Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - przedmioty maturalne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - przedmioty maturalne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - przedmioty maturalne

Rekrutacja na bezpłatne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie na uczelniach publicznych w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci powinni wykazać się wysokimi wynikami z przedmiotów maturalnych, które wymagane są w procesie rekrutacji. Na niektóre kierunki (np. architekturę) przeprowadzany jest dodatkowy egzamin wstępny czy rozmowa kwalifikacyjna. W przypadku aplikowania na płatne studia zarówno na uczelniach publicznych i niepublicznych (prywatnych) należy spełnić wszystkie wymogi wynikające z zasad rekrutacji (najczęściej zdana matura) oraz złożyć komplet dokumentów w terminie, a o przyjęciu zazwyczaj decyduje kolejność zgłoszeń.

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na poszczególnych uczelniach

Uczelnie

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Poziom studiów
Więcej filtrów
Forma studiów
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu wstępnego.

Dowiedz się więcej
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi Przedmioty:

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych.

Dowiedz się więcej
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji są wyniki z egzaminów wstępnych.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Kaliszu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Kaliszu Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest sprawdzian praktyczny oraz wynik z egzaminu dojrzałości.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest: język polski lub język ojczysty (dla obcokrajowców) lub język podstawowy oraz nagranie video zróżnicowanego programu na wybranym instrumencie (preferowany fortepian) lub wykonanie utworu wokalnego z towarzyszeniem fortepianu; sprawdzian predyspozycji słuchowych i manualnych kandydata .

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Przedmioty:

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia odbywać się będzie na podstawie wyniku egzaminu praktycznego, przeprowadzonego w formie zdalnej lub tradycyjnej (w siedzibie Uczelni).

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Przedmioty:

Kwalifikacja odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie praktycznym.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest przedmiot wskazany przez kandydata zdawany na poziomie podstawowym z części pisemnej egzaminu maturalnego, język obcy nowożytny oraz egzamin wstępny.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach Przedmioty:

Postępowanie kwalifikacyjne oparte jest na egzaminie wstępnym sprawdzającym uzdolnienia artystyczne kandydata oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest ocena predyspozycji kandydata oraz konkurs/ranking ocen uzyskanych na świadectwie maturalnym.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski Przedmioty:

Kandydaci przyjmowani są według kolejności na liście rankingowej, sporządzonej na podstawie punktacji za przeprowadzony sprawdzian praktyczny.

Dowiedz się więcej
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu wstępnego.

Dowiedz się więcej
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu wstępnego.

Dowiedz się więcej
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu wstępnego.

Dowiedz się więcej
Akademia Muzyczna w Krakowie Akademia Muzyczna w Krakowie Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik egzaminów wstępnych.

Dowiedz się więcej
Akademia Sztuki w Szczecinie Akademia Sztuki w Szczecinie Przedmioty:

W procesie rekrutacji na studia I stopnia brane są pod uwagę wyniki egzaminów wstępnych.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji na studia jest sprawdzian uzdolnień oraz konkurs świadectw.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Rytmiki
Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu wstępnego.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki w Białymstoku
Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu wstępnego.

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Pomorski w Słupsku Uniwersytet Pomorski w Słupsku Przedmioty:

Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie wyniku egzaminu praktycznego oraz złożonych wymaganych dokumentów.

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej".
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - jakie przedmioty zdawać na maturze?

Podczas rekrutacji na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na większości uczelni publicznych najczęściej punktowane są następujące przedmioty maturalne: biologia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny, język ojczysty, język polski, matematyka.
Z kolei uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów zazwyczaj na podstawie kolejności zgłoszeń i złożenia wymaganych dokumentów w terminie, aż do wyczerpania limitu miejsc.

Komentarze (0)