Studia ekonomiczne Kraków

Studia ekonomiczne Kraków

Studia ekonomiczne Kraków

Największy wybór studiów

ekonomicznych w Krakowie

Odkryj kierunki ekonomiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia ekonomiczne Kraków | woj. małopolskie

Na drzwiach wejściowych każdej uczelni powinien wisieć napis: idź na studia ekonomiczne, jeśli chcesz znaleźć pracę. Jednakże nawet bez tego kierunki ekonomiczne od wielu lat niezmiennie cieszą się dużą popularnością wśród kandydatów na studia. Wszystko dzięki temu, że studia ekonomiczne to bardzo rozwojowe, dopasowane do sytuacji na rynku studia. Wszystkie studia ekonomiczne w Krakowie oparte są na wiedzy o tym, jak wykorzystywane są zasoby w celu wytworzenia dóbr i ich konsumpcji, oraz na tym jak poprawnie przeprowadzana jest analiza produkcji.
Kierunki ekonomiczne stworzone są dla ludzi bardzo uniwersalnych i wszechstronnych, takich, którzy połączą ścisłe obliczenia i analityczne dane z umiejętnością logicznego i przyszłościowego prognozowania wydarzeń i działań ludzkich. Dlatego warto zdawać sobie sprawę, iż studia ekonomiczne to nie tylko czysta ekonomia, ale także chociażby analityka gospodarcza, ekonometria, europeistyka, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, gospodarka nieruchomości, inwestycje i ubezpieczenia, metody ilościowe i systemy informacyjne, prawo w biznesie, podatki i doradztwo podatkowe, rachunkowość czy controlling.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE SĄ STUDIA EKONOMICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

KIERUNKI EKONOMICZNE W KRAKOWIE

Rozwiń

Rekrutacja i wymagania na studia ekonomiczne

Aby znaleźć się na liście przyjętych na studia ekonomiczne należy przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji. Pierwszym z nich jest konkurs świadectw maturalnych. Wymagane przez uczelnię przedmioty są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia. Co najbardziej interesuje przyszłych studentów to przedmioty maturalne, które będą liczyć się podczas rekrutacji.
W przypadku ekonomii są to przede wszystkim matematyka oraz język obcy. Trzeci wymagany przedmiot ustalany jest w zależności od konkretnych uczelni, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty znajdują się na liście opcjonalnych przedmiotów maturalnych wybranego przez nas wydziału. Najczęściej są to: geografia, historia, informatyka, WOS  lub język polski, choć czasami uznawane są również inne: fizyka z astronomią, chemia, biologia, filozofia albo łacina i kultura antyczna.

szczegółowe wymagania na uczelniach

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

Studia ekonomiczne niestacjonarne w Krakowie

Studia w Krakowie to najważniejszy cel niezliczonej rzeszy kandydatów. Trudno się temu dziwić, gdyż stolica Małopolski nie od dzisiaj stanowi jeden z największych i najważniejszych ośrodków akademickich w kraju. Przeglądając oferty dydaktyczne łatwo wywnioskować, że studia ekonomiczne zajmują w tym mieście istotne miejsce i co się z tym wiąże, każdy kto pragnie pozyskać wiedzę z tego obszaru bez problemu odnajdzie taką możliwość. Jedyne utrudnienie, na jakie może trafić kandydat na studia ekonomiczne w Krakowie to fakt, iż nie wszystkie kierunki z tego zakresu realizowane są na studiach niestacjonarnych.

Jeśli już uda nam się wybrać konkretną dyscyplinę kształcenia możemy być pewni, że podejmując studia w trybie niestacjonarnym otrzymamy taki sam bagaż wiedzy jak koledzy na studiach stacjonarnych. Warto pamiętać o tym, że programy nauczania są identyczne dla obu trybów nauki, a proces kształcenia prowadzi do takich samych efektów, czyli uzyskania jasno określonej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Jeśli w przestrzeni merytorycznej nie zachodzą różnice pomiędzy studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi, to gdzie ewentualnie mogą one występować? Naturalnie, w samym sposobie nauki. Studenci studiów niestacjonarnych uczestniczą w tzw. zjazdach, czyli zbierają się na wykładach w weekendy. Co za tym idzie, muszą przyswoić podobną ilość materiału w stosunkowo krótszym czasie w porównaniu ze studiami dziennymi. Prowadzi to do tego, że niemała część programu musi zostać zgłębiona we własnym zakresie.

STUDIA EKONOMICZNE W KRAKOWIE - PODYPLOMOWE

A
B
F
M
O
P
R
S
Rozwiń

Praca po studiach ekonomicznych

Studia ekonomiczne to jedne z tych studiów, po których nie ma większych problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie wyuczonym. Po ekonomii lub jednym z kierunków rodzimych można rozwijać karierę w  księgowości, rachunkowości zarządczej, controllingu, biurach rachunkowych, firmach doradczych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, biurach konsultingowych lub rachunkowych, firmach sektora prywatnego i korporacjach, bankach i instytucjach sektora finansowego, organizacjach trzeciego sektora,  firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR, administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach administracji publicznej i samorządowej.
Przykładowe zawody po studiach ekonomicznych to:
dyrektor ds. finansowych, kierownik oddziału, doradca dla sektora MŚP, menedżer służby BHP, inspektor w służbach ekonomiczno-finansowych, rzeczoznawca majątkowy, księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków, specjalista ds. rozwoju, senior accountant, asystent ds. księgowości, specjalista ds. ekonomicznych, junior lease analyst, analityk biznesowy korporacyjny, ekspert ds. zarządzania kosztami ryzyka, specjalista ds. konsolidacji, bilansista, analityk danych, pracownik domu maklerskiego, ekspert ds. logistyki, kierownik działu kontroli wewnętrznej i audytu, statystyk, pracownik obsługi produktów finansowych, doradca finansowy, doradca emerytalny albo inspektor w departamencie inspekcji bankowych.

POZOSTAŁE UCZELNIE W KRAKOWIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA EKONOMICZNE

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 

Uniwersytet Jagielloński studia ekonomiczne

W Krakowie znajduje się około dziesięciu uczelni publicznych i prywatnych, na których można studiować ekonomię i kierunki jej pokrewne. Najbardziej znaną z uczelni krakowskich jest z pewnością Uniwersytet Jagielloński, dlatego od niego zaczniemy. Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ oferuje możliwość kształcenia na studiach I i II stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na kierunkach Ekonomia oraz Zarządzanie. Ekonomię można studiować stacjonarnie i niestacjonarnie w formie trzyletnich studiów I stopnia na specjalnościach: Ekonomia międzynarodowa oraz Finanse, bankowość, ubezpieczenia. Naukę na ekonomii można kontynuować na dwuletnich studiach magisterskich II stopnia (stacjonarnych) na specjalnościach: Ekonomia menedżerska, Ekonomia międzynarodowa oraz Rachunkowość i zarządzanie finansami i na studiach dwuletnich studiach magisterskich II stopnia (niestacjonarnych) na specjalności Rachunkowość i Zarządzanie finansami. Drugim kierunkiem około-ekonomicznym jest na Uniwersytecie Jagiellońskim Zarządzanie, które - szczególnie na studiach II stopnia - pozwala na wybór specjalności związanych z szeroko pojętą ekonomią. Zarządzanie na UJ podzielone jest na trzyletnie studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na specjalnościach: Zarządzanie firmą, Zarządzanie międzynarodowe oraz Zarządzanie personelem. Na studiach uzupełniających II stopnia kierunek ten rozszerzony jest na specjalności: Finanse i controlling, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Psychologia w zarządzaniu. Marketing i logistyka, Zarządzanie jakością - kształcenie menedżerów jakości oraz Business and finance management. Studia ekonomiczne można kontynuować na poziomie podyplomowym na kierunku Zarządzanie i audyt.
 
 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie studia ekonomiczne

Największą uczelnią ekonomiczną w stolicy Małopolski jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych otwarte są poniższe kierunki i specjalności na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, studiach II stopnia albo jednolitych magisterskich:
  • Ekonomia, ze specjalnościami: Ekonomia menedżerska, Nieruchomości i inwestycje, Przedsiębiorczość i innowacje oraz Strategie rozwoju społeczno-ekonomicznego.
  • Europeistyka, ze specjalnościami: Biznes i współpraca na rynku europejskim oraz Menedżer projektów europejskich.
  • Inżynieria organizacji i zarządzania, ze specjalnościami: Audyt wewnętrzny i controlling zarządczy, Strategie rozwoju biznesu oraz Zarządzanie i doradztwo personalne
  • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, ze specjalnościami: Ekonomia biznesu międzynarodowego, Handel zagraniczny oraz International Business (studia w języku angielskim)
  • Stosunki międzynarodowe, ze specjalnościami: Euroazja-polityka i gospodarka, Międzynarodowe polityki rozwoju, Studia Euroazjatyckie, Zarządzanie międzynarodowe oraz Polityka i komunikacja międzynarodowa
Studia ekonomiczne uruchomione są również na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na kierunku: 
  • Finanse i Rachunkowość, ze specjalnościami: Bankowość, Corporate finance and accounting (studia w języku angielskim), Doradztwo podatkowe, Doradztwo inwestycyjne, Finanse i administracja publiczna, Finanse przedsiębiorstw, Rachunkowość i rewizja finansowa, Inżynieria finansowa, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Zarządzanie bankiem, Zarządzanie finansami osobistymi oraz Rynki finansowe. 
Na Wydziale Towaroznawstwa otwarty jest kierunek:
  • Towaroznawstwo (studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera), ze specjalizacjami: Ekologia wyrobów, Handlowo-celna, Menedżer produktu, Zarządzanie jakością wyrobów, Product manager (studia w języku angielskim). 
Na Wydziale Zarządzania studia ekonomiczne to: 
  • Marketing i komunikacja rynkowa, ze specjalizacjami: E-marketing, Handel i budowanie relacji z nabywcami, Marketing miast i regionów, Reklama i Public Relations, Analityka rynku, Handel elektroniczny, Marketing międzynarodowy oraz Zarządzanie produktem
  • Rachunkowość i controlling, ze specjalizacjami: Controlling oraz Rachunkowość
  • Analityka gospodarcza, ze specjalizacjami: Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, Analityka makroekonomiczna oraz Analityka mikroekonomiczna.
Uniwersytet Ekonomiczny prowadzi również studia ekonomiczne podyplomowe we współpracy z Krakowską Szkołą biznesu UEK, Katedrą Prawa Cywilnego i Gospodarczego, Małopolską Szkołą Administracji Publicznej UEK, Katedrą Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego. Są to m. in. Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne, Analizy marketingowe z wykorzystaniem Data Mining, Bankowość, Bezpieczeństwo informacyjne biznesu, Controling i finanse przedsiębiorstw, Doradca w inwestycjach na rynku nieruchomości, Doradztwo podatkowe, Dziennikarstwo ekonomiczne, Ekonomika i zarządzanie firmami, Executive MBA Marketing and Management, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Gospodarka i administracja publiczna, Handel i zarządzanie sprzedażą, Handel międzynarodowy, Informatyka ekonomiczna, Komunikacja w biznesie, Master of biznes administration - MBA, Master of public administration, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Prawne i ekonomiczne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, Prawo gospodarcze, Procesy zakupowe w przedsiębiorstwie (Procurement management), Prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach, Rachunkowość i finanse dla początkujących, Rachunkowość i finanse dla zaawansowanych, Rachunkowość i sprawozdawczość według MSR i MSSF, Rachunkowość w zarządzaniu grupą kapitałową, Skarbowość, Studia master of business administration - MBA, Studia menedżerskie typu MBA dla dyrektorów finansowych, Szacowanie nieruchomości, Ubezpieczenia gospodarcze, Wycena przedsiębiorstw i ich składników, Wykorzystanie technologii informatycznej (IT) w praktyce gospodarczej, Zarządzanie finansami firmy, Zarządzanie gospodarką po wejściu do Unii Europejskiej oraz Zarządzanie nieruchomościami.
 

AGH w Krakowie studia ekonomiczne

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Zarządzania prowadzi zajęcia na kierunku Informatyka i Ekonometria. 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie studia ekonomiczne

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym prowadzi zajęcia na kierunku Zarządzanie, ze specjalnością Zarządzanie w agrobiznesie oraz na kierunku Ekonomia, ze specjalnością Ekonomika agrobiznesu.

dowiedz się więcej >


Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego studia ekonomiczne

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza na Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, na kierunku: Finanse i rachunkowość, ze specjalnościami: Rachunkowość i podatki oraz Rachunkowość w zarządzaniu. Na kierunku Zarządzanie, uruchomione są specjalności: Gospodarka nieruchomościami, Marketing, Rachunkowość w zarządzaniu oraz Zarządzanie firmą.
 

Społeczna Akademia Nauk studia ekonomiczne

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Nauk Stosowanych w Krakowie proponuje swoim studentom studia licencjackie lub inżynierskie na Wydziale Zarządzania, na kierunku Zarządzanie, ze specjalnościami: Zarządzanie logistyczne, Rachunkowość i zarządzanie finansami, Rachunkowość jednostek sektora publicznego, Rachunkowość podatkowa, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami w bankowości i ubezpieczeniach, Systemy rachunkowości w zarządzaniu,
Przedsiębiorczość w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz na kierunku Logistyka, ze specjalnościami: E – Logistyka, Logistyka handlu i dystrybucji, Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych, Transport – Spedycja – Logistyka (TSL) oraz Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach.

 


Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego studia ekonomiczne

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie prowadzi studia I stopnia na kierunku  Zarządzanie, ze specjalnościami: Finanse i rachunkowość w zarządzaniu, Zarządzanie firmą, Zarządzanie marketingiem.

 


Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki studia ekonomiczne

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie prowadzi na kierunku Zarządzanie ekonomiczne specjalności: Zarządzanie i obrót nieruchomościami, Rachunkowość i podatki w praktyce firmy, Psychologia w biznesie oraz na kierunku Finanse i rachunkowość specjalności: Rachunkowość w praktyce firm i instytucji, Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza, Podatki i doradztwo podatkowe, Controlling i finanse przedsiębiorstw, Bankowa obsługa przedsiębiorstw, Doradca finansowy klienta oraz Kadry i płace w praktyce firmy. Na WSEII w Krakowie otwarte są również ekonomiczne studia podyplomowe: Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac, Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza oraz Controlling i budżetowanie w przedsiębiorstwie.

 


Wyższa Szkoła Ubezpieczeń studia ekonomiczne

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie prowadzi studia ekonomiczne na kierunku Finanse i rachunkowość, ze specjalnościami: Finanse przedsiębiorstw, Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze, Rachunkowość i controlling, Zarządzanie finansami w e-biznesie, Finanse międzynarodowe, Handel i zarządzanie sprzedażą, Administracja i gospodarka publiczna, Deweloperstwo i zarządzanie nieruchomościami, Rachunkowość i podatki, Inżynieria finansowa, Marketing w finansach oraz Finanse ochrony zdrowia.
 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości studia ekonomiczne

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie organizuje zajęcia na studiach ekonomicznych na kierunku Zarządzanie (II stopień - studia magisterskie), ze specjalnościami: Handel i biznes międzynarodowy oraz Rachunkowość dla menedżerów. Na kierunku Finanse i Rachunkowość otwarte są specjalności: Audyt i rewizja finansowa, Bankowość, Finanse przedsiębiorstwa, Finanse publiczne oraz Rachunkowość. Z myślą o ambitnych studentach, którzy chcą osiągnąć wiedzę w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw na współczesnym rynku, WSZiB proponuje studia Multikierunkowe: połączenie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości oraz zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. W trakcie nauki student otrzyma dwa dyplomy, studiując jednocześnie na kierunku Finanse i Rachunkowość (Specjalność Rachunkowość) oraz Zarządzanie (Specjalność Zarządzanie Strategiczne Przedsiębiorstwem). Wyższa Szkoła Zarządzania i bankowości w Krakowie prowadzi również studia ekonomiczne podyplomowe: Finanse samorządowe w praktyce, Finanse i podatki, Prawo dla menedżera, Rachunkowość, Zamówienia publiczne, Finansowanie ochrony środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego, Administracja Europejska. Zarządzanie funduszami unijnymi, Zarządzanie Finansami - studia razem z GFKM, Pośrednictwo w obrocie nieruchomości oraz Wycena nieruchomości.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)