Administracja - Poznań

Administracja - Poznań

Studia na kierunku administracja w Poznaniu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 5 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zarządzanie państwem stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie państwem

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Administracja - studia online stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: online

Specjalności na kierunku administracja - studia online

21.09.2023

Administracja studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Administracja w Poznaniu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 11 różnych specjalności. Studia można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na administracji w Poznaniu w 2023 r. zaczynają się od 4600 zł za pierwszy rok studiów.

Administracja - Poznań
Studia na kierunku administracja w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Administracja to interdyscyplinarny kierunek studiów, który pozwala na rozwój na wielu płaszczyznach zawodowych. W trakcie studiów studenci uczą się tego, jak funkcjonuje system administracji publicznej i rynkowej, a także zdobywają wiedzę z zakresu prawa. Poza wiedzą nabywają także kompetencje miękkie, które w przyszłości wykorzystywane będą do porozumiewania się z klientami. W programie studenci mogą się spodziewać takich zajęć jak np.: postępowanie administracyjne, mikro i makro-ekonomia, prawoznawstwo czy zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji. 

Studia na kierunku administracja, przygotowują do podjęcia pracy na stanowiskach takich jak: administrator danych, specjalista do spraw HR czy urzędnik. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w firmach doradczych i konsultingowych, czy organizacjach rządowych lub pozarządowych, np. w urzędach miast i gmin, urzędach pracy czy w Kuratorium Oświaty. Ukończenie studiów na kierunku administracja wyposaża absolwenta także kompetencje w zawodach związanych z marketingiem i zarządzaniem.
 

Uczelnie

W Poznaniu administrację możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Prawa i Administracji UAM) oraz 4 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższychAkademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.
 
Specjalności
Współczesne studia z administracji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku administracja w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4600 zł do 7140 zł za pierwszy rok studiów.  Wykaz opłat za studia na kierunku administracja w Poznaniu >

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:nhistoria, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Administracja w Poznaniu? Aby dołączyć do studentów pierwszego roku należy przejść przez konkurs świadectw. A jakie przedmioty brane są pod uwagę? Historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Wymagania na Administrację w Poznaniu wydają się dość szerokie, także ze względu na szeroki zakres wiedzy do przyswojenia w toku nauki.

 

Administracja Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - przedmioty maturalne

W rekrutacji na kierunek administracja w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2023/2024 pod uwagę są brane trzy przedmioty maturalne. Kandydaci na ten kierunek studiów w tej uczelni wyższej muszą wykazać znajomością języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Ponadto powinni oni wybrać jeden przedmiot spośród: historia, matematyka albo wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej

Rekrutacja na administrację w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Poznaniu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Poznaniu

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować administrację w Poznaniu

W Poznaniu administrację można studiować na 5 uczelniach. Jednej uczelni publicznej – Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz 4 niepublicznych: WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu), Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu.

Gdzie studiować administrację bezpłatnie w Poznaniu

Administrację w Poznaniu można studiować bezpłatnie tylko na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach studiów stacjonarnych, gdzie podstawą rekrutacji są wyniki z egzaminu maturalnego.

Gdzie studiować administrację niestacjonarnie w Poznaniu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku administracja w Poznaniu można podjąć w Uniwersytecie WSB Merito w PoznaniuWSHIU Akademii Nauk Stosowanych w PoznaniuCollegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej (filia w Poznaniu)Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ile kosztują studia niestacjonarne na administracji w Poznaniu

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. Ceny za jeden rok akademicki na kierunku administracja w Poznaniu wahają się od 4600 zł do 7140 zł za pierwszy rok studiów

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Wszystkie uczelnie w Poznaniu oferujące studia niestacjonarne pobierają za nie opłaty. Wyjątkiem są tylko studia stacjonarne na uczelni publicznej.

Pokaż wszystkie

Opis kierunku

Program nauczania na kierunku administracja w Poznaniu będzie oscylował wokół takich zagadnień, jak: ekonomia, prawo UE, prawo spółek, prawo konkurencji czy legislacja w administracji. Studenci poznają struktury UE oraz nauczą się rozwiązywania problemów administracyjnych. Ponadto rozwiną umiejętności z zakresu organizacji biurowej oraz nauczą się posługiwania środkami informacyjnymi.
Administracja należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 9,7 tys. kandydatów (o 602 więcej niż rok wcześniej).

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w administracji publicznej, Urzędzie Skarbowym, administracji sądowej, służbach mundurowych, instytucjach unijnych oraz w agencjach rządowych.
 

Program studiów i przedmioty

Uczelnie wyższe w Poznaniu mają w swojej ofercie przedmioty, które pozwolą absolwentowi kierunku administracja zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności, by poradzić sobie w przyszłej pracy jako specjalista do spraw administracji. Ciągle rozrastający się program zawiera w sobie elementy prawa, nauk społecznych, a także matematyki i nauk ścisłych.

Ponadto, student tego kierunku pozna niezbędne przepisy oraz schematy postępowania w poszczególnych sytuacjach, by poradzić sobie w późniejszej pracy jako administrator. Niestraszne mu będą kruczki prawne i zawiłości paragrafów – studiując ten kierunek, będzie to chleb powszedni. Poznańskie uczelnie wyższe na pierwszym miejscu stawiają jakość kształcenia, by absolwenci tych szkół poradzili sobie nawet z najtrudniejszym wyzwaniem.

Na liście przedmiotów do zaliczenia znajdują się na przykład:

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku administracja to kierunek kształcenia przygotowujący studentów do pracy np. w dziale administracyjnym w firmie, organizacji rządowej lub samorządowej. Program ten obejmuje szeroki zakres zagadnień, które dotyczą m.in. zarządzania, organizacji, finansów i prawa. Przykładowe przedmioty, które są nauczane na tych studiach, to: podstawy administracji publicznej i prywatnej, ekonomia, prawo administracyjne i pracy, marketing, rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, negocjacje, psychologia organizacji i komunikacja społeczna.

Absolwenci administracji mają również rozwinięte umiejętności analityczne, dzięki którym są w stanie analizować dane i sytuacje oraz podejmować trafne decyzje. Są oni także bardzo dobrze zaznajomieni z przepisami prawa administracyjnego i pracy, co pozwala im na skuteczne zarządzanie różnymi aspektami pracy w organizacji. Jedną z najważniejszych umiejętności, jaką posiadają absolwenci administracji, jest umiejętność efektywnego zarządzania zespołem.

Po ukończeniu studiów na kierunku administracja, absolwenci są przygotowani do pracy w różnych dziedzinach związanych z administracją, zarządzaniem i organizacją. Mogą pracować m.in. w sektorze publicznym, prywatnym lub non-profit, a ich umiejętności są przydatne w różnych dziedzinach, takich jak finanse, marketing, HR czy zarządzanie projektami. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, są przygotowane do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Gdzie studiować na kierunku administracja w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oferuje 100 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UAM oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4600 zł do 7140 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek administracja - uczelnie w Poznaniu

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Limity miejsc

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów odbywa się w ramach limitu miejsc – kandydaci przyjmowani są przez uczelnie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku administracja w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 100

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Osoby, które chciałyby rozpocząć bezpłatna naukę, mogą zdecydować się na podjęcie studiów w trybie stacjonarnym w uczelni publicznej. Za niestacjonarne studia w publicznej szkole wyższej oraz za studia w prywatnych uczelniach najczęściej należy zapłacić.

Administracja studia w Poznaniu - ceny 2023

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 4600 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu – od 5100 zł
 • WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu – 7140 zł
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu – od 4800 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są przez uczelnie w indywidualnie ustalonym terminie – kandydaci informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu się na wybrane kierunki studiów otrzymują poprzez system IRK lub ERK. Dzięki temu mogą oni poznać nie tylko decyzję wybranej szkoły wyższej, ale również liczbę punktów, zdobytych przez nich podczas postępowania kwalifikacyjnego, a także miejsce, które zajmują na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 18.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne składać można w sposób, który dopuszcza dana szkoła wyższa – zazwyczaj zakwalifikowani kandydaci mogą doręczyć je osobiście, bezpośrednio w siedzibie wybranej uczelni. Czasem jednak niektóre szkoły wyższe umożliwiają kandydatom dostarczenie kompletnych zestawów za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składać można najczęściej zaraz po opublikowaniu przez daną uczelnię wyników rekrutacji – oznacza to, że termin przeznaczony na dostarczenie plików jest ustalany indywidualnie przez szkołę. Kandydaci mają na to zazwyczaj kilka dni. Należy pospieszyć się z dopełnieniem wszystkich niezbędnych formalności, ponieważ spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się skreśleniem z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – od 18.07.2023 do 21.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Administracji?

