Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2024 Polecane

WIĘCEJ   
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Grupa kierunku

Wydziały i kierunki

Filtrowanie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ×

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

tel.: (012) 293 5700 lub (012) 293 5200

www.uek.krakow.pl

Kierunki studiów - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: znaleziono ×

Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie ma ograniczeń wiekowych, studia można podejmować niezależnie od wieku. Granicę wieku ograniczającą możliwość podjęcia studiów wyznacza możliwość podejścia do egzaminu maturalnego. 

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

Po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia należy dostarczyć wydruk ankiety osobowej z Internetowej Rekrutacji Kandydatów oraz kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu). 
Szczegółowe informacje znajdziecie tu: na https://studiuj.uek.krakow.pl/rekrutacja-od-a-do-z/

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

 Dokumenty należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, pisemnie upoważnionego do ich dostarczenia w Dziale Nauczania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Dokumenty może złożyć także osoba, która zostanie pisemnie upoważniona do ich dostarczenia.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

 Żaden z dokumentów składanych w procesie rekrutacji nie wymaga poświadczenia notarialnego. 

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak, dokumenty mogą zostać złożone poprzez pełnomocnika, upoważnionego pisemnie. Wzór pełnomocnictwa znajduje się na stronie internetowej Uczelni, w zakładce Kandydaci.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Nie, kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej składają dokumenty jedynie w przypadku dostania się na studia w wyniku dodatkowego naboru. 

Czy wyniki matur należy wpisywać samodzielnie?+

Tak, wyniki matur w Internetowej Rekrutacji Kandydatów należy wpisać samodzielnie. Ich poprawność zostanie zweryfikowana w dalszym etapie procesu rekrutacji. 

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

W rekrutacji część ustna egzaminu maturalnego, zarówno z języka polskiego jak i obcego nie jest brana pod uwagę.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Zasady rekrutacji laureatów i finalistów olimpiad regulowane są przez Uchwałę Senatu UEK 
w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego.
 Laureaci olimpiad stopnia centralnego (tj. III etapu), wymienionych w Uchwale Senatu UEK, przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, otrzymują maksymalną liczbę punktów z obydwu przedmiotów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, otrzymują maksymalną liczbę punktów 
z danego przedmiotu

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Progi punktowe od których przyjmowani są kandydaci na poszczególne kierunki studiów ustalane są na posiedzeniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - w odniesieniu do limitów przyjęć, czyli liczby miejsc na kierunkach.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Informacja o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia zostaje umieszczona na indywidualnych kontach kandydatów w Internetowej Rekrutacji Kandydatów. 

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń, kandydaci są kwalifikowani na podstawie z uzyskanych wyników z egzaminu maturalnego. 

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Zakwalifikowany do przyjęcia nie oznacza przyjęty na studia - aby dopełnić procesu rekrutacji i zostać przyjętym na studia, po zakwalifikowaniu należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty. 

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak, rejestracja elektroniczna oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie jest podstawą do rozpatrzenia wniosku o przyjęcie na studia. 

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na indywidualne konto studenta, którego numer znajduje się w IRK kandydata na studia. Informacje na temat opłaty rekrutacyjnej znajdują się na stronie https://studiuj.uek.krakow.pl/studia-stacjonarne-i-stopnia-oraz-jednolite-magisterskie/. 

Co wpisać w tytule przelewu?+

W tytule przelewu należy wpisać swoje Imię i nazwisko.

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Termin na dokonanie opłaty rekrutacyjnej znajduje się w IRK kandydata, jest on zależy od trybu studiów na jakie rekrutuje się kandydat. 

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

W przypadku nie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie, zgłoszenie rekrutacyjne nie będzie brane pod uwagę. 

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Przelew nie musi być wykonany z prywatnego konta kandydata. Należy podać imię i nazwisko kandydata do identyfikacji. 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

Lista przedmiotów branych pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym zależy od wybranego przez kandydata kierunku. Pełen wykaz przedmiotów wraz z kierunkami znajduje się na stronie https://studiuj.uek.krakow.pl/studia-stacjonarne-i-stopnia-oraz-jednolite-magisterskie/ 

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

 W przypadku, gdy kandydat na egzaminie maturalnym nie zdawał dodatkowego przedmiotu – przy kwalifikacji dostaje 0 punktów z tego przedmiotu. Z każdego przedmiotu uwzględnianego w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania na studiach stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich wynosi 300.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

W przypadku studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich  można ubiegać się o przyjęcie na maksymalnie 3 kierunki. Za każdy z nich należy uiścić opłatę rekrutacyjną. 

W jaki sposób dokonywana jest procedura przeniesienia?+

W celu przeniesienia ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne bądź ze studiów niestacjonarnych na studia stacjonarne należy wypełnić podanie, a następnie złożyć je w USOS. Wzór wymienionych podań znajduje się na USOS, w zakładce Dokumenty -> Wzory podań 

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Zdjęcie elektroniczne w formacie jpg. należy umieścić na swoim koncie w Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Podczas składania dokumentów na studia, na ankiecie musi być nadrukowane zdjęcie.

Wasze pytania:

Dzień dobry, czy istnieje możliwość przeniesienia się ze studiów stacjonarnych na zaoczne, w celu napisania i obrony pracy dyplomowej,po zaliczeniu 6 semestrów : Gospodarka i administracja publiczna? Jeśli tak, to jakie są warunki i opłaty. Z wyrazami szacunku Irena Czyż+
Pytanie od: Irena Czyż

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.

Witam, studiuje pierwszy rok logistyki, ale na innej uczelni. Chciałabym drugi rok zacząć na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ale tam jest „logistyka międzynarodowa”, natomiast pierwszy rok jest taki ogólny, dlatego chciałabym się dowiedzieć, czy to że moje studia od początku nie są w kierunku międzynarodowych, jest przeszkodą do przeniesienia się na ową uczelnie? +
Pytanie od: Klimek Kinga

Pytanie oczekuje na odpowiedź ze strony uczelni.
  • Zasady rekrutacji

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunki studiów

  • Studia podyplomowe

  • Rekrutacja 2024/2025

  • Grupa kierunku

  • Grupa kierunku - podyplomowe

  • Poziom studiów

  • Forma studiów

  • Archiwum

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunki studiów

Poziom studiów

Forma studiów

Archiwum

Opinie (0)