Dietetyka studia prywatne we Wrocławiu - uczelnie niepubliczne

Komentarze (0)

Dietetyka studia prywatne we Wrocławiu - uczelnie niepubliczne

Komentarze (0)
Dietetyka studia prywatne we Wrocławiu - uczelnie niepubliczne

Dietetyka studia prywatne we Wrocławiu - uczelnie niepubliczne

Studia w Wrocławiu na kierunku dietetyka można podjąć na 3 uczelniach prywatnych - niepublicznej:

  • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
  • Dolnośląska Szkoła Wyższa
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Studia stacjonarne i niestacjonarne w uczelniach prywatnych są płatne.

 

1. Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu

Kierunek studiów Dietetyka na Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu realizowany jest w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybach:

  • stacjonarne
  • niestacjonarne

Studia na kierunku Dietetyka przeznaczone są dla osób, które interesują się wpływem żywności na życie i zdrowie człowieka, sportem, a także biologią i chemią. Na studiach II stopnia można zrealizować specjalizację z poradnictwa dietetycznego lub cateringu. Ukończenie studiów I stopnia na Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu jest równoznaczne z osiągnięciem kwalifikacji PRK na poziomie VI.

Studia na kierunku Dietetyka, pozwolą na podjęcie pracy dietetyka i innych pokrewnych zawodów. Studenci w toku studiów poznają sposoby zapobiegania chorobom cywilizacyjnym oraz jak planować jadłospisy dla osób chorych, zarówno jak i dla zdrowych. Zdobyta wiedza pozwoli również na prowadzenie edukacji z zakresu racjonalnego odżywiania.

Przedmioty, z jakimi mogą się zmierzyć studenci Dietetyki to m.in. suplementacja pokarmowa, żywienie człowieka, dietetyka pediatryczna, żywienie osób w podeszłym wieku, farmakologia i farmakoterapia, toksykologia i bezpieczeństwo żywności, konserwanty i barwniki w żywności, język obcy oraz interakcja leków z żywnością.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w poradniach dietetycznych, szpitalach dziecięcych, szpitalach dla dorosłych, DPS-ach, klubach sportowych, salonach Wellness i SPA, a także w poradniach chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych. Absolwenci mogą także prowadzić własną praktykę.

Dowiedz się więcej

 

2. Dolnośląska Szkoła Wyższa

Studia medyczne na kierunku Dietetyka z promocją zdrowia na Dolnośląskiej Szkole Wyższej realizowane są w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia kończące się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybach:

  • stacjonarne
  • niestacjonarne

Kierunek studiów Dietetyka z promocją zdrowia, przeznaczony jest dla osób, które interesują się tematem zdrowego odżywiania, zdrowym trybem życia oraz tematami okołomedycznymi. Studiując na Dolnośląskiej Szkole Wyższej, możesz wybrać jedną z oferowanych specjalności, są to: dietetyka wieku dojrzałego, dietetyka wieku dziecięcego, dietetyka w sporcie i rekreacji oraz psychodietetyka i doradztwo zdrowego stylu życia.

Studia na kierunku Dietetyka we Wrocławiu to doskonała propozycja, dla wszystkich osób, które chcą w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym dowiedzieć się o optymalizacji zdrowia, leczeniu różnych dolegliwości i schorzeń, których przyczyną jest zła dieta. Studenci w toku studiów dowiedzą się również jak diagnozować stan diety swoich pacjentów oraz jak prowadzić własne poradnictwo dietetyczne.

Przedmioty, z jakimi możesz się zmierzyć, studiując Dietetykę z promocją zdrowia, zależą od wybranej specjalności, jednak są to m.in. suplementy diety w sporcie, trening personalny w żywieniu, podstawy geriatrii, neurobiologia starzenia, zasady żywienia osób starszych, profilaktyka chorób cywilizacyjnych, podstawy pediatrii, pedagogika zdrowia, psychologia rozwojowa oraz język obcy.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako dietetyk, doradca w placówkach oświatowo-wychowawczych, specjalista w placówkach ochrony zdrowia takich jak sanatoria, domy pomocy społecznej i poradnie dietetyczne lub jako właściciel gabinetu dietetycznego.

Dowiedz się więcej

 

3. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Dietetykę możesz również studiować na kierunku Turystyka i rekreacja na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Turystyka i rekreacja realizowana jest w systemie dwustopniowym – są to trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2022/2023 studia możesz podjąć w trybach:

  • stacjonarne
  • niestacjonarne

Decydując się na studia na kierunku Turystyka i rekreacja na Wyższej Szkole Bankowej możesz wybrać jedną ze specjalności: dietetyka i turystyka zdrowotna, hotelarstwo i gastronomia, turystyka międzynarodowa oraz trener personalny.

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja o specjalności dietetyka i turystyka zdrowotna, to świetna propozycja dla każdego, kto chciałby zaznajomić się z zabiegami wykonywanymi w salonach SPA i wellness, promowaniem zdrowego stylu życia oraz jaki wpływ na organizm mają suplementy i jak powinny być stosowane przez sportowców i każdą osobę, która jest aktywna fizycznie. W czasie studiów studenci dowiedzą się jak otworzyć i pokierować własnym ośrodkiem odnowy biologicznej oraz poznają najnowsze trendy w zakresie poprawy urody, zdrowia i kondycji.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Turystyki i rekreacji o specjalności dietetyka i turystyka to m.in. socjologia, prawo w turystyce i rekreacji, podstawy komunikacji społecznej, język obcy, ekonomia, BHP, formy aktywności turystyczno-rekreacyjnej, podstawy dietetyki oraz usługi SPA i wellness.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako menedżer w ośrodku SPA i wellness, specjalista do spraw kreowania produktów turystyki zdrowotnej, instruktor stref fitness i wellness, promotor zdrowia, doradca do spraw zdrowego żywienia oraz jako przedsiębiorca świadczący usługi takie jak anty-aging.

Dowiedz się więcej

Sprawdź

Kierunki studiów we Wrocławiu

​Studia medyczne we Wrocławiu

WSZYSTKO O KIERUNKU DIETETYKA - WROCŁAW

Komentarze (0)