Studia humanistyczne Kraków

Studia humanistyczne Kraków

Studia humanistyczne Kraków

Największy wybór studiów

humanistycznych w Krakowie

Odkryj kierunki humanistyczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia humanistyczne Kraków | woj. małopolskie

Studia humanistyczne w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie są Studia humanistyczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI HUMANISTYCZNE W KRAKOWIE

SORTOWANIE:

KIERUNKI HUMANISTYCZNE W KRAKOWIE

etyka
Rozwiń

Rekrutacja i wymagania na studia humanistyczne w Krakowie

Proces rekrutacji na studia humanistyczne w Krakowie oparty jest, przede wszystkim, na konkursie świadectw. Język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze – to przedmioty, którymi warto zainteresować się przed maturą. Warto także dokładnie sprawdzić, jak wygląda rekrutacja na konkretny kierunek, aby nie dać się zaskoczyć.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zobacz, co wybierają inni

POKAŻ WSZYSTKIE

Studia humanistyczne niestacjonarne w Krakowie

Studia humanistyczne w Krakowie są szerokim obszarem, na który składa się ogromna ilość różnorodnych dyscyplin kształcenia. Może zatem dziwić fakt, że tylko niektóre z nich dostępne są w formie studiów niestacjonarnych. Niełatwo wytłumaczyć taką tendencję.

Niektórzy mogą uważać, iż jest to efekt spadającej popularności kierunków humanistycznych wśród kandydatów, a niektórzy mogą twierdzić, iż jest to po prostu założenie uczelni, że większość kierunków realizuje wyłącznie na studiach dziennych.

Odstawiając na bok domysły warto zaznaczyć, że grono wybranych kierunków dostępnych w trybie niestacjonarnym i tak jest niemała, zatem kandydaci pragnący pozyskać wysokiej jakości wykształcenie i tak mają możliwość odnalezienia idealnej dla siebie dziedziny.

Co ważne, wybierając już konkretny kierunek możemy mieć pewność, że studia niestacjonarne w jego zakresie są merytorycznie identyczne w stosunku do studiów stacjonarnych. W końcu na jednym kierunku obowiązuje ten sam program nauczania i ma on poprowadzić do uzyskania jasno określonych efektów.

Różnice mają inny fundament. Są one wynikiem tego, że studia stacjonarne prowadzone są od poniedziałku do piątku, a studia niestacjonarne w soboty i niedziele, na dodatek zazwyczaj co dwa tygodnie.

Łatwo wywnioskować, że studenci niestacjonarni muszą wykazywać się większą dyscypliną i samodzielnością, ponieważ muszą przyswoić obowiązujący materiał w bardziej zwartej formie.

czytaj dalej studia humanistyczne niestacjonarne w Krakowie

STUDIA HUMANISTYCZNE W KRAKOWIE - PODYPLOMOWE

A
B
C
D
E
F
G
H
S
T
W
Rozwiń

Jak wyglądają studia humanistyczne w Krakowie

Czy można wyobrazić sobie lepsze miejsce do studiowania nauk humanistycznych, niż Kraków? To miasto artystów, poetów, myślicieli. Poznając historię Krakowa, poznaje się historię Polski.

Spacerując ulicami miasta możemy spotkać tych, bez których trudno wyobrazić sobie obraz polskiej kultury; Jerzego Stuhra, Annę Dymną, czy Krzysztofa Pendereckiego, a w kawiarniach, alejkach, czy parkach wieje przyjemny wiatr historii związany z wieloma postaciami, ważnymi nie tylko dla naszego kraju, ale i dla całej Europy i świata.

Studia humanistyczne w Krakowie to bogata oferta dla ciekawych. Ciekawych świata i ludzi. Humanista to człowiek wyrażający troskę o potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój innych ludzi. Bada ich historię, język, obyczaje, kulturę. Zadaje pytanie „kim są?”.

Studia humanistyczne w Krakowie to szeroka paleta, którą znajdziecie na kilku uczelniach, publicznych i niepublicznych. Największą oferuje, co oczywiste, Uniwersytet Jagielloński, najstarsza polska uczelnia oraz jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie.

Kraków jest ważnym ośrodkiem kulturalnym Europy. Obszar zabytkowego Starego Miasta oraz Kazimierza wpisano w 1978 roku, na pierwszą listę światowego dziedzictwa UNESCO, a w 2000 roku miasto otrzymało tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Zebrane wyróżnienia tylko utwierdzają w przekonaniu, że Kraków to idealne miejsce do poznawania dziedzin humanistycznych. 

