Ekonomia - Kraków
Dodaj do ulubionych

02.06.2023

Ekonomia studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Ekonomia w Krakowie to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 9 różnych specjalności. Studia można podjąć na 5 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na ekonomii w Krakowie w 2023 r. zaczynają się od 5200 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku ekonomia w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ekonomia w Krakowie rozpocznie się 1 maja 2023 r. i potrwa do 17 września 2023 r. | Ekonomia Kraków - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku ekonomia oferują wszechstronny rozwój, bo to dziedzina, która łączy w sobie matematykę, statystykę, nauki społeczne i humanistyczne. Studenci tego kierunku mogą kształcić się m.in. na takich specjalizacjach jak: ekonomia sprzedaży, inwestycje kapitałowe czy biznes internetowy. Wielowymiarowa wiedza, którą zdobywa się podczas studiów na kierunku ekonomia, ułatwia odnalezienie się na rynku pracy.

Będąc absolwentem ekonomii można szukać zatrudnienia w biurach rachunkowych, urzędach skarbowych czy bankach. Ekonomista znajdzie pracę w firmach z każdej branży, ponieważ ich wiedza i analityczny umysł przydatne są także w korporacjach, organizacjach rządowych i pozarządowych. Kompetencje nabyte podczas studiów, otwierają także pole do założenia własnej działalności gospodarczej.

 

Uczelnie

W Krakowie ekonomię możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 4 uczelniach publicznychUniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Gospodarki i Zarządzania w Krakowie.
 
Specjalności
Współczesne studia z ekonomii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku ekonomia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku ekonomia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wynosi około 5200 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku ekonomia w Krakowie >

 

czytaj dalej wszystko o Ekonomia - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek EKONOMIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie ekonomia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Międzynarodowe stosunki gospodarcze stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Ekonomia w Krakowie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku ekonomia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Osoby, które zainteresowane są studiami ekonomicznymi w Krakowie, przygotowania do egzaminu dojrzałości powinny zacząć już dziś. Na listach osób przyjętych znajdą się jedynie ci kandydaci, którzy podczas procedury rekrutacyjnej otrzymali największą liczbę punktów, a ta ściśle jest związana z wynikami uzyskanymi podczas matury. W takim razie, jakie przedmioty trzeba uwzględnić w swoich przygotowaniach? Będą to niewątpliwie przedmioty takie jak: matematyka, WOS, geografia, historia, dowolny język obcy nowożytni, informatyka, czy fizyka. Pamiętaj, że im więcej przedmiotów zdasz na poziomie rozszerzonym, tym zwiększy się twoja szansa na rozpoczęcie studiów na uczelniach w Krakowie!
 

Ekonomia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów spośród: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Ponadto przyszli studenci administracji powinni wybrać także jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski), język łaciński i kultura antyczna. dowiedz się więcej

Ekonomia Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - przedmioty maturalne

Kandydaci na Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, którzy chcą rozpocząć studia 2023/2024 na kierunku ekonomia, wśród przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić dwa przedmioty spośród: biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie. dowiedz się więcej

Ekonomia Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - przedmioty maturalne

W rekrutacji 2023/2024 na kierunek ekonomia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie uwzględniane są dwa przedmioty: język obcy (angielski francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski, łaciński) oraz biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka. dowiedz się więcej

Ekonomia Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - przedmioty maturalne

Kandydaci na kierunek ekonomia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wśród przedmiotów maturalnych powinni uwzględnić jeden przedmiot obowiązkowy, jakim jest matematyka, a także jeden przedmiot dodatkowy spośród: fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy lub wiedza o społeczeństwie dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na ekonomię w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Krakowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ekonomia w Krakowie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować ekonomię w Krakowie?

Ekonomię w Krakowie można studiować w ramach studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w trzech uczelniach publicznych:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Ekonomię oferuje także jedna niepubliczna krakowska szkoła wyższa – Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie.

Ponadto ekonomię jako specjalność na innym kierunku studiować można w dwóch publicznych uczelniach:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (międzynarodowe stosunki gospodarcze)
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie)

 

Gdzie studiować ekonomię bezpłatnie w Krakowie?

Bezpłatne studia na kierunku ekonomia w Krakowie oferują trzy uczelnie publiczne w ramach studiów stacjonarnych:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Gdzie studiować ekonomię niestacjonarnie w Krakowie?

Niestacjonarne studia oferują dwie uczelnie publiczne w Krakowie (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) oraz jedna krakowska uczelnia niepubliczna (Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie). Studia niestacjonarne we wszystkich szkołach wyższych w Krakowie są płatne.

Dowiedz się więcej ekonomia w Krakowie studia niestacjonarne >

 

Ile kosztują studia niestacjonarne na ekonomii w Krakowie?

Studia niestacjonarne na kierunku ekonomia w Krakowie są płatne – zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Cena za jeden rok akademicki na tym kierunku waha się od 3600 zł do 5200 zł. ceny - ekonomia Kraków >

 

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne?

Niestety studia niestacjonarne w Krakowie są płatne na publicznych i prywatnych uczelniach. Studenci, którym zależy na bezpłatnej nauce, powinni rozważyć podjęcie studiów stacjonarnych na uczelni publicznej.

 

Pokaż wszystkie

Opis kierunku
W czasie studiów na kierunku ekonomia w Krakowie, studenci zdobędą wiedzę ekonomiczną, matematyczną i społeczną. Ponadto dowiedzą się więcej na temat mikroekonomii, makroekonomii, finansów i rachunkowości oraz współczesnej gospodarki. Studenci nauczą się analizowania zjawisk ekonomicznych i gospodarczych, wykorzystywać przepisy i regulacje prawne oraz zarządzać finansami przedsiębiorstwa.
Ekonomia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 18 tys. kandydatów (o 957 więcej niż rok wcześniej).
Wśród krakowskich uczelni publicznych ekonomia znałazła się wśród najpopularniejszych kierunków na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (16 osób na miejsce), Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (ponad 300 zgłoszeń) oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (ponad 1,4 tys. zgłoszeń).
 
Praca po studiach
Absolwenci mogą związać swoją przyszłość z instytucjami finansowymi, bankowością, firmami konsultingowymi, biurami nieruchomości, czy z jednostkami administracji publicznej. Po ukończeniu studiów można także założyć własną działalność gospodarczą.
 
Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na studiach ekonomicznych musi obejmować wiele dziedzin, tak by przyszli absolwenci byli prawdziwymi profesjonalistami w swoim fachu. Bloki zajęciowe możemy podzielić na kilka grup, które odnosić się będą do różnych dyscyplin. Zatem studenci swoje kwalifikacje będą opierać na naukach ścisłych, prawniczych i socjologicznych. Podstawę kształcenia na kierunku ekonomia stanowić będzie oczywiście królowa nauk, czyli matematyka oraz dyscypliny jej pochodne:

 • statystyka;
 • rachunek prawdopodobieństwa;
 • analiza finansowa;
 • rachunkowość.

Przedmioty te stanowią niezbędny filar, bez którego nie będzie możliwe poznanie i pełne zrozumienie dziedzin, współgrających z ekonomią. Uczelnie w Krakowie w swoich programach studiów ekonomicznych uwzględniają także zagadnienia takie jak podstawy zarządzania, wstęp do psychologii, czy socjologię organizacji. Studenci poznawać będą podstawy prawa gospodarczego, czy zagadnienia związane z polityką społeczną oraz gospodarczą.

Wiedza teoretyczna absolwentów ekonomii powinna stanowić podstawę każdego ich działania praktycznego, a więc musi mieć ona maksymalnie wszechstronny charakter i obejmować wiele aspektów. To kwalifikacje z zakresu nauk ścisłych, prawnych i socjologicznych sprawiają, że przyszli absolwenci będą umiejętnie wykorzystywać je w pracy zawodowej.

Bowiem absolwent ekonomii to specjalista w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafi wszystkie te zasoby analizować oraz prowadzi statystyki z nimi związane. Oprócz tego to doskonały prognosta nastrojów społeczno-ekonomiczny, który w swoich sądach wykorzystuje cały aparat kierunkowych umiejętności.

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Ogólne cele kształcenia

Studia na kierunku ekonomia są związane m.in. z badaniem działań gospodarczych, takich jak produkcja, dystrybucja i konsumpcja dóbr i usług czy z zarządzaniem zasobami finansowymi, ludzkimi lub materialnymi. Studenci ekonomii uczą się np. analizować i interpretować dane ekonomiczne oraz stosować różne metody matematyczne i statystyczne w celu zrozumienia złożonych procesów gospodarczych.

Program studiów ekonomicznych składa się z różnych przedmiotów, takich jak m.in. mikroekonomia, makroekonomia, statystyka, matematyka finansowa, rachunkowość, finanse publiczne, polityka fiskalna i monetarna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie. Podczas nauki studenci mają możliwość rozwijania np. swoich umiejętności analitycznych, zarządzania, komunikacji oraz pracy w zespole. Ponadto, kierunek ten dostarcza wiedzy potrzebnej do podejmowania decyzji biznesowych oraz rozwiązywania problemów gospodarczych i społecznych.

Po ukończeniu studiów na kierunku ekonomia absolwenci mogą pracować w różnych sektorach gospodarki, takich jak np. bankowość, ubezpieczenia, inwestycje, rachunkowość, konsulting, administracja publiczna, a także w organizacjach międzynarodowych. Osoby, które ukończyły ekonomię, są również kompleksowo przygotowane do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 

Gdzie studiować na kierunku ekonomia w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, jako specjalność na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Gospodarki i Zarządzania w Krakowie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje 40 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Bezpłatne nauczanie oferuje również Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na URK i UEK oraz uczelni niepublicznej. Ceny wynosi około 5200 zł za pierwszy rok studiów.

Kierunek ekonomia - uczelnie w Warszawie

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

Limity miejsc

Kandydaci na studia przyjmowani są w ramach limitu miejsc – na określonych kierunkach może studiować ograniczona liczba studentów. Uczelnie selekcjonują kandydatów na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego, a także utworzonej listy rankingowej.

Limity miejsc na kierunku ekonomia w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: 40
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: 120

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Studia stacjonarne są bezpłatne we wszystkich uczelniach publicznych. Niestety nie dotyczy to studiów niestacjonarnych, które w uczelniach publicznych są płatne. Zapłacić należy również za naukę w większości szkół prywatnych.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 5200 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Uczelnie indywidualnie ustalają termin ogłoszenia wyników rekrutacji na poszczególne studia. Kandydaci otrzymują informacje o liczbie zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów w prywatnych profilach w systemie IRK lub ERK.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 14.07.2023
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 17.07.2023
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Uczelnie najczęściej przyjmują dokumenty rekrutacyjne, które są złożone osobiście przez zakwalifikowanych na studia kandydatów. Czasem jednak niektóre szkoły wyższe dopuszczają lub preferują formę dostarczenia kompletnych zestawów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne można składać zazwyczaj zaraz po ogłoszeniu wyników postępowania kwalifikacyjnego oraz list rankingowych na poszczególne kierunki studiów. Najczęściej kandydaci mają na to zaledwie kilka dni, dlatego warto pospieszyć się z dopełnieniem formalności związanych z dostarczeniem wymaganych dokumentów – spóźnienie lub doręczenie niekompletnego zestawu może zakończyć się dla kandydata skreśleniem z listy osób, które zakwalifikowały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – od 17.07.2022 do 22.07.2023
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – od 18.07.2023 do 21.07.2023
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - od 18.07.2023 do 21.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Ekonomii?

Absolwenci studiów na kierunku Ekonomia wyróżniają się wiedzą z zakresu specyfiki działalności gospodarczej, metod i technik prowadzenia analiz ekonomicznych i finansowych, a także interakcji zachodzących między sferą finansową a sferą realną gospodarki. Znajdują oni zatrudnienie przede wszystkim w sektorze przedsiębiorstw i instytucji finansowych oraz na różnych szczeblach administracji publicznej, jak również mogą prowadzić własną działalność, między innymi w roli konsultantów ekonomicznych, czy analityków ekonomiczno- finansowych. A ile zarabiają absolwenci Ekonomii?

Średnie zarobki absolwentów Ekonomii w 2023 roku:

 • analityk bankowy – 6000 złotych
 • analityk ds. podatków – 7000 złotych
 • analityk finansowy – 6850 złotych
 • specjalista bankowości – 4900 złotych

 

Czy warto iść na Ekonomię?

Ekonomia jest kierunkiem, bez którego trudno wyobrazić sobie przestrzeń wyższego kształcenia. To propozycja dla osób zainteresowanych między innymi mechanizmami ekonomicznymi działającymi w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych, rynkami finansowymi, czy mechanizmami funkcjonowania gospodarki w regionie. Ponadto, bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności, dzięki którym mogą rozwijać konkretne zainteresowania, jak również przygotować się do wykonywania określonych obowiązków zawodowych.

 

Gdzie warto studiować Ekonomię?

Kandydaci na studia w Krakowie, którzy planują wybrać Ekonomię mają dość duży wybór uczelni. Przed podjęciem ostatecznej decyzji mogą porównywać programy kształcenia, sprawdzać specjalności, a nawet dowiedzieć się, jak na rynku pracy radzą sobie absolwenci.

Ekonomia studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Uniwersytet Ekonomiczny
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku polegają przede wszystkim na poznaniu mechanizmów rządzących powstaniem oraz przebiegiem zjawisk i procesów ekonomicznych. W toku kształcenia studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • historia gospodarcza
 • analiza ekonomiczna
 • rachunkowość finansowa
 • polityka gospodarcza
 • ekonomia integracji europejskiej

 

Uczelnie w Krakowie - kierunek ekonomia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa UE w Krakowie) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Ekonomia w Krakowie?

Studia ekonomiczne nie należą do najłatwiejszych kierunków i wymagają wiele czasu poświęconego nauce. Jednak rekompensatą wszystkich tych trudów może być otrzymanie stabilnego zatrudnienia w przyszłości.

 

Kamil, student ekonomii w Krakowie, mówi:

Matematyka i nauki ścisłe nigdy nie stanowiły dla mnie problemu, jednak kierunku inżynieryjne są poza kręgiem moich zainteresowań. Wtedy pomyślałem o ekonomii. I ten wybór okazał się strzałem w dziesiątkę! Gdybym kierunek studiów miał wybrać jeszcze raz, to ponownie wybrałbym ekonomię – oczywiście w Krakowie!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Kraków studia i stopnia

Ekonomia Kraków studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ekonomia Kraków studia stacjonarne

Ekonomia Kraków studia niestacjonarne

Kierunki ekonomiczne w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W KRAKOWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK EKONOMIA

Komentarze (1)

Pigułka odpowiedz

Zapraszamy na nowy kierunek ekonomiczny na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce Sprawdź na kierunekpig.uek.krakow.pl lub: https://www.facebook.com/PiGUEK

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia