Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj 

www.rekrutacja.akademia.mil.pl 

Rekrutacja:

e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl  

Studia I i II stopnia:

tel.: 261 813 137, 513 382 871

Studia podyplomowe:

tel.: 261 814 438

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa

www.wojsko-polskie.pl/aszwoj 

www.rekrutacja.akademia.mil.pl 

Rekrutacja:

e-mail: rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl  

Studia I i II stopnia:

tel.: 261 813 137, 513 382 871

Studia podyplomowe:

tel.: 261 814 438

 • LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów logistyka

  Zostań studentem Akademii Sztuki Wojennej na kierunku logistyka. 

  ADRESACI 

  Absolwentów szkół średnich, techników logistycznych, absolwentów studiów I i II stopnia chcących związać swoją przyszłość z działalnością logistyczną w ramach podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych administracji rządowej i pozarządowej, ośrodków zarządzania kryzysowego oraz w sektorze obronnym. 

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

  Absolwent kierunku logistyka w Akademii Sztuki Wojennej, posiada wszechstronne umiejętności praktyczne, swobodnie porusza się w obszarach, które obejmują: analizowanie, planowanie, organizowanie i kontrolowanie działalności przedsiębiorstwa w zakresie przepływów finansowych, przepływów fizycznych surowców, materiałów i wyrobów gotowych, odpadów oraz informacji. Nasi absolwenci mają podstawy wiedzy ekonomicznej i wiedzy na temat funkcjonowania rynków wyrobów i usług, tak więc są przygotowani do podejmowania trafnych decyzji w zakresie działalności logistycznej i gospodarczej.

  Dodatkowym atutem naszych absolwentów jest umiejętność przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw branży TSL (transport, spedycja, logistyka), identyfikacja i rozpoznawanie problemów związanych z działalnością firmy logistycznej na współczesnym rynku pracy. Nasi absolwenci świetnie odnajdują się w: przedsiębiorstwach (transportowych, spedycyjnych, dystrybucyjnych, magazynowych, handlowych), w centrach usług logistycznych, uczelniach, jednostkach (projektowych, badawczo-rozwojowych, doradczych), instytucjach (rządowych i samorządowych), które zajmują się funkcjonowaniem branży TSL. Dodatkowo posiadają oni przygotowanie do pracy na stanowiskach logistycznych w sektorze obronnym i ośrodkach zarządzania kryzysowego wszystkich szczebli. 

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Logistyka przedsiębiorstwa
  • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
  • Logistyka wojskowa
  • Transport - obsługa celna
  • Transport - przewozy rzeczy/osób
  • Rachunek ekonomiczny w logistyce

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Logistyka przedsiębiorstwa
  • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
  • Logistyka wojskowa
  • Transport - obsługa celna
  • Transport - przewozy rzeczy/osób
  • Rachunek ekonomiczny w logistyce

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Logistyka przedsiębiorstwa
  • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
  • Logistyka wojskowa
  • Transport - obsługa celna
  • Transport - przewozy rzeczy/osób
  • Rachunek ekonomiczny w logistyce

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Logistyka przedsiębiorstwa
  • Logistyka w sytuacjach kryzysowych
  • Logistyka wojskowa
  • Transport - obsługa celna
  • Transport - przewozy rzeczy/osób
  • Rachunek ekonomiczny w logistyce

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOTNICTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów lotnictwo

  Zostań studentem Akademii Sztuki Wojennej na kierunku lotnictwo. 

  ADRESACI 

  Absolwenci cywilnych i mundurowych szkół średnich oraz absolwenci studiów I stopnia, którzy pragną rozwinąć swoje skrzydła w murach najwyżej rangą uczelni wojskowej korzystając z wiedzy i doświadczenia ekspertów z dziedziny lotnictwa. Mający ambicje podjęcia pracy na stanowiskach kadr menedżerskich w lotniczych podmiotach gospodarczych, publicznych instytucji administracji rządowej, w tym wojskowej i pozarządowej, prywatnych podmiotach lotniczych, ośrodkach zarządzania kryzysowego, ośrodkach badawczych i naukowych przemysłu lotniczego. 

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

  Absolwenci posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje do pracy w instytucjach i organizacjach związanych z sektorem transportu lotniczego w tym: instytucjach naukowych, publicznych i prywatnych podmiotach sektora lotniczego, urzędach organów centralnej administracji rządowej w tym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, instytucjach zapewniających służby żeglugi powietrznej, w tym Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, przedsiębiorstwach państwowych, jak również wielu innych prywatnych podmiotach lotniczych zasilając szeregi elit na potrzeby systemu bezpieczeństwa narodowego. Ponadto przewidujemy atrakcyjne warunki pracy w branży lotniczej związane z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Organizacje lotnicze
  • Zarządzanie ruchem lotniczym

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Organizacje lotnicze
  • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Organizacje lotnicze
  • Zarządzanie ruchem lotniczym

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Organizacje lotnicze
  • Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Warszawie - Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie - kierunek studiów zarządzanie i dowodzenie

  Zostań studentem Akademii Sztuki Wojennej na kierunku zarządzania i dowodzenia. 

  ADRESACI 

  Absolwenci szkół średnich lub studiów I stopnia, marzący o kontynuacji nauki w renomowanej, państwowej uczelni, z tradycjami sięgającymi początków XIX wieku, mający ambicje podjęcia pracy na kierowniczych stanowiskach, w obszarach systemów dowodzenia państwem lub zarządzania organizacjami, a także osoby pragnące realizować swoje aspiracje zawodowe w: instytucjach rządowych lub wojskowych, administracji publicznej lub samorządowej, organizacjach pozarządowych, ośrodkach zarządzania kryzysowego, instytutach naukowych, podmiotach gospodarczych – państwowych i komercyjnych. 

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

  Absolwenci kierunku zarządzanie i dowodzenie posiadają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, które pozwalają im odnaleźć się na rynku pracy zarówno w środowisku cywilnym, jak i wojskowym, w szczególności w instytucjach związanych z systemem obronnym państwa, ale również w środowisku biznesowym. Są zdolni podejmować samodzielnie decyzje w sytuacjach kryzysowych i trudnych, pracować pod presją czasu, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. Absolwenci kierunku dysponują wszechstronnymi umiejętnościami zarządzania komponentami tworzącymi każdą organizację zasobami ludzkimi, materialnymi, finansowymi i informacyjnymi w celu skutecznego, bezpiecznego i efektywnego realizowania zadań menedżerskich, co daje im uniwersalne perspektywy zawodowe, do których należą obszary takie, jak: administracja publiczna, biznes, przemysł obronny, służby mundurowe. 

   

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie systemami informacyjnymi
  • Dowodzenie

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie systemami informacyjnymi
  • Dowodzenie

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie systemami informacyjnymi
  • Dowodzenie

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Zarządzanie i dowodzenie w organizacji publicznej
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie systemami informacyjnymi
  • Dowodzenie

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język obcy nowożytny oraz 1 przedmiot do wyboru z: geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)