Dietetyka - Wrocław

Dietetyka - Wrocław

Studia na kierunku dietetyka w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Dietetyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku dietetyka

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie dietetyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Dietetyka i promocja zdrowia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku dietetyka i promocja zdrowia

08.11.2023

Dietetyka studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Dietetyka we Wrocławiu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 3 różne specjalności. Studia można podjąć na 3 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na dietetyce we Wrocławiu w 2023 r. zaczynają się od 6300 zł za pierwszy rok studiów.

Dietetyka - Wrocław
Studia na kierunku dietetyka w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Dietetyka to kierunek studiów, która umożliwia zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu fizjologii i procesów zachodzących w organizmie. W trakcie nauki student będzie poznawał normy i zasady planowania żywienia. Program studiów oferuje zajęcia m.in.: z etnodietetyki, zdrowia publicznego, psychologii czy mikrobiologii. Absolwenci studiów posiadają umiejętności niezbędne m.in. do tworzenia planów żywieniowych.

Dietetyk to zawód, którego popularność stale rośnie. Po ukończeniu tego kierunku studiów można pracować jako trener bądź dietetyk na siłowniach i w klubach fitness. Ponadto dietetyk może znaleźć zatrudnienie w poradniach dietetycznych, szpitalach oraz instytucjach naukowo-badawczych. Dietetycy potrzebni są także w firmach z branży cateringowej, gdzie niezbędna jest wiedza na temat tego, jak powinna wyglądać zbilansowana dieta. 
 

Uczelnie

We Wrocławiu dietetykę możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Wydział Nauk o Zdrowiu UMW) oraz 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Uniwersytecie Dolnośląskim DSW, Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu, Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku dietetyka w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, język polski. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku dietetyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena na kierunku dietetyka wynosi około 6300 zł za pierwszy rok studiów.Wykaz opłat za studia na kierunku dietetyce we Wrocławiu >

 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Dietetyka we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku dietetyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, język polski.

Osoby, które poważnie myślą o rozpoczęciu studiów na kierunku dietetyka, muszą bardzo dobrze przygotować się do egzaminu dojrzałości. To jeden z tych kierunków studiów, znajdujący się w kręgu zainteresowań wielu absolwentów szkół średnich, jednak szansę na dostanie się na dietetykę mają jedynie najlepsi.
Z racji tego, że są to studia medyczne, to już na poziomie rekrutacji musisz zaprezentować wiedzę z przedmiotów takich jak: biologia, chemia, czy j. polski. Egzaminy z tych przedmiotów nigdy nie należą do najłatwiejszych, a by znaleźć się na liście osób przyjętych, musisz zdawać je na poziomie rozszerzonym, zatem swoje przygotowania do matury rozpocznij już dziś!
 

Dietetyka Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek dietetyka w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu brane są pod uwagę wyniki z biologi albo chemii. Ponadto kandydaci na ten kierunek studiów mogą również wśród przedmiotów maturalnych uwzględnić język polski. dowiedz się więcej

 

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dietetyka w mieście Wrocławiu

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować dietetykę we Wrocławiu

Dietetykę we Wrocławiu można studiować na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, na jednej niepublicznej: Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu oraz jako specjalność w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW.

Gdzie studiować dietetykę bezpłatnie we Wrocławiu

Dietetykę we Wrocławiu można studiować bezpłatnie tylko w formie stacjonarnej na: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Podstawą rekrutacji na uczelnie publiczne jest konkurs świadectw. 

Gdzie studiować dietetykę niestacjonarnie we Wrocławiu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku dietetyka we Wrocławiu można podjąć na Uniwersytecie WSB Merito we Wrocławiu i jako specjalność na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW.

Ile kosztują studia niestacjonarne na dietetyce we Wrocławiu

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. Ceny za semestr na kierunku dietetyka we Wrocławiu wynoszą około 6300 zł. 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Studia niestacjonarne, które oferowane są przez wrocławskie uczelnie publiczne i niepubliczne są płatne. Wyjątkiem są jedynie studnia stacjonarne na uczelniach publicznych. 

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Studenci kierunku dietetyka we Wrocławiu rozwiną wszechstronną wiedzę biologiczną, chemiczną, medyczną oraz psychologiczną. Ponadto nauczą się diagnozowania chorób dieto zależnych oraz wdrażania odpowiedniej terapii, przy pomocy lekarzy różnych specjalizacji. Dowiedzą się także, w jaki sposób układać zbilansowane jadłospisy, dopasowane do potrzeb i preferencji pacjentów. W ramach kształcenia rozwiną zdolności z zakresu promocji zdrowego trybu życia i żywienia.
 

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie w poradniach dietetycznych, klubach sportowych, ośrodkach spa i wellness, ośrodkach odnowy biologicznej, instytutach naukowo-badawczych, klinikach medycyny estetycznej, firmach cateringowych czy w zakładach żywienia zbiorowego.
 

Program studiów i przedmioty

Wrocławskie uczelnie wyższe tak opracowały swoje programy, by każdy absolwent tego kierunku mógł zostać profesjonalnym specjalistą w dziedzinie odżywiania i dietetyki. Po studiach, absolwenci nie powinni mieć problemu ze znalezieniem pracy w tej dziedzinie. Szczególnie, że kierunek ten jest coraz bardziej popularny, a zapotrzebowanie na dobrych dietetyków wciąż rośnie.

Przedmioty, których uczyć się będzie każdy student dietetyki są tak ułożone, by nabywana wiedza nie przerastała potencjalnego absolwenta, a raczej wynikała z poznanych już wykładów.

Poniżej znajduje się przykładowa lista przedmiotów:

 • Anatomia człowieka
 • Fizjologia człowieka
 • Podstawy żywienia człowieka
 • Historia medycyny
 • Podstawy psychologii
 • Mikrobiologia ogólna i żywności
 • Edukacja żywieniowa
 • Etyka
 • Etnodietetyka
 • Rola rodziny w żywieniu
 • Alergie i nietolerancje pokarmowe
 • Analiza i ocena jakości żywności
 • Biochemia ogólna i żywności
 • Zdrowie publiczne
 • Technologia żywności i potraw

Jaki widać, kierunek ten jest mocno związany ze studiami medycznymi, dlatego ważne jest, by przyszły kandydat na studenta lubił biologię oraz chemię. To na pewno pomoże w osiągnięciu celu – czyli ukończeniu studiów.


Ogólne cele kształcenia

Studenci dietetyki rozwijają kompetencje niezbędne do prowadzenia działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Dietetycy kształceni są do pracy w obszarach związanych m.in. z: oceną stanu odżywienia ludności, kontrolą i produkcją żywności, zapobieganiem chorobom żywieniowo-zależnym czy planowaniem racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności. Wyspecjalizowani dietetycy mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.: placówki sportowe, zakłady cateringowe, szpitale, kliniki czy poradnie żywieniowe i dietetyczne.

Dietetycy przygotowani są zarówno do pracy badawczej, jak i doradczej. Studenci zdobywają także podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorstwa, marketingu i zarządzania. Przyszli dietetycy poznają w trakcie zajęć m.in. sposoby oceny stanu odżywienia ludności oraz zasady racjonalnego żywienia. Dietetyka pozwalaj studentom wykształcenie zdolności służących np. zapobieganiu chorobom dieto-zależnym, promocji zdrowia i urody, a także produkcji lub oceny jakości żywności. Studenci dietetyki w trakcie studiów dowiadują się, jak odżywianie wpływa na zdrowie, urodę, wigor i kondycję psychiczną człowieka.

Kompetencje absolwentów dietetyki pozwalają specjalistom tej dziedziny m.in. prowadzić badania, oceniać jakość żywności, prowadzić działania doradcze w zakresie żywienia czy planowania programów żywienia dla indywidualnych klientów oraz grup. Doświadczeni dietetycy mają szansę rozpocząć własną działalność gospodarczą – specjaliści tej dziedziny mogą otworzyć prywatny gabinet dietetyczny lub poradnię. Wiedza dietetyków ceniona jest również w mediach.

 

Gdzie studiować na kierunku dietetyka we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu, jako specjalność w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz jako specjalność w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Medyczny mi. Piastów Śląskich we Wrocławiu oferuje 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelni niepublicznej.

Kierunek dietetyka - uczelnie we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

Limity miejsc

O zakwalifikowaniu kandydatów na wybrane studia decyduje postępowanie kwalifikacyjne, na podstawie którego tworzona jest lista rankingowa. Uczelnie przyjmują kandydatów, którzy zdobyli odpowiednią liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym.

Limity miejsc na kierunku dietetyka we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: 100

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Bezpłatne studia można podjąć tylko w trybie stacjonarnym w uczelni publicznej. Niestacjonarna nauka oraz nauka w prywatnych szkołach wyższych jest z kolei płatna.

Dietetyka we Wrocławiu - ceny 2023

 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu - od 6300 zł
   

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Listy rankingowe na poszczególne kierunki studiów oraz wyniki postępowania kwalifikacyjnego publikowane są przez uczelnie w indywidualnie ustalonym terminie – informacje na temat wyników rekrutacji umieszczane są w prywatnych profilach kandydatów w systemie IRK lub ERK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 14.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci na studia, którzy pomyślnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne, mogą dostarczyć dokumenty rekrutacyjne osobiście, bezpośrednio do siedziby uczelni. Niektóre szkoły wyższe dopuszczają także formę pośrednią – dokumenty można czasem przekazać za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które zdobyły odpowiednią liczbę punktów w procesie rekrutacyjnym, powinny dopełnić wszelkich formalności, by móc rozpocząć studia. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać do wybranej uczelni w określonym przez daną szkołę wyższą terminie. Należy pamiętać o tym, żeby zestaw dokumentów był kompletny! Spóźnienie lub dostarczenie niepełnej dokumentacji może skutkować skreśleniem kandydata z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – od 17.07.2023 do 19.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Dietetyce?

Do studiowania Dietetyki przyciągają nie tylko widoczne zmiany, zachodzące w społeczeństwie i odnoszące się do sposobów odżywiania i prowadzenia zdrowego stylu życia. Do studiowania tego kierunku przyciąga także możliwość prowadzenia własnej praktyki zawodowej. Naturalnie, nie jest to jedyna droga, jaką podążają absolwenci, bowiem osoby posiadające dyplom ukończenia studiów spotkać możemy między innymi w: klubach sportowych, klinikach medycyny estetycznej, organizacjach konsumenckich, czy instytutach naukowo- badawczych. A jak prezentują się zarobki absolwentów Dietetyki?

Średnie zarobki absolwentów Dietetyki w 2023 roku:

 • dietetyk prowadzący prywatny gabinet – 2500 - 5000 złotych
 • dietetyk w szpitalu – 3600 złotych
 • dietetyk w poradni – 3200 złotych

 

Czy warto iść na Dietetykę?

Osoby zastanawiające się nad wyborem Dietetyki mogą być przekonane o tym, że wybierają kierunek, którego popularność rośnie z każdym rokiem. Coraz większe zainteresowanie kształceniem to efekt zmian, jakie zachodzą w społeczeństwie, i które dotyczą zwracania większej uwagi na sposób odżywania, aktywność fizyczną oraz to, co znajduje się w kupowanych produktach spożywczych.

 

Gdzie warto studiować Dietetykę?

Kandydaci na studia we Wrocławiu mogą podjąć naukę albo w uczelni publicznej albo uczelni niepublicznej. Uczelnie publiczne wyróżniają się tym, że kształcenie w trybie stacjonarnym jest bezpłatne.

Dietetyka studia – uczelnie publiczne (państwowe) we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich

Wybierając uczelnię niepubliczną warto podkreślić, że każda oferowana forma kształcenia jest odpłatna. Należy także zaznaczyć, że studenci uczelni publicznej oraz studenci uczelni niepublicznej zdobywają identyczną wiedzę oraz rozwijają podobne umiejętności.

Dietetyka studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) we Wrocławiu:

 • Uniwersytet WSB Merito

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek dietetyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku dietetyka we Wrocławiu?

Studia na kierunku dietetyka muszą się wiązać przede wszystkim z pasją. To ona zapewnia poczucie satysfakcji.

Michalina, studentka dietetyki we Wrocławiu, mówi:

Od zawsze uwielbiałam gotować i zaskakiwać rodzinę oraz przyjaciół słodkimi wypiekami, które oprócz tego, że pyszne są przede wszystkim zdrowe i wartościowe. Pomyślałam, że mogłabym swoją pasję przekuć w zawód. Studia na kierunku dietetyka były świetnym wyborem, spełniają wszystkie moje oczekiwania!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Wrocław studia i stopnia

Dietetyka Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Wrocław studia stacjonarne

Dietetyka Wrocław studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dietetyka w Mieście wrocławiu

Studia I stopnia

Popularne kierunki medyczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Pozostałe uczelnie w mieście Wrocławiu na których jest kierunek DIETETYKA

komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia