Logistyka w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Logistyka w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Logistyka w Warszawie – uczelnie publiczne

Studia w Warszawie na kierunku logistyka można podjąć na 5 uczelniach publicznych: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (Wydział Zarządzania i Dowodzenia), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Ekonomiczny), Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania; Wydział Inżynierii Mechanicznej), Uniwersytet Warszawski (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii), Politechnika Warszawska (Wydział Transportu). Studia stacjonarne są bezpłatne, z kolei studnia niestacjonarne są płatne.

Logistyka studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Warszawie

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Politechnika Warszawska

 

1. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie (Wydział Zarządzania i Dowodzenia)

Kierunek studiów Logistyka będący propozycją Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie jest realizowany w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne) 
 • niestacjonarne 

Logistyka jest świetną propozycją dla osób, które interesują się zagadnieniami z zakresu zarządzania, logistyki, a także administracji. Ważne jest, aby kandydat na ten kierunek studiów nie miał trudności z przedmiotami ścisłymi, ponieważ to właśnie na takich przedmiotach opiera się ten kierunek studiów. W ofercie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki którym każdy ze studentów może znaleźć coś dla siebie i rozwijać się w interesującej go dziedzinie, są to m.in.:

 • logistyka przedsiębiorstwa,
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych,
 • transport,
 • logistyka wojskowa,
 • rachunek ekonomiczny w logistyce.

Studiując Logistykę w Warszawie, będziesz mieć szansę na zdobycie rozległej wiedzy z zakresu organizacji, zarządzania, a także logistyki. Jako student Akademii Sztuki Wojennej będziesz takie poznawać wybrane zagadnienia z zakresu historii Polski, a także dowiesz się, jak zarządzać podmiotami wojskowymi. W czasie studiów będziesz również mieć okazję do rozwijania się w zakresie wybranej przez ciebie specjalności.

W programie studiów na kierunku Logistyka możemy znaleźć wiele przedmiotów ogólnych jak i specjalizacyjnych. Niektóre z przedmiotów to m.in. logistyka dystrybucyjna, podstawy logistyki, ekonomika transportu, zarządzanie produkcją i łańcuchem dostaw, język obcy, a także ekonomia. W programie przewidziano również godziny przeznaczone na zrealizowanie praktyk zawodowych.

Po ukończeniu studiów na kierunku Logistyka absolwenci mogą podjąć zatrudnienie m.in. w firmach logistycznych, spedycyjnych, podmiotach gospodarczych i wojskowych, administracji, a także w ośrodkach odpowiadających za zarządzanie kryzysowe.  Absolwenci Logistyki mogą pracować m.in. jako logistycy, spedytorzy, a także managerowie do spraw logistyki.

Dowiedz się więcej

 

2. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Ekonomiczny)

Studia na kierunku Logistyka będące propozycją Wydziału Ekonomicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie realizowane są w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc: 150 osób) 
 • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 6800 zł)

Jeśli interesujesz się procesami logistycznymi, a zagadnienia z zakresu finansów i ekonomii wydają ci się być niezwykle ciekawa, to kierunek studiów Logistyka może być właśnie dla ciebie. Dodatkowym atutem każdego z kandydatów na ten kierunek będą zdolności z zakresu nauk ścisłych takich jak np. matematyka, ponieważ to właśnie na niej opiera się ten kierunek studiów.

Decydując się na kierunek studiów Logistyka w Warszawie, zdobędziesz wiele cennych umiejętności m.in. z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, finansów, a także zarządzania przedsiębiorstwem, dostawą lub produkcją. W trakcie studiów będziesz mieć również szansę na rozwijanie swoich umiejętności miękkich, w tym wybranego języka obcego na poziomie B2 ze słownictwem specjalistycznym, co pozwoli ci na swobodną komunikację na arenie międzynarodowej.

Przedmioty, jakie możemy znaleźć w programie studiów to m.in. podstawy ekonomii, podstawy logistyki, zarządzanie produkcją, systemy informatyczne, procesy magazynowania, język obcy, a także mikroekonomię i makroekonomie. W programie możemy również znaleźć godziny, które zostały przeznaczone na praktyki zawodowe, które studenci mogą odbyć w wybranej przez siebie placówce.

Po ukończeniu studiów na kierunku Logistyka jako absolwent możesz znaleźć zatrudnienie m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych, firmach spedycyjno-transportowych, działach logistyki, a także możesz otworzyć własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej

 

3. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania; Wydział Inżynierii Mechanicznej)

Kierunek studiów Logistyka będący propozycją Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie jest realizowany w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyipółletnie studia I stopnia, kończące się tytułem inżyniera, a następnie są to półtoraroczne studia II stopnia, które kończą się tytułem magistra inżyniera.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne, limit miejsc: 80 osób) 
 • niestacjonarne (cena za pierwszy rok studiów wynosi 4800 zł)

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu przebiegu procesów gospodarczych, a przedmioty ścisłe nie stanowią dla ciebie większego wyzwania, to kierunek studiów Logistyka może być właśnie dla ciebie. W ofercie Wojskowej Akademii Technicznej możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki czemu każdy ze studentów ma szansę na rozwinięcie się w zakresie interesującej go dziedziny, są to m.in.:

 • logistyka w motoryzacji,
 • logistyka przedsiębiorstw,
 • logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych.

Wybierając kierunek studiów Logistyka, będziesz mieć szansę na rozwinięcie swoich umiejętności z zakresu m.in. gospodarki, ekonomii i finansów. Jako student będziesz mieć szansę na poznanie procesów logistycznych i dowiesz się, jak np. zarządzać przedsiębiorstwem lub procesami transportowymi. W trakcie studiów będziesz mieć również szansę na rozwijanie się w zakresie wybranej przez ciebie specjalności.

Zajęcia, jakie czekają na studentów kierunku studiów Logistyka, często uzależnione są od wybranej specjalności przez studenta. Niektóre z nich to m.in. matematyka, makroekonomia, mikroekonomia, podstawy logistyki, ekonomika, wybrany język obcy, a także zarządzanie. Program studiów na kierunku Logistyka przewiduje również godziny przeznaczone na praktyki zawodowe, które studenci mogą odbyć w wybranej przez nich firmie.

Absolwenci kierunku studiów Logistyka po ukończeniu studiów mogą podjąć zatrudnienie na takich stanowiskach jak m.in. specjalista do spraw operacji magazynowych, logistyk, spedytor, koordynator łańcucha dostaw, a także specjalista do spraw planowania. Absolwenci Logistyki są również świetnie przygotowani do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

 

4. Uniwersytet Warszawski (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii)

Logistykę możesz również studiować na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach, które jest oferowane przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Logistyka i administrowanie w mediach jest realizowane w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne) 
 • niestacjonarne 

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu nowych mediów, ale także finansów i gospodarki, a w czasie studiów chcesz rozwijać się w tych dziedzinach, to kierunek studiów Logistyka i administrowanie w mediach może być właśnie dla ciebie. W ofercie Uniwersytetu Warszawskiego możemy znaleźć kilka specjalności, dzięki czemu każdy ze studentów może znaleźć coś dla siebie, są to m.in.:

 • logistyka i marketing w mediach,
 • zarządzanie i technologie mediów.

Studiując na kierunku studiów Logistyka i administrowanie w mediach zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu mediów i marketingu, ale także i ekonomii, finansów i co najważniejsze gospodarki i zarządzania, co świetnie przygotuje cię do wykonywania przyszłego zawodu. Jako student dowiesz się również, jak funkcjonują media i jak wykorzystać je m.in. w reklamie.

W programie studiów na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach możemy znaleźć wiele różnych przedmiotów. Niektóre z nich to m.in. matematyka, fizyka, ekonomia, mikroekonomia, statystyka, podstawy logistyki, a także wybrany język obcy na poziomie B2 wraz ze słownictwem specjalistycznym, co umożliwi studentom swobodą komunikację na arenie międzynarodowej. W planie przewidziano również czas na zrealizowanie praktyk zawodowych przez studenta w wybranej przez niego placówce.

Będąc absolwentem kierunku Logistyka i administrowanie w mediach możesz podjąć zatrudnienie m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych, firmach spedycyjnych, firmach transportowych i logistycznych, w działach logistycznych, a także w jednostach projektowych. Jako absolwent będziesz również świetnie przygotowany do poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

 

5. Politechnika Warszawska (Wydział Transportu).

Logistykę możesz również studiować w ramach specjalności na kierunku Transport, który jest oferowany przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. Transport realizowany jest w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyipółletnie studia I stopnia, które kończą się tytułem inżyniera, a następnie są to półtoraroczne studia II stopnia, kończące się tytułem magistra inżyniera.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

 • stacjonarnym (studia bezpłatne) 
 • niestacjonarne

Transport jest ciekawą propozycją dla osób, które interesują się zagadnieniami z zakresu mechaniki, pojazdów, a także kolei. Atutem każdego kandydata na ten kierunek studiów będą umiejętności z zakresu przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka czy fizyka, ponieważ to właśnie na takich przedmiotach opiera się ten kierunek studiów. W ofercie Politechniki Warszawskiej możemy znaleźć wiele specjalności, które zostały przygotowane z myślą o potrzebach i zainteresowaniach studentów, są to m.in.:

 • logistyka i technologia transportu kolejowego,
 • logistyka i technologia transportu samochodowego,
 • logistyka i technologia transportu wewnętrznego i magazynowania,
 • inżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu,
 • inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych,
 • sterowanie ruchem drogowym,
 • sterowanie ruchem kolejowym,
 • sterowanie ruchem lotniczym,
 • telematyka transportu.

Wybierając kierunek studiów Transport o specjalności logistyka, będziesz mieć szansę na zdobycie wiedzy nie tylko z zakresu transportu, maszyn i procesów transportowych, ale także logistyki, zarządzania i ekonomii. Jako student dowiesz się również, jak m.in. zarządzać transportem i łańcuchem dostaw.

Przedmioty, jakie możemy znaleźć w programie studiów Transport o specjalności logistyka, to m.in. podstawy ekonomii, ekonomika transportu, zarządzanie produkcją, logistyka dystrybucji, a także logistyka zaopatrzenia. Część przedmiotów jest również uzależniona od wybranej specjalności przez studenta. W programie przewidziano również lektorat z wybranego języka obcego na poziomie B2 oraz praktyki zawodowe.

Po ukończeniu studiów na kierunku Transport o specjalności logistyka będziesz mógł podjąć zatrudnienie m.in. w przedsiębiorstwach transportu drogowego, jednostkach administracji państwowej, przedsiębiorstwach logistycznych i spedycyjnych, a także w przedsiębiorstwach odpowiadających za obsługę techniczną środków transportu.

Dowiedz się więcej

WSZYSTKO O KIERUNKU LOGISTYKA - WARSZAWA

Komentarze (0)