al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

(budynek nr 94)

e-mail: dziekanat.wzid@akademia.mil.pl 

Dziekanat WZiD faks: 261 813 189

Informacje o rekrutacji:

Studia I i II stopnia – tel. 261 813 822

Studia doktoranckie – tel. 261 813 555

Studia podyplomowe – tel. 261 813 568

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

(budynek nr 94)

e-mail: dziekanat.wzid@akademia.mil.pl 

Dziekanat WZiD faks: 261 813 189

Informacje o rekrutacji:

Studia I i II stopnia – tel. 261 813 822

Studia doktoranckie – tel. 261 813 555

Studia podyplomowe – tel. 261 813 568

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/

 • LOGISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  ADRESACI
  Absolwenci szkół średnich chcący związać swoją przyszłość z działalnością logistyczną w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej i pozarządowej oraz ośrodków zarządzania kryzysowego. Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

  CELE
  Pogłębienie wiedzy o efektywnym stosowaniu nowoczesnych koncepcji i technologii logistycznych zarówno w skali mikroekonomicznej, jak i w wymiarze makroekonomicznym na rynkach globalnych. Zapoznanie się z przepływami fizycznymi i informacyjnymi oraz świadczeniem usług wspomagających te przepływy w obszarze logistyki cywilnej, wojskowej w czasie pokoju oraz sytuacjach kryzysowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka przedsiębiorstwa
  • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
  • Transport
  • Logistyka wojskowa
  • Rachunek ekonomiczny w logistyce

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logistyka przedsiębiorstwa
  • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
  • Transport
  • Logistyka wojskowa
  • Rachunek ekonomiczny w logistyce

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka przedsiębiorstwa
  • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
  • Transport
  • Logistyka wojskowa
  • Rachunek ekonomiczny w logistyce

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Logistyka przedsiębiorstwa
  • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
  • Transport
  • Logistyka wojskowa
  • Rachunek ekonomiczny w logistyce

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty do wyboru: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Logistyka jest średnia ocen ze studiów I stopnia, ocena na dyplomie oraz wynik testu kwailifkacyjnego.

   

  Dowiedz się więcej

 • LOTNICTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  CELE
  Zdobycie i pogłębienie wiedzy na temat teorii i paradygmatów badawczych opisujących i wyjaśniających przedmiot badań dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz bezpieczeństwie, a przede wszystkim funkcjonowania lotnictwa cywilnego i państwowego oraz jego wpływu na bezpieczeństwo. Zapoznanie z procesami powstawania, funkcjonowania, przekształcania, rozwoju oraz współdziałania organizacji i instytucji lotniczych.

  Kierunek Lotnictwo w kwietniu 2018 r. otrzymał Certyfikat i Znak Jakości Studia z Przyszłością oraz Certyfikat Nadzwyczajny Lider Jakości Kształcenia. Wyróżnienia są przyznawane przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego tym specjalnościom i kierunkom, które wyróżniają się nowoczesnością koncepcji kształcenia, najwyższą jakością realizowanych programów oraz zgodnością z potrzebami rynku pracy.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Organizacje lotnicze
  • Zarządzanie ruchem lotniczym

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Organizacje lotnicze
  • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Organizacje lotnicze
  • Zarządzanie ruchem lotniczym

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Organizacje lotnicze
  • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lotnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty do wyboru: informatyka, geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Lotnictwo jest ocena na dyplomie, średnia ocen ze studiów I stopnia oraz wynik testu.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE Stopień: I II REKRUTACJA

  ADRESACI
  Absolwenci szkół średnich chcący związać swoją przyszłość z instytucjami odpowiadającymi za obronność i bezpieczeństwo państwa. Mile widziane osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

  CELE
  Zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania, w tym: analizy procesów gospodarczych, systemów i podejść oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów. Zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu dowodzenia, w tym procesów kierowania działaniami formacji zorganizowanych powołanych do realizacji określonych celów w obszarze militarnym i pozamilitarnym. W procesie dowodzenia wykorzystywane są osiągnięcia nauki o zarządzaniu z uwzględnieniem specyfiki organizacji wojskowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej,
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie systemami informacyjnymi

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej,
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie systemami informacyjnymi

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej,
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie systemami informacyjnymi

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej,
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie systemami informacyjnymi

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i dowodzenie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Przedmioty do wyboru: geografia, matematyka, informatyka, wiedza o społeczeństwie
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i dowodzenie jest ocena na dyplomie, średnia ocen na studiach I stopnia oraz wynik testu.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)