Administracja - Wrocław
Dodaj do ulubionych

23.01.2023

Administracja studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku administracja we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku administracja w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

We Wrocławiu administrację możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Administracji i Ekonomii UWR) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Administracja to kierunek należący do nauk prawnych. Studenci administracji zapoznają się m.in. z najważniejszymi dla systemu administracyjnego w Polsce zagadnieniami prawnymi czy ekonomicznymi. W programie tego kierunku przewidywane są przedmioty poświęcone np. prawu administracyjnemu, polityce administracyjnej, ochronie środowiska czy systemom bankowym i kredytowym. Ponadto studenci administracji rozwijają swoje zdolności kierownicze, informatyczne i organizacyjne.
Administracja należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 9,7 tys. kandydatów (o 602 więcej niż rok wcześniej).
 
Specjalności
Współczesne studia z administracji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku administracja we Wrocławiu: administracja samorządowa, administracja usług publicznych, doradztwo podatkowe i podatki... specjalności na administracji we Wrocławiu >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia we Wrocławiu na kierunku administracja w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów waha się od 5250 zł do 6300 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku administracja we Wrocławiu >
 
Praca po studiach

W trakcie zajęć uczestnicy rozwiązują problemy związane przykładowo z bezpieczeństwem wewnętrznym, administracją europejską, samorządami terytorialnymi lub sektorem publicznym. Absolwenci administracji we Wrocławiu mogą rozwijać swoją karierę zawodową m.in. w organach państwa, samorządu terytorialnego czy administracji podmiotów gospodarczych. Kompleksowe przygotowanie pozwala specjalistom nie tylko na podjęcie pracy urzędniczej, ale także prowadzenie działań doradczych, pełnienie funkcji kierowniczej lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

czytaj dalej wszystko o Administracja - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku politologia

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja we Wrocławiu?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Przyszli studenci administracji powinni wykazać się wiedzą z zakresu takich przedmiotów jak np. geografia, wiedza o społeczeństwie czy historia. Kandydaci na administrację muszą osiągnąć wysoki wynik z matematyki i języka polskiego. Dobrze też, by potrafili oni komunikować się w języku obcym.

 

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku administracja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie


Uczelnie niepubliczne we Wrocławiu przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w mieście Wrocławiu

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować administrację we Wrocławiu

Administrację we Wrocławiu można studiować na jednej uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim, a także jednej niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Dolnośląskiej Szkole Wyższej, która także oferuje wysoki poziom kształcenia. 

Gdzie studiować administrację bezpłatnie we Wrocławiu

Administrację we Wrocławiu można studiować bezpłatnie tylko na Uniwersytecie Wrocławskim w ramach studiów stacjonarnych, gdzie podstawą rekrutacji są wyniki z egzaminu maturalnego. 

Gdzie studiować administrację niestacjonarnie we Wrocławiu

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku administracja we Wrocławiu można podjąć na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Dolnośląskiej Szkole Wyższej.  

Ile kosztują studia niestacjonarne na administracji we Wrocławiu

Studia niestacjonarne na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. Cena za pierwszy rok studiów na kierunku administracja we Wrocławiu wynosi około 5500 zł.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Wszystkie uczelnie we Wrocławiu oferujące studia niestacjonarne pobierają za nie opłaty. Wyjątkiem są tylko studia stacjonarne na uczelni publicznej. 

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku administracja we Wrocławiu?

Studenci administracji w trakcie nauki obserwują działania ekspertów z obszarów administracji, prawa, ekonomii i polityki, a także nawiązują z nimi współpracę. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom uczestnicy zajęć realizują projekty w profesjonalnych warunkach, które zbliżone są do autentycznego środowiska zawodowego. Studenci szkolą swoje zdolności myślenia abstrakcyjnego i analitycznego, a także udoskonalają swoje kompetencje społeczne.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

 

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku administracja we Wrocławiu realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich). Studia licencjackie trwają 3 lata, magisterskie – 2 lata.

Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studenci stacjonarni częściej pracują w grupach i pod okiem doświadczonych specjalistów. Swoje zdolności oraz wiedzę mogą kształcić w profesjonalnie wyposażonych salach. Ponadto studia stacjonarne umożliwiają studentom aktywny udział w życiu uczelnianym – mogą oni udzielać się w kołach naukowych lub organizacjach studenckich.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne. Stacjonarna nauka w niepublicznych szkołach wyższych wiąże się z dodatkowymi opłatami. Ten tryb może utrudnić lub nawet uniemożliwić pracę na pełnym etacie – studia stacjonarne skierowane są w do osób, którym zależy przede wszystkim na wykształceniu wyższym.Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Studia niestacjonarne stanowią rozwiązanie dla tych studentów, którzy nie mogą lub nie chcą rezygnować z możliwości pracy na pełnym etacie lub innych obowiązków czy przyjemności prywatnych. Niestacjonarna nauka pozwala połączyć różne czynności z nauką.

Studenci niestacjonarni mają ograniczony kontakt z wykładowcami oraz innymi członkami grupy – oznacza to, że powinni oni systematycznie uczęszczać na zajęcia i samodzielnie uzupełniać pewne zagadnienia.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

 

Program studiów i przedmioty

Administracja jako nauka prawna przewiduje zajęcia poświęcone w szczególności zagadnieniom prawnym i gospodarczym. Studenci administracji w trakcie realizacji programu poznają szczegółowo najważniejsze dla tej dziedziny treści prawne, a także badają struktury poszczególnych organów państwowych i samorządowych. Nic więc dziwnego, że w planie przewidywane są przedmioty takie jak np. prawo finansów publicznych, prawo Unii Europejskiej czy system bankowy i kredytowy.

 

Studenci poznawać będą zagadnienia z zakresu:

 • prawa administracyjnego;
 • publicznego prawa gospodarczego;
 • postępowania i sądownictwa administracyjnego itd.

 

Absolwenci administracji jednej z wrocławskich uczelni potrafią skutecznie kontrolować małe i duże struktury administracyjne lub gospodarcze. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu potrafią oni organizować pracę urzędu czy przedsiębiorstwa, a także zarządzać m.in. finansami, bezpieczeństwem, zasobami ludzkimi czy informacjami. Ponadto studenci poszczególnych uczelni mogą wybrać specjalizację, która najbardziej odpowiada ich predyspozycjom i zainteresowaniom.

 

Przyszli administratorzy moją rozwijać swoją szczegółową wiedzę z zakresu:

 • bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • administracji europejskiej;
 • samorządu terytorialnego;
 • czy administracji sektora publicznego.

 

 

Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na kierunek administracja powinni być przygotowani do ciężkiej nauki teoretycznej. W trakcie zajęć studenci analizują i interpretują określony teksty prawne – dobrze więc, by byli oni zdeterminowani i chętni do kształcenia się. W zawodach związanych z administracją niezbędna jest zdolność do doskonałej organizacji czasu i pracy, przyszły specjalista powinien umieć zaprowadzić i utrzymać porządek.

Część przedmiotów na kierunku administracja oraz niektóre czynności, które wykonują zawodowcy w tej dziedzinie, ściśle związane są z przeprowadzaniem skomplikowanych obliczeń. Istotne jest więc to, by kandydat na ten kierunek potrafił dobrze liczyć i miał zmysł analityczny. Studenci powinni wyróżniać się takimi cechami jak np.: odpowiedzialność, rzetelność czy cierpliwość. Ponadto dobrze, by mieli oni zdolności językowe, wykazywali się dobrą pamięcią i znali co najmniej jeden język obcy.

