Zarządzanie i inżynieria produkcji - Łódź

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Łódź

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Łódź
Dodaj do ulubionych

23.05.2023

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi to 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 7 różnych specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na zarządzaniu i inżynierii produkcji w Łodzi w 2023 r. zaczynają się od 5300 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi rozpocznie się 12 czerwca 2023 r. i potrwa do 14 września 2023 r. | Zarządzanie i inżynieria produkcji Łódź - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Zarządzanie i inżynieria produkcji to kierunek studiów, który łączy w sobie nauki techniczne, logistyczne i zarządzanie. Studia w swoim programie mają zajęcia o charakterze teoretycznym i praktycznym, które mają nauczyć efektownej pracy w grupie i zarządzania pracownikami. Studenci zagłębiają się w wiedzy na temat materiałoznawstwa, grafiki i projektowania inżynierskiego.

Absolwent tego kierunku może szukać zatrudnienia w działach technologicznych i jakościowych międzynarodowych firm. Studia z zarządzania i inżynierii produkcji uczą podstaw projektowania stron i programowania, co pozwala na zatrudnienie w firmach związanych z branżą IT. Absolwenci mają też kompetencje do tego by podjąć pracę w centrach logistycznych, albo rozpocząć własną działalność.

 

Uczelnie

W Łodzi zarządzenie i inżynierię produkcji możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Łódzkiej (PŁ) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Specjalności
Współczesne studia z zarządzania i inżynierii produkcji charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Łodzi na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, fizyka, język obcy, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 5300 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi >

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie i inżynieria produkcji - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi?

Żeby dostać się na studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi, należy bardzo dobrze zdać egzamin maturalny z matematyki, gdyż jest to kierunek techniczny. Pozostałymi przedmiotami mającymi znaczenie w procesie rekrutacji są: fizyka, język obcy nowożytny, matematyka, chemia.

W procesie rekrutacji na studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, język obcy, fizyka, chemia.

Warto mieć na uwadze fakt, że procedury rekrutacyjne mogą być prawie tak dynamiczne, jak zmiany światowej gospodarki – dlatego aby nie być rozczarowanym, należy odpowiednio wcześnie śledzić ustalenia wybranej łódzkiej uczelni.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi - terminy rekrutacji

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń


  Terminy rekrutacji na uczelniach 2023/2024

  I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
  Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 12.06.2023
  do 10.07.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 01.09.2023
  do 14.09.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej
  niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
  od 12.06.2023
  do 10.07.2023
  Termin rekrutacji II stopnia:
  od 01.09.2023
  do 14.09.2023
  Termin dodatkowej rekrutacji:
  Dowiedz się więcej

  Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

  Harmonogram rekrutacji +

  Rekrutacja na studia w Łodzi zaczyna się na ogół jeszcze przed przystąpieniem absolwentów szkół średnich do egzaminów maturalnych. Od kandydatów na studia oczekuje się, że odpowiednio wcześnie określą swoje plany odnośnie do kształcenia wyższego. Kolejność zgłoszeń na ogół jednak nie ma znaczenia, ponieważ liczą się wyniki, jakie kandydaci otrzymają w procedurze rekrutacyjnej.

  Pierwszy etap rekrutacji kończy się na ogół tuż po otrzymaniu wyników maturalnych, czyli w lipcu. Wtedy przyszli studenci składają dokumenty na studia i mogą w spokoju oczekiwać na październik. Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi cieszą się dużym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich, więc kandydatów jest wielu, a liczba miejsc ograniczona.

  Jeżeli nie dostałeś się na studia w pierwszym terminie, to nic straconego. Uczelnie w Łodzi otwierają także dodatkowy termin na przełomie sierpnia i września, który umożliwia dostanie się na studia dodatkowej puli osób.

  Dokumenty rekrutacyjne +

  Składanie dokumentów to bardzo ważny czas podczas procedury rekrutacyjnej. Pamiętaj, że to, że dostałeś się na wymarzone studia, to dopiero wstęp do twojej przygody. By przypieczętować, powinieneś złożyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów. Ich niedostarczenie w terminie równa się z twoją decyzją o rezygnacji ze studiów. Jeżeli zostaniesz skreślony z listy studentów na tym etapie, będziesz musiał ubiegać się o ponowne przyjęcie podczas dodatkowego etapu rekrutacji. Wśród dokumentów, które powinieneś dostarczyć do dziekanatu, muszą się znaleźć:

  • świadectwo maturalne polskiego systemu oświaty;
  • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza system oświaty (jeżeli takie posiadasz);
  • aktualna fotografia;
  • różnego rodzaju umowy;
  • potwierdzenie opłat rekrutacyjnych.

  Pamiętaj, że wszystkie uczelnie w Łodzi dowolnie ustalają zestaw tych wstępnych dokumentów. Szczegółowe informacje znajdziesz zawsze na stronach internetowych ośrodków akademickich.

  Opłaty rekrutacyjne +

  Osoby, które chcą wziąć udział w rekrutacji na studia, muszą odpowiednio wcześnie uiścić niezbędne opłaty rekrutacyjne. To warunek niezbędny, ponieważ to dzięki nim wszystkie kandydatury zostaną rozważone. Uczelnie w Warszawie przygotowały swoje indywidualne propozycje opłat rekrutacyjnych. W przypadku studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji wahają się one mniej więcej od 85 do 100 zł. Uiszczenie odpowiednio wcześnie takiej opłaty jest równoznaczne z tym, że chcesz wziąć udział w rekrutacji. Nie zapomnij o tym kroku.

  Przedmioty kwalifikacyjne +

  Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji należą do bardzo prestiżowego grona. Warto uświadomić sobie, że dostają się na nie na ogół najlepsi absolwenci szkół średnich, którzy swoje przygotowania do matury rozpoczynają odpowiednio wcześnie. Aby być jedną z tych osób, która rozpocznie studia w Łodzi na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, musisz szczególną dbałość przyłożyć do nauki przedmiotów takich jak: matematyka, fizyka, fizyka i astronomia, czy nawet chemia i biologia. Nie czekaj i swoją naukę zacznij już dziś.

  Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

  Wyniki maturalne, które zostaną poznane przez kandydatów, to dopiero początek na drodze rekrutacyjnej. Otóż każda z uczelni ustala swój indywidualny przelicznik punktów maturalnych. Uwzględnia on przedmioty, które zdawane były przez kandydatów oraz poziom. Maturzyści mają do wyboru dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony. Poziom rozszerzony zawsze punktowany jest dużo wyżej.

  Olimpiady oraz konkursy +

  Osoby, które kochają nauki ścisłe, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To idealna propozycja dla osób, które chcą rozpocząć prestiżowe studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. To oczywiście propozycja wyłącznie dla ambitnych, jest jednak o co walczyć. Laureaci oraz finaliści tych prestiżowych konkursów znajdują się na listach osób przyjętych na studia poza kolejnością. Na liście olimpiad znajdują się również mniej typowe konkursy, które sprawdzają wiedzę z już bardzo wąskich dziedzin. W przypadku studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji możesz rozważyć olimpiady takie jak:

  • Olimpiada Matematyczna;
  • Olimpiada Biologiczna;
  • Olimpiada Chemiczna;
  • Olimpiada Fizyczna;
  • Olimpiada Wiedzy Technicznej i Wynalazczości.

Opis kierunku

Program nauczania na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi będzie oscylował wokół nauk technicznych, logistycznych oraz zagadnień związanych z zarządzaniem. Studenci nauczą się zarządzania produkcją, logistyką oraz jakością. Ponadto zyskają zdolności z obszaru projektowania inżynierskiego i grafiki inżynierskiej, a także poznają podstawy ekonomii i marketingu.
Zarządzanie i inżynieria produkcji należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrane było przez ponad 8 tys. kandydatów (o 358 więcej niż rok wcześniej).

Wśród łódzkich uczelni publicznych zarządzanie i inżynieria produkcji znałazło się wśród najpopularniejszych kierunków na Politechnice Łódzkiej (ponad 600 zgłoszeń).

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz produkcyjno-handlowych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z centrami logistycznymi, firmami doradczymi oraz audytorskimi. Dobrym rozwiązaniem jest także prowadzenie własnej działalności gospodarczej.
 

Program studiów

W trakcie zajęć praktycznych, pod okiem wykwalifikowanych praktyków zarządzania, nauczysz się efektywnej pracy w grupie oraz skutecznego zarządzania zespołami pracowników technicznych oraz wykonywanymi przez nich projektami.

Poznasz podstawowe zagadnienia z obszaru:

 • materiałoznawstwa,
 • projektowanie inżynierskiego
 • grafiki

aby stać się pracownikiem zdolnym do wykonywania własnych projektów oraz realizacji już istniejących. Nie będą ci już dłużej obce umiejętności związane z tworzeniem prostych stron internetowych oraz znajomość podstawowych języków programowania.

W programie studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

Gdzie studiować na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Politechnice Łódzkiej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Łódzka oferuje 65 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PŁ. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 5300 zł.

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji - uczelnie w Łodzi

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególne kierunku studiów jest ograniczona. Uczelnie przeprowadzają rekrutację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przyjmując kandydatów według listy rankingowej.

Limity miejsc na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi:

 • Politechnika Łódzka – 65

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia stacjonarne w publicznych szkołach wyższych są bezpłatne. Za naukę w prywatnej szkole wyższej, a także za studia niestacjonarne w uczelni publicznej należy najczęściej zapłacić.

 • Politechnika Łódzka: 5300 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji oraz lista rankingowa publikowane są indywidualnie przez uczelnie w systemie IRK lub ERK. Kandydaci informacje na temat tego, czy dostali się na wybrany kierunek, otrzymują w prywatnym profilu – dzięki temu mogą oni dowiedzieć się, ile punktów zdobyli w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Politechnika Łódzka: 17.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Zakwalifikowani na wybrane kierunki kandydaci mogą składać dokumenty rekrutacyjne osobiście w siedzibie uczelni lub za pośrednictwem poczty (elektronicznej lub tradycyjnej). Preferowana forma doręczeni kompletu dokumentów może być inna dla każdej szkoły wyższej, dlatego warto zapoznać się z indywidualnymi wymogami rekrutacyjnymi poszczególnych uczelni.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne zazwyczaj można składać tuż po ogłoszeniu list rankingowych oraz wyników rekrutacyjnych na poszczególnych uczelniach. Kandydaci na dopełnienie formalności mają zazwyczaj kilka dni, a spóźnienie może skutkować skreśleniem ich z listy osób zakwalifikowanych na studia. Należy zatem dostarczyć dokumenty w terminie oraz w formie kompletnego zestawu.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Łodzi:

 • Politechnika Łódzka: od 18.07.2023 do 20.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Łodzi - kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Politechnika Łódzka (Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi?

Bardzo młody wiek przyszłych maturzystów oraz presja natychmiastowego wyboru przyszłej ścieżki edukacji, a co za tym idzie, poniekąd wyglądu całego życia, nie są dobrym połączeniem. Dlatego warto rzucić okiem na opinię studentów lub absolwentów wybranego przez siebie kierunku.

 

Adam, absolwent studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi mówi:

"Przed ostateczną decyzją co do studiowania Zarządzania i inżynierii produkcji rozważałem także inne kierunku studiów. Jednak ostatecznie zapał do nauk technicznych zwyciężył i bardzo dobrze – mam obecnie satysfakcjonującą pracę i pomimo niemałych trudności na studiach, jestem z nich zadowolony."

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Łodzi

Pokaż wszystkie

Kierunki inżynierskie i techniczne w Łodzi

energetyka
Rozwiń

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia