Ekonomia - Kraków

Ekonomia - Kraków

Ekonomia - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

ekonomia

Odkryj kierunek ekonomia w Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Ekonomia studia Kraków | woj. małopolskie

Dla kogo ten kierunek
Studia ekonomiczne od wielu lat stanowią jeden z najpopularniejszych typów kierunków. Zastanawiasz się, czy może i ty odnalazłbyś się na takich studiach? Ekonomia należy do grupy nauk społecznych, które analizują i opisują produkcję, konsumpcję oraz dystrybucję wszelkiego rodzaju dóbr, wykorzystywanych przez społeczeństwo. Nie jest to dyscyplina w pełnym znaczeniu ścisła, ponieważ czerpie zarówno z matematyki, socjologii, czy polityki. Oznacza to, że naukę, jaką jest ekonomia, możemy traktować interdyscyplinarne.
Nie zmienia to jednak faktu, że osoby, które realizują się w tym zawodzie, muszą posiadać wysoko rozwinięte umiejętności analityczne oraz zdolność do logicznego myślenia. Bowiem ekonomista nie tylko analizuje, ale przewiduje nastroje społeczne, które towarzyszyć będą konsumpcji danych dóbr. Jeżeli zatem odnajdujesz siebie w powyższej charakterystyce, nauka matematyki nie sprawia ci problemu i interesujesz się aktualnymi problemami gospodarczymi, to studia na kierunku ekonomia w Krakowie będą dla ciebie idealne.
 
Program studiów i gdzie studiować
Uczelnie w Krakowie mają wiele ofert studiów ekonomicznych, tak więc każda z zainteresowanych osób powinna znaleźć coś interesującego dla siebie. Naukę na kierunku ekonomia możesz rozpocząć oczywiście na Uniwersytecie Jagiellońskim. Oprócz tego możesz pomyśleć o wybraniu innych ośrodków akademickich. Będą to: Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Pedagogiczny, czy Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości. Jak widzisz, możliwości na rozpoczęcie nauki jest naprawdę bardzo dużo. Programy proponowane przez daną uczelnię mogą się od siebie różnić.
Jednak naczelnym celem każdego z tych kierunków jest wykształcenie najwyżej klasy profesjonalistów z zakresu ekonomii. W całym toku kształcenia zetkniesz się z takimi przedmiotami jak matematyka, statystyka, czy analiza ekonomiczna. Studenci poznają różnorodne zjawiska z zakresu makro- i mikroekonomii, zarządzania oraz prawa gospodarczego. Także zagadnienia podejmowane na kierunku ekonomia w Krakowie mają wyjątkowo rozległy charakter i wiążą się z czasem intensywnej nauki, która w przyszłości przerodzi się jednak w stabilne zatrudnienie na rynku pracy.
 
Praca po studiach
Zatem gdzie znajdą pracę abiturienci studiów ekonomicznych w Krakowie? Ekonomiści doskonale odnajdą się w szeroko rozumianym systemie bankowym, gdzie będą mogli zajmować się analizą danych finansowych. To także świetni eksperci z zakresu zarządzania, organizowania i kierowania zespołami. Studia te mają na tyle interdyscyplinarny charakter, że ich absolwenci przygotowani są do pełnienia przeróżnych ról zawodowych, w których niezbędne jest wykorzystywanie wiedzy ekonomicznej, prawniczej i socjologicznej.
Dziś właściwie każde przedsiębiorstwo, które chce się z powodzeniem utrzymać na rynku gospodarczym, powinno korzystać z pomocy doświadczonych ekonomów. Abiturienci krakowskich uczelni to świetni analitycy, eksperci i doradcy, którzy dbać będą o stabilny rozwój danej firmy.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE JEST KIERUNEK EKONOMIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ekonomia w Krakowie?

Osoby, które zainteresowane są studiami ekonomicznymi w Krakowie, przygotowania do egzaminu dojrzałości powinny zacząć już dziś. Na listach osób przyjętych znajdą się jedynie ci kandydaci, którzy podczas procedury rekrutacyjnej otrzymali największą liczbę punktów, a ta ściśle jest związana z wynikami uzyskanymi podczas matury. W takim razie, jakie przedmioty trzeba uwzględnić w swoich przygotowaniach? Będą to niewątpliwie przedmioty takie jak: matematyka, WOS, geografia, historia, dowolny język obcy nowożytni, informatyka, czy fizyka. Pamiętaj, że im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym zwiększy się twoja szansa na rozpoczęcie studiów na uczelniach w Krakowie!

szczegółowe wymagania na uczelniach

Harmonogram rekrutacji

Z harmonogramem rekrutacji na studia wyższe powinna zapoznać się każda osoba, która w planach ma wzięcie udziału w kwalifikacjach na studia na kierunku ekonomia. Znajdują się w nim wszystkie najważniejsze terminy związane z rozpoczęciem rejestracji, zakończeniem rekrutacji oraz składaniem niezbędnych dokumentów do dziekanatu. Uczelnie w Krakowie ten harmonogram ustalają indywidualnie. Informacje na jego temat znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Trzon tego harmonogramu podobny jest jednak na każdej uczelni.

Przyszli studenci na internetowych platformach rekrutacyjnych mogą już rejestrować się na przełomie kwietnia i maja. Weź pod uwagę, że liczy się jednak wyłącznie liczba punktów uzyskanych podczas egzaminów maturalnych. Pierwszy etap rekrutacji kończy się na ogół w połowie lipca. To także czas składania dokumentów, a osoby, które dostały się na studia ekonomiczne w pierwszym terminie mogą spokojnie oczekiwać na rozpoczęcie roku akademickiego w październiku.

Uczelnie w Krakowie otwierają także dodatkowe terminy rekrutacji w sierpniu oraz we wrześniu. Obowiązują one na tych kierunkach, na których nie zostały wypełnione limity miejsc w pierwszym terminie. Tak dzieje się również w przypadku studiów ekonomicznych, więc nawet jeżeli na wymarzony kierunek nie dostałeś się w pierwszym terminie, nie musisz porzucać swoich planów.

Dokumenty rekrutacyjne

Jeżeli dostałeś się na studia ekonomiczne w Krakowie, pamiętaj że do dziekanatu musisz dostarczyć zestaw podstawowych dokumentów. Pamiętaj, że ten etap rekrutacji jest obligatoryjny dla wszystkich przyjętych kandydatów. Jeżeli dokumenty nie zostaną dostarczone przez ciebie terminowo, zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia. Każda uczelnia indywidualnie ustala, co konkretnie powinno znaleźć się w takim zestawie dokumentów, ich trzon jest jednak bardzo podobny. Pośród dostarczanych przez ciebie dokumentów powinny się zatem obowiązkowo znaleźć:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Pamiętaj, żeby szczegółowych informacji szukać na stronach internetowych konkretnych ośrodków akademickich.

Opłaty rekrutacyjne

Opłaty rekrutacyjne wahają się od 85 do nawet 150 zł. Możesz je uiścić za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych. Wybierz opcję, która będzie dla ciebie najbardziej dogodna. Opłatą rekrutacyjną może być objęty jeden kierunek lub ich pula. Szczegółowe wytyczne na ich temat znajdziesz na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich. Ważne jest jedynie to, by przelew został wykonany odpowiednio wcześnie, liczy się bowiem czas jego księgowania. Nie zapomnij również o dostarczeniu potwierdzenia przelewu do dziekanatu wybranej przez siebie uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne

Studia ekonomiczne w Krakowie mają charakter interdyscyplinarny. Oznacza to, że obejmują różnorodne zagadnienia, więc od kandydatów wymaga się, by podczas rekrutacji zaprezentowali rozbudowaną wiedzę z zakresu nauk społeczno-humanistyczno-ekonomicznych. Podczas przygotowań do egzaminów maturalnych możesz zatem wybierać spośród przedmiotów takich jak: matematyka, WOS, geografia, historia, dowolnie wybrany język obcy nowożytny.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych

Uczelnie w Krakowie indywidualnie ustalają swoje przeliczniki punktów kwalifikacyjnych. To, czy kandydat dostanie się na studia, zależy nie tylko od wyników maturalnych. Liczy się, czy zdawane przez niego przedmioty znajdują się pośród wymogów rekrutacyjnych oraz poziom zdawania (podstawowy lub rozszerzony). Szczegółowe informacje znajdziesz zawsze na stronach internetowych uczelni w zakładkach rekrutacyjnych.

Olimpiady oraz konkursy

Prawdziwi pasjonaci zagadnień społeczno-ekonomicznych, którym nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia żadnego problemu, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Na start w tym prestiżowym konkursie powinni zdecydować się jedynie najbardziej ambitni uczniowie, ich wiedza musi bowiem znacznie wykraczać poza ramy szkół średnich. Warto podkreślić, że jest o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. Jeżeli chcesz rozpocząć studia na kierunku ekonomia, pomyśl przykładowo o olimpiadach takich jak:

 • Olimpiada Matematyczna;
 • Olimpiada Lingwistyki Matematycznej;
 • Olimpiada Statystyczna;
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej.

Pamiętaj, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

Jak wyglądają studia na kierunku ekonomia w Krakowie?

Kraków to najpotężniejsze miasto akademickie, a uczelnie, które się w nim znajdują, muszą uwzględniać nastroje panujące na rynku pracy. Dziś, oprócz rozbudowanej wiedzy, liczy się także doświadczenie. Zatem studia ekonomiczne w Krakowie możesz podjąć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Studia dzienne mają charakter regularnych spotkań w ciągu tygodnia. Z kolei studia zaoczne to dobre rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy w trakcie ich trwania chcieliby podjąć trwałą aktywność zawodową, ponieważ zjazdy naukowe odbywają się w weekendy. Jednak w przypadku studiów zaocznych studenci znaczną część materiału muszą opanowywać samodzielnie w domu, tak by zniwelować różnice programowe pomiędzy studiami dziennymi a niestacjonarnymi.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na studiach ekonomicznych musi obejmować wiele dziedzin, tak by przyszli abiturienci byli prawdziwymi profesjonalistami w swoim fachu. Bloki zajęciowe możemy podzielić na kilka grup, które odnosić się będą do różnych dyscyplin. Zatem studenci swoje kwalifikacje będą opierać na naukach ścisłych, prawniczych i socjologicznych. Podstawę kształcenia na kierunku ekonomia stanowić będzie oczywiście królowa nauk, czyli matematyka oraz dyscypliny jej pochodne:

 • statystyka;
 • rachunek prawdopodobieństwa;
 • analiza finansowa;
 • rachunkowość.

Przedmioty te stanowią niezbędny filar, bez którego nie będzie możliwe poznanie i pełne zrozumienie dziedzin, współgrających z ekonomią. Uczelnie w Krakowie w swoich programach studiów ekonomicznych uwzględniają także zagadnienia takie jak podstawy zarządzania, wstęp do psychologii, czy socjologię organizacji. Studenci poznawać będą podstawy prawa gospodarczego, czy zagadnienia związane z polityką społeczną oraz gospodarczą.

Wiedza teoretyczna absolwentów ekonomii powinna stanowić podstawę każdego ich działania praktycznego, a więc musi mieć ona maksymalnie wszechstronny charakter i obejmować wiele aspektów. To kwalifikacje z zakresu nauk ścisłych, prawnych i socjologicznych sprawiają, że przyszli absolwenci będą umiejętnie wykorzystywać je w pracy zawodowej. Bowiem abiturient ekonomii to specjalista w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafi wszystkie te zasoby analizować oraz prowadzi statystyki z nimi związane. Oprócz tego to doskonały prognosta nastrojów społeczno-ekonomiczny, który w swoich sądach wykorzystuje cały aparat kierunkowych umiejętności.

 
Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

EKONOMIA KRAKÓW STUDIA ZAOCZNE

 

ekonomia studia Kraków


Ile trwają studia na kierunku ekonomia w Krakowie?

Studia ekonomiczne zaliczają się do licznego grona kierunków dwustopniowych. Oznacza to, że studia pierwszego stopnia trwają 3 lata nauki i kończą się w momencie pomyślnej obrony pracy licencjackiej. Wtedy już absolwent tego kierunku posiada częściowe uprawnienia, które umożliwiają mu podjęcie pracy w zawodzie.
Jednak nauka na studiach drugiego stopnia pomoże usystematyzować i jeszcze znacznie poszerzyć wcześniejszą wiedzę. Trwają one kolejne dwa lata nauki. Studenci, którzy kończą ten etap kształcenia, otrzymują tytuł magistra ekonomii i mogą w pełni rozwijać swoją karierę, której podstawę stanowić będzie rzetelna wiedza akademicka.


Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na kierunek ekonomia w Krakowie?

Studia w Krakowie co roku przyciągają wielu chętnych. Zresztą też uczelnie w Krakowie starają się przygotowywać jak najbardziej atrakcyjne oferty dla studentów. Jednak trzeba wyraźnie podkreślić, że nie są to studia stworzone dla wszystkich, mimo że mają wysoce interdyscyplinarny charakter. Jeżeli również myślisz o rozpoczęciu nauki na kierunku ekonomia, to dobrze byłoby, abyś już teraz odpowiedział sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nigdy nie stanowiła dla ciebie żadnego problemu?
 • Czy interesują cię zagadnienia związane z funkcjonowaniem współczesnych gospodarek?
 • Czy możesz określić siebie jako osobę, która posiada wysoko rozwinięte zdolności analityczne?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to znaczy, że możesz pomyśleć o rozpoczęciu nauki na kierunku ekonomia.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Kolejnym bardzo ważnym elementem, który musisz uwzględnić, to bardzo dobre przygotowanie się do egzaminu dojrzałości, ponieważ tylko uzyskanie jak najlepszych wyników sprawi, że twoje nazwisko zasili listy osób przyjętych. Przedmioty, na które musisz położyć największy nacisk to matematyka, historia, WOS, język obcy nowożytni, czy język angielski. Pamiętaj, że nawet jeżeli matematyka w procesie rekrutacji nie jest uwzględniana na pierwszym miejscu, to i tak dobrze byłoby, gdybyś położył na nią duży nacisk podczas przygotowań. To ona stanowi podstawę kształcenia na kierunkach ekonomicznych i jej dobra znajomość wyniesiona ze szkoły średniej zapewni ci komfort dalszej nauki.

Jeżeli nauka nie sprawia ci większych problemów, to pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Laureaci oraz finaliści tego typu konkursów mają niemalże gwarantowane miejsce na wymarzonych studiach. W przypadku ekonomii rozważ wzięcie udziału w:

 • Olimpiadzie Geograficznej;
 • Olimpiadzie Matematycznej;
 • Olimpiadzie z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.

Ostatnim elementem procedury rekrutacyjnej jest terminowe złożenie dokumentów. Nie traktuj tego pobłażliwie, ponieważ twoje zaniedbanie może sprawić, że zostaniesz skreślony z listy studentów. W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć teczkę, która zawierać będzie zdjęcia do twojej przyszłej legitymacji studenckiej, skany dowodu oraz świadectwo maturalne. Wszystkie konkretne informacje znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich w Krakowie.

zasady rekrutacji na studia

 

ekonomia Kraków studia

 

Jaka praca po studiach na kierunku Ekonomia w Krakowie?

Każda osoba, która kończy kierunki studiów w Krakowie, zastanawia się, jakie rozciągają się przed nią perspektywy zatrudnienia. Uczelnie w Krakowie mają w swojej ofercie także szereg staży oraz praktyk, pozwalających na zdobycie niezbędnego doświadczenia praktycznego. Ukończenie studiów ekonomicznych powinno wiązać się ze znalezieniem stabilnego i rozwijającego zatrudnienia. Ekonomowie mogą rozpocząć pracę w szeroko rozumianym sektorze bankowym, gdzie będą pracować na stanowisku doradców, ekspertów i analityków. Stanowią oni jedną z najbardziej kompetentnych grup zawodowych, która posiada rozbudowaną wiedzę na temat finansów i wpływających na nie zmian gospodarczo-społecznych.
Zatem abiturienci tego kierunku przygotowani są do podjęcia aktywności zawodowych na specjalistycznych stanowiskach związanych z ekonomią i analizą ekonomiczną, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wszechstronne wykształcenie ekonomów sprawia, że są oni doskonale przygotowani do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, która pozwoli na realizację własnych planów i marzeń.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Ekonomia w Krakowie?

Studia ekonomiczne nie należą do najłatwiejszych kierunków i wymagają wiele czasu poświęconego nauce. Jednak rekompensatą wszystkich tych trudów może być otrzymanie stabilnego zatrudnienia w przyszłości.

 

Kamil, student ekonomii w Krakowie, mówi:

Matematyka i nauki ścisłe nigdy nie stanowiły dla mnie problemu, jednak kierunku inżynieryjne są poza kręgiem moich zainteresowań. Wtedy pomyślałem o ekonomii. I ten wybór okazał się strzałem w dziesiątkę! Gdybym kierunek studiów miał wybrać jeszcze raz, to ponownie wybrałbym ekonomię – oczywiście w Krakowie!

KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W KRAKOWIE

Rozwiń

 

 

Komentarze (0)