Predyspozycje kandydatów na studia na kierunku administracja we Wrocławiu:

 • zdeterminowanie, chęć rozwoju
 • zamiłowanie do nauk prawniczych i ekonomicznych
 • doskonała organizacja czasu i pracy
 • zdolności matematyczne i analityczne
 • dobra pamięć
 • rzetelność
 • odpowiedzialność
 • cierpliwość, komunikatywność
 • zdolności językowe

 

Wiedza i umiejętności:

Wrocławskie uczelnie dokładają starań do tego, by studenci mogli rozwijać swoje umiejętności oraz wiedzę nie tylko za pomocą konserwatoriów czy warsztatów, ale także symulacji. Uczestnicy zajęć poznają warunki funkcjonowania organów administracji publicznej i samorządowej zarówno polskich, jak i europejskich. Studenci szkolą się w zakresie m.in. prawa, ekonomii, gospodarki, bankowości czy zarządzania. Ponadto absolwenci tego kierunku znają społeczne i psychologiczne aspekty kształtujące współczesną administrację.


Wiedza

Administracja należy do nauk prawnych. Oznacza to, że w trakcie studiowania przyszli specjaliści zmierzyć się będą musieli z licznymi przedmiotami poświęconymi charakterystyce polskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa. W trakcie zajęć analizują i interpretują oni teksty prawne oraz opisują najważniejsze definicje prawa m.in. administracyjnego, finansowego, cywilnego czy handlowego. Studenci poznają zasady funkcjonowania finansów publicznych oraz strukturę organów administracji państwowej i samorządowej.

Zajęcia teoretyczne pozwalają studentom administracji poznać także europejskie standardy administracji. Wrocławskie uczelnie przybliżają studentom problematykę związaną z bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym, a także porządkiem publicznym. Absolwenci administracji wiedzą, jakie działania należy podejmować w sytuacjach kryzysowych oraz jak minimalizować zagrożenia.

Wiedza, którą mają absolwenci administracji:

 • znają polskie i europejskie przepisy prawne
 • poprawnie analizują i interpretują teksty prawne
 • opisują najważniejsze definicje prawa
 • znają zasady funkcjonowania finansów publicznych
 • znają strukturę organów administracji państwowej i samorządowej
 • stosują europejskie standardy administracji
 • rozwiązują problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz porządku publicznego
 • minimalizują i zapobiegają zagrożeniomUmiejętności

Administracja to kierunek, który pozwala studentom rozwinąć swoje zdolności kierownicze i organizacyjne. W trakcie realizowania praktycznych projektów uczestnicy zajęć uczą się tego, w jaki sposób zarządzać organami administracji publicznej i samorządowej. W ramach ćwiczeń rozwiązują różnorodne problemy o podłożu m.in. finansowym, prawnym lub gospodarczym. Studenci szkolą się w zakresie takich działań jak np. archiwizowanie danych, sporządzanie pism i wniosków czy przeprowadzanie skutecznych negocjacji.

Absolwenci administracji zarządzają bezpieczeństwem w małych i dużych strukturach, a także projektami unijnymi. Specjaliści tej dziedziny bez problemu organizują pracę urzędów i przedsiębiorstw. Studenci szkolą swoje zdolności rachunkowe i rozwijają umiejętność analitycznego myślenia. W trakcie zajęć korzystają z nowoczesnych rozwiązań, dzięki czemu kształtują swoje zdolności informatyczne. Ponadto nabywają oni kompetencje miękkie – uczą się tego, w jaki sposób skutecznie prezentować się w środowisku specjalistycznym oraz jak nawiązywać i utrzymywać zawodowe relacje.

Umiejętności, które mają absolwenci administracji:

 • zarządzają organami administracji publicznej i samorządowej ora projektami unijnymi
 • zarządzają bezpieczeństwem w małych i dużych strukturach
 • skutecznie rozwiązują problemy (np. finansowe, gospodarcze, prawne)
 • archiwizują dane
 • sporządzają pisma i wnioski
 • przeprowadzają skuteczne negocjacje
 • wykorzystują nowoczesną technologię
 • dokonują prawidłowej autoprezentacji
Ile trwają studia na kierunku administracja we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku administracja we Wrocławiu?

Studia na kierunku administracja we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Przez 6 semestrów studiów I stopnia studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu poszczególnych dziedzin prawniczych i ekonomicznych. Kompleksowa wiedza umożliwia studentom późniejsze zdobycie tytułu licencjata. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci mogą poszukiwać pracy m.in. w urzędach, korporacjach, przedsiębiorstwach czy firmach marketingowych.

Niektórzy licencjaci decydują się na kontynuowanie nauki na studiach II stopnia.

Studia II stopnia poświęcone są szczegółowemu omówieniu określonych zagadnień administracyjnych. W tym czasie studenci mogą zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, które wzbogacą specjalistyczną wiedzą. Absolwenci studiów II stopnia mogą zawalczyć o tytuł magistra. Przedsiębiorczy administratorowie mają szansę otworzyć własną działalność gospodarczą lub podjąć działania w polityce.

Administracja w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku administracja we Wrocławiu?

Studenci administracji zdobywają cenne kompetencje, które związane są nie tylko z organizacją pracy w urzędach lub małych i średnich przedsiębiorstwach, ale także zarządzaniem działalnością organów administracji publicznej i prywatnej. Dzięki specjalistycznej wiedzy absolwenci tego kierunku odnajdą się m.in. zarówno w finansach i bankowości, jak i prawie czy marketingu.

Wielu klientów decyduje się na indywidualne usługi doradcze w zakresie administracji, a uzdolnieni absolwenci mogą otworzyć własną działalność gospodarczą lub wstąpić do polityki.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku administracja:

 • administracja skarbowa, samorządowa i rządowa
 • centralne organy administracji
 • służby
 • administracja w szkolnictwie wyższym
 • firmy marketingowe
 • przedsiębiorstwa
 • polityka

 

Studenci administracji mogą zdecydować się na to, którą specjalizację chcieliby zgłębiać w toku nauki. Dzięki temu absolwenci tego kierunku mogą rozwijać swoją karierę zawodową na różnorodnych stanowiskach – zarówno urzędniczych, jak i doradczych, kierowniczych czy marketingowych.

 

Absolwent administracji może pracować m.in. jako:

 • administrator danych
 • fakturzysta
 • specjalista do spraw HR
 • pracownik działu obsługi klienta
 • sekretarz
 • office manager
 • pracownik biurowy

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Administracja?

Absolwenci kierunku studiów Administracja, mają przed sobą wiele różnorodnych zawodów do wyboru. Mogą oni podjąć pracę w organizacjach rządowych lub pozarządowych, a także agencjach lub w samorządach. Jednak najczęściej wybieranymi zawodami wśród absolwentów, są: urzędnik, administrator danych, specjalista do spraw administracji. Jakie obowiązki do nich należą i ile wynoszą ich miesięczne zarobki?

 

Urzędnik

Jest to bardzo uogólniona nazwa stanowiska, ponieważ wiele obowiązków, a także zarobki zależą od konkretnego działu, w którym się pracuje. Urzędnik najogólniej zajmuje się przyjmowaniem wniosków oraz ich rozpatrywaniem, a następnie np. wydawaniem świadczeń. Urzędnik musi wykonywać wszystkie zadania, które są mu zlecane przez naczelnika. Ma również dostęp do środków publicznych, więc musi nimi racjonalnie zagospodarować. Urzędnik może też pomagać petentom w wypełnianiu wniosków. Mediana zarobków urzędnika wynosi około 4500 zł brutto miesięcznie.

 

Pracownik organizacji pozarządowych

Pracownik organizacji pozarządowych jest również bardzo szerokim pojęciem i obejmuje wiele stanowisk. Obowiązki zależą od charakteru organizacji. Jednak musi on realizować przydzielane mu zadania administracyjne. Pracownik organizacji pozarządowych może również przygotowywać sprawozdania z realizacji zadań publicznych, a także je zatwierdzać i przyjmować wnioski, które następnie musi sprawdzić, czy aby na pewno są poprawnie wypełnione. Mediana zarobków wynosi około 4578 zł brutto miesięcznie.

 

Pracownik działu kadr i płac

Pracownik działu kadr i płac najczęściej odpowiada za finanse i powiązane z nimi zadania. Zajmuje się on prowadzeniem ewidencji czasu pracy, naliczaniem wynagrodzeń, a także przygotowywaniem umów między firmą, a pracownikami. Pracownik działu kadr i płac zajmuje się również przyjmowaniem zwolnień lekarskich, które potocznie nazywane są L4. Mediana zarobków wynosi około 4530 zł brutto miesięcznie.

 

Specjalista do spraw administracji

Specjalista do spraw administracji czuwa nad całą pracą biura. Dopatruje pracę podległych mu pracowników i przydziela im zadania. Odpowiada również za zaopatrzenie biura w niezbędne rzeczy do wykonywania pracy. Do jego zadań może również należeć czuwanie nad inwestycjami. Mediana zarobków wynosi około 4250 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (marzec 2022)

 

*Pamiętaj, że wynagrodzenia mogą się różnić pomiędzy sobą, na co może wpływać wiele czynników. Wahania w stawkach zależą od wykształcenia, ukończonych dodatkowych kursów, stażu pracy, doświadczenia, wielkości firmy, a nawet miejsca pracy – wynagrodzenie często różni się w zależności od województwa czy miasta.

Gdzie studiować na kierunku administracja we Wrocławiu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim oraz niepublicznych (prywatnej) szkole wyższej: Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Wrocławski oferuje 180 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWr oraz uczelni niepublicznej. Cena za pierwszy rok studiów waha się od 5250 zł do 6300 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja we Wrocławiu:

 

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

 

Limity miejsc

Rekrutacja na poszczególne kierunki studiów przeprowadzana jest w oparciu o limit miejsc – uczelnie mogą przyjąć tylko ograniczoną liczbę kandydatów, dlatego przyszli studenci obejmowani są postępowaniem kwalifikacyjnym, na podstawie którego tworzona jest lista rankingowa.

Limity miejsc na kierunku administracja we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski: 180

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Nauka na studiach nie musi być płatna – za szansę studiowania należy zapłacić głównie w ramach studiów niestacjonarnych w uczelniach publicznych oraz studiów oferowanych przez większość prywatnych szkół wyższych. Studia stacjonarne w uczelni publicznej są bezpłatne w uczelniach publicznych.

 • Dolnośląska Szkoła Wyższa – od 5250 zł
 • Uniwersytet Wrocławski – 6300 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Termin publikacji wyników postępowania kwalifikacyjnego może różnić się w poszczególnych szkołach wyższych. Kandydaci otrzymują informacje na temat ostatecznej decyzji uczelni w prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK. Dzięki temu mogą oni dowiedzieć się, ile punktów zdobyli oraz które miejsce zajęli na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – 14.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej – w zależności od preferowanej przez daną szkołę wyższą formy doręczenia zestawu. Najczęściej jednak kandydaci składają dokumenty osobiście.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj niedługo po opublikowaniu wyników rekrutacji – kandydaci mają zaledwie kilka dni na dostarczenie plików do siedziby uczelni. Formalności należy dopełnić w ustalonym przez daną szkołę wyższą terminie, ponieważ spóźnienie może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – od 15.07.2022 do 20.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Dolnośląska Szkoła Wyższa stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego online studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja we Wrocławiu?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja we Wrocławiu?

Studia na kierunku administracja są wyjątkowo chętnie wybierane przez absolwentów szkół średnich. Jednak warto zdać sobie sprawę z tego, że nie jest to kierunek dla każdego i trzeba posiadać wiele predyspozycji, które znacznie ułatwią kształcenie na studiach administracyjnych. Zatem jeżeli poważnie myślisz o ich rozpoczęciu, odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań. Być może pomogą ci one podjąć decyzję:

 • Czy jesteś osobą skrupulatną i nauka obszernego materiału teoretycznego nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu?
 • Czy interesuje cię nauka takich przedmiotów jak historia, matematyka, czy WOS?
 • Czy z uwagą śledzisz aktualne wydarzenia polityczno-gospodarcze?
 • Czy praca w grupie nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu?

 

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że jest szansa, że studia administracyjne przyniosą ci wiele satysfakcji. Jednak zanim to się stanie, musisz jak najlepiej przygotować się do egzaminu dojrzałości. Kierunki studiów we Wrocławiu mają bardzo jasno sprecyzowane wymagania rekrutacyjne. Przedmioty, które powinieneś wziąć pod uwagę, dzielą się na trzy grupy. W obrębie każdej z nich możesz wybrać przedmiot, odpowiadający ci najbardziej. W pierwszej grupie znajdują się do wyboru matematyka lub historia. W drugiej: WOS, geografia lub język polski. Z kolei trzecia grupa związana jest z wyborem dowolnego języka nowożytniego. Aby mieć szansę na rozpoczęcie studiów na kierunku administracja, musisz wybrać co najmniej po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Być może zaliczasz się do grona ambitnych osób, które lubią znacznie poszerzać swoją wiedzę. Jeżeli tak jest, pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To bardzo elitarne konkursy, przygotowane jedynie dla najlepszych uczniów szkół średnich. Ich nagrodą jest możliwość rozpoczęcia nauki na wybranym kierunku przy ominięciu procedury rekrutacyjnej. Tak! Na liście osób przyjętych znajdujesz się poza kolejnością, jeżeli jesteś laureatem lub finalistą takiej olimpiady. W przypadku studiów na kierunku administracja rozważ:

 • Olimpiada Historyczna;
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej;
 • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie itd.

 

Pamiętaj także o terminowym dokonaniu wszystkich opłat rekrutacyjnych, ponieważ one obowiązują na większości polskich uczelni. Wszelkie informacje na ich temat znajdziesz już na poszczególnych stronach internetowych ośrodków akademickich. Kolejny bardzo ważny etap to czas składania dokumentów, nie zaniedbaj go, by nie zostać skreślonym z listy studentów. W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć świadectwo maturalne, skany dowodu oraz zdjęcia do legitymacji.

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

studia ekonomiczne we Wrocławiu

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku administracja we Wrocławiu - zaoczne (niestacjonarne)

Kierunek administracja we Wrocławiu możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które odbywają się w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia realizowane są od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni we Wrocławiu. Studia dzienne realizuje się w trakcie zajęć od poniedziałku do piątku.

W zależności od wybranej uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji, takich jak na przykład: administracja sektora publicznego, administracja europejska, bezpieczeństwo wewnętrzne, samorząd terytorialny. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowania studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które pozwala na zdobycie szczegółowej wiedzy z zakresu administracji i prawa i ogólnych wiadomości z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych. Zdobywana wiedza i umiejętności pozwalają odnaleźć się w pracy w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych. Studenci rozwijają predyspozycje kierownicze, językowe i organizacyjne.

dowiedz się więcej na temat kierunku administracja studia zaoczne we Wrocławiu

Jakie są ceny studiów na kierunku administracja we Wrocławiu?

Studia niestacjonarne w formie wieczorowej lub zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie we Wrocławiu. Czesne za rok studiów na kierunku administracja możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu. Studia stacjonarne w zależności od wybranej uczelni są płatne lub bezpłatne, wymagają także uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku administracja - ceny we Wrocławiu

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja we Wrocławiu?

Studia we Wrocławiu na kierunku administracja mogą rozpocząć przygodę życia, jeżeli tylko towarzyszy im pasja i zaangażowanie.

Marcelina, studentka trzeciego roku, mówi:

Do studiowania tego kierunku zachęciła mnie uniwersalność w zakresie różnych możliwości pracy. Dzięki nim wiem, że będę mogła dowolnie sterować swoją karierą, a jest to dla mnie niezwykle ważne, ponieważ cenię sobie dynamizm i lubię zmiany.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja Wrocław studia i stopnia

Administracja Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja Wrocław studia stacjonarne

Administracja Wrocław studia niestacjonarne

Kierunki prawnicze i administracja w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (1)

Gaja odpowiedz

Ja właśnie myślę o magisterce z administracji, bo to taki kierunek w którym uważam, że warto się rozwijać. Jestem na macierzyńskim, więc nie mam jak dojeżdżać na zjazdy i chyba zdecyduje się na studia online na WSKZ, bo widziałam, że mają u siebie ten kierunek.

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu