Informatyka i ekonometria - Warszawa

Informatyka i ekonometria - Warszawa

Studia na kierunku informatyka i ekonometria w Warszawie możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Informatyka i ekonometria stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Informatyka i ekonometria stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

23.06.2024

Informatyka i ekonometria studia Warszawa 2024|woj. mazowieckie

Informatyka i ekonometria w Warszawie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia przygotowują do wykonywania zawodu między innymi programisty. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu metod obliczeniowych czy obsługi komputerowych programów statystycznych.

Informatyka i ekonometria - Warszawa
Studia na kierunku informatyka i ekonometria w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku informatyka i ekonometria to jedna z interdyscyplinarnych propozycji kształcenia uczelni w Warszawie. Pozwala ona zdobyć studentom wiedzę i kwalifikacje z pogranicza różnych dziedzin – informatyka, zarządzania, ekonomii i finansów oraz uczy wykorzystywania praktycznych narzędzi informatycznych. Podczas kształcenia studenci realizują program przedmiotów takich jak np. algorytmy i struktury danych, ekonometria przestrzenna, statystyka opisowa i ekonomiczna, programowanie skryptowe czy ekonometria.

Po ukończeniu studiów na tym kierunku można planować swoją karierę na stanowiskach wykorzystujących wiedzę z zakresu informatyki i finansów. Specjalistów o takich umiejętnościach poszukują banki, instytucje finansowe czy biura doradztwa podatkowego. Absolwenci informatyki i ekonometrii mają też niezbędną wiedzę, aby rozpocząć karierę zawodową jako programiści. Ponadto, mogą starać się o zatrudnienie w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, a także w biurach maklerskich.

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku informatyka i ekonometria w Warszawie rozpocznie się 29 maja 2024 r. i potrwa do 11 września 2024 r. | Informatyka i ekonometria Warszawa - terminy rekrutacji >

Studia na kierunku informatyka i ekonometria w Warszawie można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej).

Gdzie studiować kierunek informatyka i ekonometria w Warszawie

Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku informatyka i ekonometria możesz podjąć na 2 uczelniach publicznychSzkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW) oraz Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Nauk Ekonomicznych UW).

Kierunek informatyka i ekonometria - uczelnie w Warszawie

Sprawdź 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek informatyka i ekonometria

Informatyka i ekonometria to kierunek studiów, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem, ale nie należy on jednocześnie do najłatwiejszych ścieżek kształcenia. Widać to doskonale już podczas pierwszych faz procedury rekrutacyjnej. Kandydaci już podczas niej muszą zaprezentować jak najbardziej rozległą wiedzę z zakresu przedmiotów ścisłych.

W przypadku studiów na tym kierunku musisz w swoich planach maturalnych obowiązkowo uwzględnić przedmioty takie jak: matematyka, informatyka oraz fizyka i astronomia. Egzaminy dojrzałości z tych zagadnień nie należą do najprostszych, a na listach osób przyjętych znajdują się jedynie te osoby, które osiągnęły jak największą liczbę punktów. Zatem swoje przygotowania do matury zacznij już dziś, by w przyszłości uniknąć rozczarowań i dostać się na wymarzone studia w Warszawie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku informatyka i ekonometria w Warszawie

Studia na kierunku informatyka i ekonometria w Warszawie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Uczelnie w Warszawie - kierunek informatyka i ekonometria:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Ekonomicznych UW) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Program studiów i przedmioty

Kierunki studiów w Warszawie takie jak informatyka i ekonometria muszą mieć bardzo przemyślany program kształcenia. Tylko dzięki temu wiedza zdobyta przez studentów będzie miała charakter interdyscyplinarny przy jednoczesnym eksperckim ujęciu. Nauczanie na tym kierunku przebiega dwutorowo. Z jednej strony studenci poznają zagadnienia związane ścisłe z informatyką. Wśród przedmiotów znajdą się przykładowo:

 • teoretyczne podstawy informatyki;
 • matematyka dyskretna;
 • fizyka;
 • logika;
 • algebra;
 • metody obliczeniowe.

 

Bardzo ważną część kształcenia stanowią także te przedmioty, które związane są z ekonometrią. Studenci tego kierunku będą musieli bowiem zgłębić bardzo szczegółowo podstawy ekonomii i zarządzania, bo te zagadnienia pojawiać się będą często w ich przyszłej pracy zawodowej. Siatka programowa obfituje zatem w przedmioty takie jak:

 • analiza finansowa w przedsiębiorstwie;
 • dynamika systemów ekonomicznych;
 • komputerowe pakiety statystyczne;
 • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa itd.

 

Jak widzisz – większość przedmiotów swoje założenia czerpać będzie z królowej nauk, czyli matematyki. To ona może spędzać sen z powiek wielu studentów. W chwilach trudniejszych warto pomyśleć, że studia na kierunku informatyka i ekonometria to przede wszystkim inwestycja w swoją zawodową przyszłość. A mądre i odpowiedzialne decyzje zawsze są opłacalne.

Ile trwają studia na kierunku informatyka i ekonometria w Warszawie

Ile trwają studia na kierunku informatyka i ekonometria w Warszawie

Studia na kierunku Informatyka i ekonometria w Warszawie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Sprawdź

Informatyka i ekonometria w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
Jaka praca po informatyce i ekonometrii

Jaka praca po informatyce i ekonometrii

Każda osoba, która kończy studia, zastanawia się, jak będzie wyglądać jej przyszła kariera zawodowa. Absolwenci informatyki i ekonometrii nie powinni mieć żadnych lęków i obaw związanych z zatrudnieniem w przyszłości. Dzieje się tak dlatego, że abiturienci tego kierunku to wciąż jedna z najlepiej opłacanych grup zawodowych. Każda z osób, kończących studia, może ubiegać się o stabilną pracę w szeroko rozumianej branży IT. Na ekspertów czeka praca na stanowiskach związanych ściśle z informatycznym wykształceniem. Ukończenie studiów na kierunku informatyka i ekonometria gwarantuje pracę w różnego rodzaju przedsiębiorstwach informatycznych.

Warto wykorzystać potencjał swojego wykształcenia i połączyć umiejętności informatyczne z pracą w środowisku finansowym. Czeka na ciebie praca w:

 • bankach;
 • biurach doradztwa finansowego i podatkowego;
 • biurach analiz finansowych;
 • instytucjach nadzoru finansowego i podatkowego;
 • urzędach itd.

 

Możesz też pracować dla prywatnych przedsiębiorstw o różnym profilu działalności. Międzynarodowy profil wykształcenia sprawi, że twoja kariera rozwijać się będzie mogła także poza granicami terytorialnymi Polski.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Informatyka i ekonometria?

Będąc absolwentem kierunku studiów Informatyka i ekonometria będziesz świetnie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w wielu firmach. Absolwenci najczęściej decydują się na pracę m.in. w bankach, urzędach, instytucjach nadzoru finansowego i podatkowego, biurach analiz finansowych, a także w biurach podatkowych i doradztwa finansowego. Niektórzy z absolwentów decydują się również na otworzenie własnej działalności gospodarczej, dzięki czemu mogą pracować na własny rachunek. Pracują oni najczęściej na takich stanowiskach jak m.in. programista oraz informatyk. Czym zajmują się na co dzień oraz ile wynoszą ich średnie miesięczne zarobki?

 

Programista

Absolwenci Informatyki i ekonometrii mogą podjąć zatrudnienie m.in. jako programiści. Programiści pracując np. w biurach analiz finansowych, odpowiadają m.in. za pracę nad oprogramowaniem, a także za analizę ewentualnych błędów, które mogą się pojawiać. Programiści mogą również tworzyć aplikacje, które będą wykorzystywane np. w instytucjach finansowych. Mediana zarobków programisty wynosi około 8780 zł brutto miesięcznie.

 

Informatyk

Po ukończeniu studiów na kierunku Informatyka i ekonometria jako absolwent możesz pracować na stanowisku informatyka np. w bankach lub instytucjach nadzoru finansowego. Informatyk w takim miejscu zajmuje się m.in. czuwaniem nad prawidłowym działaniem sieci, a także systemów oraz wszystkich urządzeń w przedsiębiorstwie. Może on się również zajmować np. tworzeniem baz danych. Mediana zarobków informatyka wynosi 5900 zł brutto miesięcznie.

 

*Pamiętaj, że są to tylko orientacyjne zarobki i w rzeczywistości mogą się one różnić pomiędzy sobą. Wpływ na to ma wiele czynników. Wahania pomiędzy stawkami uzależnione są m.in. od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, znajomości języków lub nawet miejsca pracy. Wynagrodzenia mogą różnić się między poszczególnymi województwami, a nawet miastami.

Jak wygląda rekrutacja na informatykę i ekonometrię w Warszawie

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Informatyka i ekonometria Warszawa studia i stopnia

Informatyka i ekonometria Warszawa studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Informatyka i ekonometria Warszawa studia stacjonarne

Informatyka i ekonometria Warszawa studia niestacjonarne

Informatyka i ekonometria w Warszawie

Jakie opinie mają studia na kierunku informatyka i ekonometria w Warszawie?

Studia na kierunku informatyka i ekonometria powinny wybierane być przez prawdziwych pasjonatów przedmiotów ścisłych.

Ania, studentka trzeciego roku, mówi:

Na moim roku studiów znaleźli się sami pasjonaci matematyki. Oczywiście mieliśmy i wciąż miewamy trudniejsze momenty, ale wtedy zawsze spotykamy się w grupach i próbujemy rozwiązywać nasze problemy. Zresztą studia w Warszawie to nie tylko prestiż wykształcenia, lecz także poczucie, że z każdą wątpliwością mogę zgłosić się do swoich wykładowców, którzy nigdy nie odmawiają udzielania pomocy, czy dodatkowych wyjaśnień. To dla mnie bardzo ważne!

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku informatyka - wszystko co musisz wiedzieć

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia