Administracja - Wrocław

Administracja - Wrocław

Administracja - Wrocław

Studia we Wrocławiu

na kierunku administracja

Odkryj kierunek administracja we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Administracja studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku administracja we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Wrocławskim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Wrocławski oferuje 180 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UWr oraz uczelni niepublicznejCena za pierwszy rok studiów wynosi około 5500 zł.

 

W czasie studiów na kierunku administracja można rozwinąć wiedzę z zakresu nauk prawnych, społecznych i administracyjnych. Studenci dowiedzą się więcej na temat prawa gospodarczego, współczesnej polityki, prawa pracy oraz prawa finansowego. Co więcej nauczą się nadzorowania i organizacji pracy oraz zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrzny. Poznają także zasady funkcjonowania instytucji administracji państwowej oraz instytucji międzynarodowych.

 

Absolwenci będą przygotowani do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach finansowych, organizacjach międzynarodowych, jednostkach naukowo-badawczych, organizacjach pozarządowych czy w firmach konsultingowych.

 

czytaj dalej wszystko o Administracja - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek administracja

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Jednostka prowadząca

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku politologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja we Wrocławiu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Każda osoba, która chce rozpocząć studia na wymarzonym kierunku, musi perfekcyjnie przygotować się do egzaminu maturalnego. To obligatoryjny krok, który otwiera drzwi dla dalszego rozwoju własnej kariery. W przypadku studiów na kierunku administracja we Wrocławiu musisz szczególny nacisk położyć na naukę przedmiotów takich jak: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.
Część z tych przedmiotów możesz wybrać samodzielnie, więc zastanów się, z których z nich jesteś najlepszy i które znacznie ułatwią twoją naukę w przyszłości. Nie zwlekaj z nauką – liczba miejsc na studia na kierunku administracja jest ograniczona!
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w mieście Wrocławiu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA WROCŁAW STUDIA I STOPNIA

ADMINISTRACJA WROCŁAW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

ADMINISTRACJA WROCŁAW STUDIA NIESTACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku administracja we Wrocławiu?

1. Dla kogo ten kierunek

Administracja to jeden z tych kierunków, które zaliczyć można do prestiżowego grona studiów prawniczych. W praktyce oznacza to, że wielu absolwentów szkół średnich wybiera właśnie studia administracyjne, by otrzymać wyjątkowo rzetelne wykształcenie, które można wykorzystać w wielu obszarach zawodowych. Być może sam natknąłeś się już na oferty studiów na kierunku administracja, jednak nigdy nie miałeś okazji dowiedzieć się, kim właściwie są administratorzy.
Najogólniejsza definicja administracji odnosi się do szeroko rozumianej działalności organizacyjnej, która opiera się na rozbudowanej wiedzy urzędowej. Administrator zatem podejmuje się takich działań, których celem jest inicjowanie wielu różnorodnych kroków organizatorskich. W swojej pracy musi się on wykazywać doskonałą znajomością norm prawnych i społecznych.
Administrator może zajmować się także zarządzaniem sprawami różnorodnych organów, czy instytucji. Zatem jeżeli chciałbyś podjąć prestiżowe studia administracyjne, musisz posiadać wszechstronne zainteresowania z zakresu wiedzy o społeczeństwie, historii, czy socjologii.
 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku administracja we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.


3. Gdzie studiować i program kształcenia

Uczelnie we Wrocławiu przygotowały bardzo bogatą ofertę studiów administracyjnych, tak aby wszyscy zainteresowani kształceniem na tym kierunku mogli znaleźć coś dla siebie. Zatem zastanów się, który z ośrodków akademickich wybrać, by był najlepiej dostosowany do twoich oczekiwań. Studia administracyjne we Wrocławiu możesz rozpocząć na uczelniach takich jak: Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Dolnośląska Szkoła Wyższa, czy Wyższa Szkoła Bankowa.
Studenci, którzy wybiorą administrację, będą w trakcie kształcenia poznawać wiele interdyscyplinarnych zagadnień z pogranicza prawa, socjologii i zarządzania. Dobry administrator musi posiadać bardzo rozbudowaną wiedzę, którą wykorzystywać będzie w swojej pracy organizatorskiej. Najważniejszym elementem studiów będzie poznanie wszystkich niezbędnych procedur i postępowań administracyjnych, to one będą stanowić podstawę kształcenia.


4. Praca po studiach

Studia we Wrocławiu kształcą jedynie najlepszych administratorów, który odnajdą się w wielu różnorodnych obszarach zawodowych. Kończąc administrację możesz zająć się szeroko rozumianą działalnością organizacyjną i zarządczą w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Studia administracyjne mają charakter, który wykracza poza ściśle wyznaczone ramy, więc swoją karierę możesz rozwijać także na arenie międzynarodowej, co znacznie przełoży się na atrakcyjność twoich wynagrodzeń.
Dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom odnajdziesz się wszędzie tam, gdzie niezbędna będzie wiedza z zakresu administrowania. Dziś właściwie każde przedsiębiorstwo, które liczy na stabilny rozwój, musi korzystać z usług takich profesjonalistów. Zatem swoje wykształcenie możesz wykorzystywać w takiej pracy, która przyniesie ci najwięcej satysfakcji, ponieważ dostosujesz ją do własnych zainteresowań. Administratorzy odnajdą się w pracy w organach państwa, samorządów terytorialnych, czy administracji podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym.

Osoby, które rozpoczynają swoją intelektualną przygodę z administracją, mogą rozpocząć kształcenie albo w trybie stacjonarnym albo w zaocznym, wszystko zależy od ich indywidualnych predyspozycji. Studia stacjonarne, czyli dzienne, cieszą się w Polsce największą popularnością, ponieważ mają charakter systematycznych spotkań w trakcie trwania tygodnia. Studia dzienne na państwowej uczelni nie wiążą na ogół z opłatami za czesne. Z kolei nauka zaoczna to propozycja dla tych osób, które chciałby się rozwijać intelektualnie, a z różnych przyczyn nie mogą studiować dziennie. Na studiach niestacjonarnych zajęcia odbywają się podczas weekendowych zjazdów naukowych. Jednak warto pamiętać, że najczęściej są to studia płatne.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku administracja musi obejmować wiele interdyscyplinarnych zagadnień, tak by wiedza przyszłych absolwentów tego kierunku była maksymalnie rozległa. Zatem wszyscy studenci uczestniczyć będą w bardzo zróżnicowanych wykładach i ćwiczeniach praktycznych. Podstawowym narzędziem pracy każdego przyszłego administratora jest doskonała znajomość prawa, zatem część przedmiotów będzie mieć ścisły charakter prawniczy. Studenci poznawać będą zagadnienia z zakresu:

 • prawa administracyjnego;
 • publicznego prawa gospodarczego;
 • postępowania i sądownictwa administracyjnego itd.

 

Oprócz tych przedmiotów obligatoryjnych, studenci zgłębiać będą tajniki zarządzania, odnoszącego się do wielu aspektów prowadzenia działalności. Zatem będzie to zarządzanie nie tylko finansami, lecz także zasobami ludzkimi danego organu. Studenci, którzy decydują się na naukę na kierunku administracja, będą wybierać także jedną ze specjalizacji, której celem będzie kształcenie już bardzo wąskich kwalifikacji. Przyszli administratorzy moją rozwijać swoją szczegółową wiedzę z zakresu:

 • bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • administracji europejskiej;
 • samorządu terytorialnego;
 • czy administracji sektora publicznego.

 

Przed wyborem specjalizacji zastanów się, która z nich najbardziej odpowiada twoim oczekiwaniom wobec przyszłego rozwoju kariery zawodowej. Przyszli administratorzy powinni dysponować nie tylko rozległą i rzetelną wiedzą. Osoby, kończące studia na tym kierunku, powinna cechować szczególna umiejętność współpracy w grupie, ponieważ wielokrotnie za sukcesem organizacyjnym kryją się kwalifikacje i zaangażowanie wielu osób.

Ile trwają studia na kierunku administracja we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku administracja we Wrocławiu?

Studia na kierunku administracja we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Wszystkie osoby, rozpoczynające swoją przygodę ze studiami administracyjne, wybierają studia pierwszego stopnia. Trwają one trzy lata. To bardzo intensywny czas nauki, podczas którego studenci poznają niezbędne podstawy związane z administracją i kształcą wszystkie niezbędne kompetencje potrzebne w przyszłej pracy administratora. Zakończenie tego cyklu kształcenia wiąże się z przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej. 

Pełnia wykształcenia zostanie osiągnięta jedynie wtedy, gdy studenci zdecydują się na rozpoczęcie dwuletnich studiów drugiego stopnia. Mają one charakter uzupełniający, pasjonaci administracji rozwiną swoje wszystkie kwalifikacje, otrzymane podczas studiów pierwszego stopnia. Ten dwuletni czas to także okres przygotowań do obrony bardzo ważnej pracy dyplomowej – pracy magisterskiej. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, absolwenci tego kierunku otrzymują dyplom magistra.

Jaka praca po studiach na kierunku administracja we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku administracja we Wrocławiu?

Studia na kierunku administracja znajdują się w czołówce najpopularniejszych kierunków ze względu na bardzo atrakcyjne perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Warto podkreślić, że jest to taki typ studiów, który daje wiele możliwości wszechstronnego zawodowego rozwoju. Studenci rozwijają interdyscyplinarną wiedzę i mogą ją wykorzystać w wielu obszarach. Jednak przyszli administratorzy przygotowani są do pracy w szeroko rozumianym sektorze publicznym. Na absolwnetów tego kierunku czeka zatrudnienie w:

 • urzędach administracji rządowej i samorządowej (np. ministerstwa, Kancelaria Sejmu);
 • agencjach;
 • funduszach;
 • organach Unii Europejskiej;
 • organizacjach pożytku publicznego;
 • organizacjach pozarządowych itd.

 

Wszystko tak naprawdę zależy od indywidualnych predyspozycji i specjalizacji osoby, która kończy studia na kierunku administracja. Praca w sektorze publicznym nie jest oczywiście jedyną ścieżką zawodowego rozwoju, która czeka na administratorów. Mogą oni znaleźć interesujące zatrudnienie w sektorze prywatnym. Absolwenci tego kierunku z powodzeniem odnajdą się na stanowiskach związanych z zarządzaniem i rozwiązywaniem kwestii prawnych firmy. Przygotowani są także do podejmowania współpracy z organami państwowymi, które wchodzą w relację z działalnością firmy.

Uczelnie we Wrocławiu starają się wykształcić takich absolwentów, którzy będą dowolnie sterować swoją karierą. Studia administracyjne przygotowują też bardzo rzetelnie do założenia własnej działalności gospodarczej, która pozwoli na realizację indywidualnych planów i marzeń. Jednocześnie osoby, które będą stawiać swoje pierwsze kroki przedsiębiorców, będą mogli swoje decyzje opierać swoje decyzje na rozległej wiedzy prawniczej i ekonomicznej.

 

Ile zarabiają absolwenci kierunku studiów Administracja?

Absolwenci kierunku studiów Administracja, mają przed sobą wiele różnorodnych zawodów do wyboru. Mogą oni podjąć pracę w organizacjach rządowych lub pozarządowych, a także agencjach lub w samorządach. Jednak najczęściej wybieranymi zawodami wśród absolwentów, są: urzędnik, administrator danych, specjalista do spraw administracji. Jakie obowiązki do nich należą i ile wynoszą ich miesięczne zarobki?

 

Urzędnik

Jest to bardzo uogólniona nazwa stanowiska, ponieważ wiele obowiązków, a także zarobki zależą od konkretnego działu, w którym się pracuje. Urzędnik najogólniej zajmuje się przyjmowaniem wniosków oraz ich rozpatrywaniem, a następnie np. wydawaniem świadczeń. Urzędnik musi wykonywać wszystkie zadania, które są mu zlecane przez naczelnika. Ma również dostęp do środków publicznych, więc musi nimi racjonalnie zagospodarować. Urzędnik może też pomagać petentom w wypełnianiu wniosków. Mediana zarobków urzędnika wynosi około 4500 zł brutto miesięcznie.

 

Pracownik organizacji pozarządowych

Pracownik organizacji pozarządowych jest również bardzo szerokim pojęciem i obejmuje wiele stanowisk. Obowiązki zależą od charakteru organizacji. Jednak musi on realizować przydzielane mu zadania administracyjne. Pracownik organizacji pozarządowych może również przygotowywać sprawozdania z realizacji zadań publicznych, a także je zatwierdzać i przyjmować wnioski, które następnie musi sprawdzić, czy aby na pewno są poprawnie wypełnione. Mediana zarobków wynosi około 4578 zł brutto miesięcznie.

 

Pracownik działu kadr i płac

Pracownik działu kadr i płac najczęściej odpowiada za finanse i powiązane z nimi zadania. Zajmuje się on prowadzeniem ewidencji czasu pracy, naliczaniem wynagrodzeń, a także przygotowywaniem umów między firmą, a pracownikami. Pracownik działu kadr i płac zajmuje się również przyjmowaniem zwolnień lekarskich, które potocznie nazywane są L4. Mediana zarobków wynosi około 4530 zł brutto miesięcznie.

 

Specjalista do spraw administracji

Specjalista do spraw administracji czuwa nad całą pracą biura. Dopatruje pracę podległych mu pracowników i przydziela im zadania. Odpowiada również za zaopatrzenie biura w niezbędne rzeczy do wykonywania pracy. Do jego zadań może również należeć czuwanie nad inwestycjami. Mediana zarobków wynosi około 4250 zł brutto miesięcznie.

Źródło: wynagrodzenia.pl (sierpień 2021)

 

*Pamiętaj, że wynagrodzenia mogą się różnić pomiędzy sobą, na co może wpływać wiele czynników. Wahania w stawkach zależą od wykształcenia, ukończonych dodatkowych kursów, stażu pracy, doświadczenia, wielkości firmy, a nawet miejsca pracy – wynagrodzenie często różni się w zależności od województwa czy miasta.

Gdzie studiować na kierunku administracja we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek administracja we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

 

1. Uczelnie publiczne (państwowe)

Uniwersytet Wrocławski

Kierunek studiów Administracja odbywa się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia realizowane są w systemie dwustopniowym – najpierw są to trzyletnie studia I stopnia, kończące się tytułem licencjata, a następnie dwuletnie studia II stopnia, kończące się tytułem magistra.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne (studia bezpłatne, limit miejsc: 180 osób)
 • niestacjonarne (opłata za pierwszy rok studiów wynosi 5500 zł)

 

Kierunek studiów Administracja przeznaczony jest dla osób, które są zainteresowane naukami humanistycznymi, prawem i socjologią. Na Administracji odnajdą się także osoby, które są systematyczne, lubią porządek i chciałyby pracować m.in. w organach państwa lub administracji podmiotów gospodarczych. Wybierając ten kierunek na Uniwersytecie Wrocławskim, możesz zdecydować się na jedną z oferowanych specjalności, są to: bezpieczeństwo wewnętrzne, administracja europejska, samorząd terytorialny i administracja sektora publicznego.

Studiując kierunek studiów Administracja, zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa gospodarczego, współczesnej polityki, prawa pracy, prawa finansowego oraz prawa administracyjnego. Studenci zostaną gruntowanie przygotowani do pracy w jednostkach administracji rządowej, samorządowej, instytucjach finansowych, organizacjach międzynarodowych oraz w jednostkach naukowo-badawczych.

Przedmioty, jakie czekają na studentów Administracji to m.in. historia administracji, wstęp do prawoznawstwa, podstawy ekonomii, prawo administracyjne, socjologia i metody badań socjologicznych w administracji, statystyka w administracji, podstawy prawa międzynarodowego i europejskiego, podstawy prawa cywilnego, tworzenie praca w administracji oraz finanse publiczne i prawo finansowe.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w urzędach administracji rządowej i samorządowej, agencjach, organizacjach Unii Europejskiej, organizacjach pożytku publicznego oraz w organizacjach pozarządowych.

Dowiedz się więcej

 

2. Uczelnie niepubliczne (prywatne)

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Studia na kierunku Administracja na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu realizowane są w systemie dwustopniowym – jako pierwsze są to trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie.

W rekrutacji 2021/2022 studia możesz podjąć w trybach:

 • stacjonarne
 • niestacjonarne

Kierunek studiów Administracja przeznaczony jest dla osób, które interesują się naukami społecznymi i zagadnieniami z zakresu prawa, administracji i nauk ekonomicznych. Dolnośląska Wyższa Szkoła we Wrocławiu oferuje takie specjalności jak: administracja i finanse samorządowej, administracja publiczna, administracja w biznesie, e -administracja oraz administracja w ochronie zdrowia.

Studiując Administrację, zdobędziesz wiedzę z zakresu prawa administracyjnego, ekonomii, finansów, technik negocjacji, prawa zdrowia publicznego, zarządzania w służbie zdrowia, e-postępowania administracyjnego, a także autoprezentacji, wypowiedzi, prowadzenia dyskusji, asertywności oraz kultury pracy.

Przedmioty, z jakimi możesz się zmierzyć, studiując Administrację na Dolnośląskiej Wyższej Szkole we Wrocławiu to m.in. publiczne prawo gospodarcze, administracja publiczna w krajach Unii Europejskiej, techniki negocjacji i mediacji w administracji publicznej, ochrona danych osobowych, repozytoria i bazy danych w systemach teleinformatycznych, public relations, fundusze europejskie oraz podstawy ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych.

Absolwenci kierunku studiów Administracja mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w urzędach, ministerstwach, organizacjach pozarządowych, a także organach Unii Europejskiej.

Dowiedz się więcej

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja we Wrocławiu?

Studia na kierunku administracja są wyjątkowo chętnie wybierane przez absolwentów szkół średnich. Jednak warto zdać sobie sprawę z tego, że nie jest to kierunek dla każdego i trzeba posiadać wiele predyspozycji, które znacznie ułatwią kształcenie na studiach administracyjnych. Zatem jeżeli poważnie myślisz o ich rozpoczęciu, odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań. Być może pomogą ci one podjąć decyzję:

 • Czy jesteś osobą skrupulatną i nauka obszernego materiału teoretycznego nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu?
 • Czy interesuje cię nauka takich przedmiotów jak historia, matematyka, czy WOS?
 • Czy z uwagą śledzisz aktualne wydarzenia polityczno-gospodarcze?
 • Czy praca w grupie nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu?

 

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że jest szansa, że studia administracyjne przyniosą ci wiele satysfakcji. Jednak zanim to się stanie, musisz jak najlepiej przygotować się do egzaminu dojrzałości. Kierunki studiów we Wrocławiu mają bardzo jasno sprecyzowane wymagania rekrutacyjne. Przedmioty, które powinieneś wziąć pod uwagę, dzielą się na trzy grupy. W obrębie każdej z nich możesz wybrać przedmiot, odpowiadający ci najbardziej. W pierwszej grupie znajdują się do wyboru matematyka lub historia. W drugiej: WOS, geografia lub język polski. Z kolei trzecia grupa związana jest z wyborem dowolnego języka nowożytniego. Aby mieć szansę na rozpoczęcie studiów na kierunku administracja, musisz wybrać co najmniej po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Być może zaliczasz się do grona ambitnych osób, które lubią znacznie poszerzać swoją wiedzę. Jeżeli tak jest, pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To bardzo elitarne konkursy, przygotowane jedynie dla najlepszych uczniów szkół średnich. Ich nagrodą jest możliwość rozpoczęcia nauki na wybranym kierunku przy ominięciu procedury rekrutacyjnej. Tak! Na liście osób przyjętych znajdujesz się poza kolejnością, jeżeli jesteś laureatem lub finalistą takiej olimpiady. W przypadku studiów na kierunku administracja rozważ:

 • Olimpiada Historyczna;
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej;
 • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie itd.

 

Pamiętaj także o terminowym dokonaniu wszystkich opłat rekrutacyjnych, ponieważ one obowiązują na większości polskich uczelni. Wszelkie informacje na ich temat znajdziesz już na poszczególnych stronach internetowych ośrodków akademickich. Kolejny bardzo ważny etap to czas składania dokumentów, nie zaniedbaj go, by nie zostać skreślonym z listy studentów. W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć świadectwo maturalne, skany dowodu oraz zdjęcia do legitymacji.

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

kierunki studiów we Wrocławiu

studia we Wrocławiu

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

studia ekonomiczne we Wrocławiu

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku administracja we Wrocławiu - zaoczne (niestacjonarne)

Kierunek administracja we Wrocławiu możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Jeśli nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w trybie dziennym, warto wybrać studia zaoczne, które odbywają się w trybie weekendowym, co oznacza, że zajęcia realizowane są od piątku do niedzieli w zależności od programu studiów wybranej uczelni we Wrocławiu. Studia dzienne realizuje się w trakcie zajęć od poniedziałku do piątku.

W zależności od wybranej uczelni studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalizacji, takich jak na przykład: administracja sektora publicznego, administracja europejska, bezpieczeństwo wewnętrzne, samorząd terytorialny. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowania studentów.

Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie, które pozwala na zdobycie szczegółowej wiedzy z zakresu administracji i prawa i ogólnych wiadomości z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych. Zdobywana wiedza i umiejętności pozwalają odnaleźć się w pracy w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych. Studenci rozwijają predyspozycje kierownicze, językowe i organizacyjne.

dowiedz się więcej na temat kierunku administracja studia zaoczne we Wrocławiu

Jakie są ceny studiów na kierunku administracja we Wrocławiu?

Studia niestacjonarne w formie wieczorowej lub zaocznej są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne są zróżnicowane w zależności od realizowanego kierunku studiów i indywidualnie ustalane przez uczelnie we Wrocławiu. Czesne za rok studiów na kierunku administracja możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni we Wrocławiu. Studia stacjonarne w zależności od wybranej uczelni są płatne lub bezpłatne, wymagają także uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku administracja - ceny we Wrocławiu

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja we Wrocławiu?

Studia we Wrocławiu na kierunku administracja mogą rozpocząć przygodę życia, jeżeli tylko towarzyszy im pasja i zaangażowanie.

Marcelina, studentka trzeciego roku, mówi:

Do studiowania tego kierunku zachęciła mnie uniwersalność w zakresie różnych możliwości pracy. Dzięki nim wiem, że będę mogła dowolnie sterować swoją karierą, a jest to dla mnie niezwykle ważne, ponieważ cenię sobie dynamizm i lubię zmiany.

Kierunki prawnicze i administracja w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w mieście Wrocławiu

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)