Ekonomia - Kraków
Dodaj do ulubionych

10.02.2023

Ekonomia studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Ekonomia w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku ekonomia w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ekonomia w Krakowie rozpocznie się 1 maja 2023 r. i potrwa do 17 września 2023 r. | Ekonomia Kraków - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Krakowie ekonomię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 4 uczelniach publicznychUniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (UEK), Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (UJ), Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (URK), Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (UPJP2) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
W czasie studiów na kierunku ekonomia w Krakowie, studenci zdobędą wiedzę ekonomiczną, matematyczną i społeczną. Ponadto dowiedzą się więcej na temat mikroekonomii, makroekonomii, finansów i rachunkowości oraz współczesnej gospodarki. Studenci nauczą się analizowania zjawisk ekonomicznych i gospodarczych, wykorzystywać przepisy i regulacje prawne oraz zarządzać finansami przedsiębiorstwa.
Ekonomia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 18 tys. kandydatów (o 957 więcej niż rok wcześniej).
Wśród krakowskich uczelni publicznych ekonomia znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (16 osób na miejsce), Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (ponad 300 zgłoszeń) oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (ponad 1,4 tys. zgłoszeń).
 
Specjalności
Współczesne studia z ekonomii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku ekonomia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku ekonomia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wynosi około 5200 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku ekonomia w Krakowie >
 
Praca po studiach
Absolwenci mogą związać swoją przyszłość z instytucjami finansowymi, bankowością, firmami konsultingowymi, biurami nieruchomości, czy z jednostkami administracji publicznej. Po ukończeniu studiów można także założyć własną działalność gospodarczą.

czytaj dalej wszystko o Ekonomia - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek EKONOMIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie ekonomia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Międzynarodowe stosunki gospodarcze stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ekonomia w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ekonomia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • język łaciński i kultura antyczna
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Osoby, które zainteresowane są studiami ekonomicznymi w Krakowie, przygotowania do egzaminu dojrzałości powinny zacząć już dziś. Na listach osób przyjętych znajdą się jedynie ci kandydaci, którzy podczas procedury rekrutacyjnej otrzymali największą liczbę punktów, a ta ściśle jest związana z wynikami uzyskanymi podczas matury. W takim razie, jakie przedmioty trzeba uwzględnić w swoich przygotowaniach? Będą to niewątpliwie przedmioty takie jak: matematyka, WOS, geografia, historia, dowolny język obcy nowożytni, informatyka, czy fizyka. Pamiętaj, że im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym zwiększy się twoja szansa na rozpoczęcie studiów na uczelniach w Krakowie!
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia w Krakowie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować ekonomię w Krakowie?

Ekonomię w Krakowie można studiować w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w trzech uczelniach publicznych:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Ekonomię oferuje także jedna niepubliczna krakowska szkoła wyższa – Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie.

Ponadto ekonomię jako specjalność na innym kierunku studiować można w dwóch publicznych uczelniach:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (międzynarodowe stosunki gospodarcze)
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie)

 

Gdzie studiować ekonomię bezpłatnie w Krakowie?

Bezpłatne studia na kierunku ekonomia w Krakowie oferują trzy uczelnie publiczne w ramach studiów stacjonarnych:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Gdzie studiować ekonomię niestacjonarnie w Krakowie?

Niestacjonarne studia oferują dwie uczelnie publiczne w Krakowie (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) oraz jedna krakowska uczelnia niepubliczna (Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie). Studia niestacjonarne we wszystkich szkołach wyższych w Krakowie są płatne.

Dowiedz się więcej ekonomia w Krakowie studia niestacjonarne >

 

Ile kosztują studia niestacjonarne na ekonomii w Krakowie?

Studia niestacjonarne na kierunku ekonomia w Krakowie są płatne – zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Cena za jeden rok akademicki na tym kierunku waha się od 3600 zł do 5200 zł. ceny - ekonomia Kraków >

 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne?

Niestety studia niestacjonarne w Krakowie są płatne na publicznych i prywatnych uczelniach. Studenci, którym zależy na bezpłatnej nauce, powinni rozważyć podjęcie studiów stacjonarnych na uczelni publicznej.

 

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku ekonomia w Krakowie?

Kraków to najpotężniejsze miasto akademickie, a uczelnie, które się w nim znajdują, muszą uwzględniać nastroje panujące na rynku pracy. Dziś, oprócz rozbudowanej wiedzy, liczy się także doświadczenie. Zatem studia ekonomiczne w Krakowie możesz podjąć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Studia dzienne mają charakter regularnych spotkań w ciągu tygodnia.

Z kolei studia zaoczne to dobre rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy w trakcie ich trwania chcieliby podjąć trwałą aktywność zawodową, ponieważ zjazdy naukowe odbywają się w weekendy. Jednak w przypadku studiów zaocznych studenci znaczną część materiału muszą opanowywać samodzielnie w domu, tak by zniwelować różnice programowe pomiędzy studiami dziennymi a niestacjonarnymi.

 

1. Dla kogo ten kierunek
Studia ekonomiczne od wielu lat stanowią jeden z najpopularniejszych typów kierunków. Zastanawiasz się, czy może i ty odnalazłbyś się na takich studiach?
Ekonomia należy do grupy nauk społecznych, które analizują i opisują produkcję, konsumpcję oraz dystrybucję wszelkiego rodzaju dóbr, wykorzystywanych przez społeczeństwo. Nie jest to dyscyplina w pełnym znaczeniu ścisła, ponieważ czerpie zarówno z matematyki, socjologii, czy polityki.Oznacza to, że naukę, jaką jest ekonomia, możemy traktować interdyscyplinarne.
Nie zmienia to jednak faktu, że osoby, które realizują się w tym zawodzie, muszą posiadać wysoko rozwinięte umiejętności analityczne oraz zdolność do logicznego myślenia. Bowiem ekonomista nie tylko analizuje, ale przewiduje nastroje społeczne, które towarzyszyć będą konsumpcji danych dóbr. Jeżeli zatem odnajdujesz siebie w powyższej charakterystyce, nauka matematyki nie sprawia ci problemu i interesujesz się aktualnymi problemami gospodarczymi, to studia na kierunku ekonomia w Krakowie będą dla ciebie idealne.
 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ekonomia możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku ekonomia w Krakowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na studiach ekonomicznych musi obejmować wiele dziedzin, tak by przyszli absolwenci byli prawdziwymi profesjonalistami w swoim fachu. Bloki zajęciowe możemy podzielić na kilka grup, które odnosić się będą do różnych dyscyplin. Zatem studenci swoje kwalifikacje będą opierać na naukach ścisłych, prawniczych i socjologicznych. Podstawę kształcenia na kierunku ekonomia stanowić będzie oczywiście królowa nauk, czyli matematyka oraz dyscypliny jej pochodne:

 • statystyka;
 • rachunek prawdopodobieństwa;
 • analiza finansowa;
 • rachunkowość.

 

Przedmioty te stanowią niezbędny filar, bez którego nie będzie możliwe poznanie i pełne zrozumienie dziedzin, współgrających z ekonomią. Uczelnie w Krakowie w swoich programach studiów ekonomicznych uwzględniają także zagadnienia takie jak podstawy zarządzania, wstęp do psychologii, czy socjologię organizacji. Studenci poznawać będą podstawy prawa gospodarczego, czy zagadnienia związane z polityką społeczną oraz gospodarczą.

Wiedza teoretyczna absolwentów ekonomii powinna stanowić podstawę każdego ich działania praktycznego, a więc musi mieć ona maksymalnie wszechstronny charakter i obejmować wiele aspektów. To kwalifikacje z zakresu nauk ścisłych, prawnych i socjologicznych sprawiają, że przyszli absolwenci będą umiejętnie wykorzystywać je w pracy zawodowej.

Bowiem absolwent ekonomii to specjalista w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafi wszystkie te zasoby analizować oraz prowadzi statystyki z nimi związane. Oprócz tego to doskonały prognosta nastrojów społeczno-ekonomiczny, który w swoich sądach wykorzystuje cały aparat kierunkowych umiejętności.

 

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

Ile trwają studia na kierunku ekonomia w Krakowie?

Ile trwają studia na kierunku ekonomia w Krakowie?

Studia na kierunku Ekonomia w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia ekonomiczne zaliczają się do licznego grona kierunków dwustopniowych. Oznacza to, że studia pierwszego stopnia trwają 3 lata nauki i kończą się w momencie pomyślnej obrony pracy licencjackiej. Wtedy już absolwent tego kierunku posiada częściowe uprawnienia, które umożliwiają mu podjęcie pracy w zawodzie.

Jednak nauka na studiach drugiego stopnia pomoże usystematyzować i jeszcze znacznie poszerzyć wcześniejszą wiedzę. Trwają one kolejne dwa lata nauki. Studenci, którzy kończą ten etap kształcenia, otrzymują tytuł magistra ekonomii i mogą w pełni rozwijać swoją karierę, której podstawę stanowić będzie rzetelna wiedza akademicka.

Ekonomia w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Ekonomia w Krakowie?

Każda osoba, która kończy kierunki studiów w Krakowie, zastanawia się, jakie rozciągają się przed nią perspektywy zatrudnienia. Uczelnie w Krakowie mają w swojej ofercie także szereg staży oraz praktyk, pozwalających na zdobycie niezbędnego doświadczenia praktycznego. Ukończenie studiów ekonomicznych powinno wiązać się ze znalezieniem stabilnego i rozwijającego zatrudnienia.
Ekonomiści mogą rozpocząć pracę w szeroko rozumianym sektorze bankowym, gdzie będą pracować na stanowisku doradców, ekspertów i analityków. Stanowią oni jedną z najbardziej kompetentnych grup zawodowych, która posiada rozbudowaną wiedzę na temat finansów i wpływających na nie zmian gospodarczo-społecznych.
Zatem absolwenci tego kierunku przygotowani są do podjęcia aktywności zawodowych na specjalistycznych stanowiskach związanych z ekonomią i analizą ekonomiczną, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wszechstronne wykształcenie ekonomów sprawia, że są oni doskonale przygotowani do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, która pozwoli na realizację własnych planów i marzeń.

Gdzie studiować na kierunku ekonomia w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, jako specjalność na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Gospodarki i Zarządzania w Krakowie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje 40 miejsc, a Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 180 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na URK i UEK oraz uczelni niepublicznej. Ceny wynosi około 5200 zł za pierwszy rok studiów.

 

Ekonomia studia w Krakowie - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Ekonomia studia stacjonarne - uczelnie w Krakowie

 

Ekonomia studia niestacjonarne - uczelnie w Krakowie

 

Ekonomia studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Krakowie

Limity miejsc

Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc – na określonych kierunkach może studiować ograniczona liczba studentów. Uczelnie selekcjonują kandydatów na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, a także utworzonej listy rankingowej.

Limity miejsc na kierunku ekonomia w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: 40
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: 180

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne są bezpłatne we wszystkich uczelniach publicznych. Niestety nie dotyczy to studiów niestacjonarnych, które w uczelniach publicznych są płatne. Zapłacić należy również za naukę w większości szkół prywatnych.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 5200 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie indywidualnie ustalają termin ogłoszenia wyników rekrutacji na poszczególne studia. Kandydaci otrzymują informacje o liczbie zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów w prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 14.07.2022
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 15.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Uczelnie najczęściej przyjmują dokumenty rekrutacyjne, które są złożone osobiście przez zakwalifikowanych na studia kandydatów. Czasem jednak niektóre szkoły wyższe dopuszczają lub preferują formę dostarczenia kompletnych zestawów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne można składać zazwyczaj zaraz po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego oraz list rankingowych na poszczególne kierunki studiów. Najczęściej kandydaci mają na to zaledwie kilka dni, dlatego warto pospieszyć się z dopełnieniem formalności związanych z dostarczeniem wymaganych dokumentów – spóźnienie lub doręczenie niekompletnego zestawu może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które zakwalifikowały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – od 15.07.2022 do 19.07
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – od 05.07.2022 do 07.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Krakowie - kierunek ekonomia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Prawa i Ekonomii) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR w Krakowie) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na kierunek ekonomia w Krakowie?

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na kierunek ekonomia w Krakowie?

Studia w Krakowie co roku przyciągają wielu chętnych. Zresztą też uczelnie w Krakowie starają się przygotowywać jak najbardziej atrakcyjne oferty dla studentów. Jednak trzeba wyraźnie podkreślić, że nie są to studia stworzone dla wszystkich, mimo że mają wysoce interdyscyplinarny charakter. Jeżeli również myślisz o rozpoczęciu nauki na kierunku ekonomia, to dobrze byłoby, abyś już teraz odpowiedział sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nigdy nie stanowiła dla ciebie żadnego problemu?
 • Czy interesują cię zagadnienia związane z funkcjonowaniem współczesnych gospodarek?
 • Czy możesz określić siebie jako osobę, która posiada wysoko rozwinięte zdolności analityczne?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że możesz pomyśleć o rozpoczęciu nauki na kierunku ekonomia.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Kolejnym bardzo ważnym elementem, który musisz uwzględnić, to bardzo dobre przygotowanie się do egzaminu dojrzałości, ponieważ tylko uzyskanie jak najlepszych wyników sprawi, że twoje nazwisko zasili listy osób przyjętych. Przedmioty, na które musisz położyć największy nacisk to matematyka, historia, WOS, język obcy nowożytni, czy język angielski. Pamiętaj, że nawet jeżeli matematyka w procesie rekrutacji nie jest uwzględniana na pierwszym miejscu, to i tak dobrze byłoby, gdybyś położył na nią duży nacisk podczas przygotowań. To ona stanowi podstawę kształcenia na kierunkach ekonomicznych i jej dobra znajomość wyniesiona ze szkoły średniej zapewni ci komfort dalszej nauki.

Jeżeli nauka nie sprawia ci większych problemów, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Laureaci oraz finaliści tego typu konkursów mają niemalże gwarantowane miejsce na wymarzonych studiach. W przypadku ekonomii rozważ wzięcie udziału w:

 • Olimpiadzie Geograficznej;
 • Olimpiadzie Matematycznej;
 • Olimpiadzie z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.

Ostatnim elementem procedury rekrutacyjnej jest terminowe złożenie dokumentów. Nie traktuj tego pobłażliwie, ponieważ twoje zaniedbanie może sprawić, że zostaniesz skreślony z listy studentów. W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć teczkę, która zawierać będzie zdjęcia do twojej przyszłej legitymacji studenckiej, skany dowodu oraz świadectwo maturalne. Wszystkie konkretne informacje znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich w Krakowie.

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Krakowie

studia w Krakowie

 

EKONOMIA - ważne informacje

ekonomia studia

ekonomia studia online

studia ekonomiczne w Krakowie

studia ekonomiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Studia na kierunku ekonomia Kraków – zaoczne (niestacjonarne)

Kierunki studiów w Krakowie można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Studia niestacjonarne przeznaczone są dla osób, które chciałyby połączyć naukę z życiem zawodowym. Taka forma studiów zakłada organizację zajęć i wykładów w wybrane weekendy w danym semestrze.

Kierunek ekonomia w Krakowie ma niezwykle interesujący i bogaty program nauczania, którego tematyka oscyluje wokół nauk prawniczych, ścisłych, społecznych raz tych powiązanych z finansami i funkcjonowaniem gospodarki. Jako student tego prestiżowego kierunku będziesz miał szansę ugruntować swoją dotychczasową wiedzę oraz wzbogacić ją o nowe, istotne elementy. W ofercie kształcenia przewidziano wiele interesujących i zarazem rozwijających zajęć, warsztatów praktycznych oraz wykładów.

dowiedz się więcej na temat kierunku ekonomia studia zaoczne w Krakowie

Jakie są ceny studiów na kierunku ekonomia w Krakowie?

Kierunek ekonomia można studiować zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Jeżeli zdecydujesz się na wybór studiów zaocznych musisz pamiętać o konieczności uiszczenia koniecznych opłat. Ich wysokość jest indywidualnie ustalana przez władze konkretnej uczelni i może ulec zmianie w zależności od różnorodnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych.

Biorąc pod uwagę te kwestie i wykładniki, ważne jest abyś przed procesem rekrutacji dokładnie zapoznał się z regulaminem opłat oraz wszystkimi aktualnościami i zmianami w tym obszarze. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na oficjalnych stronach krakowskich akademii. Uczelnie zazwyczaj mają w swojej ofercie szeroki wachlarz zniżek, promocji oraz możliwości płatności ratalnej, co potrafi w znacząco wpłynąć na wysokość czesnego.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku EKONOMIA - ceny w Krakowie

Jakie opinie mają studia na kierunku Ekonomia w Krakowie?

Studia ekonomiczne nie należą do najłatwiejszych kierunków i wymagają wiele czasu poświęconego nauce. Jednak rekompensatą wszystkich tych trudów może być otrzymanie stabilnego zatrudnienia w przyszłości.

 

Kamil, student ekonomii w Krakowie, mówi:

Matematyka i nauki ścisłe nigdy nie stanowiły dla mnie problemu, jednak kierunku inżynieryjne są poza kręgiem moich zainteresowań. Wtedy pomyślałem o ekonomii. I ten wybór okazał się strzałem w dziesiątkę! Gdybym kierunek studiów miał wybrać jeszcze raz, to ponownie wybrałbym ekonomię – oczywiście w Krakowie!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Kraków studia i stopnia

Ekonomia Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Kraków studia stacjonarne

Ekonomia Kraków studia niestacjonarne

Kierunki ekonomiczne w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KRAKOWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK EKONOMIA

Komentarze (1)

Pigułka odpowiedz

Zapraszamy na nowy kierunek ekonomiczny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce Sprawdź na kierunekpig.uek.krakow.pl lub: https://www.facebook.com/PiGUEK

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/34f7e-ujd-czestochowa.jpg Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • ul. Plac Polski 3/4 50-156 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJFcT9oH7CD0cR7RuVE8m7mEU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a332-asp-worclaw.jpg Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • Drzwi otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ0Z9P6HfLHkcRaeqX_nj9aBE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/166b7-wsr-studia-warszawa.jpg Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Wielka i Mała Zbrojownia, Patio ASP i Dom Angielski, Gdańsk Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJC0cMNgxbFkcRB9jDVXm1yK8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/3f77d-uj-krakow.jpg Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, ul. Przybyszewskiego 37a, Poznań https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJI9FtDzZbBEcRyR434R7X6sQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/aa7c5-umed-poznan.jpg Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu