Mechanika i budowa maszyn - Poznań

Mechanika i budowa maszyn - Poznań

Mechanika i budowa maszyn - Poznań
Dodaj do ulubionych

14.02.2023

Mechanika i budowa maszyn studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Poznaniu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

W Poznaniu mechanikę i budowę maszyn możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Poznańskiej (Wydział Inżynierii Mechanicznej PP) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Studenci kierunku mechanika i budowa maszyn zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk technicznych i ścisłych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat materiałoznawstwa, mechaniki technicznej, fizyki współczesnej czy automatyki i robotyki. Nauczą się także projektowania i konstrukcji maszyn i układów napędowych. Co więcej, poznają zasady wykonywania rysunku technicznego, dokonywania pomiarów technicznych oraz obsługi narzędzi informatycznych, wspomagających projektowanie.
Mechanika i budowa maszyn należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 8 tys. kandydatów.
 
Specjalności
Współczesne studia z mechaniki i budowy maszyn charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Poznaniu na kierunku mechanika i budowa maszyn w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku mechanika i budowa maszyn w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 5600 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Poznaniu >
 
Praca po studiach
Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, biurach projektowych, jednostkach odbioru technicznego, jednostkach naukowo-badawczych, elektrowniach, elektrociepłowniach, firmach konstrukcyjnych oraz w firmach konsultingowych.

czytaj dalej wszystko o Mechanika i budowa maszyn - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

 

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu? Proces kwalifikacyjny na studia oparty jest na konkursie świadectw. Nie będzie niespodzianką informacja, że najważniejszym w nim przedmiotem jest „królowa nauk”, czyli matematyka. Żaden ze studentów nie ominie również skomplikowanych zagadnień fizycznych oraz z dziedziny współczesnej informatyki i chemii.

Warto zawsze sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od uczelni. Wymagania na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu są wysokie, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi:

 • mechanika techniczna,
 • wytrzymałość materiałów i konstrukcji,
 • termodynamika techniczna,
 • oprzyrządowanie technologiczne,
 • automatyka,
 • mechanika analityczna.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu

 • Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu - terminy rekrutacji

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń


  Terminy rekrutacji na uczelniach 2023/2024

  I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
  Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Termin rekrutacji I stopnia:
  Termin rekrutacji II stopnia:
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej

  Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

  Harmonogram rekrutacji +

  Każdy, kto chce rozpocząć studia wyższe na kierunku mechanika i budowa maszyn, musi dokładnie zapoznać się z harmonogramem rekrutacji. Obejmuje on nie tylko terminy zakończenia naboru, lecz także daty składania dokumentów i wiele innych, przydatnych informacji. Szczegółowe informacje na temat harmonogramów rekrutacyjnych znajdziesz zawsze na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich.

  Przyszli studenci na wybrane kierunki mogą już rejestrować się w maju za pośrednictwem platform internetowych. Jedyne znaczenie ma jednak liczba punktów, jaką kandydaci otrzymają po przeliczeniu. To, kiedy została dokonana rejestracja na studia, nie ma żadnego znaczenia. Ważne jedynie jest to, by zarejestrować się terminowo. W tym pomoże właśnie prześledzenie harmonogramu rekrutacji. Pierwszy etap kwalifikacji zgłoszeń na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn kończy się na ogół w lipcu, niedługo po ogłoszeniu wyników matur. To także czas składania podstawowych dokumentów oraz oczekiwania na rozpoczęcie roku akademickiego.

  Na kierunki, na które nie został wypełniony limit miejsc, zostaje otwarty dodatkowy etap rekrutacji. Umożliwia on dostanie się na studia nowej puli osób. Ten etap rekrutacji odbywa się na ogół na początku sierpnia i kończy we wrześniu, wraz z ogłoszeniem ostatecznego naboru.

  Dokumenty rekrutacyjne +

  Składanie dokumentów rekrutacyjnych to jeden z najważniejszych kroków, jakie powinni wykonać zakwalifikowani kandydaci. Warto zatem odpowiednio wcześnie zorientować się, jakie dokumenty dostarczyć do dziekanatu wybranej uczelni w pierwszej kolejności. Każdy ośrodek akademicki sam ustala ten podstawowy zestaw, powinny się w nim znaleźć jednak:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
  • świadectwo dojrzałości uzyskane poza polskim system oświaty + tłumaczenie dokumentu;
  • jedna aktualna fotografia (wymogi takie, jak w przypadku fotografii dowodowej);
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
  • różnego rodzaju umowy itd.

  Pamiętaj, by dokumenty dostarczyć terminowo, ponieważ w innym przypadku zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych lub nie będziesz brał udziału w dalszych etapach rekrutacji. Na ogół dokumenty powinny być dostarczone w papierowej teczce, która opisana będzie twoim imieniem i nazwiskiem.

  Opłaty rekrutacyjne +

  Terminowe uiszczenie opłaty rekrutacyjnej to najważniejszy krok w procesie rekrutacji. Jeżeli zostanie on przez ciebie zbagatelizowany, to w ogóle nie dostaniesz szansy na to, by wziąć udział w rekrutacji na studia. Opłaty rekrutacyjne wahają się w Polsce od 85 do mniej więcej 150 złotych. Wszystko zależy tak naprawdę od wybranej uczelni i kierunku. Niektóre ośrodki akademickie wymagają, by opłatę uiszczać za każdy wybrany kierunek, inne obejmują pulę kierunków. Opłaty możesz dokonać za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych. Pamiętaj, że liczy się czas księgowania wpłaty, więc wykonają ją odpowiednio wcześnie. Dodatkowo powinieneś potwierdzenie przelewu dostarczyć do dziekanatu uczelni.

  Przedmioty kwalifikacyjne +

  Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn zadedykowane są tylko dla najlepszych umysłów ścisłych. W praktyce oznacza to, że rekrutacja na ten kierunek jest wyjątkowo zacięta i na studia dostają się wyłącznie najlepsi. W swoich przygotowaniach maturalnych szczególną uwagę musisz położyć na naukę przedmiotów ścisłych – matematyki, fizyki, chemii, czy informatyki. Zastanów się, z których z nich czujesz się najlepiej.

  Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

  Punkty, które dany kandydat uzyska podczas egzaminów maturalnych, odpowiednio są przeliczane przez dany ośrodek akademicki. I dopiero liczba punktów po przeliczeniu decyduje, czy maturzysta znalazł się na listach osób przyjętych. Przeliczniki ustalane są indywidualnie. Muszą one jednak uwzględniać, czy dany przedmiot znajduje się w wymogach rekrutacyjnych (np. w przypadku mechaniki i budowy maszyn punktowana będzie fizyka, a nie na przykład historia) oraz na jakim poziomie zdawany był dany przedmiot.

  Olimpiady oraz konkursy +

  Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn zaliczane są do renomowanego grona kierunków inżynieryjnych. Wybierane są one na ogół przez osoby, które nie boją się intelektualnych wyzwań. Jeżeli jesteś jedną z nich, kochasz nowinki technologiczne, a skomplikowane zadania matematyczne są dla ciebie łatwizną, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Twoja wiedza musi być rozległa, jest jednak o co walczyć – laureaci oraz finaliści olimpiad na stopniu centralnym dostają się na studia poza kolejnością. Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku przystąpienia do obowiązkowych egzaminów maturalnych. W przypadku studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn rozważ:

  • Olimpiadę Wiedzy Technicznej;
  • Olimpiadę Matematyczną;
  • Olimpiadę Fizyczną;
  • czy nawet Olimpiadę Chemiczną.

Jak wyglądają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu

Wynalazki, maszyny, nowinki techniczne – to coś, co od wieków pociągało ludzi. Wynalezienie telefonu czy żarówki, zrewolucjonizowało nasze życie w niewyobrażalny sposób. Prawdopodobnie nikt z nas nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak wyglądałby świat bez samochodu, lampki nocnej czy komputera.

Być może nie każdy ma predyspozycje, by zostać drugim Edisonem, ale w trakcie studiów w Poznaniu można nauczyć się jak skonstruować i zbudować maszynę oraz jak ją później obsługiwać. Każdy absolwent liceum staje przed szansą poznania jak z kawałka metalu, można wykonać prawdziwe dzieło sztuki – codziennej bądź artystycznej, a wszystkie teorie, dotychczas poznane na matematyce i fizyce, będzie można wykorzystać w praktyce.

 

Program studiów i przedmioty

Program studiów na Politechnice w Poznaniu jest tak skonstruowany, by absolwent wychodząc z uczelni miał pełne i solidne wykształcenie w tej dziedzinie. Nie należy on do najłatwiejszych – często na pierwszym roku studenci borykają się z nadmiarem informacji.

Jeśli jednak zdadzą pierwszą sesję, w kolejnych latach „jest już z górki”. Za najbardziej trudne i wymagające przedmioty uchodzą matematyka i fizyka, których poznanie niejednokrotnie spędzało „sen z powiek” wielu studentów. Należy pamiętać, że właśnie na te przedmioty, kładziony jest największy nacisk.

Głównym celem edukacji w trakcie tych studiów jest przygotowanie przyszłych absolwentów o rozwoju swojej kariery naukowej, opartej na wyspecjalizowanej wiedzy technicznej.

 

Jakie przedmioty są w programie nauczania?

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydat, który wybiera się na te studia, musi odznaczać się dużą precyzją i dokładnością. Ponadto, kandydat musi lubić nauki ścisłe – jest to warunek konieczny! Wiele procesów mechanicznych będzie wymagało od studenta także cierpliwości oraz odpowiedzialności. Dobrze byłoby, by przyszły konstruktor miał zdolności manualne oraz talent techniczny.

Nie bał się także temperatury oraz zmian zachodzących w trakcie procesu technicznego. Przyszły student powinien też interesować się nowinkami technicznymi, ogólnie rozumianą technologią czy też elektroniką. Jeśli więc, do zainteresowań potencjalnego kandydata należą filmy o wynalazkach i nowych technologiach, a sam nie boi się eksperymentów, studia te mogą okazać się strzałem w dziesiątkę.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

 

Wiedza

Student tego kierunku, ma wiedzę na temat matematyki, fizyki i chemii, którą w dalszym ciągu kształcenia będzie mógł wykorzystać w praktyce. Ponadto, dowie się, czym jest grafika inżynierska, wykorzystując przy tym możliwości grafiki komputerowej.

Student nauczy się także, jak konstruować proste maszyny, mechanizmy, przyrządy i narzędzia. Wie także, jak jest zbudowana maszyna oraz potrafi ją zaprogramować, by mogła służyć w jak najlepszym swoim zakresie.

ierunek mechanika i budowa maszyn umożliwiają także poznanie, czym jest zarządzanie logistyczne, a także co to jest jakość i jak zorganizować produkcję. Po tych studiach, absolwent będzie orientował się w obecnych trendach rozwojowych budowy maszyn.

 

Umiejętności

Po skończeniu tego kierunku, student będzie wiedział, jak przygotować udokumentowane opracowanie z zakresu mechaniki i budowy maszyn, oraz dowie się jak je wygłosić. Pozna, jak wykorzystywać nabytą wiedzę z matematyki, fizyki i chemii do tworzenia modeli, algorytmów oraz innych działań związanych z tym kierunkiem.

Absolwent, po ukończeniu tych studiów, będzie potrafił zaprojektować proste układy mechaniczne, wykorzystując odpowiedni materiał do wykonania elementów maszyn, urządzeń lub narzędzi. Ponadto, pozna jak dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania konstrukcji oraz będzie mógł oceniać istniejące rozwiązania.

 

Kompetencje społeczne

Po pierwsze, student kierunku mechanika i budowa maszyn będzie rozumiał potrzebę ciągłego kształcenia się – jest to zrozumiałe, ponieważ technologia i maszyneria wciąż się rozwijają. Absolwent tych studiów będzie czuł na sobie odpowiedzialność za swoje konstrukcje oraz podejmowane decyzje – wie też, czym jest profesjonalizm.

Będzie w pełni świadomy społecznej roli inżyniera mechanika, oraz w sposób zrozumiały będzie dzielił się z innymi informacjami o osiągnięciach techniki. Po studiach technicznych, student pozna cały aparat umiejętności praktycznych, niezbędnych przy podejmowaniu pracy w podobnym kierunku. Kończąc studia na uczelni wyższej, będzie w sposób przemyślany i konsekwentny realizował założenia poznane w trakcie kształcenia, podejmując pracę odpowiadającą jego zainteresowaniom.

Ile trwają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu

Ile trwają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lata (studia II stopnia).

Studia inżynierskie w Poznaniu na kierunku Mechanika i budowa maszyn należą do prestiżowego kanonu nauk inżynierskich i technicznych, co oznacza, że pierwszy stopień studiów zawsze zostaje zwieńczony uzyskaniem przez absolwentów dyplomu inżyniera.

Sudia inżynierskie, niezależnie od wybranej uczelni oferującej pożądany kierunek, zazwyczaj będą trwały siedem semestrów lub osiem semestów, a więc trzy i pół roku lub cztery lata.

Dla najambitniejszych, chcących poszerzyć zdobytą z pierwszego etapu studiów wiedzę, otworzy się możliwość podjęcia magisterskich, trwających od półtora roku do dwóch lat, studiów drugiego stopnia. Zagospodarowanie tego dodatkowego czasu pozwoli na wzbogacenie kompetencji i stanie się lepszym pracownikiem.

Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu?

W dzisiejszych czasach, niemal każdy sektor przemysłowy opiera się na kadrze specjalistów z zakresu mechaników i konstruktorów, których działania operacyjne mają kluczowe znaczenie w kontekście rozwoju i wyników firmy. Większość z tych specjalistów opiera się na zdobytej wiedzy, właśnie w trakcie studiów.

Inżynierowie, uważani są często za elitę, która na rynku pracy zawsze ma powodzenie. Rozwój kariery zawodowej zależy więc od samych zainteresowanych – decyzja o sektorze, branży i przedsiębiorstwie leży po ich stronie. Niemniej należy jednak podkreślić – wyspecjalizowany inżynier, profesjonalista, nie będzie miał problemów ze znalezieniem pracy, niemal w całej Polsce.

 

Możliwości zatrudnienia po kierunku Mechanika i budowa maszyn:

 • przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego,
 • biura projektowe,
 • przedsiębiorstwa konstrukcyjne i technologiczne
 • jednostki związane z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
 • jednostki odbioru technicznego oraz jakościowego produktów i materiałów

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku mechanika i budowa maszyn:

Absolwent tego kierunku będzie mógł „przebierać” w ofertach największych brandów w Polsce:

Philips, ABB, Hutchinson, Dell, i wiele wiele innych. Największe bowiem firmy poszukują konstruktorów i mechaników. To właśnie te korporacje stawiają na profesjonalistów i specjalistów w swoim fachu. Zarobki po studiach technicznych także są atrakcyjne – firmy doceniają swoich dobrych pracowników.

 

Jakie są stanowiska po tym kierunku?

 • technik mechanik
 • serwisant maszyn
 • konstruktor mechanik
 • elektromechanik
 • konstruktor maszyn
 • mechanik maszyn produkcyjnych
 • specjalista ds. mechanicznych
 • inżynier serwisu

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Mechanika i budowa maszyn?

Absolwenci Mechaniki budowy maszyn mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w przemyśle, biurach projektowych, ośrodkach naukowo-badawczych, jednostkach akredytacyjnych i technicznych. Jednak jednymi z najczęściej obejmowanych stanowisk pracy są zawody takie jak: inżynier produkcji, specjalista ds. jakości produkcji oraz specjalista ds. utrzymania ruchu. Ile zarabiają i czym zajmują się na co dzień?

 

Inżynier produkcji

Może on podjąć pracę w przemyśle lub firmach zajmujących się produkcją. Odpowiada on za zarządzanie informacjami, które dotyczą produkcji i działań z nią związanych. Dba również o nowe produkty, których produkcja ma się dopiero rozpocząć i nadzoruje ich jakość, a także odpowiada za modyfikacje, które są niezbędne do wprowadzenia. Inżynier produkcji zajmuje się również dokumentacją z przebiegu produkcji, produktów oraz maszyn. Mediana zarobków inżyniera produkcji wynosi około 7750 zł brutto.

 

Specjalista ds. jakości produkcji

Specjalista do spraw jakości produkcji pracując w przemyśle odpowiada za kontrolę jakości produktów, które schodzą z linii produkcyjnej. Sprawdza jakość wykonania, materiał oraz czy produkt jest zgodny z normą, dopiero potem może zostać dopuszczony do pakowania i sprzedaży. Odpowiada również za prowadzoną dokumentację i wprowadzanie danych do systemu. Kontaktuje się także z firmami i laboratoriami, aby zapewnić wysoki standard jakości. Mediana zarobków specjalisty ds. jakości produkcji wynosi około 5840 zł brutto.

 

Specjalista ds. utrzymania ruchu

Specjalista do spraw utrzymania ruchu zajmuje się linią produkcyjną i dba o to, aby sprawnie funkcjonowała, ponieważ zablokowanie się liniii może spowodować znaczne opóźnienia w realizacji zamówień, a nawet spadek jakości danej partii. Specjalista do spraw utrzymania ruchu nadzoruje park maszynowy i jego prawidłowe działanie, współpracuje również z serwisami. Prowadzi również dokumentajcę maszyn, gdzie zawarte są szczegółowe informacje o urządzeniach i przeglądach technicznych, a także o wcześniejszych naprawach i awariach. Mediana zarobków to 6200 zł brutto.

Źródło: wynagrodzenia.pl (luty 2023)

 

*Wynagrodzenia mogą różnić się między sobą, na co wpływa wiele czynników. Wahania w stawkach mogą zależeć od wykształcenia, stażu pracy, doświadczenia, wielkości firmy, a nawet miejsca pracy – zarobki różnią się w zależności od województwa czy miasta.

 

Gdzie studiować na kierunku mechanika i budowa maszyn w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Poznańskiej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn, w roku akademickim 2022/2023, Politechnika Poznańska oferuje 200 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PUT. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 5600 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek mechanika i budowa maszyn w Poznaniu:

 

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

 

Mechanika i budowa maszyn studia stacjonarne - uczelnie w Poznaniu

 

Mechanika i budowa maszyn studia niestacjonarne - uczelnie w Poznaniu

 

 

Mechanika i budowa maszyn studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Poznaniu

 

Limity miejsc

O przyjęciu kandydatów na wybrane studia decyduje lista rankingowa. Rekrutacja na określone kierunki przeprowadzana jest w ramach limitu miejsc, dlatego przyjmowani są kandydaci, którzy zdobyli najwyższe wyniki w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Limity miejsc na kierunku mechanika i budowa maszyn w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska: 200

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Za studia stacjonarne w uczelniach publicznych nie trzeba płacić. Nie dotyczy to jednak studentów niestacjonarnych lub studentów, którzy uczą się w prywatnych szkołach wyższych – taka możliwość studiowania jest płatna.

 • Politechnika Poznańska – 5600 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie informują kandydatów o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na studia za pomocą prywatnych profilów w systemie IRK lub ERK. Termin publikacji wyników rekrutacji jest indywidualny dla każdej szkoły wyższej. Dzięki temu kandydaci mogą dowiedzieć się, które miejsce zajęli na liście rankingowej, a także, ile punktów zdobyli.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska – 11.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w wyznaczonym przez szkołę wyższą terminie. Można zrobić to osobiście, doręczając kompletny zestaw bezpośrednio do siedziby uczelni. Niektóre szkoły wyższe dopuszczają także możliwość wysłania pliku za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne kandydatów zazwyczaj po ogłoszeniu listy rankingowej. Kandydaci mają przeważnie kilka dni na dostarczenie wymaganych dokumentów do siedziby uczelni. Pamiętaj, że jeśli spóźnisz się lub dostarczysz niekompletny zestaw dokumentów, możesz zostać skreślony z listy zakwalifikowanych kandydatów.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Poznaniu:

 • Politechnika Poznańska – od 11.07.2022 do 15.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek mechanika i budowa maszyn:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Poznańska (Wydział Inżynierii Mechanicznej PP) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu

Potencjalny kandydat na ten kierunek studiów musi zastanowić się, czy te studia są dla niego. Czy  lubi matematykę? Czy fizyka nie sprawia mu problemów? Czy jest w stanie cierpliwie dążyć do doskonałości w swojej dziedzinie? Jeśli na te pytania odpowiedzi są twierdzące, należy przejść do kolejnego kroku – sprawdzić jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę.

W większości, uczelnie wyższe mają podobne wymagania: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka – to przedmioty, które są brane pod uwagę na Politechnice Poznańskiej. Trzeba zatem mieć wiedzę interdyscyplinarną – nie tylko ścisłą, ale także lubić uczyć się języków obcych. Dlaczego?

Ponieważ wiele określeń w profesjonalnym języku mechanicznym, jest właśnie po angielsku. Przyszły student musi więc rozumieć zachodzące procesy, nie tylko w języku polskim.

 

Proces rekrutacji

Jak wygląda rekrutacja? Najpierw należy zarejestrować się na stronie internetowej wybranej uczelni, ponieważ w ten sposób uczelnie przyjmują od kandydatów niezbędne dokumenty. Należy zrobić to w podanym przez uczelnie terminie – nie przestrzeganie go skutkuje skreśleniem z listy studentów!

Na politechnice poznańskiej obowiązuje także jednorazowa opłata rekrutacyjna. Ważne jest, że konto należy założyć tylko raz. Pierwszy wskazany na stronie internetowej kierunek, jest uznawany przez uczelnię za priorytetowy dla kandydata. Po odniesionym sukcesie – dostaniu się na studia – szkoła wyższa informuje w formie listu papierowego.

 

Wymagane dokumenty

Dokumenty jakie zależy złożyć, są standardowe – takie jak na większości uczelni:

 • świadectwo dojrzałości
 • wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia
 • dokument tożsamości – tylko do wglądu
 • zaświadczenie potwierdzające status laureata lub finalisty olimpiady (jeśli takie jest).

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

kierunki studiów w Poznaniu

studia w Poznaniu

 

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - ważne informacje

mechanika i  budowa maszyn studia

studia inżynierskie i techniczne w Poznaniu

studia inżynierskie i techniczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu?

Gdzie studiować? Gdzie zdobywać wiedzę i umiejętności? Czy w ogóle istotne jest miejsce, w którym pobieramy kształcenia? Na te i podobne pytania warto znaleźć odpowiedzi, dlatego należy zapytać: Jakie ma kierunek Mechanika i budowa maszyn w Poznaniu opinie?

 

Hubert, student drugiego stopnia Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Przyjechałem na studia do Poznania z Płocka, więc pokonałem niemała odległość, aby się uczyć. Przyjechałem do Poznania, bo wiem, że tutaj zdobędę dobre wykształcenie, a także liczę na to, że w tym mieście będę mógł realizować swoje plany zawodowe.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Mechanika i budowa maszyn Poznań studia i stopnia

Mechanika i budowa maszyn Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Mechanika i budowa maszyn Poznań studia stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn Poznań studia niestacjonarne

Kierunki inżynierskie i techniczne w Poznaniu

informatyka
Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

Studia na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania

Studia na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/13638-akademia-muzyczna-bydgoszcz.jpg Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • ul. Pigonia 1, Rzeszów https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJM5haPPj6PEcRAXpvuNl9L0M https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d0984-uniwersytet-rzeszowski.jpg Uniwersytet Rzeszowski