Fizjoterapia - Kraków

Fizjoterapia - Kraków

Fizjoterapia - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

fizjoterapia

Odkryj kierunek fizjoterapia w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Fizjoterapia studia Kraków | woj. małopolskie

Dla kogo ten kierunek

Współczesne podejście do zdrowia ma bardzo holistyczny charakter, ponieważ dbamy o równowagę ciała i umysłu na wielu różnych płaszczyznach. Zdrowa dieta i zrównoważona aktywność fizyczna mogą znacznie poprawić nasze ogólne funkcjonowanie. Jednak kiedy coś zawodzi, to korzystamy z pomocy wielu specjalistów. Jednymi z nich są właśnie fizjoterapeuci. Jednak czy wiesz, czym się oni zajmują? W najogólniejszym rozumieniu fizjoterapię można rozumieć jako świadczenie różnego rodzaju usług, które mają rozwinąć i polepszyć sprawność ruchową klientów, która pod wpływem różnych czynników została zachwiana.

Warto dodać, że fizjoterapeuta w Polsce reprezentuje samodzielny zawód medyczny. Zatem studia na kierunku fizjoterapia będą dla ciebie stworzone, jeżeli interesujesz się medycyną, a swoją wiedzę chciałbyś wykorzystywać w praktycznej interakcji z klientami i pacjentami. Musisz pamiętać, że aby wykonywać ten zawód z sukcesami potrzebna jest duża sprawność fizyczna, cierpliwość i chęć do pracy z drugim człowiekiem.

 

Program studiów i gdzie studiować

Studia w Krakowie to niewątpliwie prestiż i przygoda życia. Naukę na kierunku fizjoterapia możesz odpocząć na wielu krakowskich uczelniach, ponieważ jest to ten typ studiów, który od kilku lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Oferty edukacyjne zostały przygotowane przez ośrodki takie jak: Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowską Akademię im. A. Frycza Modrzewskiego, Akademię Wychowania Fizycznego im. B. Czecha, czy Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia. Jak widzisz – możliwości na rozpoczęcie studiów jest naprawdę bardzo dużo.

Zatem już dziś zastanów się, która uczelnia wydaje ci się najbardziej atrakcyjna. Programy kształcenia na każdej z nich mogą się nieznacznie różnić, jednak podstawowa idea pozostaje to sama – wykształcenie jak najlepszych fizjoterapeutów. Studenci podczas całego toku kształcenia będą się stykać z przedmiotami, które obejmować będą niezbędne ogólne nauki medyczne oraz szczegółowe zagadnienia związane z fizjoterapią ogólną oraz fizjoterapią kliniczną.

 

Praca po studiach

Uczelnie w Krakowie oferują swoim studentom ciekawe praktyki, które mogą przyczynić się do ich rozwoju zawodowego w przyszłości. Abiturienci fizjoterapii mają wiele możliwości zawodowego rozwoju, który będzie dla nich bardzo satysfakcjonujący. Na profesjonalistów z tego zakresu czekają różnego rodzaju przychodnie specjalistyczne, gabinety ortopedyczne i ośrodki rehabilitacyjne. Fizjoterapeuci mogą ubiegać się o zatrudnienie w placówkach służby zdrowia, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Będą to zatem szpitale, kliniki oraz lecznice. Dodatkowo absolwenci krakowskich uczelni dysponują takim wykształceniem, które sprawia, że mogą oni także pracować w miejscach, które nie są ściśle związane z medycyną, lecz jedynie czerpią z jej teoretycznego zaplecza. Oznacza to w praktyce, że fizjoterapeuci mogą zostać pracownikami salonów spa i wellness, ośrodków odnowy biologicznej, siłowni, sanatoriów, czy profesjonalnych salonów odnowy biologicznej. Jak widzisz – możliwości zawodowego rozwoju jest naprawdę bardzo dużo.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE JEST KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizjoterapia w Krakowie?

Jeżeli myślisz o rozpoczęciu studiów na kierunku fizjoterapia, to musisz pamiętać, że to studia medyczne. Z jednej strony to duży prestiż, a z drugiej czas poświęcony na bardzo intensywną naukę. Już na poziomie rekrutacji wymaga się od kandydatów, by zaprezentowali oni jak najbardziej rozległą wiedzę z nauk ściśle związanych z medycyną. Zatem, aby móc uczestniczyć w procesie rekrutacji, to obligatoryjnie musisz zdawać biologię. Oprócz niej możesz wybrać jeszcze jeden przedmiot spośród chemii, matematyki oraz języka angielskiego. Zastanów się, który przedmiot z drugiej grupy przyniesie ci najwięcej korzyści podczas studiów na kierunku fizjoterapia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku fizjoterapia w Krakowie?

Studia medyczne w Krakowie na kierunku fizjoterapia możesz studiować trybie dziennym, czyli stacjonarnym oraz zaocznym. Jest to ten typ studiów, który wymaga bardzo dużego zaangażowania i wszystkie osoby, które w przyszłości chciałyby być fizjoterapeutami, muszą poddać się wielu poświęceniom, zrekompensowanym w przyszłości przez pracę. Studia zaoczne to idealna propozycja dla wszystkich tych osób, które chciałyby równolegle rozwijać swoją karierę zawodową. Jednak należy przy tym pamiętać, że ten tryb kształcenia wiąże się z opanowywaniem dużych partii materiału we własnym zakresie, a dodatkowo studia zaoczne są dodatkowo płatne. Także zanim wybierzesz jedną z tych opcji, zastanów się, która z nich bardziej odpowiada twoim potrzebom.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku fizjoterapia ma rozbudowany charakter, więc wszyscy studenci muszą być przygotowani na intensywną naukę podczas całego cyklu edukacji. Przedmioty można podzielić na kilka podstawowych bloków, które obejmować będą różne działy tematyczne. Zatem studia fizjoterapeutyczne czerpią zarówno z podstawowych nauk medycznych, nauk ogólnych, jak i z podstawowych nauk fizjoterapii i z fizjoterapii klinicznej. Do dwóch pierwszych i zarazem bardzo ważnych grup można zaliczyć przedmioty takie jak:

 • anatomia prawidłowa;
 • biochemia i biofizyka;
 • patologie ogólne;
 • dydaktyka fizjoterapii;
 • socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji i wiele innych.

Przedmioty związane z fizjoterapią obejmują wiele szczegółowych zagadnień, między innymi:

 • fizjoterapia ogólna;
 • kinezyterapia;
 • kształcenie ruchowe;
 • masaż leczniczy;
 • diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych;
 • kliniczne podstawy fizjoterapii w np. chirurgii, onkologii, psychiatrii, czy w kardiologii i kardiochirurgii.

Wymienione przedmioty stanowią tylko przykłady wyjęte z podstawy programowej, które mają dać obraz tego, jak bardzo studia na kierunku fizjoterapia są wymagające – zarówno intelektualnie, jak i fizycznie, ponieważ część zajęć obejmuje ruchowe i niejednokrotnie skomplikowane ćwiczenia praktyczne. Studenci powinni być przygotowani na bardzo intensywny czas nauki, ponieważ kształcenie ogólne, które obowiązuje wszystkich to dopiero podstawa. Aby uzyskać jak najbardziej rzetelne wykształcenie, potrzebna jest jeszcze dobrze dobrana specjalizacja. Może to być przykładowo:

 • fizjoterapia i masaż w sporcie;
 • terapia manualna z diagnostyką i korektą wad postawy.

Wiedza studentów fizjoterapii musi mieć wyjątkowo rozległy charakter. Osoby, które kończą ten kierunek, reprezentują zawód wysokiego zaufania społecznego, a ich każde działanie praktyczne powinno czerpać ze specjalistycznych kwalifikacji. Fizjoterapeuta dodatkowo wchodzi w nieustanne interakcje ze swoimi klientami i pacjentami, więc powinien posiadać rozbudowany aparat kompetencji miękkich. Dobrego fizjoterapeutę cechują bowiem otwartość, empatia, cierpliwość, wyrozumiałość, chęć niesienia pomocy i wrażliwość na krzywdę innych.

 
Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FIZJOTERAPIA KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

FIZJOTERAPIA KRAKÓW STUDIA ZAOCZNE

 

fizjoterapia studia kraków


Ile trwają studia na kierunku fizjoterapia?

Fizjoterapia zalicza się do grona jednolitych kierunków jednostopniowych. Oznacza to w praktyce, że trwają one pięć lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. W przypadku tego kierunku niemożliwy byłby podział na dwa stopnie, ponieważ w ramach kształcenia studenci przyswajają szereg specjalistycznych zagadnień. Z kolei pierwsze trzy lata kształcenia nie dają jeszcze takich kwalifikacji, które mogłyby być wykorzystywane w pracy zawodowej. Zatem dopiero po pięciu latach nieprzerwanej nauki abiturienci mogą rozwijać swoją karierę.

Dla osób, które ukończyły już studia licencjackie, przygotowana jest ewentualnie propozycja studiów drugiego stopnia, która wiąże się także z otrzymaniem tytułu magistra. Natomiast warto pamiętać, że program tych studiów ma dużo mniej skomplikowany charakter, co znacząco przekłada się na kwalifikacje i umiejętności takich abiturientów.


Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na kierunek fizjoterapia w Krakowie?

Kierunki studiów w Krakowie co roku przyciągają bardzo wiele osób chętnych. Jednak od razu warto podkreślić, że nie każdy absolwent szkoły średniej jest odpowiednim kandydatem na ten kierunek. Zastanawiasz się zatem, jakie wymagania powinieneś spełniać, by twoja kandydatura miała sens? W przypadku studiów fizjoterapeutycznych byłoby bardzo dobrze, gdybyś:

 • interesował się naukami medycznymi;
 • lubił uczyć się przedmiotów ścisłych, takich jak biologia i chemia;
 • dysponował bardzo dobrą kondycją i ogólną sprawnością ruchową;
 • cechował się empatią i tolerancją.

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odnajdujesz się w tej krótkiej charakterystyce, to śmiało możesz myśleć o rozpoczęciu nauki na studiach na kierunku fizjoterapia.
Uczelnie w Krakowie przyjmują jedynie najlepszych kandydatów, zatem twoją podstawową bronią powinny być jak najlepsze wyniki z egzaminu maturalnego. Przedmioty rekrutacyjne można podzielić na dwie podstawowe grupy. Pierwsza z nich obejmuje jeden najważniejszy przedmiot, a jest nim oczywiście biologia. To ona powinna stanowić obligatoryjną podstawę twojej nauki. Druga grupa przedmiotów ma charakter obieralny – wybierasz z niej ten przedmiot, który jest dla ciebie najlepszy. Masz do wyboru matematykę, chemię lub język angielski. Oczywiście wybrane przez siebie przedmioty powinieneś zdawać na poziomie rozszerzonym!

Jeżeli interesują cię nauki ścisłe, to możesz pomyśleć o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To idealna propozycja dla wszystkich tych osób, które nie boją się wyzwań i chcą poszerzać swoją wiedzę. Laureaci oraz finaliści takich olimpiad mają niemalże zapewnione miejsce na wybranym przez siebie kierunku, ponieważ w procesie rekrutacji otrzymują bardzo dużo punktów. W przypadku studiów na kierunku fizjoterapia możesz wziąć pod uwagę:

 • Olimpiadę Biologiczną, Chemiczną lub Matematyczną;
 • Olimpiadę Wiedzy o Żywieniu i Żywności,
 • czy Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Jeżeli już znajdziesz się na liście osób przyjętych, to nie zapomnij o terminowym składaniu dokumentów oraz wszystkich zaświadczeń. To bardzo ważny etap, ponieważ on przypieczętuje twoją kandydaturę. W pierwszej kolejności musisz na ogół dostarczyć świadectwo maturalne, skany dowodu oraz zdjęcia do legitymacji. W przypadku kierunków medycznych mogą być też potrzebne zaświadczenia wydane przez lekarza medycyny pracy, który potwierdzi twoje zawodowe predyspozycje.
zasady rekrutacji na studia

 

fizjoterapia studia kraków

 

Jaka praca po studiach na kierunku fizjoterapia w Krakowie?

Kierunek fizjoterapia w Krakowie to bardzo przyszłościowy wybór. Oznacza to w praktyce, że jego abiturienci mają duże szanse na znalezienie satysfakcjonującego i trwałego zatrudnienia w sektorze, który jest dla nich najbardziej interesujący. Osoby, kończące fizjoterapię, mogą ubiegać się o zatrudnienie w wielu miejscach ściśle związanych z medycyną. Czekają na nich:

 • szpitale, klinki i lecznice;
 • prywatne i publiczne specjalistyczne przychodnie, np. ortopedyczne;
 • ośrodki rehabilitacyjne;
 • sanatoria;
 • domy opieki;
 • hospicja.

Abiturienci, którzy kończą studia na kierunku fizjoterapia – dzięki wszechstronnym kwalifikacjom – przygotowani są także do rozpoczęcia pracy w miejscach luźno związanych z medycyną, a w których dba się o prawidłową kondycję ruchową klientów. Fizjoterapeuci odnajdą się zatem w miejscach takich jak:

 • ośrodki spa i wellness;
 • gabinety odnowy biologicznej;
 • siłownie i różnego typu ośrodki rekreacyjno-sportowe.

Jak widzisz – na absolwentów uczelni w Krakowie czeka wiele bardzo interesujących miejsc pracy. Zatem jeżeli marzysz o dynamicznym rozwoju własnej kariery zawodowej, to już dziś zdecyduj się na studia na kierunku fizjoterapia.
 

Jakie opinie mają studia na kierunku fizjoterapia w Krakowie?

Studia na kierunku fizjoterapia nie są stworzone dla każdego. Jeżeli jednak czujesz powołanie do wykonywania tego zawodu, to na studiach rozpoczniesz przygodę życia.

 

Sara, studentka fizjoterapii, mówi:

Od zawsze uwielbiałam sport, jednak chciałam znaleźć takie możliwości zawodowego rozwoju, które będę traktować długofalowo. Fizjoterapia właśnie mi na to pozwoliła. Z jednej strony wciąż rozwijam świadomość swojego ciała, a z drugiej mam poczucie, że moja wiedza i umiejętności mogą pomóc innym ludziom. Dodatkowo Kraków to miejsce, w którym zawsze chciałam studiować!

KIERUNKI MEDYCZNE W KRAKOWIE

Rozwiń

 

 

Komentarze (0)