Dlaczego warto iść na studia na kierunku Administracja w Poznaniu?

Komentarze (1)

Dlaczego warto iść na studia na kierunku Administracja w Poznaniu?

Komentarze (1)
Dlaczego warto iść na studia na kierunku Administracja w Poznaniu?

Dlaczego warto iść na studia na kierunku Administracja w Poznaniu?

Administracja w Poznaniu to kierunek, który zachęca swoją różnorodnością. Złożony jest z różnych elementów, dzięki czemu studenci mogą otrzymać wszechstronne wykształcenie, poparte wieloma umiejętnościami.

Nie dość, że sam kierunek składa się z licznych zagadnień, to jeszcze ci, którzy wybiorą naukę w Poznaniu otrzymują szeroki wachlarz specjalności. Jest to znak, że Administracja rozwija się, modyfikuje, a także otwiera coraz więcej drzwi do karier zawodowych.

 

Jakie wykształcenie można otrzymać?

Najistotniejszym celem studiów na kierunku Administracja jest pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji, a także wiedzy z obszaru ekonomii. Nacisk kładziony jest na rozwinięcie umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w praktyce.

Jak już wspomnieliśmy, na studia prawnicze z zakresu Administracji składa się wiele zagadnień.

W toku studiów studenci zaznajamiają się z zagadnieniami:

  • prawa administracyjnego,
  • organizacji i zarządzania w administracji publicznej,
  • finansów publicznych,
  • metod badań socjologicznych.

 

Oprócz tego, w programach kształcenia występują przedmioty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji, konstytucyjnym systemem organów państwowych, czy technikami negocjacji i mediacji.

Powiedzieliśmy również o tym, że poznańscy studenci otrzymują szereg specjalności do wyboru. Wśród nich wymienić można między innymi: Administrację w wymiarze sprawiedliwości, Administrację publiczną, Administrację w ochronie zdrowia, czy Administrację gospodarczą.

 

Jakie umiejętności można rozwinąć?

Lista umiejętności jakie nabywają studenci Administracji jest bardzo długa. Otwierają ją umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami prawnymi, które umożliwiają analizowanie zjawisk prawnych, jak również umiejętność rozpoznawania modeli administracji publicznej, czy stosowania odpowiedniej terminologii.

W toku studiów studenci uczą się ponadto:

  • klasyfikowania źródeł prawa administracyjnego oraz ich promulgacji,
  • stosowania przepisów kpa,
  • stosowania metod i technik zarządzania organizacjami,
  • dokonywania czynności prawnych, w tym zwłaszcza polegających na zawieraniu umów.

 

Czy można liczyć na dobrą pracę?

Studenci Administracji poznają wiele zagadnień. Pozyskują szeroką i solidną wiedzę. Oznacza to, że miejsc, w których mogą ją wykorzystać jest bardzo dużo. Gdzie mogą pracować absolwenci tego kierunku? Między innymi w urzędach skarbowych, urzędach celnych, administracji sądowej, agencjach rządowych, służbach mundurowych, czy instytucjach unijnych.

Pozyskane na studiach prawniczych w Poznaniu umiejętności sprawiają, że można wykonywać obowiązki zawodowe jako specjalista. Absolwenci Administracji często zostają specjalistami do spraw pomocy publicznej, specjalistami do spraw ewidencji działalności gospodarczej, czy specjalistami do spraw rozliczeń.

Sprawdź

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

WSZYSTKO O KIERUNKU ADMINISTRACJA - POZNAŃ

Komentarze (1)

Wojtex odpowiedz

Ja akurat do Poznania to mam daleko. Zresztą, właściwie ja wszędzie mam kawał drogi, bo mieszkam w naprawdę małym mieście. Dlatego magisterkę robie online na WSKZ, już wystarczająco dużo wydałem na paliwo w czasie licencjatu. Studiuję administrację i jestem serio zadowolony, nigdzie nie dojeżdżam i uczę się wtedy, kiedy mam czas - idealnie :D