Dietetyka - Wrocław

Dietetyka - Wrocław

Dietetyka - Wrocław

Studia we Wrocławiu

na kierunku dietetyka

Odkryj kierunek dietetyka we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Dietetyka studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku dietetyka we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Medyczny mi. Piastów Śląskich we Wrocławiu oferuje 80 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej.

 

Studenci kierunku dietetyka we Wrocławiu rozwiną wszechstronną wiedzę biologiczną, chemiczną, medyczną oraz psychologiczną. Ponadto nauczą się diagnozowania chorób dieto zależnych oraz wdrażania odpowiedniej terapii, przy pomocy lekarzy różnych specjalizacji. Dowiedzą się także, w jaki sposób układać zbilansowane jadłospisy, dopasowane do potrzeb i preferencji pacjentów. W ramach kształcenia rozwiną zdolności z zakresu promocji zdrowego trybu życia i żywienia.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w poradniach dietetycznych, klubach sportowych, ośrodkach spa i wellness, ośrodkach odnowy biologicznej, instytutach naukowo-badawczych, klinikach medycyny estetycznej, firmach cateringowych czy w zakładach żywienia zbiorowego.

 

czytaj dalej wszystko o Dietetyka - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek dietetyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie dietetyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Dietetyka z promocją zdrowia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku dietetyka z promocją zdrowia

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Jednostka prowadząca

Turystyka i rekreacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Dietetyka we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku dietetyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • język polski

 

Osoby, które poważnie myślą o rozpoczęciu studiów na kierunku dietetyka, muszą bardzo dobrze przygotować się do egzaminu dojrzałości. To jeden z tych kierunków studiów, znajdujący się w kręgu zainteresowań wielu absolwentów szkół średnich, jednak szansę na dostanie się na dietetykę mają jedynie najlepsi.
Z racji tego, że są to studia medyczne, to już na poziomie rekrutacji musisz zaprezentować wiedzę z przedmiotów takich jak: biologia, chemia, czy j. polski. Egzaminy z tych przedmiotów nigdy nie należą do najłatwiejszych, a by znaleźć się na liście osób przyjętych, musisz zdawać je na poziomie rozszerzonym, zatem swoje przygotowania do matury rozpocznij już dziś!
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dietetyka w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

DIETETYKA WROCŁAW STUDIA I STOPNIA

DIETETYKA WROCŁAW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

DIETETYKA WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

DIETETYKA WROCŁAW STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku dietetyka we Wrocławiu?

 

 

 

 

Dieta śródziemnomorska, ketogeniczna, wegańska czy kopenhaska – ile osób, tyle diet. Każdy, kto choć raz był na diecie wie, że wiążą się one z wyrzeczeniami, utratą ulubionych produktów i liczeniem kalorii. Tylko czy zawsze tak jest? Jak zrobić, żeby dieta przynosiła efekty, a do tego smakowała i była pełna wartości odżywczych? Co zrobić, by dieta stała się stylem życia?

Z pomocą przychodzą nam dietetycy! Grono wyspecjalizowanych trenerów, może pomóc swoim podopiecznym w sposób mądry i rozważny. Smaczny i przynoszący efekty. Co zrobić, by zostać dietetykiem? W dzisiejszych czasach jest wielu dietetyków-samozwańców – influencerów, prowadzących blogi, vlogi lub kanały na popularnych mediach społecznościowych. Niestety, nie każdy z nich ma odpowiednią wiedzę i umiejętności, by w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, pomagać swoim klientom.

Co więcej, takie osoby mogą wyrządzić ludziom więcej szkody niż pożytku – nieodpowiednim bilansem diety mogą pogorszyć ich wygląd i samopoczucie. Jak nauczyć się być dobrym dietetykiem-specjalistą? Naprzeciw dzisiejszym potrzebom wychodzą wrocławskie uczelnie. Studiując dietetykę, młody człowiek może dowiedzieć się, jak w sposób odpowiedzialny, pomagać osobom z zaburzeniami odżywiania.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Student dietetyki dowie się jaka jest budowa anatomiczna człowieka, jakie procesy zachodzą w organizmie oraz na jakie płaszczyzny oddziałuje dobrze zbilansowana dieta. Ponadto, pozna jak działa metabolizm, i z czego dokładnie się składa. Student będzie wiedział, jakie mogą być choroby związane z zaburzeniami odżywiania, oraz co może być tego podłożem.

W trakcie zdobywania wiedzy, młody człowiek dowie się jak w sposób rzetelny ocenić stan odżywienia organizmu człowieka, stosując odpowiednie testy i metody działania. Zbada także, jak na zaburzenia wynikające z nieodpowiedniego odżywiania wpływa otoczenie człowieka oraz miejsce, w którym się znajduje (w wymiarze fizycznym i psychicznym). Na zajęciach z dietetyki, student pozna też zasady udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej.

 

Umiejętności

Czego można się nauczyć? Po pierwsze: jak zidentyfikować problem. Stosując wiedzę z zakresu dietetyki, student nauczy się stosować poznane dotąd narzędzia, w celu zlokalizowania problemu i udzielenia niezbędnej pomocy. Ponadto, studia te umożliwią mu poznanie komunikacji, ważnej dla określania potrzeb zdrowotnych pacjentów, oraz ich oczekiwań w stosunku do służby zdrowia.

Absolwent tego kierunku będzie wiedział, czym są zachowania antyzdrowotne, oraz zareaguje na nie, w imię dobra pacjenta. Dowie się, jakie podjąć działania w zakresie profilaktyki i opieki zdrowotnej, rozpozna także stany zagrożenia życia. Studia, przyniosą mu umiejętność oceny stanu odżywiania pacjenta, identyfikacji błędów i zaniedbań w zakresie zdrowego stylu życia. Student dietetyki nauczy się komunikować z pacjentem.

 

Kompetencje społeczne

Absolwent dietetyki, po zakończeniu studiów będzie rozumiał potrzebę doskonalenia i uczenia się przez całe życie, oraz będzie miał potrzebę rozwoju osobistego oraz naukowego. Wie, czym jest praca w grupie. Ma świadomość własnych mocnych stron oraz ograniczeń.

Student, będzie promował zdrowy styl życia oraz go propagował. Dowie się, czym jest praca w zespole oraz co zrobić, by w sposób najlepszy kierować zespołem specjalistów. By pomóc swoim podopiecznym, zdobędzie niezbędną wiedzę, by potrafić rozwiązywać problemy dotyczące odżywiania.

 

Program studiów i przedmioty

Wrocławskie uczelnie wyższe tak opracowały swoje programy, by każdy absolwent tego kierunku mógł zostać profesjonalnym specjalistą w dziedzinie odżywiania i dietetyki. Po studiach, absolwenci nie powinni mieć problemu ze znalezieniem pracy w tej dziedzinie. Szczególnie, że kierunek ten jest coraz bardziej popularny, a zapotrzebowanie na dobrych dietetyków wciąż rośnie.

Przedmioty, których uczyć się będzie każdy student dietetyki są tak ułożone, by nabywana wiedza nie przerastała potencjalnego absolwenta, a raczej wynikała z poznanych już wykładów.

Poniżej znajduje się przykładowa lista przedmiotów:

 • Anatomia człowieka
 • Fizjologia człowieka
 • Podstawy żywienia człowieka
 • Historia medycyny
 • Podstawy psychologii
 • Mikrobiologia ogólna i żywności
 • Edukacja żywieniowa
 • Etyka
 • Etnodietetyka
 • Rola rodziny w żywieniu

 

Jaki widać, kierunek ten jest mocno związany ze studiami medycznymi, dlatego ważne jest, by przyszły kandydat na studenta lubił biologię oraz chemię. To na pewno pomoże w osiągnięciu celu – czyli ukończeniu studiów.

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Wciąż rosnąca świadomość społeczna na temat zdrowego stylu życia, determinuje wśród młodych adeptów dietetyki pewne predyspozycje. Widoczny w ostatnich latach odwrót od żywności typu „fast food” ukazuje, że coraz częściej ludzie wybierają to co zdrowe i naturalne.

Przyszły student tego kierunku nie może być obojętny na wszechobecne trendy. Trzeba mieć świadomość, czym jest zbilansowana dieta oraz jakie zagrożenia może wywołać jej brak. Dobrze jest, by kandydat na te studia lubił gotować – poprzez własne doświadczenia kuchenne można poczuć, jak bardzo wpływają na człowieka różne diety – nie zawsze „skrojone na miarę” potrzeb pacjenta. Ważne, by przyszły dietetyk był empatyczny i otwarty – niektóre choroby i zaburzenia odżywiania są trudne w odbiorze dla większości społeczeństwa.

Nie od dziś wszak wiadomo, że otyłość jest chorobą cywilizacyjną, a anoreksja często łączy się z zaburzeniami psychicznymi. Lekarz tej profesji powinien więc być otwarty, musi lubić ludzi oraz potrafić ich słuchać. Co oprócz tego? Zainteresowania związane z biologią i chemią są bardzo wskazane.

Ile trwają studia na kierunku dietetyka we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku dietetyka we Wrocławiu?

Studia na kierunku dietetyka we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

W Polsce obecnie najbardziej popularną formą podziału kształcenia jest rozróżnienie na studia pierwszego oraz drugiego stopnia. Zalicza się do nich także dietetyka. Studenci swoją przygodę z tym kierunkiem rozpoczynają od trzyletniego cyklu nauki. W jego trakcie poznają oni wszystkie podstawowe zagadnienia, które związane są z wykonywaniem zawodu dietetyka. Zakończenie nauki na tym stopniu wiąże się z obroną pracy dyplomowej, a studenci otrzymują dyplom licencjata.

Rozpoczęcie studiów drugiego stopnia jest gwarantem pełnego wykształcenia, które daje wszystkie niezbędne uprawnienia, umożliwiające pracę w zawodzie. Podczas kolejnych dwóch lat nauki studenci znacznie poszerzają swoją wiedzę. Oprócz tego przygotowują się oni do jednego z ważniejszych egzaminów w życiu – do obrony pracy magisterskiej, nad którą pracują podczas całego toku kształcenia na tym stopniu. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, mogą oni z powodzeniem rozwijać swoją karierę zawodową.

Jaka praca po studiach na kierunku dietetyka we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku dietetyka we Wrocławiu?

Jako dietetyk, można znaleźć pracę w wielu zakładach i ośrodkach zdrowia. Otwarte na współpracę są także siłownie i sale fitness, w których to nie tylko można walczyć o idealną sylwetkę poprzez ćwiczenia, ale także poprzez wiedzę o sobie i swoim żywieniu.

Szanujące się kluby fitness, wśród swojej załogi mają trenerów personalnych i właśnie dietetyków. Holistyczne podejście do zdrowia człowieka wyznacza dzisiejsze trendy w odniesieniu do troski i opieki nad pacjentem – leczyć należy nie tylko ciało, ale także umysł. Zarobki na stanowisku dietetyka wahają się, w zależności od placówki i miasta, w którym absolwent tego kierunku chciałby ubiegać się o pracę – średnio jest to około 3000 zł brutto.

Możliwości zatrudnienia po kierunku dietetyka

Dietetyk może znaleźć zatrudnienie w wielu placówkach – szpitalach i klinikach, instytucjach ochrony zdrowia czy w zakładach żywienia zbiorowego. Dobry specjalista znajdzie także pracę w przedszkolach i szkołach, a także w ośrodkach sportowych i klubach fitness. Coraz częściej dietetycy zatrudniani są w firmach cateringowych, tworząc zbilansowane posiłki, a nawet całe menu dla swoich klientów.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku dietetyka:

 • Dietetyk
 • Asystent dietetyka
 • Trener

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Dietetyka?

Dietetyka cieszy się niezwykłą popularnością, a zapotrzebowanie na dietetyków wciąż rośnie. Jednymi z najczęściej wybieranych zawodów przez absolwentów Dietetyki są m.in. dietetyk, specjalista ds. ochrony zdrowia, konsultant dietetyczny oraz trener. Jakie obowiązki do nich należą i ile miesięcznie zarabiają?

 

Dietetyk

Odpowiada za planowanie i przeprowadzanie programów zdrowego żywienia dla osób zdrowych, chorych, a także sportowców. Zajmuje się konsultacjami, udzielaniem porad i wskazówek w zakresie żywienia, badaniem produktów żywnościowych, opracowywaniem menu i przepisów posiłków dostosowywanych indywidualnie do danych osób. Organizuje także szkolenia i warsztaty. Mediana zarobków dietetyka to 3210 zł brutto miesięcznie.

 

Konsultant dietetyczny

Zajmuje się przygotowywaniem odpowiedniej diety dla swojego klienta lub pacjenta, która jest przystosowana do jego indywidualnych potrzeb. Mediana zarobków to 3380 zł brutto miesięcznie.

 

Specjalista do spraw ochrony zdrowia

Odpowiada za poprawę diety swoich pacjentów lub klientów i pomaga im zwiększyć kontrolę nad ich zdrowiem. Mediana zarobków specjalisty do spraw ochrony zdrowia wynosi 2600 zł brutto miesięcznie.

 

Trener

Do jego obowiązków należy kontrola i ocena postępów zawodnika oraz opracowywanie metod treningowych. Mediana zarobków trenera wynosi około 4070 zł brutto miesięcznie.

*Źródło wynagrodzenia.pl (sierpień 2021)

 

Musisz pamiętać, że podane kwoty mogą się znacznie różnić pomiędzy sobą, na co wpływa wiele czynników. Zróżnicowanie w stawkach uzależnione jest od wykształcenia, ukończonych dodatkowych kursów i szkoleń, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków obcych, wielkości firmy, a nawet miejsca pracy – wynagrodzenia na danym stanowisku mogą się różnić pomiędzy danymi województwami lub miastami.

Gdzie studiować na kierunku dietetyka we Wrocławiu?

 

Dietetyka studia we Wrocławiu - uczelnie:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Kierunek studiów Dietetyka na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu odbywa się na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie dwuletnie studia II stopnia kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 •  stacjonarne (studia bezpłatne, limit miejsc: 80 osób)

Studia na kierunku Dietetyka przeznaczone są dla osób, które interesują się anatomią i fizjologią człowieka, promowaniem zdrowego trybu życia, a także przedmiotami ścisłymi, takimi jak biologia i chemia.

Kierunek studiów Dietetyka, jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą poświęcić swoje życie zawodowe promowaniu zdrowego trybu życia. Studenci w czasie zajęć poznają anatomię i fizjologię człowieka oraz procesy jakie zachodzą w ludzkim organizmie. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom podjąć pracę w zawodach propagujących zdrowe odżywianie.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Dietetyki na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu to m.in. fizjologia człowieka, kliniczny zarys chorób, anatomia, genetyka, psychologia, anatomia, dietetyka oraz język obcy.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w klubach sportowych, klubach fitness, klinikach medycyny estetycznej, sklepach ze zdrową żywnością i suplementami diety, salonach SPA, gastronomii, instytucjach naukowo-badawczych, poradniach, szpitalach, a także mogą poprowadzić własną praktykę.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczelnie niepubliczne (prywatne)

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu

Kierunek studiów Dietetyka na Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu realizowany jest w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Studia na kierunku Dietetyka przeznaczone są dla osób, które interesują się wpływem żywności na życie i zdrowie człowieka, sportem, a także biologią i chemią. Na studiach II stopnia można zrealizować specjalizację z poradnictwa dietetycznego lub cateringu. Ukończenie studiów I stopnia na Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu jest równoznaczne z osiągnięciem kwalifikacji PRK na poziomie VI.

Studia na kierunku Dietetyka, pozwolą na podjęcie pracy dietetyka i innych pokrewnych zawodów. Studenci w toku studiów poznają sposoby zapobiegania chorobom cywilizacyjnym oraz jak planować jadłospisy dla osób chorych, zarówno jak i dla zdrowych. Zdobyta wiedza pozwoli również na prowadzenie edukacji z zakresu racjonalnego odżywiania.

Przedmioty, z jakimi mogą się zmierzyć studenci Dietetyki to m.in. suplementacja pokarmowa, żywienie człowieka, dietetyka pediatryczna, żywienie osób w podeszłym wieku, farmakologia i farmakoterapia, toksykologia i bezpieczeństwo żywności, konserwanty i barwniki w żywności, język obcy oraz interakcja leków z żywnością.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w poradniach dietetycznych, szpitalach dziecięcych, szpitalach dla dorosłych, DPS-ach, klubach sportowych, salonach Wellness i SPA, a także w poradniach chorób układu pokarmowego i chorób metabolicznych. Absolwenci mogą także prowadzić własną praktykę.

Dowiedz się więcej

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Studia na kierunku Dietetyka z promocją zdrowia na Dolnośląskiej Szkole Wyższej realizowane są w systemie jednostopniowym – są to trzyletnie studia I stopnia kończące się tytułem licencjata.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Kierunek studiów Dietetyka z promocją zdrowia, przeznaczony jest dla osób, które interesują się tematem zdrowego odżywiania, zdrowym trybem życia oraz tematami okołomedycznymi. Studiując na Dolnośląskiej Szkole Wyższej, możesz wybrać jedną z oferowanych specjalności, są to: dietetyka wieku dojrzałego, dietetyka wieku dziecięcego, dietetyka w sporcie i rekreacji oraz psychodietetyka i doradztwo zdrowego stylu życia.

Studia na kierunku Dietetyka to doskonała propozycja, dla wszystkich osób, które chcą w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym dowiedzieć się o optymalizacji zdrowia, leczeniu różnych dolegliwości i schorzeń, których przyczyną jest zła dieta. Studenci w toku studiów dowiedzą się również jak diagnozować stan diety swoich pacjentów oraz jak prowadzić własne poradnictwo dietetyczne.

Przedmioty, z jakimi możesz się zmierzyć, studiując Dietetykę z promocją zdrowia, zależą od wybranej specjalności, jednak są to m.in. suplementy diety w sporcie, trening personalny w żywieniu, podstawy geriatrii, neurobiologia starzenia, zasady żywienia osób starszych, profilaktyka chorób cywilizacyjnych, podstawy pediatrii, pedagogika zdrowia, psychologia rozwojowa oraz język obcy.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako dietetyk, doradca w placówkach oświatowo-wychowawczych, specjalista w placówkach ochrony zdrowia takich jak sanatoria, domy pomocy społecznej i poradnie dietetyczne lub jako właściciel gabinetu dietetycznego.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Dietetykę możesz również studiować na kierunku Turystyka i rekreacja na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Turystyka i rekreacja realizowana jest w systemie dwustopniowym – są to trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Decydując się na studia na kierunku Turystyka i rekreacja na Wyższej Szkole Bankowej możesz wybrać jedną ze specjalności: dietetyka i turystyka zdrowotna, hotelarstwo i gastronomia, turystyka międzynarodowa oraz trener personalny.

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja o specjalności dietetyka i turystyka zdrowotna, to świetna propozycja dla każdego, kto chciałby zaznajomić się z zabiegami wykonywanymi w salonach SPA i wellness, promowaniem zdrowego stylu życia oraz jaki wpływ na organizm mają suplementy i jak powinny być stosowane przez sportowców i każdą osobę, która jest aktywna fizycznie. W czasie studiów studenci dowiedzą się jak otworzyć i pokierować własnym ośrodkiem odnowy biologicznej oraz poznają najnowsze trendy w zakresie poprawy urody, zdrowia i kondycji.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Turystyki i rekreacji o specjalności dietetyka i turystyka to m.in. socjologia, prawo w turystyce i rekreacji, podstawy komunikacji społecznej, język obcy, ekonomia, BHP, formy aktywności turystyczno-rekreacyjnej, podstawy dietetyki oraz usługi SPA i wellness.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. jako menedżer w ośrodku SPA i wellness, specjalista do spraw kreowania produktów turystyki zdrowotnej, instruktor stref fitness i wellness, promotor zdrowia, doradca do spraw zdrowego żywienia oraz jako przedsiębiorca świadczący usługi takie jak anty-aging.

Dowiedz się więcej

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek dietetyka we Wrocławiu?

Przed rekrutacją, przyszły student dietetyki powinien sprawdzić, jakie przedmioty ze świadectwa maturalnego będą liczyć się na wybranej przez niego uczelni. Wrocławskie szkoły wyższe mają raczej podobne wymagania – pod uwagę są brane głownie dwa przedmioty – chemia i biologia (jak na większości studiów medycznych). Równie ważne są kolejne dwa – matematyka i fizyka.

Jeśli jest się laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej, można trafić na listę studentów poza kolejnością. Wszystko zależy od ambicji kandydata. Dobrze jest także sprawdzić, jakie są terminy składania dokumentów na danej uczelni. Należy dostarczyć je, we wskazanym przez uczelnię czasie – w przeciwnym razie można zostać skreślonym z listy studentów. Trzeba też uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji na większości uczelni wyższych wygląda podobnie – najpierw należy wypełnić formularz kandydata na stronie internetowej. Następnie, uiścić opłatę rekrutacyjną. Po wstępnym przyjęciu na studia, trzeba dostarczyć resztę dokumentów, w podanym przez szkołę wyższą terminie. Uwaga – niedostarczenie ich w czasie wskazanym przez placówkę, skutkuje skreśleniem z listy studentów.

 

Wymagane dokumenty

W większości wrocławskich szkołach wyższych, obowiązuje podobny zestaw dokumentów do dostarczenia, a są to:

 • oryginał świadectwa maturalnego,
 • podpisane podanie o przyjęcie na studia,
 • formularz osobowy,
 • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

Należy jednak, przed przystąpieniem do rekrutacji dokładnie sprawdzić, jakie dokumenty są wymagane.

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

DIETETYKA - ważne informacje

dietetyka studia

dietetyka studia online

studia medyczne we Wrocławiu

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku dietetyka we Wrocławiu?

Studia na kierunku dietetyka muszą się wiązać przede wszystkim z pasją. To ona zapewnia poczucie satysfakcji.

Michalina, studentka dietetyki we Wrocławiu, mówi:

Od zawsze uwielbiałam gotować i zaskakiwać rodzinę oraz przyjaciół słodkimi wypiekami, które oprócz tego, że pyszne są przede wszystkim zdrowe i wartościowe. Pomyślałam, że mogłabym swoją pasję przekuć w zawód. Studia na kierunku dietetyka były świetnym wyborem, spełniają wszystkie moje oczekiwania!

Kierunki medyczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W MIEŚCIE WROCŁAWIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK DIETETYKA

Komentarze (0)