Administracja studia zaoczne Wrocław

Administracja studia zaoczne Wrocław

Studia na kierunku administracja w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
niestacjonarne

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

19.06.2023

Administracja studia niestacjonarne (zaoczne) Wrocław | woj. dolnośląskie

Administracja we Wrocławiu w formie niestacjonarnej to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 19 różnych specjalności. Studia z administracji w trybie niestacjonarnym (zaocznie) można podjąć na 2 uczelniach. Ceny na administracji we Wrocławiu w 2023 r. zaczynają się od 5350 zł za pierwszy rok studiów.

Administracja studia zaoczne Wrocław
Studia na kierunku administracja w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Prawo administracyjne, finanse publiczne, zarządzanie organizacją pracy – to tylko niektóre dziedziny, jakie można szczegółowo zgłębić, wybierając ten kierunek. Studenci mają okazję poznać specyfikę funkcjonowania administracji publicznej. Zapotrzebowanie, na rynku pracy, na specjalistów w tej dziedzinie jest duże, dlatego też studia cieszą się niemałym zainteresowaniem. 

Absolwenci kierunku zazwyczaj podejmują pracę w organach administracji publicznej (na szczeblu samorządowym lub centralnym). Nie jest to jednak jedyna możliwość na rozwój kariery. Osoby po administracji sprawdzą się w prywatnych przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych lub firmach konsultingowych.
 

Uczelnie

We Wrocławiu administrację w trybie niestacjonarnym możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Administracji i Ekonomii UWR) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Uniwersytecie Dolnośląskim DSW.

 

Ceny

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku administracja we Wrocławiu w roku akademickim 2023/2024 wahają się od 5350 zł do 6500 zł za pierwszy rok studiów.

Jakie są ceny studiów na kierunku administracja we Wrocławiu?

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie we Wrocławiu. Czesne za rok studiów na kierunku administracja możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu. Studia stacjonarne w zależności od wybranej uczelni są płatne lub bezpłatne, wymagają także uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w mieście Wrocławiu

Aktualności rekrutacyjne

Jak wyglądają studia na kierunku administracja we Wrocławiu?

1. Dla kogo ten kierunek?

Longchamps i Ochendowski administrację definiują następująco: „jest zjawiskiem społecznym, które cechują inicjatywa i działalność ukierunkowana na przyszłość. Administracja używa konkretnych środków w celu uregulowania spraw jednostkowych i urzeczywistnienia określonych przedsięwzięć”. Administracja otacza swoją opieką niemal każdą branżę, a skupia się na biurokracji, finansach, kwestiach podatkowych czy społecznych.

Idealni kandydaci na studia prawnicze w zakresie administracji nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów humanistyczno-prawniczych i ekonomicznych. Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie prawem, gospodarką czy polityką. Jeśli masz predyspozycje kierownicze i potrafisz współpracować z ludźmi, kierunek administracja we Wrocławiu jest dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku administracja we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów niestacjonarnych we Wrocławiu takie jak administracja możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Wyższej Szkole Bankowej, w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Uczelnie we Wrocławiu oferują bardzo wiele możliwości kształcenia zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistyczno-prawniczych. W zależności od wybranej uczelni w siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: elementy prawa konstytucyjnego, finanse publiczne, zamówienia publiczne, postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, teoria organizacji i zarządzania, elementy prawa cywilnego i handlowego, prawo europejskie i wiele innych.

 

4. Praca po studiach

Studia we Wrocławiu na kierunku administracja zapewniają pracę w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych. Absolwenci zatrudniani są w urzędach wojewódzkich, miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i samorządach.

Absolwenci pracują w firmach marketingowych, w instytucjach gospodarki budżetowej, w sądach, w kancelariach prawniczych, w urzędach pracy, w administracji rządowej i samorządowej, w punktach doradztwa i poradnictwa prawnego, w organizacjach pozarządowych, w organizacjach międzynarodowych i Unii Europejskiej, w firmach doradczych i konsultingowych, w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, w instytucjach, które zajmują się zagadnieniami integracji europejskiej i pozyskiwaniem funduszy europejskich.

Kierunek administracja we Wrocławiu możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które odbywają się w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia realizowane są od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni we Wrocławiu. Studia dzienne realizuje się w trakcie zajęć od poniedziałku do piątku.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistyczno-prawniczych i ekonomicznych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • elementy prawa konstytucyjnego,
 • finanse publiczne,
 • zamówienia publiczne,
 • postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi,
 • teoria organizacji i zarządzania,
 • elementy prawa cywilnego i handlowego,
 • audyt wewnętrzny i kontrola,
 • elementy prawa administracyjnego,
 • prawo finansów publicznych,
 • prawo europejskie
 • i wiele innych.

 

W zależności od wybranej uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji, takich jak na przykład: administracja sektora publicznego, administracja europejska, bezpieczeństwo wewnętrzne, samorząd terytorialny. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowania studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które pozwala na zdobycie szczegółowej wiedzy z zakresu administracji i prawa i ogólnych wiadomości z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych. Zdobywana wiedza i umiejętności pozwalają odnaleźć się w pracy w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych. Studenci rozwijają predyspozycje kierownicze, językowe i organizacyjne.

Ile trwają studia na kierunku administracja we Wrocławiu?

Studia na kierunku administracja we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek administracja we Wrocławiu w trybie niestacjonarnym możesz realizować na pierwszym stopniu lub w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy zarówno na stopniu pierwszym, jak i drugim. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończą się egzaminem licencjackim. 

Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, czyli cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia i pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje. Warto zaznaczyć, że studia drugiego stopnia może podjąć absolwent administracji pierwszego stopnia lub pokrewnych kierunków prawniczych lub humanistyczno-społecznych.

Administracja w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku administracja we Wrocławiu?

Kierunek administracja we Wrocławiu przygotowuje studentów do pracy w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych. Absolwenci zatrudniani są w urzędach wojewódzkich, miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i samorządach, w urzędach pracy, w urzędach skarbowych, w urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej, w organach podatkowych, w kancelariach prawniczych, w instytucjach gospodarki budżetowej, w firmach marketingowych, w punktach doradztwa i poradnictwa prawnego, w administracji rządowej i samorządowej, w działach administracyjnych sądów, prokuratury, w działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych.

Absolwenci pracują w instytucjach i organizacjach krajowych, w biurach posłów Parlamentu Europejskiego, w biurach senatorskich, w urzędach administracji publicznej, w organach administracji, w biurach poselskich, w firmach doradczych i konsultingowych, w organizacjach międzynarodowych i organizacjach Unii Europejskiej, w instytucjach, które zajmują się zagadnieniami integracji europejskiej lub pozyskiwaniem funduszy europejskich, w strukturach samorządowych, w wymiarze sprawiedliwości, w służbie cywilnej, w placówkach kulturalnych, w urzędach gmin, w urzędach i izbach celnych, w urzędach i izbach skarbowych, w starostwach, w urzędach marszałkowskich, w przedsiębiorstwach prywatnych, w organach partii politycznych, w ośrodkach pomocy społecznej, w bankowości, w ubezpieczeniach, w izbie skarbowej, w urzędach pracy, w firmach prywatnych, w instytucjach krajowych i międzynarodowych, w instytucjach pozarządowych, w przedsiębiorstwach i instytucjach, które współpracują z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich organami.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek administracja we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na kierunek administracja w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Studia we Wrocławiu na kierunku administracja są jednymi z najczęściej wybieranych kierunków w kraju. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie we Wrocławiu. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, decyduje kolejność zgłoszeń lub obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości.

Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

 

Limity miejsc

O przyjęciu lub odrzuceniu aplikacji kandydata na studia decydują wyniki postępowania kwalifikacyjnego – na poszczególne kierunki studiów dostaje się ograniczona liczba osób.

Limity miejsc na kierunku administracja we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski: 120

*Uczelnie publiczne, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Niestety niestacjonarne studia w publicznych szkołach wyższych oraz studia oferowane przez prywatne uczelnie są zazwyczaj płatne.

 • Uniwersytet Dolnośląski DSW – od 5350 zł
 • Uniwersytet Wrocławski – 6500 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów niestacjonarnych (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Termin publikowania wyników rekrutacji może różnić się w zależności od indywidualnej decyzji danej szkoły wyższej. Informacje na temat postępowania kwalifikacyjnego umieszczane są w prywatnych profilach kandydatów w systemie rekrutacyjnym.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – 31.07.2023 

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Przyszli studenci powinni złożyć dokumenty rekrutacyjne nie później niż określa to termin wybrany przez daną uczelnię. Zazwyczaj zakwalifikowani na studia kandydaci dostarczają niezbędną dokumentację osobiście do siedziby wskazanej przez szkołę wyższą. Czasem jednak osoby, które nie mogą samodzielnie doręczyć kompletu dokumentów, mogą to zrobić za pośrednictwem m.in.: poczty, kuriera czy upoważnionej do tego osoby trzeciej (wzór upoważnienia można znaleźć najczęściej na oficjalnej stronie uczelni).

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Zakwalifikowani na studia kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne w terminie ustalonym przez daną szkołę wyższą – najczęściej etap ten rozpoczyna się niedługo po opublikowaniu wyników postępowania kwalifikacyjnego. Przyszli studenci na dopełnienie formalności mają zazwyczaj tylko kilka dni, a spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji jest zazwyczaj równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych we Wrocławiu:

 • Uniwersytet Wrocławski – od 10.07.2023 do 28.07.2023

* Studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu online I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja we Wrocławiu?

Studia we Wrocławiu na kierunku administracja są jednymi z najbardziej uniwersalnych. Uniwersalność wpływa na powszechność wyboru, ponieważ absolwenci kierunku bez problemu odnajdują się na różnych stanowiskach oferowanych przez rynek pracy. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i potrafisz współpracować z ludźmi?
 • Czy jesteś osobą zorganizowaną?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia prawnicze są właśnie dla Ciebie. W przypadku studiów zaocznych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie we Wrocławiu. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości.

Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Warto także zdawać przedmioty dodatkowe, na przykład historię lub wiedzę o społeczeństwie. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu.

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja we Wrocławiu?

Studia prawnicze w zakresie administracji są jednymi z najpopularniejszych w kraju.

Michał, student drugiego roku studiów magisterskich, stwierdził:

Wybrałem administrację, ponieważ w jej ramach mogę studiować bezpieczeństwo wewnętrzne, na którym bardzo mi zależało. Administracja to kierunek, który oferuje szerokie wykształcenie w zakresie prawa, administracji i nauk społecznych. Polecam.

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja w Mieście wrocławiu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w mieście Wrocławiu

komentarze (1)

Aga91 odpowiedz

Ja długo zastanawiałam się nad magisterką, nie byłam pewna w jakim kierunku się dalej rozwijać. Ostatecznie stanęło właśnie na administracji i mogę powiedzieć, że jestem zadowolona. Studiuje na WSKZ, w trybie online, więc we własnym tempie się uczę. Ogólnie kierunek ciekawy, myślę, że przyszłościowy.