Advertisement

Fizjoterapia - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

fizjoterapia

Odkryj kierunek fizjoterapia w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

10.05.2023

Fizjoterapia studia Kraków 2023 | woj. małopolskie

Studia na kierunku Fizjoterapia w Krakowie to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku fizjoterapia w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku fizjoterapia w Krakowie rozpocznie się 12 kwietnia 2023 r. i potrwa do 29 września 2023 r. | Fizjoterapia Kraków - terminy rekrutacji >

W Krakowie fizjoterapię możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych:  Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (UJ) oraz niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

 

Fizjoterapia to kierunek medyczny, który przygotowuje studentów do pracy w ochronie zdrowia osób zdrowych oraz chorych czy niepełnosprawnych. Studenci szkolą się m.in. stosowania czynników naturalnych w profilaktyce i celach leczniczych. Fizjoterapeuci mają umiejętności, które umożliwiają im kształtowanie, podtrzymywanie i przywracanie sprawności utraconej lub obniżonej wskutek chorób czy urazów u osób w różnym wieku.

Absolwenci tego kierunku uzyskują uprawnienia zawodowe, które są zgodne z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia. Studenci mogą liczyć na późniejsze zatrudnienie m.in. w: publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, ośrodkach rehabilitacji, ośrodkach SPA i Wellness, sanatoriach, klubach sportowych czy gabinetach masażu. Niektórzy fizjoterapeuci mogą się zdecydować na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

 

W procesie rekrutacji na studia w Krakowie na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Fizjoterapia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich wybrana była przez ponad 10,6 tys. kandydatów (o 1654 więcej niż rok wcześniej).
 

Studia stacjonarne na kierunku fizjoterapia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wynosi około 7500 zł za pierwszy rok studiów. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

czytaj dalej wszystko o Fizjoterapia - Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek FIZJOTERAPIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizjoterapia w Krakowie?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

Kandydaci na fizjoterapię powinni pamiętać o tym, że ten kierunek należy do dziedzin medycznych. Oznacza to, że przyszli studenci powinni znać podstawowe zagadnienia biologiczne czy chemiczne. Dobrze też, by kandydaci na te studia rozważyli fizykę, język angielski lub język polski jako rozszerzony przedmiot maturalny.

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku fizjoterapia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: biologia, chemia, język angielski, matematyka, fizyka

 

Fizjoterapia Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w roku 2023/2024 muszą wykazać się wynikami egzaminów maturalnych z jednego przedmiotu spośród: biologia, chemia, język angielski lub matematyka dowiedz się więcej

Fizjoterapia Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie - przedmioty maturalne

Kandydaci na studia na kierunku fizjoterapia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w roku 2023/2024 muszą wybrać jeden przedmiot maturalny spośród: biologia, fizyka, chemia lub matematyka. dowiedz się więcej

 

Rekrutacja na fizjoterapię w uczelniach niepublicznych (prywatnych)

Uczelnie niepubliczne w Krakowie przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni. Lista przedmiotów branych pod uwagę w rekrutacji może różnić się na poszczególnych uczelniach publicznych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Fizjoterapia w Krakowie

Aktualności rekrutacyjne

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować fizjoterapię w Krakowie

Kandydaci na kierunek fizjoterapia w Krakowie mogą podjąć naukę w trybie stacjonarnych w dwóch uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Akademii wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Fizjoterapię jako kierunek oferują także dwie uczelnie prywatne w Krakowie: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.

Gdzie studiować fizjoterapię bezpłatnie w Krakowie

Bezpłatne studia na kierunku fizjoterapia można podjąć w ramach studiów stacjonarnych w dwóch krakowskich publicznych szkołach wyższych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.

Gdzie studiować fizjoterapię niestacjonarnie w Krakowie

Niestacjonarne studia na kierunku fizjoterapia w Krakowie oferują tylko uczelnie niepubliczne: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia.

Ile kosztują studia niestacjonarne na kierunku lekarskim w Łodzi

Studia niestacjonarne na kierunku fizjoterapia w Krakowie znaleźć można tylko w ofercie uczelni niepublicznych. Cena za jeden rok akademicki na tym kierunku na studiach niestacjonarnych waha się między 6800zł a 6900 zł. ceny - fizjoterapia Kraków >

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Niestety w Krakowie nie ma bezpłatnych studiów niestacjonarnych na kierunku fizjoterapia. Kandydaci, którym zależy na możliwości studiowania fizjoterapii bezpłatnie, powinni zdecydować się na podjęcie stacjonarnej nauki na tym kierunku.

Pokaż wszystkie

Program studiów i przedmioty

Fizjoterapia to kierunek o wyjątkowo rozbudowanym charakterze. Program tych studiów przewiduje przedmioty poświęcone zarówno biomedycznym podstawom fizjoterapii, jak i ogólnym zagadnieniom społeczno-psychologicznym czy klinicznym aspektom tej dziedziny.

 

W programie studiów na kierunku fizjoterapia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • anatomia prawidłowa;
 • biochemia i biofizyka;
 • patologie ogólne;
 • dydaktyka fizjoterapii;
 • socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji i wiele innych.

 

W trakcie nauki studenci zyskują szereg umiejętności praktycznych, niezbędnych do poprawnego wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Przyszli specjaliści szkolą się w zakresie m.in. kinezyterapii, terapii manualnej czy masażu leczniczego.

 

Przedmioty związane z fizjoterapią obejmują wiele szczegółowych zagadnień, między innymi:

 

Aby uzyskać jak najbardziej rzetelne wykształcenie, potrzebna jest jeszcze dobrze dobrana specjalizacja. Może to być przykładowo:

 • fizjoterapia i masaż w sporcie;
 • terapia manualna z diagnostyką i korektą wad postawy.

 

Ogólne cele kształcenia

Fizjoterapia to kierunek, na którym studenci dowiadują się, jak utrzymywać ciało w zdrowiu, jak je leczyć w przypadku chorób oraz jak pracować z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Fizjoterapeuci dzięki swoim zdolnościom gotowi są m.in. do pomagania w utrzymywaniu lub przywracaniu sprawności psychoruchowej człowieka. Studenci poznają tajniki ludzkiego ciała oraz przebieg wielu chorób – uczą się także tego, jak im zapobiegać oraz jak je leczyć z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi oraz specjalistycznej aparatury.

Absolwenci fizjoterapii przygotowani są do udzielania profesjonalnych świadczeń zdrowotnych. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. diagnostyki funkcjonalnej, planowania i wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych oraz prowadzenia działań na rzecz profilaktyki zdrowia. Fizjoterapeuci dzięki nabytym kompetencjom stanowią wszechstronnie wykształconych specjalistów, którzy zdolni są do koordynowania procesem powrotu pacjenta do zdrowia.

Absolwenci tego kierunku mogą szukać zatrudnienia m.in. na stanowiskach, które wymagają uprawnień do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Dzięki temu fizjoterapeuci mają szansę rozwinąć swoją karierę zawodową np. w: publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach gimnastyki korekcyjnej, ośrodkach rehabilitacyjno-wychowawczych, zakładach pracy chronionej, podmiotach gospodarczych prowadzących działalność prozdrowotną czy placówkach sportowych.

 

Gdzie studiować na kierunku fizjoterapia w Krakowie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oferuje 100 miejsc, a Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 180 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na uczelniach prywatnych. Ceny wynosi około 7500 zł za pierwszy rok studiów.

Uczelnie na których można studiować kierunek fizjoterapia w Krakowie:

czytaj dalej uczelnie w Krakowie

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególne kierunki studiów jest ograniczona. Uczelnie przeprowadzają rekrutację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, przyjmując kandydatów według listy rankingowej.

Limity miejsc na kierunku fizjoterapia w Krakowie:

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie: 180
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: 100

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Bezpłatną naukę w szkole wyższej można podjąć tylko w uczelni publicznej w ramach studiów stacjonarnych. Oznacza to, że studenci niestacjonarni publicznych szkół wyższych oraz studenci uczelni prywatnych za możliwość nauki muszą zazwyczaj zapłacić.

 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia – 7500 zł
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie – 7500 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci mogą sprawdzić wyniki rekrutacji w prywatnym profilu w systemie IRK lub ERK. Informacje na ten temat publikowane są indywidualnie przez szkoły w ustalonym przez daną uczelnię terminie. Kandydaci mogą w ten sposób poznać nie tylko decyzję szkoły, ale również liczbę zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów czy zajmowane miejsce na liście rankingowej.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 15.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne najczęściej można dostarczać do wybranych uczelni osobiście. Niektóre szkoły wyższe umożliwiają także kandydatom doręczenie kompletnego zestawu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie przyjmują dokumenty rekrutacyjne kandydatów zazwyczaj przez kilka dni od ogłoszenia wyników rekrutacji – terminy składania dokumentów mogą być jednak różne na poszczególnych uczelniach. Kandydaci powinni pamiętać o tym, by złożyć kompletny zestaw dokumentów. Spóźnienie lub niespełnienie wymagań rekrutacyjnych może skutkować skreśleniem zakwalifikowanego kandydata z listy osób, które dostały się na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – od 05.07.2022 do 07.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

Ile zarabia się po Fizjoterapii?

Absolwenci Fizjoterapii wyróżniają się wiedzą i umiejętnościami, na które stale rośnie zapotrzebowanie na rynku. Osoby kończące studia stają się specjalistami, przygotowanymi do pracy z osobami chorymi, z niepełnosprawnościami, czy też utratą sprawności psychofizycznej. Absolwentów Fizjoterapii można spotkać między innymi w: szpitalach, ośrodkach rehabilitacji, gabinetach odnowy biologicznej, ośrodkach sportowych, czy ośrodkach SPA. A jak przedstawiają się ich zarobki?

Średnie zarobki absolwentów Fizjoterapii w 2023 roku:

 • fizjoterapeuta z własnym gabinetem – 4000 złotych
 • fizjoterapeuta sportowy – 4500 złotych
 • fizjoterapeuta w szpitalu – 3450 złotych

 

Czy warto iść na Fizjoterapię?

Fizjoterapia należy do obszaru studiów medycznych, co podpowiada że jest kierunkiem perspektywicznym, jak również należy do wymagających, ponieważ proces kształcenia prowadzony jest w systemie jednolitych studiów magisterskich, obejmujących pięć lat nauki. Fizjoterapia jest kierunkiem skierowanym do osób, które interesują się zdrowym stylem życia, sportem, aktywnością fizyczną, i które same mogą pochwalić się nienaganną kondycją fizyczną.

 

Gdzie warto studiować Fizjoterapię?

Fizjoterapia jest kierunkiem, który coraz łatwiej odnaleźć w ofertach dydaktycznych. Jest to kierunek, które występują w katalogach edukacyjnych rozmaitych uczelni, nie tylko tych o medycznym profilu kształcenia.

Fizjoterapia studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Krakowie:

 • Uniwersytet Jagielloński

Fizjoterapia jest kierunkiem cieszącym się rosnącym zainteresowaniem kandydatów i z tego względu oferowana jest także przez uczelnie niepubliczne.

Fizjoterapia studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Krakowie:

 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

 

Program studiów i przedmioty

Fizjoterapia jest kierunkiem, którego program nauczania zakłada pięcioletnią naukę. A jakie przedmioty składają się na program? Między innymi:

 • anatomia prawidłowa
 • kinezyterapia
 • fizjologia wysiłku fizycznego
 • biomechanika stosowana i ergonomia
 • adaptowana aktywność fizyczna

 

Uczelnie w Krakowie - kierunek fizjoterapia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (Wydział Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie) stacjonarne studia jednolite więcej
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Nauk o Zdrowiu UJ) stacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Jakie opinie mają studia na kierunku fizjoterapia w Krakowie?

Studia na kierunku fizjoterapia nie są stworzone dla każdego. Jeżeli jednak czujesz powołanie do wykonywania tego zawodu, to na studiach rozpoczniesz przygodę życia.

 

Sara, studentka fizjoterapii, mówi:

Od zawsze uwielbiałam sport, jednak chciałam znaleźć takie możliwości zawodowego rozwoju, które będę traktować długofalowo. Fizjoterapia właśnie mi na to pozwoliła. Z jednej strony wciąż rozwijam świadomość swojego ciała, a z drugiej mam poczucie, że moja wiedza i umiejętności mogą pomóc innym ludziom. Dodatkowo Kraków to miejsce, w którym zawsze chciałam studiować!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Fizjoterapia Kraków studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Fizjoterapia Kraków studia stacjonarne

Fizjoterapia Kraków studia niestacjonarne

Kierunki medyczne w Krakowie

Rozwiń

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia