Bezpieczeństwo wewnętrzne - Kraków

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Kraków

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Kraków

Studia w Krakowie

bezpieczeństwo wewnętrzne

Odkryj bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

07.04.2023

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowie rozpocznie się 15 maja 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Bezpieczeństwo wewnętrzne Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie bezpieczeństwo wewnętrzne możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznejUniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Nauk o Bezpieczeństwie UP) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie.
 

Osoby, które aplikują na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk prawnych, administracyjnych, społecznych i gospodarczych. Ponadto nauczą się stosować regulacje prawne oraz procedury bezpieczeństwa w swojej praktyce zawodowej. Co więcej, poznają zasady zarządzania kryzysowego oraz przetwarzania i udostępniania informacji.

Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi, w tym z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, czy Służbą Więzienną. Absolwenci znajdą zatrudnienie w formach ochroniarskich, bankowości czy w centrach zarządzania kryzysowego.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bezpieczeństwo państwa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku bezpieczeństwo państwa

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowie?

 Bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowie jest bardzo popularnym kierunkiem kształcenia. W praktyce oznacza to, że liczba kandydatów każdego roku jest wysoka. Jeżeli chciałbyś zwiększyć szanse na ujrzenie swojego nazwiska na liście przyjętych, postaraj się o uzyskanie wysokich wyników na egzaminie maturalnym. Warto, abyś rozważył zdawanie matury na poziomie rozszerzonym, ponieważ dzięki temu możesz zwiększyć swoje szanse w procesie rekrutacji. Zajrzyj na stronę internetową wybranej uczelni, aby poznać szczegóły.

Rekrutacja na bezpieczeństwo wewnętrznew uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Krakowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.
 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowie

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowie

Bezpieczeństwo wewnętrzne jako kierunek studiów znaleźć można w dwóch krakowskich uczelniach niepublicznych – Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie. Studia można podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Ponadto bezpieczeństwo wewnętrzne jako specjalność na innym kierunku (bezpieczeństwo państwa) podjąć można w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne bezpłatnie w Krakowie

Niestety żadna z krakowskich uczelni publicznych nie oferuje kandydatom studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (zazwyczaj studia stacjonarne w publicznych szkołach wyższych są bezpłatne).

Gdzie studiować bezpieczeństwo wewnętrzne niestacjonarnie w Krakowie

Niestacjonarną naukę na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oferują dwie niepubliczne szkoły wyższe w Krakowie: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie.

Warto pamiętać o tym, że studia niestacjonarne w większości polskich szkół wyższych są płatne.

Ile kosztują studia niestacjonarne na bezpieczeństwie wewnętrznym w Krakowie

Studia niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne wiążą się z opłatami, których wysokość waha się między 2700 zł a 4400 zł za jeden rok akademicki.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety studia niestacjonarne w Krakowie są studiami płatnymi. Studenci, którym zależy na bezpłatnej nauce, powinni zdecydować się na studia stacjonarne w jednej z publicznych szkół wyższych. Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowie oferują jednak jedynie szkoły niepubliczne.

Pokaż wszystkie

Ogólne cele kształcenia

Bezpieczeństwo wewnętrzne skierowane jest do osób, które swoją przyszłość zawodową chciałyby związać z instytucjami podległymi administracji publicznej, polityką społeczną, obroną narodową lub sprawami wewnętrznymi. To studia, dzięki którym absolwenci zyskują kwalifikacje zawodowe niezbędne do podjęcia pracy np. w międzynarodowych sektorach bezpieczeństwa, służbach mundurowych czy organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Studenci poznają zarówno teoretyczne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i praktyczne metody utrzymywania porządku i panowania nad sytuacjami kryzysowymi. Przyszli specjaliści przygotowani są nie tylko przeciwdziałania przestępczości i aktom terroryzmu, ale także zarządzania informacjami niezbędnymi do zapewnienia ochrony osób, mienia czy środowiska. W trakcie zajęć studenci poznają zagadnienia dotyczące np.: czynników kryminogennych, elementów penitencjarystyki czy eksperymentów kryminalistycznych.

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego mogą podjąć zatrudnienie np. w Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, służbie więziennej, agencji ochrony osób i mienia, służbach specjalnych, sztabach kryzysowych, firmach zajmujących się organizacją imprez masowych, biurach detektywistycznych czy w laboratoriach kryminalistycznych. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.
 

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: jako specjalność na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie.

Uczelnie w Krakowie- kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na określonych kierunkach studiów jest ograniczona, a kandydaci przyjmowani są na podstawie limitu. Uczelnie przyjmują te osoby, które zdobyły wystarczającą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym, a także zajęły odpowiednio wysokie miejsce na liście rankingowej.

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Niestacjonarne studia w uczelniach publicznych, w przeciwieństwie do studiów prowadzonych w trybie stacjonarnym, są płatne. Zapłacić należy również za naukę w większości prywatnych szkół wyższych.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są w terminach ustalanych indywidualnie przez uczelnie. Kandydaci otrzymują informację o przyjęciu lub odrzuceniu na wybrane kierunki studiów poprzez system IRK lub ERK. Dane na temat liczby zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów oraz zajmowanego miejsca na liście rankingowej umieszczane są w prywatnych profilach użytkowników.

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne, mogą dostarczać dokumenty rekrutacyjne osobiście do siedziby uczelni zazwyczaj niedługo po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Niektóre uczelnie dopuszczają także możliwość wysłania plików poprzez pocztę tradycyjną lub elektroniczną.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Osoby, które zostały przyjęte na studia, mogą składać dokumenty rekrutacyjne najczęściej tuż po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Etap ten trwa zazwyczaj zaledwie kilka dni, dlatego należy jak najszybciej dopełnić wszystkich niezbędnych formalności. Spóźnienie lub niespełnienie któregokolwiek z wymogów wynikających z zasad rekrutacji może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Uczelnie w Krakowie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Nauk o Bezpieczeństwie) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Kraków studia i stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo wewnętrzne Kraków studia stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne Kraków studia niestacjonarne

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Krakowie

Popularne kierunki ochrona i bezpieczeństwo niestacjonarne w Krakowie

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia