Bezpieczeństwo wewnętrzne - Kraków

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Kraków

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Kraków

Studia w Krakowie

bezpieczeństwo wewnętrzne

Odkryj bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

15.02.2023

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowie rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 9 lipca 2023 r. | Bezpieczeństwo wewnętrzne Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie bezpieczeństwo wewnętrzne możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznejUniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Nauk o Bezpieczeństwie UP) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie.
 

Osoby, które aplikują na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk prawnych, administracyjnych, społecznych i gospodarczych. Ponadto nauczą się stosować regulacje prawne oraz procedury bezpieczeństwa w swojej praktyce zawodowej. Co więcej, poznają zasady zarządzania kryzysowego oraz przetwarzania i udostępniania informacji.

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi, w tym z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, czy Służbą Więzienną. Absolwenci znajdą zatrudnienie w formach ochroniarskich, bankowości czy w centrach zarządzania kryzysowego.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bezpieczeństwo państwa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo państwa

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowie?

 

 Bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowie jest bardzo popularnym kierunkiem kształcenia. W praktyce oznacza to, że liczba kandydatów każdego roku jest wysoka. Jeżeli chciałbyś zwiększyć szanse na ujrzenie swojego nazwiska na liście przyjętych, postaraj się o uzyskanie wysokich wyników na egzaminie maturalnym. Warto, abyś rozważył zdawanie matury na poziomie rozszerzonym, ponieważ dzięki temu możesz zwiększyć swoje szanse w procesie rekrutacji. Zajrzyj na stronę internetową wybranej uczelni, aby poznać szczegóły.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowie

Bezpieczeństwo wewnętrzne jako kierunek studiów znaleźć można w dwóch krakowskich uczelniach niepublicznych – Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie. Studia można podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Ponadto bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność na innym kierunku (bezpieczeństwo państwa) podjąć można w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne bezpłatnie w Krakowie

Niestety żadna z krakowskich uczelni publicznych nie oferuje kandydatom studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (zazwyczaj studia stacjonarne w publicznych szkołach wyższych są bezpłatne).

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarnie w Krakowie

Niestacjonarną naukę na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oferują dwie niepubliczne szkoły wyższe w Krakowie: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie.

Warto pamiętać o tym, że studia niestacjonarne w większości polskich szkół wyższych są płatne.

Ile kosztują studia niestacjonarne na bezpieczeństwie wewnętrznym w Krakowie

Studia niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne wiążą się z opłatami, których wysokość waha się między 2700 zł a 4400 zł za jeden rok akademicki.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety studia niestacjonarne w Krakowie są studiami płatnymi. Studenci, którym zależy na bezpłatnej nauce, powinni zdecydować się na studia stacjonarne w jednej z publicznych szkół wyższych. Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowie oferują jednak jedynie szkoły niepubliczne.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowie?

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne zostały stworzone z myślą o osobach zainteresowanych pracą służb mundurowych oraz funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa w kraju. Studenci poznają szczegółowe zasady działania instytucji odpowiedzialnych za działania mające na celu przeciwdziałanie atakom terrorystycznym oraz innym formom zagrożeń.

Dowiadują się ponadto, w jaki sposób wybrane jednostki administracyjne realizują działania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego. Program kształcenia najczęściej ma charakter interdyscyplinarny.

 

1. Typ i tryb studiów:

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowie są adresowane do osób, które mają w planach rozpoczęcie swojej przygody ze szkolnictwem wyższym. Nauka będzie trwała trzy lata i zostanie zwieńczona uzyskaniem przez absolwentów tytułu licencjata.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Podczas kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne nauczysz się najważniejszych zasad bezpieczeństwa podczas organizowania imprez masowych, dowiesz się w jaki sposób funkcjonują jednostki administracyjne, odpowiedzialne za wybrane działania organizacyjne, nauczysz się podstaw pierwszej pomocy oraz zdobędziesz wiedzę na temat działań przeciwdziałających aktom terroryzmu i cyberprzestępczości.

Osoby studiujące ten kierunek poznają podstawy nauk społecznych, jak psychologia i socjologia, aby zrozumieć mechanizmy kierujące grupami przestępczymi. Studenci ponadto dowiadują się, w jaki sposób rozmawiać z potencjalnymi napastnikami w celu odwiedzenia ich od popełnienia czynów zagrażających bezpieczeństwu wewnętrznemu.

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowie?

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne trwają 3 lata (studia I stopnia).

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowie?

Jeżeli ukończysz studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowie, będziesz mógł pracować w wielu obszarach zawodowych, z których każdy będzie mniej lub bardziej związany z wdrażaniem odpowiednich działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa kraju lub danego obszaru.

Absolwenci mogą pracować w służbach mundurowych, niektórych jednostkach administracyjnych czy uczelniach wyższych w roli wykładowców akademickich. Wiele osób decyduje się na pracę w agencjach detektywistycznych i ochroniarskich, zajmują się kwestiami cyberbezpieczeństwa oraz zostają specjalistami do spraw zarządzania kryzysowego.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • Straż miejska
 • Policja
 • Straż graniczna
 • Agencje Wywiadu
 • Wybrane jednostki administracyjne
 • Służba celna
 • Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

Rozpocznij studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, aby umożliwić sobie pracę w wielu interesujących obszarach zawodowych.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: jako specjalność na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie.

Uczelnie, na której można studiować kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na określonych kierunkach studiów jest ograniczona, a kandydaci przyjmowani są na podstawie limitu. Uczelnie przyjmują te osoby, które zdobyły wystarczającą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także zajęły odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej.

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Niestacjonarne studia w uczelniach publicznych, w przeciwieństwie do studiów prowadzonych w trybie stacjonarnym, są płatne. Zapłacić należy również za naukę w większości prywatnych szkół wyższych.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w terminach ustalanych indywidualnie przez uczelnie. Kandydaci otrzymują informację o przyjęciu lub odrzuceniu na wybrane kierunki studiów poprzez system IRK lub ERK. Dane na temat liczby zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów oraz zajmowanego miejsca na liście rankingowej umieszczane są w prywatnych profilach użytkowników.

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne, mogą dostarczać dokumenty rekrutacyjne osobiście do siedziby uczelni zazwyczaj niedługo po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Niektóre uczelnie dopuszczają także możliwość wysłania plików poprzez pocztę tradycyjną lub elektroniczną.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które zostały przyjęte na studia, mogą składać dokumenty rekrutacyjne najczęściej tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Etap ten trwa zazwyczaj zaledwie kilka dni, dlatego należy jak najszybciej dopełnić wszystkich niezbędnych formalności. Spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Uczelnie w Krakowie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Nauk o Bezpieczeństwie) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowie?

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Krakowie

studia w Krakowie

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

bezpieczeństwo wewnętrzne studia

bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Kraków studia i stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Kraków studia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne Kraków studia niestacjonarne

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Krakowie

Popularne kierunki ochrona i bezpieczeństwo niestacjonarne w Krakowie

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ul. Kielecka 7, w Gdyni https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJv_d6MC2n_UYRoXqg1kicRPI https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b1ca3-wsaib-gdynia-gdansk.jpg Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • ul.Paca 37, , 04 - 386 Warszawa https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJQ3hXJMfNHkcREEMR9HcXsPk https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/dac53-viamoda-kierunki.jpg VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bc5e5-politechnika-bialostocka.jpg Politechnika Białostocka
 • ul. Kokoszków 71 Nowy Targ 34-400 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJscWt8r3kFUcRfsh_Lo4XfW4 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1a717-ppuz-nowy-targ.jpg Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • ul. Plac Polski 3/4 50-156 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJFcT9oH7CD0cR7RuVE8m7mEU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a332-asp-worclaw.jpg Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • Wielka i Mała Zbrojownia, Patio ASP i Dom Angielski, Gdańsk Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku