ul. Nowoursynowska 159c,

02-776 Warszawa,  budynek 34

tel. (22) 59 372 12, 59 372 13, 59 372 14, 59 372 15

fax. (22) 59 372 11

e-mail: wzim@sggw.pl

http://www.wzim.sggw.pl/

ul. Nowoursynowska 159c,

02-776 Warszawa,  budynek 34

tel. (22) 59 372 12, 59 372 13, 59 372 14, 59 372 15

fax. (22) 59 372 11

e-mail: wzim@sggw.pl

http://www.wzim.sggw.pl/

 • INFORMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  kierunek przygotowuje inżynierów z zakresu szeroko rozumianych technik komputerowych; wszechstronne wykształcenie obejmuje wszystkie podstawowe dziedziny informatyki teoretycznej i praktycznej, wliczając w to systemy komputerowe, bazy danych, sieci komputerowe, grafikę komputerową, inżynierię oprogramowania, sztuczną inteligencję oraz kryptologię;  w ramach zajęć z podstaw fizyki i elektroniki cyfrowej studenci zdobywają wiedzę o podstawach działania komputerów; dodatkowe przedmioty z podstaw ekonomii, form działalności gospodarczej czy prawa pracy stanowią podstawę ewentualnej działalności gospodarczej absolwentów studiów
  ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
  studia I stopnia: algebra liniowa, analiza matematyczna, matematyka dyskretna, podstawy fizyki, elektronika cyfrowa, architektura komputerów, programowanie w językach wysokiego poziomu i obiektowe, inżynieria oprogramowania, paradygmaty programowania, sieci komputerowe, bazy danych, grafika komputerowa studia II stopnia: teoria informacji, modelowanie systemów informatycznych, zaawansowane systemy operacyjne i systemy baz danych, elementy kryptologii, aplikacje wielowarstwowe w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: systemów informacyjnych i analitycznych w gospodarce, inżynierii systemów informacyjnych, inżynierii systemów komputerowych, technik multimedialnych, zaawansowanych systemów informacyjnych, systemów komputerowych, systemów inteligentnych, systemów informatyki gospodarczej, zastosowań multimediów
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  absolwenci posiadają wiedzę w zakresie projektowania, zestawiania i uruchamiania systemu komputerowego, drobnych napraw sprzętu, doradztwa dla użytkowników systemów komputerowych, programowania w językach wysokiego poziomu, projektowania i administracji bazami danych; umiejętności programowania komputerów i znajomość zasad inżynierii oprogramowania; wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej, teleinformatyki oraz technik komunikacji człowiek-komputer
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE
  zawód informatyka charakteryzuje się uniwersalnością, absolwenci kierunku informatyka mogą być zatrudnieni we wszelkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery, w szczególności w firmach komputerowych zajmujących się tworzeniem oprogramowania, stron internetowych lub administracją sieci komputerowych, firmach zajmujących się e-biznesem, bankach, instytucjach europejskich, administracji państwowej i samorządowej, instytucjach pozarządowych, instytucjach naukowo-badawczych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub informatyka lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka średnia ocen ze studiów I stopnia oraz posiadanie dyplomu ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA Stopień: I II REKRUTACJA

  kierunek przygotowuje specjalistów do analizy i modelowania zjawisk ekonomicznych; student zapoznawany jest z matematycznymi podstawami ekonomii oraz jej praktycznymi aspektami; jego wiedza uzupełniana jest umiejętnościami praktycznej obsługi szerokiej gamy narzędzi statystycznych i obliczeniowych; kierunek kształci również pod względem kompetencji informatycznych, wliczając w to programowanie oraz jego wykorzystanie do obliczeń w ekonomii
  ELEMENTY PROGRAMU STUDIÓW
  studia I stopnia: mikroekonomia i makroekonomia, algebra liniowa, analiza matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, ekonometria, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, rachunkowość, zarządzanie, badanie operacyjne, informatyka ekonomiczna, programowanie komputerowe, bazy danych, projektowanie systemów informatycznych studia II stopnia: modelowanie i optymalizacja procesów gospodarczych, metody aktuarialne, ekonometria dynamiczna i finansowa, teoria prognozy i symulacji, wielowymiarowa analiza danych, teoria ryzyka, inżynieria oprogramowania, sieci komputerowe, systemy informacyjne zarządzania w zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie: statystyki i ekonometrii, inżynierii finansowej, inwestycji i ubezpieczeń, systemów informacyjnych w zarządzaniu
  SYLWETKA ABSOLWENTA
  absolwenci posiadają gruntowną wiedzę z ekonometrii, metod obliczeniowych w ekonomii; opanowują podstawy metod aktuarialnych i zagadnień rynku ubezpieczeń; posiadają także praktyczne umiejętności analizy, modelowania i optymalizacji procesów gospodarczych; ich kompetencje obejmują również znajomość technik komputerowych, takich jak programowanie, projektowanie systemów informatycznych, a także wykorzystanie ich w badaniach ekonomicznych i zarządzaniu
  PERSPEKTYWY ZAWODOWE
  absolwenci mogą być zatrudnieni w działach analiz banków oraz firm doradztwa finansowego, biurach maklerskich, administracji państwowej i samorządowej, ośrodkach przetwarzania informacji rolniczej na potrzeby wspólnej polityki rolnej UE, firmach komputerowych, placówkach naukowo-badawczych
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka lub informatyka lub fizyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria jest średnia ocen ze studiów I stopnia oraz posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (3)

Student Informatyki Zaocznej Ocena

Studia zaoczne pozostawiają wiele do życzenia. Wykładowcy wychodzą z zajęć zostawiając studentów samych sobie. Poziom nauki jest raczej na średnim poziomie.

A. Ocena

Po kierunku Informatyka i Ekonometria nie ma problemu ze znalezieniem pracy. W trakcie studiów nie zawsze łatwo, ale można się czegoś nauczyć

Studentka Informatyki i Ekonometrii Ocena

Jestem zadowolona z poziomu nauczania na tym wydziale.