Absolwenci studiów na kierunku Administracja wyróżniają się wiedzą, na którą składają się zagadnienia obszaru nauk o prawie i administracji oraz nauk ekonomicznych, jak również umiejętnościami prowadzenia działalności gospodarczej, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, a także posługiwania się regułami logicznego myślenia. Takie wykształcenie stanowi przepustkę do wejścia na współczesny rynek pracy, który coraz częściej zwraca uwagę na interdyscyplinarność oraz zdolność wykorzystywania wiedzy w praktycznym działaniu. Osoby kończące naukę przygotowane są do pracy w administracji publicznej oraz prywatnej. Mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: urzędach miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich, urzędach pracy, Kuratorium Oświaty, czy Państwowej Inspekcji Pracy. A jak prezentują się zarobki absolwentów tego kierunku?

Średnie zarobki absolwentów Administracji w 2023 roku:

 • specjalista administracji publicznej – 4320 złotych
 • specjalista ds. administracyjnych – 4200 złotych
 • naczelnik wydziału w administracji państwowej – 6560 złotych
 • dyrektor ds. administracyjnych – 7780 złotych

 

Czy warto iść na Administrację?

Administracja jest kierunkiem, który dostarcza wiedzy i umiejętności potrzebnych oraz wymaganych w wielu zawodach. Jest kierunkiem, w którym spotykają się zagadnienia zarządzania, prawa, czy ekonomii, które razem stanowią mocną podstawę do wejścia na współczesny rynek zatrudnienia. Co równie ważne, kierunek ten rozwija coraz częściej poszukiwane kompetencje społeczne. Jakie? Między innymi: pracy w grupie, organizowania zespołów pracowniczych oraz kierowania nimi, a także określania priorytetów służących realizacji zadań.

 

Gdzie warto studiować Administrację?

Kandydaci na studia w Poznaniu, którzy planują wybrać Administrację mają do wyboru trzy uczelnie, które oferują w swoich katalogach ten kierunek. Wśród nich znajduje się uczelnia publiczna.

Administracja studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się również uczelnie niepubliczne. Na edukacyjnej mapie stolicy Wielkopolski nie brakuje tych, które proponują studia w zakresie omawianego przez nas kierunku. Co warto jednak zaznaczyć, osoby podejmujące w nich naukę muszą przygotować się na opłaty związane z kształceniem, niezależnie od tego na jaką formę odbywania zajęć się zdecydują.

Administracja studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Poznaniu:

 • Uniwersytet WSB Merito
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

Uczelnie w Poznaniu - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Poznaniu) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Prawa i Administracji UAM) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu niestacjonarne, online I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Poznaniu?

Studia to nie tylko zgłębianie wiedzy, ale proces o znacznie szerszych ramach, dlatego miasto, w którym się uczymy odgrywa znaczącą rolę w kształceniu. Jakie ma kierunek Administracja w Poznaniu opinie?

 

Paulina, studentka Administracji mówi:

„Studiowanie Administracji to poznawanie różnych zagadnień, przepisów, aspektów i czasem można odnieść wrażenie, że bardzo łatwo się w tym pogubić. Ale istotne znaczenie ma to, gdzie i z kim się uczysz, w jakim otoczeniu, w jakiej atmosferze i w jakim mieście. Poznań to miasto idealne do studiowania. Polecam gorąco i daję piątkę z plusem.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja Poznań studia i stopnia

Administracja Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja Poznań studia stacjonarne

Administracja Poznań studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja w Poznaniu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

Pozostałe uczelnie w Poznaniu na których jest kierunek ADMINISTRACJA

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia