Administracja - Poznań

Administracja - Poznań

Administracja - Poznań

Studia w Poznaniu na kierunku

administracja

Odkryj kierunek administracja w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Administracja studia Poznań 2021 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku administracja to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UAM oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4250 zł do 7140 zł za pierwszy rok studiów.

 

Program nauczania na kierunku administracja w Poznaniu będzie oscylował wokół takich zagadnień, jak: ekonomia, prawo UE, prawo spółek, prawo konkurencji czy legislacja w administracji. Studenci poznają struktury UE oraz nauczą się rozwiązywania problemów administracyjnych. Ponadto rozwiną umiejętności z zakresu organizacji biurowej oraz nauczą się posługiwania środkami informacyjnymi.

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w administracji publicznej, Urzędzie Skarbowym, administracji sądowej, służbach mundurowych, instytucjach unijnych oraz w agencjach rządowych.

 

czytaj dalej wszystko o Administracja - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Administracja w Poznaniu? Aby dołączyć do studentów pierwszego roku należy przejść przez konkurs świadectw. A jakie przedmioty brane są pod uwagę? Historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Wymagania na Administrację w Poznaniu wydają się dość szerokie, także ze względu na szeroki zakres wiedzy do przyswojenia w toku nauki.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Poznaniu - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA POZNAŃ STUDIA I STOPNIA

ADMINISTRACJA POZNAŃ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

ADMINISTRACJA POZNAŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku Administracja w Poznaniu

Współcześnie wiele osób słysząc administracja myśli „nuda” - dlaczego? Ponieważ wielokrotnie każdy z nas miał do czynienia z osobami pracującymi w biurze, zwykle od 8 do 16, zmagając się z wieloma papierami, segregatorami i pismami.

Wielu z nas błędnie myśli, że nic innego na takich studiach nie będzie a osoba, która podejmuje je musi być spokojna i lubić taki charakter pracy. Nic bardziej mylnego. Poznańskie uczelnie chcą przeciwstawić się takiemu błędnemu i krzywdzące mu myśleniu o właśnie tym kierunku studiów.

Profesorowie wyższych uczelni robią co mogą, by program studiów na kierunku administracja przedstawić w jak najatrakcyjniejszej formie i przekonać młodych ludzi do wyboru administracji. O czym tak właściwie jest ten kierunek?

Administracja uczy, w jaki sposób kierować firmą i jej dokumentami, by uniknąć niepożądanych problemów z prawem i urzędami kontrolującymi podmioty gospodarcze. Wybierając ten kierunek należy nastawić się na naukę wielu przepisów, zapamiętanie reguł i kodeksu prawnego oraz spędzanie wielu godzin nad tabelami i matematyką.

Administracja jednak jest kierunkiem interdyscyplinarnym, co oznacza, że łączy w sobie elementy nauk ścisłych i humanistycznych. Dzięki temu większość kandydatów po maturze, może starać się dostać na ten właśnie kierunek.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Student tego kierunku dowie się czym jest administracja, a razem z nią prawo oraz struktury nauk społecznych. Pozna także niezbędne zagadnienia związane z Rzeczpospolitą Polską, jej systemie i organach władzy oraz organizacjami rządowymi i samorządowymi.

Dowie się także czym jest Unia Europejska, a także związane z nią prawo polskie i międzynarodowe, jej struktury i niezbędne słownictwo. Studiując administrację słuchacz dowie się jakie są ogólne zasady tworzenia i rozwoju form przedsiębiorczości, potrafiąc wykorzystać zdobytą wiedzę do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Umiejętności

Studiując ten kierunek można dowiedzieć się, jak wykorzystać zebraną wiedzę w zakresie analiz procesów i zjawisk politycznych, prawnych i gospodarczych. Poznane normy i reguły pozwolą na rozwiązanie zadań z zakresu dziedzin nauk prawnych i ekonomicznych, a terminologia związana z administracją nie będzie stanowiła dla studenta problemu.

Świadomy swoich mocnych stron będzie wykorzystywał nabyte umiejętności w celu pogłębiania i rozwijania swoich talentów. W trakcie studiów słuchacz dowie się jak przygotować niezbędne dokumenty w oparciu o kodeksy, przepisy i prawo, a wystąpienia publiczne nie będą stanowić żadnej przeszkody.

 

Kompetencje społeczne

Zdobyte w trakcie kształcenia umiejętności i wiedza, pozwolą przyszłemu absolwentowi administracji podjąć pracę zarówno jako jednostka, jak i część zespołu profesjonalistów. Rozbudzona w nim świadomość ciągłego doskonalenia pozwoli na kontynuowanie nauki z zakresu administracji i nauk społecznych.

Zdolności interpersonalne poznane na studiach pozwolą mu na obejmowanie wysokich stanowisk kierowniczych, z powodzeniem radząc sobie jako lider. Ukończone studia nauczą go kreatywnego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.

 

Program studiów i przedmioty

Uczelnie wyższe w Poznaniu mają w swojej ofercie przedmioty, które pozwolą absolwentowi kierunku administracja zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności, by poradzić sobie w przyszłej pracy jako specjalista do spraw administracji. Ciągle rozrastający się program zawiera w sobie elementy prawa, nauk społecznych, a także matematyki i nauk ścisłych.

Ponadto, student tego kierunku pozna niezbędne przepisy oraz schematy postępowania w poszczególnych sytuacjach, by poradzić sobie w późniejszej pracy jako administrator. Niestraszne mu będą kruczki prawne i zawiłości paragrafów – studiując ten kierunek, będzie to chleb powszedni. Poznańskie uczelnie wyższe na pierwszym miejscu stawiają jakość kształcenia, by absolwenci tych szkół poradzili sobie nawet z najtrudniejszym wyzwaniem.

 

Na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się na przykład:

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Jedną z ważniejszych cech jaką powinien posiadać kandydat na te studia jest zamiłowanie do porządku i systematyczność. To właśnie te cechy są pomocne w pracy dobrego administratora danych.

Porządek, skrupulatnie trzymany w dokumentach i segregatorach, ułatwi pracę zarówno biura jak i pracowników firmy. systematyczność natomiast pozwala na zapobieganiu sytuacjom stresowym, a w razie kontroli każdy dokument będzie miał swoje miejsce.

Ponadto dobrze jest, by kandydat na te studia miał zdolności matematyczne i informatyczne – wiele danych przechowywanych jest w komputerach, używając do tego odpowiednich programów a znajomość takich programów jak Excel, może ułatwić przyszłą pracę absolwenta tego kierunku.

Młody człowiek wybierając administrację powinien odznaczać się odpowiedzialnością w swoim działaniu – prowadzenie dokumentacji firm jest zajęciem, które można określić jako rzetelne – dojrzałość w opisywaniu działań podmiotów gospodarczych, fakturowanie czy prowadzenie ksiąg to podstawa prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.

 

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Administracja w Poznaniu

Studia na kierunku Administracja w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunki studiów w Poznaniu cechują się różnym czasem trwania, na który ma wpływ kilka czynników.  Administracja w Poznaniu należy do szerokiego grona studiów niejednolitych, co w praktyce oznacza, że nauka rozłożona jest na dwa etapy.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja w Poznaniu trwają sześć semestrów, a więc trzy lata i zostają zwieńczone uzyskaniem przez absolwentów tytułu licencjata oraz uprawnień do wykonywania pracy w zawodzie.

Dla najbardziej ambitnych, którzy chcieliby kontynuować zdobywanie wiedzy na studiach drugiego stopnia, otworzy się możliwość podjęcia studiów magisterskich na kierunku Administracja, które będą trwały dwa lata.

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Poznaniu?

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Poznaniu?

Jaką pracę można dostać po administracji w Poznaniu? Możliwości jest wiele. Wszystko zależy od zainteresowań i zaangażowania młodego człowieka. Pracując na stanowisku administratora, można realizować się w wielu firmach i przedsiębiorstwach.

Coraz częściej absolwentów administracji można spotkać w działach HR lub w agencjach rekrutacyjnych. Jest tak ponieważ studia te przygotowują nie tylko do pracy w kadrach, ale także uczą jak te kadry uformować. Co więcej, specjalista po kierunku administracja dobrze poradzi sobie w biurach konsultingowych, dzieląc się swoją wiedzą z innymi.

Doradzając prywatnym firmom, jak prawidłowo prowadzić dokumentację, można tym samym rozwijać swoje umiejętności. Z pewnością, absolwenci poznańskich uczelni dobrze dadzą sobie radę na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem firmy. Wykorzystując swoją wiedzę oszczędzą swoim szefom niepotrzebnych stresów, dotyczących fakturowania i przechowywania danych pracowników.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku administracja

Istnieje wiele miejsc, w których absolwenci administracji mogą z powodzeniem dać sobie radę. Do takich miejsc należą między innymi stanowiska w firmach prywatnych jak i państwowych, przedsiębiorstwach a także samorządach i biurach administracji publicznej.

Do tego należy dorzucić agencje pracy tymczasowej, agencje rekrutacyjne lub biura doradcze i konsultingowe. Innymi słowy, specjaliści tego kierunku poradzą sobie niemal w każdej firmie, która dotyczy ludzi oraz ich danych, a także przechowywania, fakturowania i administrowania. Możliwości zatem jest bardzo wiele. Wszystko zależy od wyobraźni i umiejętności absolwenta.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku administracja

 • Urzędnik
 • Pracownik organizacji pozarządowych
 • Pracownik działu kadr i płac
 • Administrator danych
 • Fakturzysta
 • Specjalista do spraw administracji
 • Rekruter
 • Specjalista do spraw HR

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku administracja? 

Na absolwentów kierunku studiów Administracja, czeka wiele różnorodnych zawodów. Najczęściej z nich wybierany jest administrator danych i fakturzysta. Jakie są ich obowiązki? I jak wyglądają średnie miesięczne zarobki?

 

Urzędnik

Praca urzędnika ma bardzo szeroki zakres i jest ściśle związana z konkretnym stanowiskiem lub działem, w którym pracuje, a także miejscem pracy, rodzajem urzędu może być to np. urząd miasta, skarbowy lub pracy. Do ogólnych zadań urzędnika należy oczywiście wykonywanie powierzonych mu zadań w określonym terminie, przyjmowanie petentów, a także gospodarowanie środkami publicznymi. Urzędnik powinien także służyć pomocom i radą przy wypełnianiu wniosków lub innych spraw, z którymi przychodzą interesanci. Mediana zarobków to 4500 zł brutto, co daje 3261 zł netto miesięcznie.

 

Pracownik organizacji pozarządowych

Absolwent kierunku studiów Administracja może również podjąć pracę w organizacjach pozarządowych. Jest to dość szerokie określenie, które jest uzależnione od tego czym zajmuje się dana organizacja. Jednak do ogólnych zajęć możemy zaliczyć np. sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów i zdań publicznych. Mediana zarobków wynosi około 4578 zł brutto, co daje 3315 zł netto.

 

Pracownik działu kadr i płac

Jest to zdecydowanie praca dla osób, które lubią prowadzić dokumentację i mieć w niej porządek. Pracownicy działu kadr i płac odpowiadają głównie za prowadzenie akt osobowych, naliczaniem czasu pracy jaki został zrealizowany przez każdego z pracowników, a także sporządzaniem umów dla pracowników. Pilnują również dokumentacji związanej z urlopami czy zwolnieniami chorobowymi, potocznie nazywanymi L4. Mediana zarobków wynosi około 4530 zł brutto, co daje 3282 zł netto.

 

Administrator danych

Jest to bardzo odpowiedzialna praca, ponieważ administrator danych odpowiada za zabezpieczenie ich przed utratą, zniszczeniem lub dostaniem się ich w niepowołane ręce. Mediana zarobków wynosi 5890 zł brutto, co daje 4241 zł netto.

 

Fakturzysta

Najogólniej można powiedzieć, że fakturzysta odpowiada za wystawianie faktur oraz wprowadzanie danych do programów księgowych. Jednak na tym nie kończą się jego obowiązki. Sprawdza także poprawność dokumentów pod względem prawnych oraz odpowiada za dokumenty firmy. Mediana zarobków fakturzysty to 3400 zł brutto, co daje 2485 zł netto.

 

*Źródło wynagrodzenia.pl (lipiec 2021)

 

*Oczywiście należy pamiętać, że podane stawki mogą się różnić w zależności od wykształcenia, doświadczenia, stażu pracy czy nawet miejsca pracy – stawki w poszczególnych województwach i miastach niejednokrotnie różnią się od siebie.

Gdzie studiować na kierunku administracja w Poznaniu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja w Poznaniu:

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Administracja to kierunek realizowany na Wydziale Prawa i Administracji. Studia są realizowane w systemie dwustopniowym – najpierw trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (studia bezpłatne, limit miejsc: 100 osób)
 • niestacjonarne (opłata za pierwszy rok studiów wynosi 4600 zł)

 

Studia na kierunku Administracja są dla osób systematycznych i zamiłowanych w porządku.

Przedmiotami, z którymi będą musieli zmierzyć studenci Administracji to m.in. historia administracji, administracja publiczna, prawo administracyjne, finanse publiczne, postępowanie egzekucyjne w administracji, podstawy zarządzania, prawo pracy i prawo urzędnicze,postępowanie administracyjne czy ustrój samorządu terytorialnego.

Wybierając kierunek studiów Administracja zdobędziesz wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa, co pozwoli ci na podjęcie pracy w administracji instytucji państwowych. W czasie studiów poznasz również podstawy prawa Europejskiego, które jest niezbędne do wykonywania zadań administracyjnych. W czasie praktyk nauczysz się samodzielnie rozwiązywać problemy, o których mówiono podczas zajęć w teorii.

Uczelnie wyższe w Poznaniu stawiają na jakość kształcenia, aby absolwenci poradzili sobie z każdym zadaniem, nawet tym najtrudniejszym.

Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę m.in. w administracji publicznej, Urzędzie Skarbowym, służbach mundurowych, administracji sądowej, a także w instytucjach rządowych i agencjach rządowych.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczelnie niepubliczne (prywatne)

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Studia na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu umożliwiają pozyskanie wiedzy dotyczącej zagadnień z nauk społecznych, nauk o prawie i administracji oraz nauk ekonomicznych. Realizowane są w systemie dwustopniowym – jako pierwsze realizowane są trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (opłata za pierwszy rok studiów wynosi 7140 zł)
 • niestacjonarne (opłata za pierwszy rok studiów wynosi 7140 zł)

 

Studia na kierunku Administracja przygotowują do pracy w zakresie funkcjonowania administracji publicznej, administracji w biznesie, a także swobodnego poruszania się w obszarze prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej. Studenci zapoznają się również z zagadnieniami związanymi z polityką, finansami i zarządzaniem sektorem publicznym. Specjalności dostępne na kierunku Administracja na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu na studiach pierwszego stopnia to: administracja publiczna i administracja w biznesie.

Studiując na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu zdobędziesz wiele cennych umiejętności m.in. w zakresie posługiwania się pojęciami prawnymi, stosowania terminologii administracji publicznej, zarządzania zasobami ludzkimi czy zarządzania księgowością. Dowiesz się jak właściwie zawierać umowy, a w czasie zajęć zostaniesz przygotowany do prowadzania badań sondażowych. Poznasz także stosowane procedury, które są wymagane przy wypełnianiu zamówień publicznych. Program nauczania opiera się na zagadnieniach z zakresu: ekonomii, prawa UE, prawa spółek czy legislacja administracji.

Absolwenci Administracji mogą znaleźć pracę w administracji publicznej i sądowej, służbach mundurowych czy Urzędzie Skarbowym. Po ukończeniu studiów można podjąć pracę także w instytucjach unijnych oraz agencjach rządowych.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Kierunek Administracja w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu realizowany jest jako trzyletnie studia I stopnia i zakończone są tytułem licencjata. Umożliwiają one pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, ekonomii, prawa Unii Europejskiej, a także nauk o prawie i administracji.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (opłata za pierwszy rok studiów wynosi 4250 zł)
 • niestacjonarne (opłata za pierwszy rok studiów wynosi 4250 zł)

 

Studia na kierunku Administracja przeznaczone są dla osób, dla których ważny jest porządek i systematyczność – są to cechy znacznie ułatwiające pracę w administracji. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu oferuje swoim studentom specjalności, które uzależnione są od trybu wybranych studiów. Na administracji prowadzonej stacjonarnie są to: administracja publiczna, administracja i finanse samorządowe, a także zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej.

Na studiach niestacjonarnych są to: administracja gospodarcza, administracja publiczna, administracja w ochronie zdrowia, administracja w wymiarze sprawiedliwości, administracja i finanse samorządowe, zarządzenie kryzysowe w administracji publicznej.

Studiując Administrację, zdobędziesz wiele cennych umiejętności potrzebnych w późniejszej pracy w administracji. W czasie studiów nauczysz się terminologii z zakresu administracji publicznej i prawa, dowiesz się jak zawierać umowy, a także jak trafnie analizować sytuacje finansowe. 

Absolwenci Administracji mogą znaleźć zatrudnienie w Urzędzie Skarbowym, administracji sądowej i publicznej, służbach mundurowych, a nawet w instytucjach unijnych i agencjach rządowych. 

Jak sam widzisz, możliwości jest wiele i tylko od ciebie zależy jaką ścieżkę kariery wybierzesz.

Dowiedz się więcej

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Studia na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu są realizowane w systemie dwustopniowym – pierwsze są trzyletnie studia I stopnia zakończone licencjatem, a następnie dwuletnie studia II stopnia zakończone uzyskaniem tytułu magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • niestacjonarne (opłata za pierwszy rok studiów wynosi 5400 zł)

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu na kierunku Administracja oferuje różne specjalności. Na studiach niestacjonarnych I stopnia możesz wybrać administrację samorządową, a także kadry i płace. Na studiach niestacjonarnych II stopnia są to: administracja finansowa i podatkowa, administracja publiczna, bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona danych.

Studiując Administrację w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu dowiesz się jak kierować firmą i jej dokumentami, aby uniknąć problemów z prawem i urzędami kontrolującymi podmioty gospodarcze. Poznasz także niezbędne zagadnienia związane z Rzeczpospolitą Polską, o systemie jej działania, organach władzy i organizacjach samorządowych, jak i rządowych. Dowiesz się nieco więcej także o Unii Europejskiej i jak związane jest z nią polskie i międzynarodowe prawo. Zdobędziesz takie umiejętności jak: sprawne posługiwanie się terminologią prawną i administracji publicznej, zarządzanie księgowością czy przeprowadzanie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw.

Przedmioty, jakie realizowane są w trakcie studiów na kierunku Administracja to m.in. prawo administracyjne, historia administracji, postępowanie administracyjne, prawo pracy i prawo urzędnicze, postępowanie egzekucyjne w administracji, ustrój samorządu terytorialnego czy finanse publiczne.

Jako absolwent Administracji możesz znaleźć pracę a w administracji sądowej i publicznej, służbach mundurowych, Urzędzie Skarbowym, instytucjach unijnych i organizacjach rządowych.

Dowiedz się więcej

 

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Administracja w Poznaniu

Proces rekrutacji

Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się z jej wymogami, na stronie internetowej uczelni, wybranej przez kandydata. Zwykle proces ten wygląda podobnie – najpierw należy zarejestrować się jako kandydat, a także uiścić niezbędną opłatę rekrutacyjną.

Po ogłoszeniu wyników matur, należy stawić się z wybranymi dokumentami wyznaczonym przez uczelnię terminie. Uwaga! Najważniejsze jest, by przestrzegać ustalonego przez szkołę wyższą czasu – w przeciwnym razie można zostać skreślonym z listy studentów, mając nawet najlepszy wynik maturalny.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Ponieważ administracja to kierunek interdyscyplinarny, należy spodziewać się, że pod uwagę będą brane przedmioty zarówno humanistyczne jak i ścisłe. Zwykle są to: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie lub geografia, ale także matematyka czy informatyka.

Zalecamy w tym miejscu zapoznać się z wymaganiami wybranej poznańskiej uczelni, śledząc te informacje na odpowiednich stronach internetowych. Ponadto, nie bez znaczenia jest udział w olimpiadzie przedmiotowej, która może zapewnić kandydatowi miejsce na liście studentów, bez zbędnego stresu.

 

Wymagane dokumenty

Jakie dokumenty należy złożyć w wybranym przez kandydata dziekanacie? Zwykle są to:

 • formularz rekrutacyjny (a wraz z nim uiszczona opłata rekrutacyjna)
 • dowód osobisty
 • świadectwo maturalne
 • formularz RODO.

 

Przed złożeniem dokumentów zalecamy osobiste sprawdzenie wymagań uczelni. Najważniejszy jednak jest czas – niezłożenie dokumentów w terminie skutkuje usunięciem z listy studentów!

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

ADMINISTRCJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

studia prawnicze i administracja w Poznaniu

studia prawnicze i administracja w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Poznaniu?

Studia to nie tylko zgłębianie wiedzy, ale proces o znacznie szerszych ramach, dlatego miasto, w którym się uczymy odgrywa znaczącą rolę w kształceniu. Jakie ma kierunek Administracja w Poznaniu opinie?

 

Paulina, studentka Administracji mówi:

„Studiowanie Administracji to poznawanie różnych zagadnień, przepisów, aspektów i czasem można odnieść wrażenie, że bardzo łatwo się w tym pogubić. Ale istotne znaczenie ma to, gdzie i z kim się uczysz, w jakim otoczeniu, w jakiej atmosferze i w jakim mieście. Poznań to miasto idealne do studiowania. Polecam gorąco i daję piątkę z plusem.”

Kierunki prawnicze i administracja w Poznaniu

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (0)