Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj 

www.rekrutacja.akademia.mil.pl 

Rekrutacja:

e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl  

Studia I i II stopnia:

tel.: 261 813 137, 513 382 871

Studia podyplomowe:

tel.: 261 814 438

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj 

www.rekrutacja.akademia.mil.pl 

Rekrutacja:

e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl  

Studia I i II stopnia:

tel.: 261 813 137, 513 382 871

Studia podyplomowe:

tel.: 261 814 438

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów logistyka

  Zostań studentem Akademii Sztuki Wojennej na kierunku logistyka. 

  ADRESACI 

  Absolwentów szkół średnich, techników logistycznych, absolwentów studiów I i II stopnia chcących związać swoją przyszłość z działalnością logistyczną w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej i pozarządowej, ośrodków zarządzania kryzysowego oraz w sektorze obronnym. 

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

  Absolwent kierunku logistyka w Akademii Sztuki Wojennej, posiada wszechstronne umiejętności praktyczne, swobodnie porusza się w obszarach, które obejmują: analizowanie, planowanie, organizowanie i kontrolowanie działalności przedsiębiorstwa w zakresie przepływów finansowych, przepływów fizycznych surowców, materiałów i wyrobów gotowych, odpadów oraz informacji. Nasi absolwenci mają podstawy wiedzy ekonomicznej i wiedzy na temat funkcjonowania rynków wyrobów i usług, tak więc są przygotowani do podejmowania trafnych decyzji w zakresie działalności logistycznej i gospodarczej.

  Dodatkowym atutem naszych absolwentów jest umiejętność przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw branży TSL (transport, spedycja, logistyka), identyfikacja i rozpoznawanie problemów związanych z działalnością firmy logistycznej na współczesnym rynku pracy. Nasi absolwenci świetnie odnajdują się w: przedsiębiorstwach (transportowych, spedycyjnych, dystrybucyjnych, magazynowych, handlowych), w centrach usług logistycznych, uczelniach, jednostkach (projektowych, badawczo-rozwojowych, doradczych), instytucjach (rządowych i samorządowych), które zajmują się funkcjonowaniem branży TSL. Dodatkowo posiadają oni przygotowanie do pracy na stanowiskach logistycznych w sektorze obronnym i ośrodkach zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli. 

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka przedsiębiorstwa
  • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
  • Logistyka wojskowa
  • Rachunek ekonomiczny w logistyce
  • Transport

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logistyka przedsiębiorstwa
  • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
  • Logistyka wojskowa
  • Rachunek ekonomiczny w logistyce
  • Transport – obsługa celna
  • Transport – przewozy rzeczy/osób

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka przedsiębiorstwa
  • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
  • Logistyka wojskowa
  • Rachunek ekonomiczny w logistyce
  • Transport

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Logistyka przedsiębiorstwa
  • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
  • Logistyka wojskowa
  • Rachunek ekonomiczny w logistyce
  • Transport – obsługa celna
  • Transport – przewozy rzeczy/osób

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOTNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów lotnictwo

  Zostań studentem Akademii Sztuki Wojennej na kierunku lotnictwo. 

  ADRESACI 

  Absolwenci cywilnych i mundurowych szkół średnich oraz absolwenci studiów I stopnia, którzy pragną rozwinąć swoje skrzydła w murach najwyżej rangą uczelni wojskowej korzystając z wiedzy i doświadczenia ekspertów z dziedziny lotnictwa. Mający ambicje podjęcia pracy na stanowiskach kadr menedżerskich w lotniczych podmiotach gospodarczych, publicznych instytucji administracji rządowej, w tym wojskowej i pozarządowej, prywatnych podmiotach lotniczych, ośrodkach zarządzania kryzysowego, ośrodkach badawczych i naukowych przemysłu lotniczego. 

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

  Absolwenci posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy w instytucjach i organizacjach związanych z sektorem transportu lotniczego w tym: instytucjach naukowych, publicznych i prywatnych podmiotach sektora lotniczego, urzędach organów centralnej administracji rządowej w tym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, instytucjach zapewniających służby żeglugi powietrznej, w tym Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, przedsiębiorstwach państwowych, jak również wielu innych prywatnych podmiotach lotniczych zasilając szeregi elit na potrzeby systemu bezpieczeństwa narodowego. Ponadto przewidujemy atrakcyjne warunki pracy w branży lotniczej związane z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Organizacje lotnicze
  • Zarządzanie ruchem lotniczym

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Organizacje lotnicze
  • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Organizacje lotnicze
  • Zarządzanie ruchem lotniczym

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Organizacje lotnicze
  • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku lotnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów zarządzanie i dowodzenie

  Zostań studentem Akademii Sztuki Wojennej na kierunku zarządzania i dowodzenia. 

  ADRESACI 

  Absolwenci szkół średnich lub studiów I stopnia, marzący o kontynuacji nauki w renomowanej, państwowej uczelni, z tradycjami sięgającymi początków XIX wieku, mający ambicje podjęcia pracy na kierowniczych stanowiskach, w obszarach systemów dowodzenia państwem lub zarządzania organizacjami, a także osoby pragnące realizować swoje aspiracje zawodowe w: instytucjach rządowych lub wojskowych, administracji publicznej lub samorządowej, organizacjach pozarządowych, ośrodkach zarządzania kryzysowego, instytutach naukowych, podmiotach gospodarczych – państwowych i komercyjnych. 

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

  Absolwenci kierunku zarządzanie i dowodzenie posiadają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, które pozwalają im odnaleźć się na rynku pracy zarówno w środowisku cywilnym, jak i wojskowym, w szczególności w instytucjach związanych z systemem obronnym państwa, ale również w środowisku biznesowym. Są zdolni podejmować samodzielnie decyzje w sytuacjach kryzysowych i trudnych, pracować pod presją czasu, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. Absolwenci kierunku dysponują wszechstronnymi umiejętnościami zarządzania komponentami tworzącymi każdą organizację zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego, bezpiecznego i efektywnego realizowania zadań menedżerskich, co daje im uniwersalne perspektywy zawodowe, do których należą obszary takie, jak: administracja publiczna, biznes, przemysł obronny, służby mundurowe. 

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie w organizacji publicznej
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie systemami informacyjnymi
  • Dowodzenie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie w organizacji publicznej
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie systemami informacyjnymi

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie w organizacji publicznej
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie systemami informacyjnymi
  • Dowodzenie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie w organizacji publicznej
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie systemami informacyjnymi

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i dowodzenie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)