Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia - kierunek studiów

Chciałbyś zdobyć kompleksowe wykształcenie muzyczne i w przyszłości zająć się animacją muzyczną lub skupić się na profesjonalnej działalności artystycznej? Jeśli zatem masz wykształcenie zdobyte w szkole muzycznej i duszę artysty to kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej może okazać się świetnym wyborem.

Jak wygląda proces aplikacji? Aby zostać studentem kierunku Edukacja artystyczna należy uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu praktycznego. Będzie to sprawdzian z umiejętności gry na instrumencie lub śpiewu, a także sprawdzenie predyspozycji muzycznych, takich jak: słuch muzyczny, sprawność manualno-głosowa i poczucie rytmu.

Jakie zajęcia czekają na Ciebie w ramach kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej? Przede wszystkim nacisk kładziony będzie na zajęcia o charakterze praktycznym. Będzie to gra na fortepianie, śpiew, dyrygowanie, emisja głosu czy rytmika. Uzupełnienie będą zaś stanowić przedmioty z dziedziny nauk humanistycznych oraz zajęcia języka obcego. Następnie będziesz mógł wybrać jedną z wielu ciekawych specjalizacji takich jak: rytmika w edukacji dziecka czy zespoły instrumentalno-wokalne. Jeżeli zatem jesteś uzdolniony muzycznie i nie wyobrażasz sobie innej kariery to nie wahaj się – to jest kierunek dla Ciebie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • wykwalifikowanego muzyka lub nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedz teoretycznej i praktycznej do prowadzenia: zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia; zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystyczne na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie,
  • analizy utworów z punktu widzenia historii gatunków i form muzycznych oraz warsztatu kompozytorskiego,
  • rozwijania sprawności słuchowej w obrębie wszystkich elementów dzieła muzycznego.
  • zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych,
  • techniki i stylów, szkół i wybitnych kompozytorów: średniowiecza, renesansu, baroku, klasycyzmu, romantyzmu oraz XX i XXI wieku.
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Absolwent kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej znajdzie zatrudnienie jako:
  • instruktor zespołu tanecznego,
  • animator kultury w placówkach upowszechniania kultury,
  • organizator festiwali i innych imprez muzycznych,
  • nauczyciel edukacji muzycznej w placówkach szkolnych oraz pozaszkolnych,
  • nauczyciel rytmiki w różnego typu placówkach oświatowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: podstawą kwalifikacji jest sprawdzian praktyczny.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzony jest przez:

Wydział IV: Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzony jest przez:

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzony jest przez:

Wydział Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu

Akademia Muzyczna w Krakowie

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzony jest przez:

Wydział I Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej

Akademia Sztuki w Szczecinie

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzony jest przez:

Wydział Edukacji Muzycznej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzony jest przez:

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzony jest przez:

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzony jest przez:

Instytut Edukacji Muzycznej

Popularne artykuły dla kierunku EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ w dziale uczelnia

Zobacz inne kierunki Muzyczne

Komentarze (0)