Dzięki studiom humanistycznym w Krakowie można poznać innych, ale także samego siebie. Poszerzany program kształcenia sprawia, że nauka nigdy nie jest nudna, a uzyskiwanie odpowiedzi na stawiane pytania staje się interesującą podróżą. Dołącz do niej! Przekonaj się, co mogę zaproponować studia humanistyczne w Krakowie.

 

Studia humanistyczne w Krakowie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Kierunki humanistyczne w Krakowie możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata i kończą się egzaminem licencjackim, studia drugiego stopnia to dwuletnie studia magisterskie, które uzupełniają wiedzę zdobywaną w trakcie kształcenia licencjackiego.

Krakowskie uczelnie przygotowują także ofertę studiów podyplomowych, które umożliwiają zdobywanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Kierunki podyplomowe możesz realizować w trakcie dwóch semestrów w trybie niestacjonarnym.

Poszczególne kierunki możesz realizować stacjonarnie lub niestacjonarnie. Zajęcia na studiach dziennych odbywają się od poniedziałku do piątku, na studiach zaocznych zaś w weekendy. Studenci mają możliwość wyboru trybu studiów, co ułatwia funkcjonowanie w życiu prywatnym, zawodowym, a także naukowym.

czytaj dalej  studia w Krakowie 

 

 

Kierunki studiów humanistycznych w Krakowie

Krakowskie uczelnie mają w swojej ofercie bardzo wiele fascynujących kierunków, które podlegają kategorii studiów humanistycznych. Wśród najpopularniejszych propozycji znajdziemy oczywiście różnego rodzaju filologie i studia biorące pod lupę inne państwa europejskie i azjatyckie. Nie brakuje także filozofii, archiwistyki czy kulturoznawstwa.

Studia humanistyczne to kategoria bardzo szeroka i pod wieloma względami opracowywana interdyscyplinarnie, co umożliwia łączenie różnego rodzaju dziedzin, a tym samym wpływa na większe możliwości zatrudnienia w zawodzie.

Wśród najpopularniejszych kierunków znajdziesz oczywiście edytorstwo, krytykę literacką, ochronę dóbr kultury, przekładoznawstwo, czy teatrologię 

Poszczególne kierunki mają unikatowy charakter i poszerzają horyzonty myślowe oraz pozwalają wykształcić umiejętność krytycznego myślenia. Studia humanistyczne są idealnym wyborem dla osób, które uwielbiają dyskutować i mają szeroki pogląd na różnego rodzaju sprawy kulturowe, polityczne i społeczne.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów humanistycznych:

 • archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
 • edytorstwo
 • język polski w komunikacji społecznej
 • kognitywistyka
 • latynoamerykanistyka
 • przekładoznawstwo literacko-kulturowe
 • teatrologia

czytaj dalej kierunki studiów w Krakowie

 

 

Gdzie studiować kierunki humanistyczne w Krakowie?

Studia humanistyczne możesz realizować na najpopularniejszych krakowskich uczelniach, które znane są nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Bogatą ofertę prezentuje między innymi najstarsza polska uczelnia, to znaczy Uniwersytet Jagielloński.

Znajdziesz tutaj zarówno krytykę literacką bądź edytorstwo, jak i studia euroazjatyckie. Poszczególne propozycje kształcenia oferują różnego rodzaju wydziały, między innymi Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Wydział Polonistyki. Charakter kształcenia uwarunkowany jest specyfiką uczelni i jednostek jej podlegających.

Obszerną listę kierunków przygotowują także inne placówki akademickie w Krakowie. Wiele ciekawych propozycji studiów humanistycznych znajdziesz, chociażby na Uniwersytecie Papieskim, Uniwersytecie Pedagogicznym, a nawet w Akademii Górniczo-Hutniczej oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym. Warto także zapoznać się z ofertą uczelni stricte prywatnych, które również przedstawiają wiele możliwości kształcenia.

 

Uczelnie, na których można studiować kierunki humanistyczne w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

 

Jak wybrać studia humanistyczne w Krakowie, aby mieć dobrą pracę?

Loesje, organizacja promującą wolność słowa, uznała humanistów za największych ryzykantów naszych czasów. Powszechnie uznaje się, że zawody humanistyczne nie są opłacalne.

Nic bardziej mylnego. Warto zaznaczyć, że edukacja humanistyczna w istotny sposób poszerza horyzonty myślowe, a także umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności cenionych przez współczesnych pracodawców.

Możliwości zatrudnienia zaś jest bardzo wiele, ponieważ współcześni humaniści to abiturienci elastyczni, którzy szczycą się interdyscyplinarnym wykształceniem.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • dziennikarz
 • tłumacz
 • redaktor
 • etnolog
 • politolog
 • ekspert ds. stosunków międzynarodowych
 • archiwista
 • antropolog
 • filmoznawca
 • recenzent
 • nauczyciel języka polskiego
 • specjalista ds. Public Relations

 

Absolwenci studiów humanistycznych pracują przede wszystkim w serwisach i portalach internetowych, biurach prasowych, wydawnictwach, działach marketingu, wydziałach promocji i komunikacji instytucji publicznych i samorządowych, biurach tłumaczeń, turystyce, redakcjach czasopism, ośrodkach kultury, firmach, które mają międzynarodowe kontakty biznesowe, instytucjach, wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych.

Decydując się na konkretny kierunek studiów, warto zwrócić uwagę na sytuację rozgrywającą się na rynku pracy. Śledząc dynamicznie zmieniające się realia pracownicze, będziesz w stanie określić, które studia najlepiej realizować. Rozsądnie planując karierę zawodową, będziesz miał/a duże pole do popisu podczas poszukiwania pracy.

Ważne jest także, by wybrać to, co naprawdę nas interesuje. Doskonalenie się we własnych pasjach i zdobywanie wiedzy w zakresie naszych fascynacji wpływa na satysfakcję zawodową i rozwija kreatywność, jeśli chodzi o możliwości zawodowe.

Współczesny świat zmienia się bardzo szybko i tak naprawdę niezależnie od tego, jakie studia będziesz realizował/a, to, czym będziesz się zajmować, może odbiegać od myśli przewodniej. Studia są jednak przede wszystkim po to, by się rozwijać.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Krakowie?

W Krakowie możesz zdobywać edukację wyższą na najpopularniejszych publicznych uczelniach, które swoją renomą wybiegają również w świat. Wybierając placówkę akademicką, która stanie się Twoim domem podczas zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie nauk humanistycznych, warto zwrócić uwagę na kilka elementów.

Przede wszystkim zweryfikuj, na której uczelni znajdziesz wymarzony kierunek studiów. Ostatecznie nie każda placówka akademicka ma taką samą ofertę kształcenia, chociaż niektóre kierunki zazębiają się w przedstawianych propozycjach studiów. Ważne są także możliwości rozwoju, które uczelnia proponuje.

Zwróć uwagę na możliwości wymiany krajowej i zagranicznej, proponowane programy stażowe i praktyki, propozycje zajęć pozauczelnianych. Zapoznaj się również z opiniami abiturientów danych uczelni i kierunków. Studiowanie uzależnione jest od poziomu uczelni, który wypracowany jest przez kadrę akademicką.

Pracodawcy natomiast często zwracają uwagę na to, gdzie absolwenci zdobywali swoją wiedzę i pierwsze doświadczenia.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

 

Czy warto iść na studia humanistyczne w Krakowie?

Studia to jeden z najważniejszych okresów w życiu człowieka, który świadomie dąży do wiedzy i samorozwoju. Studia humanistyczne zaś to czas dyskusji, zgłębiania świata, poznawania fascynujących ludzi, niezwykle istotnych dla naszego życia prywatnego i zawodowego.

Warto jest zdobywać edukację wyższą w Krakowie, mieście sztuki, kultury, historii, tradycji, które umożliwi Ci humanistyczne poznanie.

Kraków jest miastem nie tylko studentów, ale i turystów, dlatego nie storni od różnego rodzaju atrakcji. Organizowane wydarzenia sportowe i kulturalne, imprezy masowe, festiwale z pewnością wpłyną na zdobywane doświadczenia życiowe oraz poszerzą horyzonty myślowe. Nie trudno o mieszkanie w centrum bądź miejsce w akademiku.

Władze miasta wspierają studentów nie tylko naukowo, ale i socjalnie, a także kibicują im podczas zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych.

Władze uczelni chętnie współpracują z różnego rodzaju firmami i instytucjami, dzięki czemu w konstruowanych programach kształcenia bazują na oczekiwaniach pracodawców względem przyszłych abiturientów. Opracowują także programy stażowe i oferty praktyk. Ponadto uczelnie chętnie urządzają wymiany krajowe i międzynarodowe, dzięki czemu studenci stają się bardziej otwarci na świat i inne narodowości.

W Krakowie możesz kształcić się z pełną swobodą. Uczelnie wspierają wszelkiego rodzaju inicjatywy, to znaczy koła naukowe, konferencje, granty badawcze, ale także chętnie organizują spotkania z ludźmi ze świata kultury, sztuki, polityki. Pamiętaj, że Kraków mimo bogatej historii z pełną świadomością dąży do innowacji. Postaw na rozwój i aplikuj na krakowskie uczelnie.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

 

Praca po studiach humanistycznych w Krakowie

Jaką drogę może wybrać absolwent studiów humanistycznych? Jak wiele ma możliwości? Coraz więcej. Obecnie, humaniści są mile widziani w różnych obszarach zawodowych i różnych branżach. Do lamusa odeszły czasy, a także poglądy, mówiące, że humanista może obrać karierę w szkolnictwie w roli nauczyciela, bądź twórcy bez stałego dochodu.

Dzisiaj tych możliwości jest znacznie, znacznie więcej. Humaniści znajdują sobie miejsce w różnego rodzaju firmach i przedsiębiorstwach; agencjach reklamowych, agencjach public relations, agencjach marketingowych, czy domach mediowych. Wiedzą na czym polega efektywna komunikacja i właśnie dlatego w takich miejscach witani są z otwartymi ramionami. Absolwenci studiów humanistycznych to tłumacze, rzecznicy prasowi, lektorzy, copywriterzy, scenarzyści, politycy.

Znajdują zatrudnienie w muzeach, ośrodkach kultury, teatrach, archiwach. Zostają przewodnikami, pedagogami, dziennikarzami. Lista zawodów, które mogą wykonywać wykształceni humaniści jest coraz dłuższa. Wszystko zależy od tego, w czym czują się mocni i jakie zagadnienia wciąż chcą poznawać. 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI STUDIA HUMANISTYCZNE

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych:

 • Amerykanistyka;
 • Migracje międzynarodowe;
 • Politologia;
 • Relacje międzykulturowe;
 • Rosjoznawstwo;
 • Stosunki międzynarodowe. Specjalności: Bezpieczeństwo międzynarodowe, Dyplomacja współczesna, Integracja europejska;
 • Studia azjatyckie. Specjalności: Studia bliskowschodnie, Studia dalekowschodnie;
 • Studia eurazjatyckie.

dowiedz się więcej 

Wydział Historyczny:

 • Archeologia;
 • Etnologia i antropologia kulturowa;
 • Historia sztuki;
 • Judaistyka;
 • Muzykologia;
 • Ochrona dóbr kultury.

dowiedz się więcej 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej:

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Specjalności: Dziennikarstwo, Reklama i Public Relations, Nowe media, Komunikacja polityczna;
 • Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach;
 • Polityka społeczna. Specjalność: Zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi.

dowiedz się więcej 

Wydział Polonistyki:

 • Edytorstwo;
 • Język polski w komunikacji społecznej;
 • Polonistyka- Komparatystyka;
 • Wiedza o teatrze.

dowiedz się więcej 

Wydział Filologiczny:

 • Filologia klasyczna;
 • Filologia polska;
 • Filologia angielska;
 • Filologia francuska,
 • Filologia germańska,
 • Filologia hiszpańska,
 • Filologia orientalna- Arabistyka;
 • Filologia orientalna- Indologia;
 • Filologia orientalna- Iranistyka;
 • Filologia orientalna- Japonistyka;
 • Filologia orientalna- Sinologia;
 • Filologia orientalna- Turkologia;
 • Filologia portugalska;
 • Filologia rosyjska;
 • Filologia rumuńska;
 • Filologia słoweńska;
 • Filologia szwedzka;
 • Filologia ukraińska;
 • Filologia węgierska;
 • Filologia włoska;
 • Język i kultura Rosji;
 • Kultura Rosji i narodów sąsiednich.

dowiedz się więcej 

Wydział Filozoficzny:

 • Filozofia;
 • Kognitywistyka;
 • Kulturoznawstwo. Specjalności: Buddologia. Porównawcze studia cywilizacji, Kulturoznawstwo międzynarodowe, Teksty kultury, Ukrainoznawstwo;
 • Pedagogika;
 • Pedagogika specjalna;
 • Psychologia. Specjalności: Psychologia stosowana, Neuropsychologia i Neurokognitywistyka;
 • Socjologia.

dowiedz się więcej 

 


WYŻSZA SZKOŁA EUROPEJSKA IM. KS. JÓZEFA TISISCHNERA W KRAKOWIE STUDIA HUMANISTYCZNE

Kierunki studiów:

 • Filologia angielska. Specjalności: Komunikacja międzykulturowa w biznesie, Tłumaczenia specjalistyczne;
 • Skandynawistyka. Specjalności: Norweska, Szwedzka;
 • Psychologia. Specjalności: Psychologia menedżerska, Psychologia rozwoju i coachingu.

 


UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE STUDIA HUMANISTYCZNE

Kierunki studiów:

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
 • Filozofia;
 • Historia;
 • Historia sztuki;
 • Nauki o rodzinie;
 • Ochrona dóbr kultury;
 • Praca socjalna;
 • Turystyka historyczna.

 


MAŁOPOLSKA WYŻSZA SZKOŁA IM. JÓZEFA DIETLA W KRAKOWIE STUDIA HUMANISTYCZNE

Kierunki studiów:

 • Pedagogika. Specjalności: Terapia pedagogiczna z Oligofrenopedagogiką, Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym.

 


SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W KRAKOWIE STUDIA HUMANISTYCZNE

Kierunki studiów:

 • Filologia angielska.

 


AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE STUDIA HUMANISTYCZNE

Kierunki studiów:

 • Filozofia;
 • Psychologia. Specjalności: Wspomaganie rozwoju, Psychokryminologia, Psychologia kliniczna;
 • Kulturoznawstwo;
 • Pedagogika. Specjalności: Logopedia, Resocjalizacja kreująca, Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną, Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową, Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori, Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, Pedagogika pracy z doradztwem zawodowym;
 • Praca socjalna;
 • Nauki o polityce;
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Specjalności: Dziennikarstwo radiowe, Dziennikarstwo telewizyjne, Dziennikarstwo internetowe, Dziennikarstwo prasowe;
 • Filologia angielska. Specjalności: Nauczanie języka angielskiego  w przedszkolach i szkołach podstawowych, Redakcja tekstów anglojęzycznych, Komunikacja międzykulturowa w biznesie.

 


KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO W KRAKOWIE STUDIA HUMANISTYCZNE

Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych:

 • Psychologia. Specjalności: Psychologia kliniczno- sądowa, Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia biznesu i zarządzania, Psychologia kliniczna z neuropsychologią;
 • Filologia angielska. Specjalności: Translatorska, Filologia angielska z elementami języka chińskiego w komunikacji biznesowej;
 • Pedagogika. Specjalności: Pedagogika resocjalizacyjna, Kreator działań społecznych w biznesie, Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym, Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim;

 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej:

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Specjalności: Dziennikarstwo radiowo- telewizyjne, Public Relations.

 


UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE STUDIA HUMANISTYCZNE

Wydział Humanistyczny:

 • Etyka- mediacje i negocjacje;
 • Filozofia;
 • Historia;
 • Politologia;
 • Socjologia;
 • Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe.

dowiedz się więcej 

 

Wydział Filologiczny:

 • Filologia angielska;
 • Filologia germańska;
 • Filologia hiszpańska;
 • Filologia romańska;
 • Filologia rosyjska;
 • Filologia włoska;
 • Filologia polska;
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo;
 • Kulturoznawstwo i wiedza o mediach;
 • Logopedia.

dowiedz się więcej 

Wydział Pedagogiczny:

 • Pedagogika. Specjalności: Społeczno- opiekuńcza z pedagogiką szkolną, Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień, Psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju, Przedszkolna i wczesnoszkolna, Wychowanie małego dziecka, Społeczno- opiekuńcza, Poradnictwo edukacyjne i zawodowe, Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe;
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
 • Pedagogika specjalna. Specjalności: Terapia zajęciowa osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, Edukacja i rehabilitacja uczniów niewidomych i słabo widzących, Edukacja i rehabilitacja uczniów niesłyszących i słabo słyszących, Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna, Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością;
 • Psychologia;
 • Praca socjalna. Specjalności: Asystent rodziny, Asystent opieki instytucjonalnej, Aktywizacja i poradnictwo społeczne, Praca socjalna z dzieckiem i rodziną wieloproblemową, Praca socjalna z osobą starszą i niepełnosprawną.  

dowiedz się więcej 

 TEMATY POWIĄZANE

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

 

Komentarze (0)