Administracja - Wrocław

Administracja - Wrocław

Administracja - Wrocław

Studia we Wrocławiu

na kierunku administracja

Odkryj kierunek administracja we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Administracja studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Dla kogo ten kierunek
Administracja to jeden z tych kierunków, które zaliczyć można do prestiżowego grona studiów prawniczych. W praktyce oznacza to, że wielu abiturientów szkół średnich wybiera właśnie studia administracyjne, by otrzymać wyjątkowo rzetelne wykształcenie, które można wykorzystać w wielu obszarach zawodowych. Być może sam natknąłeś się już na oferty studiów na kierunku administracja, jednak nigdy nie miałeś okazji dowiedzieć się, kim właściwie są administratorzy.
Najogólniejsza definicja administracji odnosi się do szeroko rozumianej działalności organizacyjnej, która opiera się na rozbudowanej wiedzy urzędowej. Administrator zatem podejmuje się takich działań, których celem jest inicjowanie wielu różnorodnych kroków organizatorskich. W swojej pracy musi się on wykazywać doskonałą znajomością norm prawnych i społecznych. Administrator może zajmować się także zarządzaniem sprawami różnorodnych organów, czy instytucji. Zatem jeżeli chciałbyś podjąć prestiżowe studia administracyjne, musisz posiadać wszechstronne zainteresowania z zakresu wiedzy o społeczeństwie, historii, czy socjologii.

Gdzie studiować i program kształcenia
Uczelnie we Wrocławiu przygotowały bardzo bogatą ofertę studiów administracyjnych, tak aby wszyscy zainteresowani kształceniem na tym kierunku mogli znaleźć coś dla siebie. Zatem zastanów się, który z ośrodków akademickich wybrać, by był najlepiej dostosowany do twoich oczekiwań. Studia administracyjne we Wrocławiu możesz rozpocząć na uczelniach takich jak: Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Dolnośląska Szkoła Wyższa, czy Wyższa Szkoła Bankowa.
Studenci, którzy wybiorą administrację, będą w trakcie kształcenia poznawać wiele interdyscyplinarnych zagadnień z pogranicza prawa, socjologii i zarządzania. Dobry administrator musi posiadać bardzo rozbudowaną wiedzę, którą wykorzystywać będzie w swojej pracy organizatorskiej. Najważniejszym elementem studiów będzie poznanie wszystkich niezbędnych procedur i postępowań administracyjnych, to one będą stanowić podstawę kształcenia.

Praca po studiach
Studia we Wrocławiu kształcą jedynie najlepszych administratorów, który odnajdą się w wielu różnorodnych obszarach zawodowych. Kończąc administrację możesz zająć się szeroko rozumianą działalnością organizacyjną i zarządczą w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Studia administracyjne mają charakter, który wykracza poza ściśle wyznaczone ramy, więc swoją karierę możesz rozwijać także na arenie międzynarodowej, co znacznie przełoży się na atrakcyjność twoich wynagrodzeń.
Dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom odnajdziesz się wszędzie tam, gdzie niezbędna będzie wiedza z zakresu administrowania. Dziś właściwie każde przedsiębiorstwo, które liczy na stabilny rozwój, musi korzystać z usług takich profesjonalistów. Zatem swoje wykształcenie możesz wykorzystywać w takiej pracy, która przyniesie ci najwięcej satysfakcji, ponieważ dostosujesz ją do własnych zainteresowań. Administratorzy odnajdą się w pracy w organach państwa, samorządów terytorialnych, czy administracji podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W MIEŚCIE WROCŁAWIU JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja we Wrocławiu?

     Każda osoba, która chce rozpocząć studia na wymarzonym kierunku, musi perfekcyjnie przygotować się do egzaminu maturalnego. To obligatoryjny krok, który otwiera drzwi dla dalszego rozwoju własnej kariery. W przypadku studiów na kierunku administracja we Wrocławiu musisz szczególny nacisk położyć na naukę przedmiotów takich jak: historia, matematyka, WOS, geografia, język polski oraz dowolny język obcy nowożytni. Część z tych przedmiotów możesz wybrać samodzielnie, więc zastanów się, z których z nich jesteś najlepszy i które znacznie ułatwią twoją naukę w przyszłości. Nie zwlekaj z nauką – liczba miejsc na studia na kierunku administracja jest ograniczona!

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     Harmonogram rekrutacji +

     Jeżeli studia na kierunku administracja znajdują się w kręgu twoich zainteresowań na studia wyższe, to musisz szczegółowo prześledzić harmonogram rekrutacji. Uczelnie w Wrocławiu poszczególne terminy ustalają wewnętrznie, więc informacje na ich temat znajdziesz na stronach internetowych ośrodków akademickich. Na ogół są one do siebie zbliżone, więc warto, byś w pomaturalne wakacje zachował czujność.

     Na studia w Wrocławiu na kierunku administracja możesz rejestrować się już na przełomie kwietnia i maja. Rejestracja odbywa się na internetowych platformach rekrutacyjnych. Musisz pamiętać, że nie liczy się kolejność zgłoszeń, lecz liczba punktów uzyskanych na maturze. Wyniki, kto znalazł się na listach osób przyjętych, publikowane są na ogół w połowie lipca. To także czas składania podstawowych dokumentów do dziekanatu oraz spokojne oczekiwanie na rozpoczęcie roku akademickiego w październiku.

     Studia administracyjne cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich.W praktyce oznacza to, że nie każda osoba ma szansę dostać się na wymarzony kierunek już podczas pierwszego etapu rekrutacji. Uczelnie w Wrocławiu stają naprzeciw tego wyzwania i na te kierunki studiów, na które nie zostały wypełnione limity miejsc, otwierają nowe etapy rekrutacji. Odbywają się one nie tylko w sierpniu, lecz także we wrześniu.

     Dokumenty rekrutacyjne +

     To, że dostałeś się na studia w Wrocławiu na kierunki administracja, to nie koniec twojej przygody rekrutacyjnej. Przed tobą bardzo ważny czas, czyli składanie do dziekanatu niezbędnych dokumentów. Miej świadomość, że jeżeli dokumenty nie zostaną dostarczone przez ciebie terminowo, zostaniesz skreślony z list osób przyjętych, więc nie zaniedbaj tego etapu rekrutacji. Każda uczelnia ustala indywidualnie, co powinno się wśród nich znajdować. Informacje na ten temat również znajdziesz na stronach internetowych wybranych przez siebie uczelni. Warto, byś odpowiednio wcześnie przygotował dokumenty, wśród których będą na pewno:

     • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
     • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
     • aktualna fotografia;
     • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
     • różnego rodzaju podpisane umowy.

     Dostarczane do dziekanatu dokumenty powinieneś na ogół dostarczać w papierowej teczce, która opisana będzie twoim imieniem oraz nazwiskiem.

     Opłaty rekrutacyjne +

     Rekrutacja na wszystkie uczelnie w Wrocławiu (i także w Polsce!) wiąże się z uiszczaniem opłat rekrutacyjnych. Każdy ośrodek akademicki ustala je indywidualnie, ale wahają się one na ogół od 85 do nawet 150 zł w zależności od kierunku. Uczelnie ustalają także, czy opłaty rekrutacyjne obejmują jeden kierunek, czy ich pulę. Informacje na ten temat znajdziesz na stronach internetowych wybranych ośrodków akademickich. Pamiętaj, by opłatę rekrutacyjną zrealizować odpowiednio wcześnie, liczy się bowiem czas księgowania przelewu. Na ogół uiścisz ją za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych (PayU). Ważne, byś potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej dostarczył także do dziekanatu wybranej przez siebie uczelni.

     Przedmioty kwalifikacyjne +

     Studia administracyjne w Wrocławiu można zaliczyć do grupy tych kierunków, które przede wszystkim opierają się na dziedzinach prawniczych oraz społecznych. Od przyszłych studentów administracji wymaga się zatem, by już na poziomie rekrutacji zaprezentowali rozległą wiedzę z przedmiotów takich jak: historia, WOS, geografia, czy nawet łacina z kulturą antyczną lub filozofia. Pamiętaj, że część z wybranych przedmiotów powinieneś zdawać na poziomie rozszerzonym, by mieć szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych.

     Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

     Z przelicznikiem punktów kwalifikacyjnych powinien szczegółowo zapoznać się każdy kandydat na studia wyższe. Ma on charakter wewnętrzny dla każdej uczelni w Wrocławiu, a punkty uzyskane podczas egzaminów maturalnych stanowią bazę dla ich przeliczenia. To, czy dany kandydat zakwalifikuje się na studia, zależy bowiem od tego, czy przedmioty, które zdawał na maturze są punktowane w procedurze rekrutacyjnej. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wybory dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony.

     Olimpiady oraz konkursy +

     Prawdziwi pasjonaci nauk prawniczych, społecznych oraz humanistycznych, którzy w przyszłości chcieli by rozpocząć elitarne studia w Wrocławiu na kierunku administracja, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w prestiżowych olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych. To propozycja jedynie dla najbardziej ambitnych uczniów o bardzo rozległej wiedzy. Warto podkreślić, że jest o co walczyć, ponieważ laueraci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów administracyjnych rozważ olimpiady takie jak:

     • Olimpiada Historyczna;
     • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie;
     • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
     • Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej.

     Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

     Jak wyglądają studia na kierunku administracja we Wrocławiu?

     Studia ekonomiczne znajdują się w czołówce najpopularniejszych kierunków, więc uczelnie we Wrocławiu robią wszystko, by nauka na tym kierunku była jak najbardziej atrakcyjna. Osoby, które rozpoczynają swoją intelektualną przygodę z administracją, mogą rozpocząć kształcenie albo w trybie stacjonarnym albo w zaocznym, wszystko zależy od ich indywidualnych predyspozycji. Studia stacjonarne, czyli dzienne, cieszą się w Polsce największą popularnością, ponieważ mają charakter systematycznych spotkań w trakcie trwania tygodnia. Studia dzienne na państwowej uczelni nie wiążą na ogół z opłatami za czesne. Z kolei nauka zaoczna to propozycja dla tych osób, które chciałby się rozwijać intelektualnie, a z różnych przyczyn nie mogą studiować dziennie. Na studiach niestacjonarnych zajęcia odbywają się podczas weekendowych zjazdów naukowych. Jednak warto pamiętać, że najczęściej są to studia płatne.

      

     Program studiów i przedmioty

     Program kształcenia na kierunku administracja musi obejmować wiele interdyscyplinarnych zagadnień, tak by wiedza przyszłych abiturientów tego kierunku była maksymalnie rozległa. Zatem wszyscy studenci uczestniczyć będą w bardzo zróżnicowanych wykładach i ćwiczeniach praktycznych. Podstawowym narzędziem pracy każdego przyszłego administratora jest doskonała znajomość prawa, zatem część przedmiotów będzie mieć ścisły charakter prawniczy. Studenci poznawać będą zagadnienia z zakresu:

     • prawa administracyjnego;
     • publicznego prawa gospodarczego;
     • postępowania i sądownictwa administracyjnego itd.

      

     Oprócz tych przedmiotów obligatoryjnych, studenci zgłębiać będą tajniki zarządzania, odnoszącego się do wielu aspektów prowadzenia działalności. Zatem będzie to zarządzanie nie tylko finansami, lecz także zasobami ludzkimi danego organu. Studenci, którzy decydują się na naukę na kierunku administracja, będą wybierać także jedną ze specjalizacji, której celem będzie kształcenie już bardzo wąskich kwalifikacji. Przyszli administratorzy moją rozwijać swoją szczegółową wiedzę z zakresu:

     • bezpieczeństwa wewnętrznego;
     • administracji europejskiej;
     • samorządu terytorialnego;
     • czy administracji sektora publicznego.

      

     Przed wyborem specjalizacji zastanów się, która z nich najbardziej odpowiada twoim oczekiwaniom wobec przyszłego rozwoju kariery zawodowej. Przyszli administratorzy powinni dysponować nie tylko rozległą i rzetelną wiedzą. Osoby, kończące studia na tym kierunku, powinna cechować szczególna umiejętność współpracy w grupie, ponieważ wielokrotnie za sukcesem organizacyjnym kryją się kwalifikacje i zaangażowanie wielu osób.

      

     Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

     ADMINISTRACJA WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

     ADMINISTRACJA WROCŁAW STUDIA ZAOCZNE

      

     administracja studia Wrocław


     Ile trwają studia na kierunku administracja we Wrocławiu?

     Studia ekonomiczne we Wrocławiu na kierunku administracja możemy podzielić na dwa komplementarne cykle kształcenia. Wszystkie osoby, rozpoczynające swoją przygodę ze studiami administracyjne, wybierają studia pierwszego stopnia. Trwają one trzy lata. To bardzo intensywny czas nauki, podczas którego studenci poznają niezbędne podstawy związane z administracją i kształcą wszystkie niezbędne kompetencje potrzebne w przyszłej pracy administratora. Zakończenie tego cyklu kształcenia wiąże się z przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej. Studenci przygotowani są do podjęcia pierwszy aktywności zawodowych, jednak należy pamiętać, że ich wykształcenie nie jest kompletne.

     Pełnia wykształcenia zostanie osiągnięta jedynie wtedy, gdy studenci zdecydują się na rozpoczęcie dwuletnich studiów drugiego stopnia. Mają one charakter uzupełniający, pasjonaci administracji rozwiną swoje wszystkie kwalifikacje, otrzymane podczas studiów pierwszego stopnia. Ten dwuletni czas to także okres przygotowań do obrony bardzo ważnej pracy dyplomowej – pracy magisterskiej. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, abiturienci tego kierunku otrzymują tytuł magistra i mogą dowolnie sterować swoją karierą zawodową.

      

     Sprawdź gdzie znajdziesz studia I i II stopnia na poszczególnych uczelniach:

     ADMINISTRACJA WROCŁAW STUDIA I STOPNIA

     ADMINISTRACJA WROCŁAW STUDIA II STOPNIA

      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja we Wrocławiu?

     Studia na kierunku administracja są wyjątkowo chętnie wybierane przez abiturientów szkół średnich. Jednak warto zdać sobie sprawę z tego, że nie jest to kierunek dla każdego i trzeba posiadać wiele predyspozycji, które znacznie ułatwią kształcenie na studiach administracyjnych. Zatem jeżeli poważnie myślisz o ich rozpoczęciu, odpowiedz sobie na kilka podstawowych pytań. Być może pomogą ci one podjąć decyzję:

     • Czy jesteś osobą skrupulatną i nauka obszernego materiału teoretycznego nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu?
     • Czy interesuje cię nauka takich przedmiotów jak historia, matematyka, czy WOS?
     • Czy z uwagą śledzisz aktualne wydarzenia polityczno-gospodarcze?
     • Czy praca w grupie nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu?

      

     Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że jest szansa, że studia administracyjne przyniosą ci wiele satysfakcji. Jednak zanim to się stanie, musisz jak najlepiej przygotować się do egzaminu dojrzałości. Kierunki studiów we Wrocławiu mają bardzo jasno sprecyzowane wymagania rekrutacyjne. Przedmioty, które powinieneś wziąć pod uwagę, dzielą się na trzy grupy. W obrębie każdej z nich możesz wybrać przedmiot, odpowiadający ci najbardziej. W pierwszej grupie znajdują się do wyboru matematyka lub historia. W drugiej: WOS, geografia lub język polski. Z kolei trzecia grupa związana jest z wyborem dowolnego języka nowożytniego. Aby mieć szansę na rozpoczęcie studiów na kierunku administracja, musisz wybrać co najmniej po jednym przedmiocie z każdej grupy.

     Być może zaliczasz się do grona ambitnych osób, które lubią znacznie poszerzać swoją wiedzę. Jeżeli tak jest, pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To bardzo elitarne konkursy, przygotowane jedynie dla najlepszych uczniów szkół średnich. Ich nagrodą jest możliwość rozpoczęcia nauki na wybranym kierunku przy ominięciu procedury rekrutacyjnej. Tak! Na liście osób przyjętych znajdujesz się poza kolejnością, jeżeli jesteś laureatem lub finalistą takiej olimpiady. W przypadku studiów na kierunku administracja rozważ:

     • Olimpiada Historyczna;
     • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej;
     • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie itd.

      

     Pamiętaj także o terminowym dokonaniu wszystkich opłat rekrutacyjnych, ponieważ one obowiązują na większości polskich uczelni. Wszelkie informacje na ich temat znajdziesz już na poszczególnych stronach internetowych ośrodków akademickich. Kolejny bardzo ważny etap to czas składania dokumentów, nie zaniedbaj go, by nie zostać skreślonym z listy studentów. W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć świadectwo maturalne, skany dowodu oraz zdjęcia do legitymacji.

     zasady rekrutacji na studia

      

     administracja Wrocław studia


     Jaka praca po studiach na kierunku administracja we Wrocławiu?

     Studia na kierunku administracja znajdują się w czołówce najpopularniejszych kierunków ze względu na bardzo atrakcyjne perspektywy zatrudnienia w przyszłości. Warto podkreślić, że jest to taki typ studiów, który daje wiele możliwości wszechstronnego zawodowego rozwoju. Studenci rozwijają interdyscyplinarną wiedzę i mogą ją wykorzystać w wielu obszarach. Jednak przyszli administratorzy przygotowani są do pracy w szeroko rozumianym sektorze publicznym. Na abiturientów tego kierunku czeka zatrudnienie w:

     • urzędach administracji rządowej i samorządowej (np. ministerstwa, Kancelaria Sejmu);
     • agencjach;
     • funduszach;
     • organach Unii Europejskiej;
     • organizacjach pożytku publicznego;
     • organizacjach pozarządowych itd.

      

     Wszystko tak naprawdę zależy od indywidualnych predyspozycji i specjalizacji osoby, która kończy studia na kierunku administracja. Praca w sektorze publicznym nie jest oczywiście jedyną ścieżką zawodowego rozwoju, która czeka na administratorów. Mogą oni znaleźć interesujące zatrudnienie w sektorze prywatnym. Absolwenci tego kierunku z powodzeniem odnajdą się na stanowiskach związanych z zarządzaniem i rozwiązywaniem kwestii prawnych firmy. Przygotowani są także do podejmowania współpracy z organami państwowymi, które wchodzą w relację z działalnością firmy.

     Uczelnie we Wrocławiu starają się wykształcić takich absolwentów, którzy będą dowolnie sterować swoją karierą. Studia administracyjne przygotowują też bardzo rzetelnie do założenia własnej działalności gospodarczej, która pozwoli na realizację indywidualnych planów i marzeń. Jednocześnie osoby, które będą stawiać swoje pierwsze kroki przedsiębiorców, będą mogli swoje decyzje opierać swoje decyzje na rozległej wiedzy prawniczej i ekonomicznej.


     Jakie opinie mają studia na kierunku administracja we Wrocławiu?

     Studia we Wrocławiu na kierunku administracja mogą rozpocząć przygodę życia, jeżeli tylko towarzyszy im pasja i zaangażowanie.

     Marcelina, studentka trzeciego roku, mówi:

     Do studiowania tego kierunku zachęciła mnie uniwersalność w zakresie różnych możliwości pracy. Dzięki nim wiem, że będę mogła dowolnie sterować swoją karierą, a jest to dla mnie niezwykle ważne, ponieważ cenię sobie dynamizm i lubię zmiany.

     KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W MIEŚCIE WROCŁAWIU

     Rozwiń

     POPULARNE KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE NIESTACJONARNE W MIEŚCIE WROCŁAWIU

     25 Uczelni we Wrocławiu

     Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

     Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

     Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

      


     #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

      

     Komentarze (0)