Studia ekonomiczne Kraków

Studia ekonomiczne Kraków

Dodaj do ulubionych

05.06.2023

Studia ekonomiczne Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia ekonomiczne w Krakowie możesz podjąć w 6 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Akademii Ignatianum, Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz 5 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych. Są to studia realizowane w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, których program nauczania trwa od 3 do 5 lat. Studia pozwalają zdobyć więdzę i umiejętności z zakresu m.in.: ekonomii, analityki gospodarczej, ekonometrii, finansów i rachunkowości czy metod ilościowych i systemów informacyjnych. Absolwenci studiów ekonomicznych odnajdują się w pracy w biurach rachunkowych i księgowych, bankach, instytucjach sektora finansowego, działach HR, administracji publicznej, korporacjach.

Studia ekonomiczne Kraków
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia ekonomiczne w Krakowie rozpocznie się 1 maja 2023 r. i potrwa do 31 października 2023 r. | terminy rekrutacji >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia ekonomiczne w Krakowie w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: matematyka, język obcy, geografia, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

Studia ekonomiczne w Krakowie - kierunki studiów

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Analityka gospodarcza stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Audyt finansowy stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Bankowość i zarządzanie ryzykiem stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze stacjonarne I stopnia
Economic diplomacy and statecraft stacjonarne II stopnia
Ekonomia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Esg in finance stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
European banking and insurance in digital environment stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Europeistyka stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Financial accounting accredited by acca stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Financial analytics stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Finanse i controlling stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Finanse i rachunkowość stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Finanse publiczne w gospodarce cyfrowej stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Finanse, bankowość, ubezpieczenia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Global business services stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Global finance and accounting stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Gospodarka i administracja publiczna stacjonarne I stopnia, II stopnia
Gospodarka przestrzenna stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Informatyka i ekonometria stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Innowacje w biznesie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
International business stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
International financial management stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
International studies stacjonarne II stopnia
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Międzynarodowe stosunki gospodarcze stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Nauki społeczne stosowane stacjonarne I stopnia
Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Rachunkowość i controlling stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Rachunkowość i zarządzanie finansami stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Rynki finansowe stacjonarne II stopnia
Stosunki międzynarodowe stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Strategie rozwoju biznesu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Studia miejskie stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej stacjonarne I stopnia
Zarządzanie mediami i reklamą stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Zarządzanie międzynarodowe stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Zarządzanie publiczne stacjonarne I stopnia, II stopnia
Zarządzanie strategiczne stacjonarne, niestacjonarne I stopnia
Zarządzanie zasobami ludzkimi stacjonarne, niestacjonarne II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie są studia ekonomiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Kierunki ekonomiczne:

EKONOMIA

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Kierunki ekonomiczne:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Kierunki ekonomiczne:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Grupa kierunku na uczelniach

Specjalności / ścieżki kształcenia - kierunki ekonomiczne w Krakowie

SORTOWANIE:
A
B
C
D
E
F
H
I
K
L
M
N
P
R
S
T
W
Z
Rozwiń

Studia ekonomiczne w Krakowie - podyplomowe

A
B
D
K
M
R
S
Z
Rozwiń

Grupa kierunków podyplomowych na uczelniach

Zobacz, co wybierają inni

Pokaż wszystkie

Aktualności rekrutacyjne

Pokaż wszystkie

Rekrutacja i wymagania na studia ekonomiczne

Aby znaleźć się na liście przyjętych na studia ekonomiczne należy przejść przez kilkustopniowy proces rekrutacji. Pierwszym z nich jest konkurs świadectw maturalnych. Wymagane przez uczelnię przedmioty są przeliczane na punkty, po czym ustalane zostają progi punktowe, powyżej których zostają przyjmowani kandydaci na studia.
Co najbardziej interesuje przyszłych studentów to przedmioty maturalne, które będą liczyć się podczas rekrutacji.
W przypadku ekonomii są to przede wszystkim matematyka oraz język obcy. Trzeci wymagany przedmiot ustalany jest w zależności od konkretnych uczelni, dlatego warto sprawdzić, jakie przedmioty znajdują się na liście opcjonalnych przedmiotów maturalnych wybranego przez nas wydziału. Najczęściej są to: geografia, historia, informatyka, WOS  lub język polski, choć czasami uznawane są również inne: fizyka z astronomią, chemia, biologia, filozofia albo łacina i kultura antyczna.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.
 

Limity miejsc na studia ekonomiczne

Przyjęcie na poszczególne kierunki z obszaru studiów ekonomicznych odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Limity miejsc na popularnych kierunkach ekonomicznych w Krakowie:

 

Ekonomia:

 • Uniwersytet Jagielloński: 40
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej: 130

 

Finanse, bankowość, ubezpieczenia:

 • Uniwersytet Jagielloński: 40

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie

 

Ile kosztują studia ekonomiczne w Krakowie

Które studia są bezpłatne, a za które należy zapłacić? Zastanawiając się nad podjęciem studiów ekonomicznych w Krakowie należy wiedzieć, że bezpłatne są wyłącznie studia stacjonarne prowadzone w uczelniach publicznych. Oznacza to, że należy zapłacić za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych oraz za naukę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w uczelniach niepublicznych.

 

Ekonomia:

 • Uniwersytet Ekonomiczny: od 5200 zł

 

Finanse i rachunkowość:

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: od 6000 zł
 • Uniwersytet Ekonomiczny: od 5200 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów. Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Każda uczelnia opracowuje własny harmonogram przeprowadzania rekrutacji, a zatem każda z nich może publikować wyniki w innym terminie. Na szczęście, postępowanie kwalifikacyjne odbywa się za pośrednictwem Internetu, więc każdy kandydat otrzyma informację o wynikach w swoim internetowym profilu IRK bądź ERK.

Dowiedz się więcej wyniki rekrtuacji na studia

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny: 14.07.2023
 • Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica: 12.07.2023
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II: od 18.07.2023 do 26.07.2023
 • Uniwersytet Jagielloński: 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024).

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Każda uczelnia może wymagać innej formy składania rekrutacyjnych dokumentów. Niektóre obligują kandydatów do złożenia ich osobiście, a niektóre pozwalają na wysłanie ich pocztą tradycyjną albo przesłanie pocztą elektroniczną.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Składanie dokumentów rekrutacyjnych dotyczy wyłącznie tych kandydatów, którzy otrzymali informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Mówiąc inaczej, jeśli otrzymaliśmy taką informację to znak, że możemy skompletować wymagany zestaw i dostarczyć go w odpowiedniej formie. Co ważne, na złożenie dokumentów mamy jasno określony czas, którego należy przestrzegać. Spóźnienia mogą skutkować nawet wykreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica: od 13.07.2023 do 18.07.2023
 • Uniwersytet Jagielloński: od 18.07.2023 do 21.07.2023
 • Uniwersytet Ekonomiczny: od 17.07.2023 do 22.07.2023
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II: od 13.07.2023 do 28.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024).

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia ekonomiczne niestacjonarne w Krakowie

Studia w Krakowie to najważniejszy cel niezliczonej rzeszy kandydatów. Trudno się temu dziwić, gdyż stolica Małopolski nie od dzisiaj stanowi jeden z największych i najważniejszych ośrodków akademickich w kraju.

Przeglądając oferty dydaktyczne łatwo wywnioskować, że studia ekonomiczne zajmują w tym mieście istotne miejsce i co się z tym wiąże, każdy kto pragnie pozyskać wiedzę z tego obszaru bez problemu odnajdzie taką możliwość. Jedyne utrudnienie, na jakie może trafić kandydat na studia ekonomiczne w Krakowie to fakt, iż nie wszystkie kierunki z tego zakresu realizowane są na studiach niestacjonarnych.

Jeśli już uda nam się wybrać konkretną dyscyplinę kształcenia możemy być pewni, że podejmując studia w trybie niestacjonarnym otrzymamy taki sam bagaż wiedzy jak koledzy na studiach stacjonarnych. Warto pamiętać o tym, że programy nauczania są identyczne dla obu trybów nauki, a proces kształcenia prowadzi do takich samych efektów, czyli uzyskania jasno określonej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Jeśli w przestrzeni merytorycznej nie zachodzą różnice pomiędzy studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi, to gdzie ewentualnie mogą one występować? Naturalnie, w samym sposobie nauki. Studenci studiów niestacjonarnych uczestniczą w tzw. zjazdach, czyli zbierają się na wykładach w weekendy. Co za tym idzie, muszą przyswoić podobną ilość materiału w stosunkowo krótszym czasie w porównaniu ze studiami dziennymi. Prowadzi to do tego, że niemała część programu musi zostać zgłębiona we własnym zakresie.

czytaj dalej studia ekonomiczne niestacjonarne w Krakowie

Jak wyglądają studia ekonomiczne w Krakowie

Studia ekonomiczne w Krakowie to kierunki studiów, które wyjaśniają zasady funkcjonowania gospodarki oraz wszystkich jej elementów. Oznacza to, że wybierając studia tego typu można dokładnie zaznajomić się z zagadnieniami podatków, rachunkowości finansowej, bankowości, giełdy, czy międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Najpopularniejsze kierunki ekonomiczne w Krakowie: Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Analityka gospodarcza, Finanse, bankowość, ubezpieczenia, Rachunkowość i controlling.

Współczesne studia ekonomiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 

Praca po studiach ekonomicznych

Absolwenci studiów ekonomicznych odnajdują się w pracy między innymi w biurach rachunkowych, firmach doradczych, urzędach skarbowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, bankach. Pracują jako doradcy finansowi, księgowi, specjaliści do spraw ryzyka i analiz kredytowych, analitycy finansowi, czy doradcy biznesowi.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Krakowie na popularnych stanowiskach związanych z ekonomią bądź finansami i rachunkowością wahają się od 4500 do 9000 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stanowiska i stażu pracy, miejsca pracy, miejscowości).

 

Typ studiów

Na drzwiach wejściowych każdej uczelni powinien wisieć napis: idź na studia ekonomiczne, jeśli chcesz znaleźć pracę. Jednakże nawet bez tego kierunki ekonomiczne od wielu lat niezmiennie cieszą się dużą popularnością wśród kandydatów na studia.
Wszystko dzięki temu, że studia ekonomiczne to bardzo rozwojowe, dopasowane do sytuacji na rynku studia. Wszystkie studia ekonomiczne w Krakowie oparte są na wiedzy o tym, jak wykorzystywane są zasoby w celu wytworzenia dóbr i ich konsumpcji, oraz na tym jak poprawnie przeprowadzana jest analiza produkcji.
Kierunki ekonomiczne stworzone są dla ludzi bardzo uniwersalnych i wszechstronnych, takich, którzy połączą ścisłe obliczenia i analityczne dane z umiejętnością logicznego i przyszłościowego prognozowania wydarzeń i działań ludzkich.
Dlatego warto zdawać sobie sprawę, iż studia ekonomiczne to nie tylko czysta ekonomia, ale także chociażby analityka gospodarcza, ekonometria, europeistyka, towaroznawstwo, finanse i rachunkowość, gospodarka nieruchomości, inwestycje i ubezpieczenia, metody ilościowe i systemy informacyjne, prawo w biznesie, podatki i doradztwo podatkowe, rachunkowość czy controlling.
 
 

Studia ekonomiczne w Krakowie możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia ekonomiczne są bardzo popularne. Do tego typu kategorii zaliczamy bardzo wiele kierunków, na których kształcenie ma charakter niezwykle praktyczny. Uczelnie w Krakowie umożliwiają studiowanie w ramach pierwszego i drugiego stopnia.

Pierwszy stopień w zależności od wybranego kierunku to studia licencjackie (trzy lata) bądź inżynierskie (trzy i pół roku). Drugi stopień to studia magisterskie, trwające półtora roku lub dwa lata. Studenci mają także możliwość zdobywania dodatkowych kwalifikacji na studiach podyplomowych, które trwają najczęściej dwa semestry i są realizowane w trybie niestacjonarnym. Do tej kategorii zaliczymy, chociażby ochronę danych osobowych bądź bankowość i finanse cyfrowe.

Możesz kształcić się zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia zaoczne odbywają się w weekendy od piątku/soboty do niedzieli. To

Ty decydujesz, w jaki sposób chcesz zdobywać wiedzę. Pamiętaj jednak, że nie każdy kierunek jest realizowany w trybie dziennym i zaocznym. Zapoznaj się z ofertą poszczególnych uczelni.

czytaj dalej  studia w Krakowie 

 

 

Kierunki studiów ekonomicznych w Krakowie

Studia ekonomiczne w Krakowie mają różnorodny wydźwięk. Do tej kategorii zaliczymy nie tylko kierunki takie jak ekonomia czy finanse i rachunkowość. To także analityka gospodarcza, audyt finansowy czy gospodarka przestrzenna.

Poszczególne kierunki ekonomiczne możesz studiować w języku polskim, ale również w języku angielskim (na przykład international master double degree program in business economics).

Typ studiów zależy często od specyfiki uczelni. Niektóre kierunki możesz realizować na studiach inżynierskich (chociażby inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi), inne na licencjackich (między innymi zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego).

Wśród najpopularniejszych propozycji znajdziesz kierunki z zakresu zarządzania, gospodarki, innowacji, a nawet informatyki i ekonometrii. Wiele osób decyduje się na studiowanie stosunków międzynarodowych bądź doradztwa inwestycyjno-gospodarczego. Kierunków na studiach ekonomicznych i finansowych jest bardzo wiele, a kształcenie w tym zakresie jest gwarancją dobrze płatnej pracy.

 

Kierunki ekonomiczne w Krakowie - rekrutacja 2023/2024

czytaj dalej kierunki studiów w Krakowie

 

 

Gdzie studiować kierunki ekonomiczne w Krakowie?

Bardzo wiele uczelni w Krakowie ma w swojej ofercie kierunki ekonomiczne, finansowe, obejmujące nauki gospodarcze i z zakresu zarządzania. Poszczególne kierunki znajdziesz między innymi w największym i najpopularniejszym ośrodku akademickim w Krakowie, to znaczy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Inne uczelnie jednak nie spoczywają na laurach.

Niepowtarzalne kierunki takie jak informatyka i ekonometria czy inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi znajdziesz w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, natomiast zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej proponuje Akademia Ignatianum.

Na Uniwersytecie Pedagogicznym znajdziesz zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi, ale najszerszą ofertę ma Uniwersytet Ekonomiczny. Uczelni w Krakowie jest bardzo wiele i warto zapoznać się z ofertą każdej z nich. Pamiętaj, że niektóre kierunki są niepowtarzalne i możesz znaleźć je jedynie w jednej placówce akademickiej.

Te zaś, które są powtarzalne dla wielu uczelni, bardzo często mają inny program kształcenia. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych placówek edukacyjnych.

 

Gdzie studiować kierunki ekonomiczne w Krakowie

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Akademia Ignatianum
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

 

Jak wybrać studia ekonomiczne w Krakowie, aby mieć dobrą pracę?

Studia ekonomiczne są jednymi z najchętniej wybieranych, ponieważ uniwersalne, na swój sposób praktyczne kształcenie umożliwia podjęcie pracy w bardzo wielu branżach oraz gwarantuje zdobycie dobrej pracy.

Ekonomiści, finansiści, specjaliści od zarządzania czy spraw gospodarczych są w dzisiejszych czasach bardzo potrzebni w każdego rodzaju firmach i instytucjach.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • analityk finansowy
 • specjalista do spraw ryzyka i analiz kredytowych
 • przedstawiciel handlowy
 • doradca biznesowy
 • młodszy specjalista ds. importu
 • doradca ds. leasingu
 • główny księgowy
 • kierownik działu finansowego
 • właściciel biura rachunkowego
 • kontroler finansowy
 • dyrektor finansowy

 

Absolwenci kierunków ekonomicznych znajdują pracę najczęściej w sektorach i segmentach rynku europejskiego, działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw prywatnych, instytucjach krajowej administracji skarbowej, biurach rachunkowych, firmach konsultingowych, firmach ubezpieczeniowych.

Zajmują się ocenianiem ryzyka finansowego i zarządzaniem portfelem inwestycyjnym, sporządzaniem sprawozdań finansowych i przeprowadzaniem analiz finansowych, jak również podejmowaniem decyzji finansowych, wyceną i zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa.

Nim wybierzesz kierunek studiów, warto zainteresować się tym, co dzieje się na aktualnym rynku pracy. Sytuacja zmienia się dynamicznie, dlatego pracodawcy nieustannie poszukują coraz to nowych specjalistów z zakresu ekonomii, finansów, zarządzania.

Możesz także kierować się własnymi upodobaniami. To, co będziesz studiował/a oraz czym chcesz się zajmować w przyszłości, powinno sprawiać Ci satysfakcję. Największy sukces osiągają Ci, którzy realizują się zawodowo w swoich pasjach i biorą pod uwagę wszelkie zainteresowania.

Do kategorii studiów ekonomicznych można zaliczyć bardzo różnorodne kierunki studiów, co sprawia, że studenci i absolwenci budują swoją karierę w różnorakich dziedzinach w sposób interdyscyplinarny, łącząc odmienne kategorie i branże.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Krakowie?

Wybór odpowiedniej uczelni nigdy nie jest prostą sprawą. W Krakowie jest bardzo wiele ważnych placówek akademickich, które stawiają na praktyczne kształcenie przekazywane przez wyspecjalizowaną kadrę akademicką. Znaczącym w skali polskiej i światowej ośrodkiem jest Uniwersytet Jagielloński, który proponuje bardzo wiele kierunków ekonomicznych. Bogatą ofertę ma także Uniwersytet Ekonomiczny oraz wiele innych uczelni. 

Uczelnie w Krakowie mają bardzo wiele do zaoferowania pod względem programów stypendialnych, stażowych, a także grantów badawczych. Nowoczesne placówki są przystosowane do innowacyjnego kształcenia. Warto wziąć to pod uwagę, decydując się na kształcenie na konkretnej uczelni. Istotny jest także kierunek, który chcesz realizować. Niektóre z nich są realizowane jedynie na nielicznych uczelniach.

Wskazane jest również, by zapoznać się z opinią abiturientów, którzy najlepiej ocenią ukończoną edukację wyższą. Niezależnie od tego, gdzie będziesz studiował/a, pamiętaj, by stawiać na rozwój. To, jakie możliwości oferują poszczególne ośrodki akademickie, wpłyną na Twoje późniejsze doświadczenia życiowe i zawodowe.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

 

Czy warto iść na studia ekonomiczne w Krakowie?

Studia to jeden z najlepszych okresów w życiu każdego młodego człowieka. Jest to także czas nowych doświadczeń, zdobywania przyjaźni na całe życie, realizowania pasji, poznawania ludzi, którzy mogą mieć znaczący wpływ na naszą karierę zawodową. Ci, którzy decydują się kontynuować kształcenie wyższe, odkrywają siebie, dowiadują się, co tak naprawdę chcą w życiu robić, a zdarza się i tak, że nie jest to tożsame z wybranymi studiami.

Studia ekonomiczne w Krakowie są realizowane na wysokim poziomie. Poszczególne uczelnie są nowocześnie wyposażone, a wyspecjalizowane kadry akademickie tworzą unikatowe programy zajęć, które pozwolą zdobyć potrzebną wiedzę i umiejętności istotne dla przyszłych pracodawców.

Placówki akademickie zawierają współpracę z firmami i instytucjami, jednocześnie określając, które zdolności są najpotrzebniejsze na współczesnym rynku pracy. Organizują także wiele programów stażowych, propozycji praktyk, a nawet targi pracy, które umożliwią poznanie odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Uczelnie współpracują także z uniwersytetami i politechnikami w Polsce i za granicą, proponując podopiecznym różnego rodzaju wymiany semestralne i roczne.

W mieście na studentów czeka bardzo wiele atrakcji. Mają oni szeroki dostęp do kultury i sztuki, a także do wydarzeń sportowych i imprez masowych. Nie trudno również znaleźć mieszkanie w centrum lub dostać się do akademika. Władze uczelni zachęcają studentów do brania udziału w konferencjach naukowych, grantach badawczych, do zakładania kół naukowych. Różnego rodzaju inicjatywy również wiążące się z naukami ekonomicznymi w znaczący sposób wpływają na rozwój naukowy i zachęcają do zdobywania coraz to nowych kompetencji.

Kraków jest bardzo ważnym miastem akademickim, które nie dość, że ma do zaoferowania wiele możliwości kształcenia, to także szczyci się ilością absolwentów, którzy realizują się zawodowo dzięki wsparciu ze strony władz miasta i uczelni.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

 

Praca po studiach ekonomicznych

Studia ekonomiczne to jedne z tych studiów, po których nie ma większych problemów ze znalezieniem pracy w zawodzie wyuczonym. Po ekonomii lub jednym z kierunków rodzimych można rozwijać karierę w  księgowości, rachunkowości zarządczej, controllingu, biurach rachunkowych, firmach doradczych, urzędach skarbowych, biurach maklerskich, biurach konsultingowych lub rachunkowych, firmach sektora prywatnego i korporacjach, bankach i instytucjach sektora finansowego, organizacjach trzeciego sektora,  firmach zajmujących się doradztwem personalnym, działach HR, administracji rządowej i samorządowej czy organizacjach administracji publicznej i samorządowej.
Przykładowe zawody po studiach ekonomicznych to:
dyrektor ds. finansowych, kierownik oddziału, doradca dla sektora MŚP, menedżer służby BHP, inspektor w służbach ekonomiczno-finansowych, rzeczoznawca majątkowy, księgowy, kontroler finansowy, specjalista ds. podatków, specjalista ds. rozwoju, senior accountant, asystent ds. księgowości, specjalista ds. ekonomicznych, junior lease analyst, analityk biznesowy korporacyjny, ekspert ds. zarządzania kosztami ryzyka, specjalista ds. konsolidacji, bilansista, analityk danych, pracownik domu maklerskiego, ekspert ds. logistyki, kierownik działu kontroli wewnętrznej i audytu, statystyk, pracownik obsługi produktów finansowych, doradca finansowy, doradca emerytalny albo inspektor w departamencie inspekcji bankowych.

POZOSTAŁE UCZELNIE W KRAKOWIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA EKONOMICZNE

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie


 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 

Uniwersytet Jagielloński studia ekonomiczne

W Krakowie znajduje się około dziesięciu uczelni publicznych i prywatnych, na których można studiować ekonomię i kierunki jej pokrewne. Najbardziej znaną z uczelni krakowskich jest z pewnością Uniwersytet Jagielloński, dlatego od niego zaczniemy. Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ oferuje możliwość kształcenia na studiach I i II stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na kierunkach Ekonomia oraz Zarządzanie. Ekonomię można studiować stacjonarnie i niestacjonarnie w formie trzyletnich studiów I stopnia na specjalnościach: Ekonomia międzynarodowa oraz Finanse, bankowość, ubezpieczenia. Naukę na ekonomii można kontynuować na dwuletnich studiach magisterskich II stopnia (stacjonarnych) na specjalnościach: Ekonomia menedżerska, Ekonomia międzynarodowa oraz Rachunkowość i zarządzanie finansami i na studiach dwuletnich studiach magisterskich II stopnia (niestacjonarnych) na specjalności Rachunkowość i Zarządzanie finansami. Drugim kierunkiem około-ekonomicznym jest na Uniwersytecie Jagiellońskim Zarządzanie, które - szczególnie na studiach II stopnia - pozwala na wybór specjalności związanych z szeroko pojętą ekonomią. Zarządzanie na UJ podzielone jest na trzyletnie studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na specjalnościach: Zarządzanie firmą, Zarządzanie międzynarodowe oraz Zarządzanie personelem. Na studiach uzupełniających II stopnia kierunek ten rozszerzony jest na specjalności: Finanse i controlling, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Psychologia w zarządzaniu. Marketing i logistyka, Zarządzanie jakością - kształcenie menedżerów jakości oraz Business and finance management. Studia ekonomiczne można kontynuować na poziomie podyplomowym na kierunku Zarządzanie i audyt.
 
 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie studia ekonomiczne

Największą uczelnią ekonomiczną w stolicy Małopolski jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych otwarte są poniższe kierunki i specjalności na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia, studiach II stopnia albo jednolitych magisterskich:
 • Ekonomia, ze specjalnościami: Ekonomia menedżerska, Nieruchomości i inwestycje, Przedsiębiorczość i innowacje oraz Strategie rozwoju społeczno-ekonomicznego.
 • Europeistyka, ze specjalnościami: Biznes i współpraca na rynku europejskim oraz Menedżer projektów europejskich.
 • Inżynieria organizacji i zarządzania, ze specjalnościami: Audyt wewnętrzny i controlling zarządczy, Strategie rozwoju biznesu oraz Zarządzanie i doradztwo personalne
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, ze specjalnościami: Ekonomia biznesu międzynarodowego, Handel zagraniczny oraz International Business (studia w języku angielskim)
 • Stosunki międzynarodowe, ze specjalnościami: Euroazja-polityka i gospodarka, Międzynarodowe polityki rozwoju, Studia Euroazjatyckie, Zarządzanie międzynarodowe oraz Polityka i komunikacja międzynarodowa
Studia ekonomiczne uruchomione są również na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, na kierunku: 
 • Finanse i Rachunkowość, ze specjalnościami: Bankowość, Corporate finance and accounting (studia w języku angielskim), Doradztwo podatkowe, Doradztwo inwestycyjne, Finanse i administracja publiczna, Finanse przedsiębiorstw, Rachunkowość i rewizja finansowa, Inżynieria finansowa, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Zarządzanie bankiem, Zarządzanie finansami osobistymi oraz Rynki finansowe. 
Na Wydziale Towaroznawstwa otwarty jest kierunek:
 • Towaroznawstwo (studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera), ze specjalizacjami: Ekologia wyrobów, Handlowo-celna, Menedżer produktu, Zarządzanie jakością wyrobów, Product manager (studia w języku angielskim). 
Na Wydziale Zarządzania studia ekonomiczne to: 
 • Marketing i komunikacja rynkowa, ze specjalizacjami: E-marketing, Handel i budowanie relacji z nabywcami, Marketing miast i regionów, Reklama i Public Relations, Analityka rynku, Handel elektroniczny, Marketing międzynarodowy oraz Zarządzanie produktem
 • Rachunkowość i controlling, ze specjalizacjami: Controlling oraz Rachunkowość
 • Analityka gospodarcza, ze specjalizacjami: Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, Analityka makroekonomiczna oraz Analityka mikroekonomiczna.
Uniwersytet Ekonomiczny prowadzi również studia ekonomiczne podyplomowe we współpracy z Krakowską Szkołą biznesu UEK, Katedrą Prawa Cywilnego i Gospodarczego, Małopolską Szkołą Administracji Publicznej UEK, Katedrą Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego. Są to m. in. Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne, Analizy marketingowe z wykorzystaniem Data Mining, Bankowość, Bezpieczeństwo informacyjne biznesu, Controling i finanse przedsiębiorstw, Doradca w inwestycjach na rynku nieruchomości, Doradztwo podatkowe, Dziennikarstwo ekonomiczne, Ekonomika i zarządzanie firmami, Executive MBA Marketing and Management, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Gospodarka i administracja publiczna, Handel i zarządzanie sprzedażą, Handel międzynarodowy, Informatyka ekonomiczna, Komunikacja w biznesie, Master of biznes administration - MBA, Master of public administration, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, Prawne i ekonomiczne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej, Prawo gospodarcze, Procesy zakupowe w przedsiębiorstwie (Procurement management), Prowadzenie działalności gospodarczej w Chinach, Rachunkowość i finanse dla początkujących, Rachunkowość i finanse dla zaawansowanych, Rachunkowość i sprawozdawczość według MSR i MSSF, Rachunkowość w zarządzaniu grupą kapitałową, Skarbowość, Studia master of business administration - MBA, Studia menedżerskie typu MBA dla dyrektorów finansowych, Szacowanie nieruchomości, Ubezpieczenia gospodarcze, Wycena przedsiębiorstw i ich składników, Wykorzystanie technologii informatycznej (IT) w praktyce gospodarczej, Zarządzanie finansami firmy, Zarządzanie gospodarką po wejściu do Unii Europejskiej oraz Zarządzanie nieruchomościami.
 

AGH w Krakowie studia ekonomiczne

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Zarządzania prowadzi zajęcia na kierunku Informatyka i Ekonometria. 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie studia ekonomiczne

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym prowadzi zajęcia na kierunku Zarządzanie, ze specjalnością Zarządzanie w agrobiznesie oraz na kierunku Ekonomia, ze specjalnością Ekonomika agrobiznesu.

dowiedz się więcej >


Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego studia ekonomiczne

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza na Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, na kierunku: Finanse i rachunkowość, ze specjalnościami: Rachunkowość i podatki oraz Rachunkowość w zarządzaniu. Na kierunku Zarządzanie, uruchomione są specjalności: Gospodarka nieruchomościami, Marketing, Rachunkowość w zarządzaniu oraz Zarządzanie firmą.
 

Społeczna Akademia Nauk studia ekonomiczne

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Nauk Stosowanych w Krakowie proponuje swoim studentom studia licencjackie lub inżynierskie na Wydziale Zarządzania, na kierunku Zarządzanie, ze specjalnościami: Zarządzanie logistyczne, Rachunkowość i zarządzanie finansami, Rachunkowość jednostek sektora publicznego, Rachunkowość podatkowa, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami w bankowości i ubezpieczeniach, Systemy rachunkowości w zarządzaniu,
Przedsiębiorczość w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz na kierunku Logistyka, ze specjalnościami: E – Logistyka, Logistyka handlu i dystrybucji, Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych, Transport – Spedycja – Logistyka (TSL) oraz Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach.

 


Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego studia ekonomiczne

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie prowadzi studia I stopnia na kierunku  Zarządzanie, ze specjalnościami: Finanse i rachunkowość w zarządzaniu, Zarządzanie firmą, Zarządzanie marketingiem.

 


Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki studia ekonomiczne

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie prowadzi na kierunku Zarządzanie ekonomiczne specjalności: Zarządzanie i obrót nieruchomościami, Rachunkowość i podatki w praktyce firmy, Psychologia w biznesie oraz na kierunku Finanse i rachunkowość specjalności: Rachunkowość w praktyce firm i instytucji, Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza, Podatki i doradztwo podatkowe, Controlling i finanse przedsiębiorstw, Bankowa obsługa przedsiębiorstw, Doradca finansowy klienta oraz Kadry i płace w praktyce firmy. Na WSEII w Krakowie otwarte są również ekonomiczne studia podyplomowe: Rachunkowość praktyczna z elementami kadr i płac, Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza oraz Controlling i budżetowanie w przedsiębiorstwie.

 


Wyższa Szkoła Ubezpieczeń studia ekonomiczne

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Krakowie prowadzi studia ekonomiczne na kierunku Finanse i rachunkowość, ze specjalnościami: Finanse przedsiębiorstw, Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze, Rachunkowość i controlling, Zarządzanie finansami w e-biznesie, Finanse międzynarodowe, Handel i zarządzanie sprzedażą, Administracja i gospodarka publiczna, Deweloperstwo i zarządzanie nieruchomościami, Rachunkowość i podatki, Inżynieria finansowa, Marketing w finansach oraz Finanse ochrony zdrowia.
 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości studia ekonomiczne

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie organizuje zajęcia na studiach ekonomicznych na kierunku Zarządzanie (II stopień - studia magisterskie), ze specjalnościami: Handel i biznes międzynarodowy oraz Rachunkowość dla menedżerów. Na kierunku Finanse i Rachunkowość otwarte są specjalności: Audyt i rewizja finansowa, Bankowość, Finanse przedsiębiorstwa, Finanse publiczne oraz Rachunkowość. Z myślą o ambitnych studentach, którzy chcą osiągnąć wiedzę w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw na współczesnym rynku, WSZiB proponuje studia Multikierunkowe: połączenie wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości oraz zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. W trakcie nauki student otrzyma dwa dyplomy, studiując jednocześnie na kierunku Finanse i Rachunkowość (Specjalność Rachunkowość) oraz Zarządzanie (Specjalność Zarządzanie Strategiczne Przedsiębiorstwem). Wyższa Szkoła Zarządzania i bankowości w Krakowie prowadzi również studia ekonomiczne podyplomowe: Finanse samorządowe w praktyce, Finanse i podatki, Prawo dla menedżera, Rachunkowość, Zamówienia publiczne, Finansowanie ochrony środowiska w jednostkach samorządu terytorialnego, Administracja Europejska. Zarządzanie funduszami unijnymi, Zarządzanie Finansami - studia razem z GFKM, Pośrednictwo w obrocie nieruchomości oraz Wycena nieruchomości.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)