaci mogą dzięki temu dowiedzieć się, czy zostali zakwalifikowani na wybrane kierunki studiów, a także poznać swoje miejsce na liście rankingowej oraz liczbę punktów zdobytych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – 12.07.2023
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – lipiec 2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne często można dostarczać do wybranej uczelni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Wielu zakwalifikowanych na studia kandydatów decyduje się jednak na doręczenie kompletu osobiście, bezpośrednio do siedziby szkoły wyższej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne można składać zazwyczaj zaraz po ogłoszeniu list rankingowych na poszczególne studia oraz wyników postępowania kwalifikacyjnego. Zakwalifikowani kandydaci mają zazwyczaj zaledwie kilka dni na dostarczenie kompletnego zestawu. Niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji danej uczelni może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – od 13.07.2023 do 18.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Budownictwie?

Absolwenci studiów na kierunku Budownictwo posiadają kwalifikacje do prowadzenia rozmaitych działań, na czele z projektowaniem obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich oraz kierowania pracami w zakresie ich wykonania. Oznacza to, że dzięki pozyskanemu wykształceniu stają się specjalistami, na dodatek takimi, na których wiedzę i umiejętności istnieje duże zapotrzebowanie na rynku. Absolwenci Budownictwa mogą pracować jako projektanci obiektów budowlanych, jako ich wykonawcy zajmując stanowiska inżynierów lub kierowników budowy oraz specjaliści do spraw produkcji elementów budowlanych. A jak przedstawiają się ich zarobki?

Średnie zarobki absolwentów Budownictwa w 2023 roku:

 • kierownik budowy – 8100 złotych
 • projektant konstrukcji budowlanych – 6630 złotych
 • inżynier budownictwa – 5350 złotych

 

Czy warto iść na Budownictwo?

Budownictwo jest kierunkiem, który zawsze będzie na czasie. Zdecydowanym atutem jest możliwość pozyskania wiedzy i umiejętności, które można wykorzystać w dowolnym miejscu na świecie. Budownictwo jest kierunkiem złożonym, który rozwija wyobraźnię przestrzenną, pozwala poznać właściwości materiałów konstrukcyjnych, izolacyjnych i wykończeniowych, uczy rozpoznawać kategorie gruntu i oceniać jego przydatność do zastosowań inżynierskich, a w szczególności rozwija umiejętności projektowania.

 

Gdzie warto studiować Budownictwo?

Kandydaci na studia w Krakowie, którzy zastanawiają się nad Budownictwem, mogą wybierać z dwóch ofert kształcenia. Oferty te pochodzą z uczelni publicznych.

Budownictwo studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Krakowie:

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica

 

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku Budownictwo zaznajamiają się między innymi z: organizacją przemysłu budowlanego, procedurami realizacji obiektów budowlanych i obowiązującymi przepisami budowlanymi. W toku kształcenia realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • geometria wykreślna
 • materiały budowlane
 • mechanika gruntów
 • instalacje budowlane
 • technologia robót budowlanych

 

Uczelnie w Krakowie - kierunek budownictwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (Wydział Inżynierii Lądowej) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Budownictwo w Krakowie?

Studia na kierunku budownictwo nie są stworzone dla każdego. Jednak większość z osób, która podjęła świadomą decyzję i dostała się na te studia, nie żałuje tego wyboru. 
 
Martyna, studenta budownictwa, mówi:
Po pierwsze – budownictwo. To kierunek, dzięki któremu przełamuję stereotyp, że kobieta nie może realizować się w tak specjalistycznej dyscyplinie inżynieryjnej. Po drugie – Kraków. Kocham to miasto, to najlepsze miejsce do studiowania na świecie!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Kraków studia i stopnia

Budownictwo Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Budownictwo Kraków studia stacjonarne

Budownictwo Kraków studia niestacjonarne

Kierunki architektura i budownictwo w Krakowie

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


 

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia