Fizjoterapia - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

fizjoterapia

Odkryj kierunek fizjoterapia w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

13.02.2023

Fizjoterapia studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Fizjoterapia w Krakowie to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku fizjoterapia w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku fizjoterapia w Krakowie rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 14 lipca 2023 r. | Fizjoterapia Kraków - terminy rekrutacji >

W Krakowie fizjoterapię możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych:  Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (UJ) oraz niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

 

Fizjoterapia to kierunek medyczny, który przygotowuje studentów do pracy w ochronie zdrowia osób zdrowych oraz chorych czy niepełnosprawnych. Studenci szkolą się m.in. stosowania czynników naturalnych w profilaktyce i celach leczniczych. Fizjoterapeuci mają umiejętności, które umożliwiają im kształtowanie, podtrzymywanie i przywracanie sprawności utraconej lub obniżonej wskutek chorób czy urazów u osób w różnym wieku.

Absolwenci tego kierunku uzyskują uprawnienia zawodowe, które są zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia. Studenci mogą liczyć na późniejsze zatrudnienie m.in. w: publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, ośrodkach rehabilitacji, ośrodkach SPA i Wellness, sanatoriach, klubach sportowych czy gabinetach masażu. Niektórzy fizjoterapeuci mogą się zdecydować na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

 

W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Fizjoterapia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 10,6 tys. kandydatów (o 1654 więcej niż rok wcześniej).
 

Studia stacjonarne na kierunku fizjoterapia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wynosi około 7500 zł za pierwszy rok studiów. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

czytaj dalej wszystko o Fizjoterapia - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek FIZJOTERAPIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizjoterapia w Krakowie?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na fizjoterapię powinni pamiętać o tym, że ten kierunek należy do dziedzin medycznych. Oznacza to, że przyszli studenci powinni znać podstawowe zagadnienia biologiczne czy chemiczne. Dobrze też, by kandydaci na te studia rozważyli fizykę, język angielski lub język polski jako rozszerzony przedmiot maturalny.

 

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku fizjoterapia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • język angielski
 • matematyka
 • fizyka

 

Uczelnie niepubliczne w Krakowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Fizjoterapia w Krakowie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować fizjoterapię w Krakowie

Kandydaci na kierunek fizjoterapia w Krakowie mogą podjąć naukę w trybie stacjonarnych w dwóch uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Akademii wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Fizjoterapię jako kierunek oferują także dwie uczelnie prywatne w Krakowie: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.

Gdzie studiować fizjoterapię bezpłatnie w Krakowie

Bezpłatne studia na kierunku fizjoterapia można podjąć w ramach studiów stacjonarnych w dwóch krakowskich publicznych szkołach wyższych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Gdzie studiować fizjoterapię niestacjonarnie w Krakowie

Niestacjonarne studia na kierunku fizjoterapia w Krakowie oferują tylko uczelnie niepubliczne: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.

Ile kosztują studia niestacjonarne na kierunku lekarskim w Łodzi

Studia niestacjonarne na kierunku fizjoterapia w Krakowie znaleźć można tylko w ofercie uczelni niepublicznych. Cena za jeden rok akademicki na tym kierunku na studiach niestacjonarnych waha się między 6800zł a 6900 zł. ceny - fizjoterapia Kraków >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Krakowie nie ma bezpłatnych studiów niestacjonarnych na kierunku fizjoterapia. Kandydaci, którym zależy na możliwości studiowania fizjoterapii bezpłatnie, powinni zdecydować się na podjęcie stacjonarnej nauki na tym kierunku.

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku fizjoterapia w Krakowie?

 

 

Studenci fizjoterapii uzyskują przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, a także będącymi w stanach zagrożenia zdrowia lub utraty sprawności psychofizycznej. Absolwenci tego kierunku poprawnie stosują zabiegi z użyciem środków i metod fizjoterapeutycznych. Zdobyte w trakcie studiów umiejętności oraz wiedzę fizjoterapeuci mogą wykorzystać w praktycznej interakcji z pacjentami i klientami.

 

 

1. Wiedza i umiejętności:

Studenci fizjoterapii szkolą się także w zakresie fizjoprofilaktyki. Specjaliści tej dziedziny zapobiegają m.in. chorobom cywilizacyjnym i psychicznym, a także urazom czy alergiom. Absolwenci tego kierunku posiadają kompleksową, nowoczesną i rozszerzoną wiedzę dotyczącą metod oraz narzędzi stosowanych we współczesnej fizjoterapii.

 

 

Wiedza

W trakcie studiów na kierunku fizjoterapia uczestnicy zajęć poznają społeczne i medyczne konteksty tej dziedziny. Biomedyczne podstawy fizjoterapii pozwalają studentom zrozumieć budowę anatomiczną poszczególnych układów ludzkiego organizmu oraz podstawowe zależności między ich budową i funkcją w warunkach zdrowia lub choroby. Poznają rodzaje metod obrazowania oraz zasady ich przeprowadzania (m.in.: zdjęcie RTG., ultrasonografia, tomografia komputerowa).

W trakcie nauki studenci badają mechanizmy kontroli ruchu i regulacji procesów metabolicznych człowieka. Ponadto poznają oni specyfikę poszczególnych środków farmakologicznych stosowanych w ramach różnych chorób. W zakresie nauk ogólnych studenci analizują społeczne i psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania jednostki w społeczeństwie, a także poznają skuteczne metody motywowania pacjentów do prozdrowotnych zachowań czy informowania ich o niepomyślnym rokowaniu.


 

Wiedza, którą nabywają studenci fizjoterapii:

 • znają budowę anatomiczną układów ludzkiego organizmu oraz zasady ich funkcjonowania
 • stosują różnorodne metody obrazowania, zgodnie z zasadami ich przeprowadzania
 • znają mechanizmy kontroli ruchu i regulacji procesów metabolicznych
 • analizują społeczne i psychologiczne uwarunkowania funkcjonowania jednostki w społeczeństwie
 • wykorzystują skuteczne metody motywowania pacjentów oraz informowania ich o niepowodzeniach

 

 

Umiejętności

Absolwenci fizjoterapii poprawnie interpretują wyniki analiz podstawowych wskaźników czynności układu krążenia czy składu krwi. Ponadto umiejętnie przeprowadzają ocenę zdolności wysiłkowej pacjenta, w tym jego tolerancji wysiłkowej czy poziomu zmęczenia i przetrenowania. Studenci tego kierunku przeprowadzają szczegółową analizę biochemiczną prostych i złożonych ruchów człowieka zarówno w warunkach prawidłowych, jak i w przypadku różnych zaburzeń ruchu.

Fizjoterapeuci dobierają i przeprowadzają kinezyterapię ukierunkowaną na kształtowanie poszczególnych zdolności motorycznych u osób zdrowych lub zmagających się z różnymi dysfunkcjami. Przeprowadzają zajęcia ruchowe o określonym celu i konstruują profesjonalne treningi medyczne, dostosowane do wskazań i przeciwwskazań indywidualnych pacjentów.


 

Umiejętności, które mają absolwenci fizjoterapii:

 • poprawnie przeprowadzają i interpretują wyniki analiz podstawowych wskaźników
 • przeprowadzają ocenę zdolności wysiłkowej pacjenta
 • przeprowadzają szczegółową nalizę biochemiczną prostych i złożonych ruchów człowieka
 • dobierają i przeprowadzają kinezyterapię ukierunkowaną na kształtowanie poszczególnych zdolności motorycznych
 • przeprowadzają zajęcia ruchowe o określonym celu
 • konstruują profesjonalne treningi medyczne

 

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku fizjoterapia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

 

Studia na kierunku fizjoterapia w Krakowie realizowane są w ramach studiów jednolitych magisterskich i trwają 5 lat. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.
 

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Studia stacjonarne skierowane są do tych studentów, którym zależy na bezpośrednim kontakcie z prowadzącymi zajęcia oraz innymi członkami grupy. Stacjonarna nauka pozwala zdobyć cenne doświadczenie nie tylko w trakcie obowiązkowych praktyk, ale również dzięki działalności studenckich organizacji czy kół naukowych.

Stacjonarni studenci mogą napotkać problem z pracą na pełnym etacie – ten tryb studiowania znacząco utrudnia (czasem uniemożliwia) podjęcie się pracy na pełnym etacie. Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne. Stacjonarna nauka w niepublicznych szkołach wyższych wiąże się z dodatkowymi opłatami.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarna nauka pozwala studentom na podjęcie pracy na pełnym etacie, rozwijanie własnych zainteresowań lub poświęcenie czasu prywatnym sprawom. Niestacjonarni studenci bez problemu połączą studiowanie z innymi obowiązkami. Powinni oni jednak pamiętać o tym, by samodzielnie uzupełniać swoją wiedzę oraz systematycznie uczestniczyć w zajęciach.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne – zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

 

3. Program studiów i przedmioty

Fizjoterapia to kierunek o wyjątkowo rozbudowanym charakterze. Program tych studiów przewiduje przedmioty poświęcone zarówno biomedycznym podstawom fizjoterapii, jak i ogólnym zagadnieniom społeczno-psychologicznym czy klinicznym aspektom tej dziedziny.

 

W programie studiów na kierunku fizjoterapia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia prawidłowa;
 • biochemia i biofizyka;
 • patologie ogólne;
 • dydaktyka fizjoterapii;
 • socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji i wiele innych.

 

W trakcie nauki studenci zyskują szereg umiejętności praktycznych, niezbędnych do poprawnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Przyszli specjaliści szkolą się w zakresie m.in. kinezyterapii, terapii manualnej czy masażu leczniczego.

 

Przedmioty związane z fizjoterapią obejmują wiele szczegółowych zagadnień, między innymi:

 

Aby uzyskać jak najbardziej rzetelne wykształcenie, potrzebna jest jeszcze dobrze dobrana specjalizacja. Może to być przykładowo:

 • fizjoterapia i masaż w sporcie;
 • terapia manualna z diagnostyką i korektą wad postawy.

 

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studenci fizjoterapii powinni interesować się naukami medycznymi – dobrze, by kandydaci na ten kierunek znali biologiczne, chemiczne i fizyczne podstawy funkcjonowania człowieka. Fizjoterapeuci pracują bezpośrednio z pacjentami, powinni być zatem otwarci, wyrozumiali i cierpliwi. Niezbędna w tym zawodzie jest umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów zawodowych.

Przyszli specjaliści powinni chcieć nieść pomoc innym i odznaczać się zdolnością empatii. Kandydaci na studia fizjoterapeutyczne muszą być odpowiedzialni i powinni umiejętnie podejmować decyzje. Fizjoterapeutom przyda się odporność na stres oraz umiejętność pracy w trudnych warunkach.

 

Predyspozycje kandydatów na studia na kierunku fizjoterapia w Krakowie:

 • zainteresowanie naukami medycznymi
 • otwartość, wyrozumiałość, cierpliwość
 • umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów z pacjentami i członkami zespołu leczniczego
 • chęć niesienia pomocy innym, empatia
 • odpowiedzialność, umiejętność pracy w stresie
 • zdolność do podejmowania decyzji
 • zdolność do pracy w trudnych warunkach

 

Specjalizacja fizjoterapeutyczna wymaga od przyszłych ekspertów dużej sprawności manualnej i sprawności fizycznej. Kandydaci na te studia, którzy są osobami niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi, powinni zapoznać się z wymaganiami psychofizycznymi oraz zdrowotnymi na kierunku fizjoterapia na poszczególnych uczelniach.

Ile trwają studia na kierunku fizjoterapia?

Ile trwają studia na kierunku fizjoterapia?

Studia na kierunku dietetyka w Warszawie trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie).

W trakcie 10 semestrów studenci fizjoterapii zdobywają specjalistyczne kompetencje, które pozwolą im uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Po ukończeniu studiów absolwenci tego kierunku mogą rozpocząć samodzielną pracę z osobami niepełnosprawnymi lub tymi, którym grozi utrata sprawności psychofizycznej.

Fizjoterapia w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister
Jaka praca po studiach na kierunku fizjoterapia w Krakowie?

Jaka praca po studiach na kierunku fizjoterapia w Krakowie?

Zdolności manualne oraz specjalistyczne przygotowanie pozwala absolwentom fizjoterapii szukać zatrudnienia m.in. w różnorodnych placówkach służby zdrowia czy ośrodkach rehabilitacji. Ponadto fizjoterapeuci cenieni są także np. w gabinetach odnowy biologicznej, sanatoriach, ośrodkach SPA i Wellness, ośrodkach sportowych czy tych, które związane są z promocją zdrowia.

 

Przykładowe miejsca zatrudnienia dla absolwentów fizjoterapii w Krakowie:

 • szpitale, klinki i lecznice;
 • prywatne i publiczne specjalistyczne przychodnie, np. ortopedyczne;
 • ośrodki rehabilitacyjne;
 • sanatoria;
 • domy opieki;
 • hospicja.

 

Niektórzy specjaliści, którzy preferują pracę biurową, mogą spróbować swoich sił w administracji ochrony zdrowia jednostek samorządowych, administracji państwowej lub organizacjach pozarządowych, których praca polega na prowadzeniu działań na rzecz okresowo lub stale niepełnosprawnych. Przedsiębiorczy fizjoterapeuci mogą również otworzyć własną działalność gospodarczą.

 

Fizjoterapeuci odnajdą się w miejscach takich jak:

 • ośrodki spa i wellness;
 • gabinety odnowy biologicznej;
 • siłownie i różnego typu ośrodki rekreacyjno-sportowe.

Gdzie studiować na kierunku fizjoterapia w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.

 

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje 100 miejsc, a Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 180 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelniach prywatnych. Ceny wynosi około 7500 zł za pierwszy rok studiów.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek fizjoterapia w Krakowie:

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Fizjoterapia studia stacjonarne - uczelnie w Krakowie

 

Fizjoterapia studia niestacjonarne - uczelnie w Krakowie
 
Fizjoterapia studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Krakowie

 

Fizjoterapia studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Krakowie
 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególne kierunki studiów jest ograniczona. Uczelnie przeprowadzają rekrutację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przyjmując kandydatów według listy rankingowej.

Limity miejsc na kierunku fizjoterapia w Krakowie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie: 180
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: 100

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Bezpłatną naukę w szkole wyższej można podjąć tylko w uczelni publicznej w ramach studiów stacjonarnych. Oznacza to, że studenci niestacjonarni publicznych szkół wyższych oraz studenci uczelni prywatnych za możliwość nauki muszą zazwyczaj zapłacić.

 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia – 7500 zł
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – 7500 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci mogą sprawdzić wyniki rekrutacji w prywatnym profilu w systemie IRK lub ERK. Informacje na ten temat publikowane są indywidualnie przez szkoły w ustalonym przez daną uczelnię terminie. Kandydaci mogą w ten sposób poznać nie tylko decyzję szkoły, ale również liczbę zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów czy zajmowane miejsce na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 15.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne najczęściej można dostarczać do wybranych uczelni osobiście. Niektóre szkoły wyższe umożliwiają także kandydatom doręczenie kompletnego zestawu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne kandydatów zazwyczaj przez kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji – terminy składania dokumentów mogą być jednak różne na poszczególnych uczelniach. Kandydaci powinni pamiętać o tym, by złożyć kompletny zestaw dokumentów. Spóźnienie lub niespełnienie wymagań rekrutacyjnych może skutkować skreśleniem zakwalifikowanego kandydata z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – od 05.07.2022 do 07.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Uczelnie w Krakowie - kierunek fizjoterapia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie) stacjonarne studia jednolite więcej
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Nauk o Zdrowiu UJ) stacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na kierunek fizjoterapia w Krakowie?

Kierunki studiów w Krakowie co roku przyciągają bardzo wiele osób chętnych. Jednak od razu warto podkreślić, że nie każdy absolwent szkoły średniej jest odpowiednim kandydatem na ten kierunek. Zastanawiasz się zatem, jakie wymagania powinieneś spełniać, by twoja kandydatura miała sens? W przypadku studiów fizjoterapeutycznych byłoby bardzo dobrze, gdybyś:

 • interesował się naukami medycznymi;
 • lubił uczyć się przedmiotów ścisłych, takich jak biologia i chemia;
 • dysponował bardzo dobrą kondycją i ogólną sprawnością ruchową;
 • cechował się empatią i tolerancją.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odnajdujesz się w tej krótkiej charakterystyce, to śmiało możesz myśleć o rozpoczęciu nauki na studiach na kierunku fizjoterapia.
Uczelnie w Krakowie przyjmują jedynie najlepszych kandydatów, zatem twoją podstawową bronią powinny być jak najlepsze wyniki z egzaminu maturalnego. Przedmioty rekrutacyjne można podzielić na dwie podstawowe grupy. Pierwsza z nich obejmuje jeden najważniejszy przedmiot, a jest nim oczywiście biologia. To ona powinna stanowić obligatoryjną podstawę twojej nauki. Druga grupa przedmiotów ma charakter obieralny – wybierasz z niej ten przedmiot, który jest dla ciebie najlepszy. Masz do wyboru matematykę, chemię lub język angielski. Oczywiście wybrane przez siebie przedmioty powinieneś zdawać na poziomie rozszerzonym!

Jeżeli interesują cię nauki ścisłe, to możesz pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To idealna propozycja dla wszystkich tych osób, które nie boją się wyzwań i chcą poszerzać swoją wiedzę. Laureaci oraz finaliści takich olimpiad mają niemalże zapewnione miejsce na wybranym przez siebie kierunku, ponieważ w procesie rekrutacji otrzymują bardzo dużo punktów. W przypadku studiów na kierunku fizjoterapia możesz wziąć pod uwagę:

 • Olimpiadę Biologiczną, Chemiczną lub Matematyczną;
 • Olimpiadę Wiedzy o Żywieniu i Żywności,
 • czy Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Jeżeli już znajdziesz się na liście osób przyjętych, to nie zapomnij o terminowym składaniu dokumentów oraz wszystkich zaświadczeń. To bardzo ważny etap, ponieważ on przypieczętuje twoją kandydaturę. W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć świadectwo maturalne, skany dowodu oraz zdjęcia do legitymacji. W przypadku kierunków medycznych mogą być też potrzebne zaświadczenia wydane przez lekarza medycyny pracy, który potwierdzi twoje zawodowe predyspozycje.

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Krakowie

studia w Krakowie

 

FIZJOTERAPIA - ważne informacje

fizjoterapia studia

studia medyczne w Krakowie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku fizjoterapia w Krakowie?

Studia na kierunku fizjoterapia nie są stworzone dla każdego. Jeżeli jednak czujesz powołanie do wykonywania tego zawodu, to na studiach rozpoczniesz przygodę życia.

 

Sara, studentka fizjoterapii, mówi:

Od zawsze uwielbiałam sport, jednak chciałam znaleźć takie możliwości zawodowego rozwoju, które będę traktować długofalowo. Fizjoterapia właśnie mi na to pozwoliła. Z jednej strony wciąż rozwijam świadomość swojego ciała, a z drugiej mam poczucie, że moja wiedza i umiejętności mogą pomóc innym ludziom. Dodatkowo Kraków to miejsce, w którym zawsze chciałam studiować!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Fizjoterapia Kraków studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Fizjoterapia Kraków studia stacjonarne

Fizjoterapia Kraków studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Dzień Otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/34f7e-ujd-czestochowa.jpg Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • ul. Plac Polski 3/4 50-156 Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJFcT9oH7CD0cR7RuVE8m7mEU https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/5a332-asp-worclaw.jpg Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • Drzwi otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ0Z9P6HfLHkcRaeqX_nj9aBE https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/166b7-wsr-studia-warszawa.jpg Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
 • Wielka i Mała Zbrojownia, Patio ASP i Dom Angielski, Gdańsk Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 • ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJC0cMNgxbFkcRB9jDVXm1yK8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/3f77d-uj-krakow.jpg Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP, ul. Przybyszewskiego 37a, Poznań https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJI9FtDzZbBEcRyR434R7X6sQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/aa7c5-umed-poznan.jpg Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu