Zarządzanie i inżynieria produkcji - Łódź

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Łódź

Zarządzanie i inżynieria produkcji - Łódź

Studia w Łodzi na kierunku

zarządzanie i inżynieria produkcji

Odkryj zarządzanie i inżynierię produkcji w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Zarządzanie i inżynieria produkcji studia Łódź | woj. łódzkie

Niezwykle dynamiczny rozwór wszystkich gałęzi współczesnego przemysłu powoduje konieczność wdrażania nowych innowacji oraz ciągłego dostosowywania się do owych zmian przez pracowników. Wszystkie te zjawiska dotyczą przede wszystkim branży produkcyjnej – dostosowanie wdrażanych na rynek produktów do nieustannie zmieniających się potrzeb klientów wymaga mądrego zarządzania.

Nic więc dziwnego, że zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów, dysponujących szeroką wiedzą i umiejętnościami technicznymi, ekonomicznymi, prawnymi oraz społecznymi, jest ogromne. Zastanawiasz się pewnie, jaki kierunek studiów należy skończyć, aby otrzymać uprawnienia do podjęcia pracy w wielu gałęziach przemysłu, firmach doradczych i audytorskich? Spieszę z odpowiedzią.

 

Co na studiach

Stosunkowo niedawno powstały kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji to interdyscyplinarne studia, które znajdują wspólny mianownik dla kilku pozornie niedających się połączyć dziedzin nauki. Przyszły student musi być gotowy na zgłębienie skomplikowanych zagadnień prawnych, ekonomicznych, społecznych oraz oczywiście z dziedziny zarządzania.

Wiele polskich uczelni postanowiło odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku pracy oraz zainteresowanie samych przyszłych studentów, umożliwiając podjęcie studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w ramach edukacji na jednym z oferowanych przez siebie wydziałów. Podobnie jest z Łodzią – lokalni patrioci oraz przyjezdni miłośnicy tego miasta będą mieli możliwość wykształcenia się właśnie tam.

 

Dla kogo te studia

Jakimi cechami powinien charakteryzować się idealny aplikant na studia w Łodzi na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji? Przede wszystkim wrodzoną charyzmą, która będzie w stanie pociągnąć za sobą tłumy – przyznasz sam, że to ważne w przypadku zawodu menedżera. Poza tym przyda się odrobina zamiłowania do nauk technicznych, umiejętności organizowania pracy własnej oraz innych, a także chęć podjęcia dobrze płatnej pracy w zawodzie zgodnym z tematyką studiów.

Jeśli uważasz, że ten opis doskonale do ciebie pasuje, to nie wahaj się dłużej i aplikuj na studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi! Pamiętaj, że chętnych na twoje miejsce może być wielu – co roku na studia aplikuje więcej kandydatów, niż jest dostępnych miejsc, dlatego zanim aplikujesz, dobrze się do tego przygotuj. 

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ŁODZI JEST KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji możesz studiować na:

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzenie i inżynieria produkcji w Łodzi?

Żeby dostać się na studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi, należy bardzo dobrze zdać egzamin maturalny z matematyki, gdyż jest to kierunek techniczny. Pozostałymi przedmiotami mającymi znaczenie w procesie rekrutacji są: fizyka, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie.

Warto mieć na uwadze fakt, że procedury rekrutacyjne mogą być prawie tak dynamiczne, jak zmiany światowej gospodarki – dlatego aby nie być rozczarowanym, należy odpowiednio wcześnie śledzić ustalenia władz wybranej łódzkiej uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi?

W związku z interdyscyplinarnością studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz odpowiedzialnością, jaka będzie spoczywać na przyszłych absolwentach, należy być gotowym na solidny umysłowy wycisk – materiału będzie dużo, jego spektrum będzie obejmowało dziedziny nauki uchodzące za najtrudniejsze, a więc tylko naiwni będą oczekiwali luzu i braku dyscypliny.

Przygodę ze studiami inżynierskimi w Łodzi na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi rozpoczniesz od poszerzenia posiadanych już umiejętności matematycznych, które będą podstawą pod rozwój bardziej specjalistycznych kompetencji z zakresu statystycznych analiz rynku oraz obsługi programów komputerowych, pomocnych w przyszłej pracy.

W trakcie zajęć praktycznych, pod okiem wykwalifikowanych praktyków zarządzania, nauczysz się efektywnej pracy w grupie oraz skutecznego zarządzania zespołami pracowników technicznych oraz wykonywanymi przez nich projektami.

Poznasz podstawowe zagadnienia z obszaru:

  • materiałoznawstwa,
  • projektowanie inżynierskiego
  • grafiki,

aby stać się pracownikiem zdolnym do wykonywania własnych projektów oraz realizacji już istniejących. Nie będą ci już dłużej obce umiejętności związane z tworzeniem prostych stron internetowych oraz znajomość podstawowych języków programowania.

Aby stać się odpowiedzialnym i mądrym liderem, będącym w stanie zapewnić pracownikom odpowiednie warunki, będziesz musiał najpierw od podszewki poznać ergonomię. Zrozumiesz wówczas, że odpowiednia wysokość krzeseł, odległość od monitora, a nawet rozmieszczenie pracowników w odpowiednich miejscach biura może znacznie poprawić ich wydajność.

Siatka studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi nie różni się w zależności od wyboru trybu studiów – studenci niestacjonarni będą mieli do przyswojenia dokładnie taki sam materiał i w takim samym czasie, jak studenci dzienni, jednak ich nauka skoncentruje się do weekendowych, całodziennych zjazdów.

 

Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ŁÓDŹ STUDIA ZAOCZNE

 

zarządzanie i inżynieria produkcji studia w Łodzi

 

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi?

Studia inżynierskie na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi są dosyć nietypowe, jeśli chodzi o czas ich trwania – bowiem aplikant na inżynierskie studia pierwszego stopnia będzie musiał przygotować się na aż osiem semestrów, czyli cztery lata, edukacji.

Czas trwania innych kierunków technicznych zazwyczaj wynosi siedem semestrów – jednak sam przyznasz, że dobre przygotowanie do pełnienia zawodu wymagającego interdyscyplinarnych umiejętności tego wymaga!

Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi trwają cztery semestry, a więc dwa lata i zostają zwieńczone uzyskaniem przez absolwenta tytułu magistra oraz znacznie poszerzają jego możliwości zawodowe.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi?

Przede wszystkim, co oczywiste, należy zorientować się, jakie procedury rekrutacyjne obowiązują w przypadku aplikacji na studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi. Są one identyczne bez względu na to, jaki tryb studiów wybierzemy, jednak należy pamiętać, że podjęcie studiów niestacjonarnych będzie wiązało się z semestralnymi opłatami, których wysokość jest odgórnie ustalana przez władze poszczególnych uczelni.

Przedmiotami wiodącymi, z których wynik maturalny jest brany pod uwagę w konkursie świadectw, w jakim będzie musiał wziąć udział każdy kandydat, jest matematyka, fizyka oraz wiedza o społeczeństwie. W przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia, brane pod uwagę będą oceny z dyplomu uzyskanego z poprzedniego etapu edukacji. Należy pamiętać, że wymagania te mogą ulegać zmianie na przestrzeni czasu, dlatego warto systematycznie sprawdzać stronę internetową wybranej szkoły wyższej w Łodzi lub co jakiś czas odwiedzić jej dziekanat, aby zasięgnąć niezbędnych informacji.

 

Proces rekrutacji

Pierwszym krokiem, który należy wykonać, aby mieć szansę na otrzymanie biletu wstępu na studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi, jest zgłoszenie swojej kandydatury za pośrednictwem umieszczonego na stronie danego wydziału formularza aplikacyjnego. Wymagane jest tam podanie prawdziwych danych osobowych oraz wyników uzyskanych na egzaminie dojrzałości.

Następnie należy wydrukować dostępne na stronie lub w dziekanacie podanie aplikacyjne i donieść je wraz z kserokopią świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, w przypadku aplikantów na studia magisterskie oraz fotografią o wymiarach 35X45mm do dziekanatu wybranej łódzkiej uczelni.

zasady rekrutacji na studia

 

 

studia w Łodzi zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Jaka praca po studiach na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi?

Absolwent studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi, dzięki interdscyplinarnej wiedzy i umiejętnością zgłębionym dzięki edukacji na tym kierunku, będzie mógł liczyć na bardzo przyszłościowe, dające gwarancję ciągłego samorozwoju oraz dobrze płatne zatrudnienie w wielu różnorodnych placówkach.

Jako abiturient jednego z najbardziej obleganych kierunków studiów w Łodzi będziesz mógł podjąć pracę w międzynarodowych przedsiębiorstwach w działach technologicznych i jakości. Sprawdzisz się tam doskonale dzięki solidnemu przeszkoleniu z podstaw IT, przez które przeprowadzą cię studia.

Będziesz mógł podjąć zadanie kierowania zespołami pracującymi nad szeroko pojętymi projektami technicznymi w ramach pracy dla przedsiębiorstw lub osób prywatnych. Studia inżynierskie uposażą cię w kompetencje niezbędne do udziału w realizacji oraz wdrażaniu prac badawczych i rozwojowych, dotyczących przede wszystkim innowacji technologicznych i organizacyjnych.

Ciekawi wiedzy absolwenci Zarządzania i inżynierii produkcji w Łodzi, którzy chcieliby mieć wkład własny w rozwój współczesnej nauki, będą mogli zatrudnić się w ośrodkach naukowo-badawczych. Jeśli niestraszny ci kontakt z nawet najbardziej wymagającym i kapryśnym klientem, nosisz w sobie ogromne pokłady empatii, to będziesz mógł spróbować szczęścia w pracy w firmach doradczych z obszaru inżynierii produkcji.

Dla najambitniejszych, dążących do niezależności i posiadających tak zwaną żyłkę biznesową i dobre kompetencje menedżerskie, otworzy się możliwość założenia własnej działalności gospodarczej, zajmującej się produkcją, handlem lub opierającą swoją działalność na jakimkolwiek obszarze IT.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi?

Bardzo młody wiek przyszłych maturzystów oraz konieczność natychmiastowego wyboru przyszłej ścieżki edukacji, a co za tym idzie, poniekąd wyglądu całego życia, nie są dobrym połączeniem. Dlatego warto rzucić okiem na opinię studentów lub absolwentów wybranego przez siebie kierunku.

 

Adam, absolwent studiów na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w Łodzi mówi:

"Przed ostateczną decyzją co do studiowania Zarządzania i inżynierii produkcji rozważałem także inne kierunku studiów. Jednak ostatecznie zapał do nauk technicznych zwyciężył i bardzo dobrze – mam obecnie satysfakcjonującą pracę i pomimo niemałych trudności na studiach, jestem z nich zadowolony."

KIERUNKI INŻYNIERSKIE - TECHNICZNE W ŁODZI

energetyka
Rozwiń

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)