Studia na kierunku Budownictwo w Krakowie. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Komentarze (0)

Studia na kierunku Budownictwo w Krakowie. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Komentarze (0)
Studia na kierunku Budownictwo w Krakowie. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia na kierunku Budownictwo w Krakowie. Stacjonarnie czy niestacjonarnie – jaki tryb wybrać?

Studia stacjonarne.

Bardzo często można się spotkać z zamiennym określeniem studiów stacjonarnych, czyli studiami dziennymi. Dlaczego studia stacjonarne to inaczej studia dzienne? Ponieważ zajęcia w ich trybie realizowane są od poniedziałku do piątku i rozpoczynają się zazwyczaj w godzinach porannych.

Studia stacjonarne to najczęściej obierana forma kształcenia, a za jej wyborem mogą przemawiać różne kryteria. Tę formę kształcenia bardzo często wybierają te osoby, które przyzwyczaiły się do nauki w tygodniu, czyli trybu znanego ze szkoły podstawowej, czy szkoły średniej. Decyzję ułatwia także fakt, że w uczelniach publicznych są to studia bezpłatne.

Uczęszczanie na zajęcia w ramach studiów stacjonarnych pozwala nawiązać lepszą relację z wykładowcą. Studenci mają po prostu więcej czasu oraz więcej możliwości na zadawanie pytań, powtarzanie trudniejszego materiału, czy też dłuższe dyskusje na temat danego zagadnienia.

Czy oznacza to, że studia stacjonarne są lepsze? Nie. Nie ma formy lepszej i gorszej. Jest tylko forma bardziej bądź mniej wygodna, ale jest to indywidualna sprawa każdego studenta.

 

Studia niestacjonarne.

Studia niestacjonarne dzielą się na studia wieczorowe oraz studia zaoczne. Studia wieczorowe polegają na realizowaniu zajęć od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych oraz wieczornych. Niestety, w ramach kierunku Budownictwo taki tryb kształcenia występuje dość rzadko, zatem chcąc podjąć naukę w formie innej niż dzienna warto zainteresować się studiami zaocznymi.

Studia zaoczne to studia weekendowe, gdyż zajęcia w ich ramach realizowane są w soboty i niedziele bądź piątki, soboty i niedziele. Takie dni określane są mianem zjazdów, a zjazdy organizowane są zazwyczaj co dwa tygodnie.

O czym należy pamiętać planując studia zaoczne? O tym, iż są to studia płatne. Są to studia płatne zarówno w uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

Kto najczęściej wybiera tę formę nauki? Najczęściej ci, którzy prowadzą już jakieś życie zawodowe, niekoniecznie związane z tematyką kształcenia.

 

Jak podjąć decyzję?

Studia stacjonarne i niestacjonarne różnią się od siebie intensywnością. Intensywność ta wynika z kalendarza, harmonogramów zajęć oraz czasu spędzanego na uczelni. Bardzo często toczą się dyskusje na temat tego, która forma nauki jest lepsza i efektywniejsza. Otóż, takie dyskusje są bezowocne, ponieważ stacjonarna i niestacjonarna formuła nauki realizuje ten sam program kształcenia.

Przed podjęciem decyzji należy zastanowić się nad tym, czy oprócz zdobywania wykształcenia chcemy robić coś jeszcze, czy chcemy skupić się na innych obowiązkach. Jeśli chcemy podjąć pracę, aby poczuć choć odrobinę samodzielności, to warto wziąć pod uwagę studia niestacjonarne, które zdecydowanie łatwiej pogodzić z jakimiś obowiązkami zawodowymi.

Zastanawiając się nad wyborem trybu należy pomyśleć również o aspekcie finansowym. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne, natomiast studia niestacjonarne w uczelniach publicznych, jak również każda forma kształcenia w uczelniach niepublicznych wiąże się z ponoszeniem opłat.

Wszystko zależy od nas. Wybór formy kształcenia to indywidualna decyzja każdego studenta. Trzeba tylko zastanowić się, która z nich będzie dla nas wygodniejsza.

Sprawdź

Studia techniczne

Studia w Krakowie

Budownicwo w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

WSZYSTKO O KIERUNKU BUDOWNICTWO - KRAKÓW

Komentarze (0)