Informatyka i ekonometria w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Informatyka i ekonometria w Warszawie – uczelnie publiczne

Komentarze (0)

Informatyka i ekonometria w Warszawie – uczelnie publiczne

Studia w Warszawie na kierunku informatyka i ekonometria można podjąć na 2 uczelniach publicznych:

Studia stacjonarne są bezpłatne, z kolei studnia niestacjonarne są płatne.

 

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki)

Kierunek studiów Informatyka i ekonometria oferowany przez Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest realizowany w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia magisterskie, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

  • stacjonarnym (studia bezpłatne)
  • niestacjonarnym

Jeśli interesujesz się zagadnieniami z zakresu finansów i informatyki, a przedmioty ścisłe nie sprawiają ci kłopotu, to kierunek studiów Informatyka i ekonometria może cię zainteresować.

Studiując kierunek studiów Informatyka i ekonometria, będziesz mieć szansę na zdobycie cennej wiedzy z zakresu ekonometrii, gospodarki, ekonomii oraz co najważniejsze informatyki. Jako student w czasie zajęć będziesz uczyć się, m.in. wykonywania analiz ekonomicznych, analiz finansowych, a także dowiesz się, jak wykorzystywać informatykę w biznesie.

W programie studiów na kierunku Informatyka i ekonometria, możemy znaleźć wiele różnych przedmiotów, które jednak w większości opierają się na zagadnieniach z zakresu nauk ścisłych. Niektóre z przedmiotów to m.in. fizyka, matematyka, statystyka, ekonometria, metody obliczeniowe, a także wybrany język obcy na poziomie B2 ze słownictwem specjalistycznym. Studenci są również zobowiązani do zaliczenia obowiązkowych praktyk zawodowych.

Po ukończeniu studiów na kierunku Informatyka i ekonometria absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w bankach, instytucjach nadzoru finansowego i podatkowego, biurach analiz finansowych, urzędach, samorządach oraz w biurach doradztwa finansowego i podatkowego. Jako absolwent będziesz również świetnie przygotowany do otworzenia i poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

 

2. Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Ekonomicznych)

Studia na kierunku Informatyka i ekonometria będące propozycją Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego realizowane są w systemie dwustopniowym. Jako pierwsze realizowane są trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie są to dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2023/2024 studia możesz podjąć w trybie:

  • stacjonarnym (studia bezpłatne)
  • niestacjonarnym

Informatyka i ekonometria jest świetną propozycją dla osób, które interesują się zagadnieniami z zakresu finansów, rachunkowości, a także informatyką i jej wykorzystaniem w biznesie. Dlatego, jeśli nie masz trudności z przedmiotami ścisłymi takimi jak matematyka i fizyka, to ten kierunek studiów może być właśnie dla ciebie.

Studiując Informatykę i ekonometrię w Warszawie, zdobędziesz wiele umiejętności z zakresu wykonywania analizy finansowej, prowadzenia biznesu, a także informatyki, która jest niezwykle ważnym elementem w biznesie. Jako student dowiesz się również jaki wpływ na biznes ma np. demografia. W trakcie studiów będziesz również brać udział w lektoracie z wybranego języka obcego na poziomie B2 ze słownictwem specjalistycznym, co pozwoli ci na rozwinięcie swoich umiejętności i swobodną komunikację na arenie międzynarodowej.

Przedmioty, jakie możemy znaleźć w programie studiów na kierunku Informatyka i ekonometria opierają się przeważnie na wiedzy z zakresu nauk ścisłych. Niektóre z nich to m.in. analiza finansowa, matematyka finansowa, ubezpieczenia, logika, a także podstawy informatyki. W programie przewidziano również godziny na zrealizowanie praktyk zawodowych, w wybranej przez studenta instytucji.

Po ukończeniu studiów na kierunku Informatyka i ekonometria możesz znaleźć zatrudnienie m.in. w bankach, instytucjach finansowych, urzędach, firmach ubezpieczeniowych, a także możesz otworzyć własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej

WSZYSTKO O KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA - WARSZAWA

Komentarze (0)