Logopedia - Kraków

Studia w Krakowie

logopedia

Odkryj logopedię w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

16.02.2023

Logopedia studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku logopedia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia na kierunku logopedia w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia oraz jednolite
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku logopedia w Krakowie rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 14 lipca 2023 r. | Logopedia Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie logopedię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznychUniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Filologii Polskiej UP), Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Wydział Polonistyki UJ) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Akademii Ignatianum w Krakowie.
 

Opis kierunku

Zaburzenia mowy mogą sprawiać u wielu osób dyskomfort – logopedzi zajmują się pomaganiem takim osobom, wspomagając rozwój mowy. Studenci uczą się, w jaki sposób diagnozować przyczyny zaburzeń oraz poznają różne metody terapeutyczne. Mogą również poznać specyfikę pracy z dziećmi, czy osobami z niepełnosprawnością. Program obejmuje m.in. zajęcia z językoznawstwa, pedagogiki, czy psychologii.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Osoby, które ukończyły studia, mogą podjąć pracę w gabinetach logopedycznych, czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Absolwenci mogą również rozwijać karierę zawodową, pracując w ośrodkach badawczo-rozwojowych.

czytaj dalej wszystko o Logopedia - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek LOGOPEDIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Logopedia stopień: (II)  (Jednolite), czas trwania: 2 lata • 5 lat
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Logopedia stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne
Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Logopedia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie logopedia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Pedagogika specjalna stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika specjalna

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku pedagogika

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek logopedia w Krakowie?

Logopedia jest kierunkiem popularnym, a zainteresowanych jego podjęciem przyszłych kandydatów nie brakuje. Jeśli chciałbyś zapewnić sobie wysoką pozycję w rankingu punktowym, dobrze przygotuj się do zdawania egzaminu maturalnego lub zadbaj o wysokie oceny z dyplomu ukończenia pierwszego stopnia kształcenia.

Przyszli kandydaci na studia na kierunku logopedia w Krakowie powinni rozważyć zdawanie wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym, aby zwiększyć swoje szanse rekrutacyjne.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Logopedia w Krakowie

Jak wyglądają studia na kierunku logopedia w Krakowie?

Logopedzi są specjalistami, którzy każdego dnia starają się poprawić komfort życia osób z zaburzeniami mowy oraz wspomóc rozwój komunikacyjny i społeczny dzieci. Logopedię można nazwać nauką interdyscyplinarną, bowiem z powodzeniem znajduje wspólny mianownik dla takich dziedzin, jak między innymi pedagogika, psychologia czy neurobiologia.

Studenci tego kierunku przyszłości uczą się wdrażania specjalistycznych działań, mających na celu wspomaganie rozwoju mowy w obszarze fonetycznym, leksykalnym oraz gramatycznym, szczególnie u dzieci z wadami rozwojowymi oraz zaburzeniami wpływającymi na nieprawidłowe wykształcenie aparatu mowy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku logopedia możemy podzielić na:

 

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku logopedia w Krakowie są dwustopniowe. Studia pierwszego stopnia składają się z sześciu semestrów, co w praktyce oznacza, że będziesz uczył się przez trzy lata, a następnie otrzymasz dyplom z tytułem licencjata. Studia magisterskie drugiego stopnia będą trwały dwa lata i odpowiedzą na potrzeby osób głodne wiedzy, które chcą poszerzać swoje kwalifikacje.

Kierunek logopedia w Krakowie realizowany jest w ramach trybu stacjonarnego, który zwykle stanowi przedmiot zainteresowania większości kandydatów. Studia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku podczas tygodnia roboczego.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku logopedia w Krakowie umożliwią ci zdobywanie gruntownego wykształcenia z zakresu kilku dziedzin nauki, tworzących jedną całość. Studenci nauczą się technik pracy z dziećmi, borykającymi się z zaburzeniami w obszarze mowy, zdobędą wiedzę na temat psychologii rozwoju człowieka.

Dowiedzą się także nieco o technikach wczesnego rozpoznawania zaburzeń logopedycznych, a ponadto nauczą się rozpoznawania oligofazji, braku płynności mówienia, mutyzmu wybiórczego oraz autyzmu.

Interdyscyplinarna wiedza zdobyta podczas studiów pozwoli absolwentom na dokonywanie trafnej diagnozy, a następnie wdrożenia właściwych działań terapeutycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik i aparatury logopedycznej.

Ile trwają studia na kierunku logopedia w Krakowie?

Studia na kierunku logopedia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Logopedia w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po studiach na kierunku logopedia w Krakowie?

Nie od dziś wiadomo, że odpowiednio wczesna diagnoza i zastosowanie odpowiednich metod terapeutycznych przy jednoczesnym uwzględnieniu emocjonalnych potrzeb pacjentów, jest kluczem do sukcesu podczas zapobiegania i leczenia zaburzeń aparatu mowy.

Dlatego też zapotrzebowanie na empatycznych, cierpliwych i przede wszystkim, doskonale wykształconych logopedów jest ogromne. Ukończenie studiów na kierunku logopedia w Krakowie umożliwia uzyskanie kompetencji, niezbędnych do wykonywania pracy w wielu interesujących obszarach zawodowych.

Logopedzi odnajdują zatrudnienie w poradniach zajmujących się diagnozowaniem zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, mogą poszukać pracy w placówkach oświatowych i dydaktycznych, a jeżeli posiadają zacięcie biznesowe, założą własny gabinet logopedyczny.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku logopedia:

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

 • Przedszkola, szkoły, świetlice środowiskowe,

 • Domy dziecka,

 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze,

 • Ośrodki szkolno-wychowawcze,

 • Poradnie foniatryczne,

 • Wybrane oddziały szpitalne,

 • Massmedia,

 • Szkoły aktorskie,

 • Własny gabinet logopedyczny.

 

To tylko niektóre z licznych możliwości zawodowych, kierowanych do absolwentów logopedii. Jak sam widzisz, wybór będzie ogromny, dlatego sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających.

Gdzie studiować na kierunku logopedia w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: jako specjalność na  Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz jako specjalność na Akademii Ignatianum w Krakowie.

Uczelnie, na których można studiować logopedię:

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

Uczelnie w Krakowie - kierunek logopedia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ignatianum w Krakowie stacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Polonistyki UJ) stacjonarne studia II stopnia więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Filologii Polskiej) stacjonarne studia II stopnia i jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na studia na kierunku logopedia w Krakowie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Logopedia Kraków studia ii stopnia

Logopedia Kraków studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Logopedia Kraków studia stacjonarne

Kierunki humanistyczne w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20ekonomiczny%20w%20poznaniu https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/4b961-21558-103da-uniwersytet-ekonomiczny-poz.jpg Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • ul. Słowackiego 7, Bydgoszcz https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/13638-akademia-muzyczna-bydgoszcz.jpg Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dni Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiYIsI9x0_UYRxah2a6T5Asc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/cb81d-wsb-w-gdańsku.jpg Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • ul. Komandorska 118/120  53-345 Wrocław  https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJA9Y2DELCD0cRMbXaXGADe8E Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • ul. Leśna 1, 75-582 Koszalin https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/6d087-pwsz-koszalin.jpg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie